Procesleider energie (24 uur) 1 week geleden

Specificaties

Locatie Gelderland
Startdatum Onbekend
Einddatum Onbekend
Duur Onbekend
Uur 24 uur
Publicatiedatum Onbekend
Sluitingsdatum Onbekend
Tarief Onbekend

Opdrachtgever

Onbekend

Brokers (1)

Tags:

 • Project Management

Opdrachtbeschrijving:

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U bent in samenwerking met de opdrachtgever en de nog op te richten regionale organisatie verantwoordelijk voor het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van (ruimtelijke) ateliers.
 • U adviseert over de inzet van ateliers en vertaalt de uitkomsten naar de besluitvorming.
 • U adviseert een ambtelijke wekgroep RES en stuurt de inzet van het ruimtelijk bureau aan.
 • U draagt zorg voor de juiste inhoudelijke programmering van de ateliers.
 • U ondersteunt het versturen van uitnodigingen en het regelen van locaties.
 • U adviseert over de organisatie, inhoud en uitkomsten van de ateliers.
 • U informeert colleges en raden over (tussen)resultaten van het ontwerpproces.
 • U bewaakt het proces (kwaliteit, voortgang, afspraken, financiën, administratie).
 • U identificeert relevante stakeholders en zorgt dat ze worden uitgenodigd.
 • U rapporteert aan de regionale organisatie en de opdrachtgever.
 • U schrijft desgevraagd mee aan de opdracht voor ontwerpbureaus.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding.
 • U hebt als procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider in de periode 2010-2018 minimaal 4 jaar ervaring opgedaan met complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders.
 • U hebt als projectmanager / projectleider in de periode 2010-2018 minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met de eindverantwoordelijkheid voor een project.
 • U hebt in de periode 2013-2018 minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met energietransitie en/of binnen de energiesector.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt aantoonbare ervaring opgedaan als procesmanager gebiedsprocessen.
 • U hebt ervaring opgedaan binnen het beheergebied van de provincie.
 • U hebt ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen, de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen en partijen te verbinden.

Functie-eisen:

De functie is per 2 januari 2019 beschikbaar voor gemiddeld 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met een optie tot verlenging (4 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Bijzonderheden:

Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een procesleider energie. Om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan, maken overheden en partners klimaat- en energieafspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in het nationaal Klimaatakkoord. De afspraken zien toe op het behalen van de kabinetsdoelstellingen. De provincie streeft ernaar om in 2030 de broeikasgassen met 55% gereduceerd te hebben, in 2050 moet dit 100% zijn. De decentrale overheden hebben het kabinet aangeboden om regionale energiestrategieën (RES) op te stellen. Met de RES wordt de samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners gestructureerd en de maatschappelijke acceptatie voor energietransitie bevorderd. In juni 2019 moet er een aanbod liggen per regio. Dat aanbod heeft betrekking op de hoeveelheid hernieuwbare energie die de regio opwekt en het potentieel en aanbod van duurzame warmte. Na juni 2019 wordt landelijk het aanbod van alle regio’s opgeteld. Door middel van pilots is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met elementen van de RES. In het kader van de pilots zijn ateliers georganiseerd: werkoverleggen met stakeholders. De provincie geeft hier een vervolg aan door ateliers aan te bieden aan de 6 regio’s. Als procesbegeleider bent u verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de ateliers.