Privacy

Privacy Statement

BrokerBroker respecteert de privacy van haar gebruikers en verwerkt in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, zowel direct als indirect persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In dit Privacy statement staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer u gebruik maakt van diensten van brokers die u via de website van brokerbroker.nl heeft gevonden, is het mogelijk dat ook de broker uw persoonsgegevens zal verwerken. Wij raden u aan het privacy beleid van de desbetreffende broker raad te plegen.

BrokerBroker, gevestigd aan de Barisakker 75, 5672 VB Nuenen, zal optreden als de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Typen persoonsgegevens

Verstrekte gegevens
BrokerBroker verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals: NAW-gegevens en uw e-mailadres.

Overige gegevens
BrokerBroker wil haar dienstverlening voortdurend optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verzamelt en verwerkt BrokerBroker daarom informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Zo verzamelt BrokerBroker informatie over uw IP-adres, de pagina`s die u bezoekt en de manier waarop uw de website gebruikt (klikgedrag).

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

BrokerBroker kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Om u via de website onze diensten aan te bieden.
  • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een door u ingediende klacht.
  • Om u na aanmelding voor een job-mailing (een email die u op de hoogte houdt van actuele opdrachten). U wordt dan op de hoogte gehouden van nieuwe opdrachten die worden gepubliceerd op brokerbroker.nl. Als u hier geen gebruik meer van wenst te maken kunt u uw middels het email bericht afmelden voor deze dienst. Het is ook mogelijk om u af te melden door contact op te nemen via privacy@brokerbroker.nl.
  • Om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen.

Bescherming persoonsgegevens

BrokerBroker zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en verwerkt, volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Opslaan persoonsgegevens

BrokerBroker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Content van derden

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te verstrekken, maakt brokerbroker gebruik van cookies. Daarnaast worden op de website advertenties van derden vertoonden en is het mogelijk om pagina`s te delen via sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Waarmee u de website van BrokerBroker verlaat en op de website van een andere partij terecht komt, heeft BrokerBroker geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van BrokerBroker heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van BrokerBroker zijn verkregen. BrokerBroker accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en/of om te controleren op correctheid. Dat kan door ons een e-mail te sturen. Tevens heeft u de mogelijkheid om brokerbroker schriftelijk of per e-mail te verzoeken uw persoonsgegevens geheel te verwijderen. Brokerbroker zal een dergelijk verzoek zo snel mogelijk inwilligen.

Wijziging Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. BrokerBroker adviseert u daarom dit privacy statement regelmatig te raadplegen.