Over BrokerBroker

BrokerBroker.nl

BrokerBroker is in het leven geroepen om freelancers en ZZPers te helpen bij de keuze voor een broker / bemiddelaar / intermediair. Natuurlijk heeft u als freelancer het liefst geen partij tussen u en de opdrachtgever. U doet het liefst direct zaken met de eindklant. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Er zijn veel organisaties die zelf geen freelancers inhuren, maar dit over laten aan een select aantal brokers. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De Rijksoverheid
    De Rijksoverheid huurt vele duizende freelancers in voor een grote diversiteit aan projecten. Zij huren echter nooit direct ZZPers in, maar laten dit lopen via bemiddelingskantoren. Deze leveranciers van tijdelijk personeel worden geselecteerd via openbare aanbestedingen (zie TenderNed.nl);
  • Private ondernemingen
    Vaak zie je bij grote bedrijven/multinationals dat de inhuur van tijdelijk personeel wordt uitbesteed aan een select aantal brokers. Redenen hiervoor zijn, het inperken van aansprakelijkheid (door het contractmanagement uit te besteden) en het gebrek van aan kennis, tijd en middelen voor het vinden en selecteren van geschikte kandidaten. Voorbeelden van private ondernemingen die gebruik maken van brokers zijn: banken, verzekeraars, (online) winkelketens, industrie, transportbedrijven, energie maatschappijen, enz.
  • Andere organisaties
    Er is een groot aantal organisaties dat vanwegen hun omvang en de daarbij horende problematiek van aansprakelijkheid en selectie van de juiste kandidaten, gebruik maken van brokers. U kunt daarbij denken aan decentrale overheden, ziekenhuizen, non-profit organsisaties, stichtingen, enz.

Om inzicht te geven in opdrachten van organisaties die alleen zaken doen met freelancers via een broker, is BrokerBroker.nl in het leven geroepen. BrokerBroker indexeert opdrachten van brokers die direct zaken doen met organisaties die gebruik maken van brokers. Daarbij worden er alleen opdrachten weergegeven van nauwkeurig geselecteerde brokers.

Brokers

Brokers worden in de markt vaak met verschillende termen aangeduid, zoals: broker, bemiddelingskantoor, bemiddelingsbureau, bemiddelaar, intermediair en leverancier van inhuur personeel. Met brokers bedoelen we bij BrokerBroker alle organisaties die freelance opdrachten bemiddelen voor eindklanten. Daarbij is het noodzakelijk dat de keten niet langer is dan 3 partijen, zijnde eindklant, broker en freelancer. Daarnaast heeft BrokerBroker alleen gerenommeerde brokers geselecteerd. Daarmee bedoelen we brokers die in de afgelopen jaren een bepaalde status in de markt hebben vergaard door de geboden dienstverlenging.

Beoordeel Brokers

Op BrokerBroker is een controlesysteem ingebouwd om de kwaliteit van de brokers ten alle tijden hoog te houden. Zo wordt freelancers en ZZPers de mogelijkheid geboden om brokers te beoordelen op basis van voorwaarden, service en klantenbestand en ervaringen over deze brokers te delen. ZZPers en freelancers kunnen deze beoordelingen inzien en zo een oordeel vormen over een broker.

Kortom

BrokerBroker.nl maakt de markt van brokers die direct zaken doen met eindklanten inzichtelijk, zodat freelancers, ZZPers en andere geïnteresseerde eenvoudig voor de juiste freelance opdracht bij de juiste broker kunnen kiezen.

Handige Links