Contractmanager programma wateroverlast (20-28 uur) 6 dagen geleden

Specificaties

Locatie Roermond
Startdatum Onbekend
Einddatum Onbekend
Duur Onbekend
Uur 20-28 uur
Publicatiedatum Onbekend
Sluitingsdatum Onbekend
Tarief Onbekend

Opdrachtgever

Onbekend

Brokers (1)

Opdrachtbeschrijving:

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de contractering en het begeleiden van de uitvoering ervan van strategie tot realisatie, zowel op programma- als op projectniveau.
 • U draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de inkoopstrategie en de contractering bij de betrokken partijen om het project binnen de randvoorwaarden te kunnen realiseren.
 • U bent verantwoordelijk voor het mede-uitwerken, opstellen en implementeren van de inkoopstrategie en -plannen en alle bijkomende aspecten.
 • U draagt zorg voor het aansturen en verder vormgeven van de contractvoorbereiding en -aanbesteding van lopende gebiedsprojecten en overige inkopen.
 • U bent verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van het contractmanagement.
 • U draagt zorg voor de kwaliteitsborging.
 • U draagt bij aan de ontwikkelambitie van het waterschap met betrekking tot het contracteren en de contractvormen door onder andere het afstemmen over de eisen, uitvoering, oplevering en overdracht.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
 • U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als contractmanager.
 • U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan bij publieke organisaties, zoals Rijkswaterstaat, een waterschap, provincie en/of gemeente.

Wensen

 • U hebt ervaring met contractmanagement op het gebied van werken en adviesdiensten en de verschillende contractvormen die daarbij horen.
 • U hebt ervaring opgedaan binnen vergelijkbare projecten.

Functie-eisen:

De functie is per juli beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met een optie tot verlenging (6 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Bijzonderheden:

Onze opdrachtgever, een waterschap, is op zoek naar een contractmanager voor het programma Water in Balans. Het waterschap staat voor de uitdaging om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Eén van de belangrijkste doelen op dit vlak is het verminderen van de wateroverlast in het regionale watersysteem als gevolg van extreme regenval. Hiervoor is het programma Water in Balans opgezet. Het programma bestaat uit een grote diversiteit aan aspecten, zoals projectoverstijgende onderzoeksopgaven, het uitvoeren van een integrale verkenning op de wateroverlastknelpunten en de planuitwerking, voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van concrete projecten om de wateroverlast aan te pakken. Het programmamanagementteam is ingericht volgens het IPM-model. Voor dit team wordt gezocht naar een contractmanager voor de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase van projecten binnen het programma. Het contractteam is voornemend om op korte termijn een contractstrategie voor het programma op te stellen en daaropvolgend de inkoopplannen.