PROCESLEIDER INKOOP 1 week geleden

Specificaties

Locatie Amsterdam
Startdatum 01-06-2018
Einddatum 15-11-2018
Duur Onbekend
Uur 24 uur
Publicatiedatum 16.05.2018
Sluitingsdatum 25-05-2018
Tarief Onbekend

Opdrachtgever

Onbekend

Brokers (1)

Tags:

 • Programma Management

Opdrachtbeschrijving:

Als Procesleider ben je belast met de verdere implementatie van het vernieuwde inkoopproces. Dit doe je in nauwe samenwerking met het Ingenieursbureau (leadbuyer fysiek), Verkeer & Openbare Ruimte+ (V&OR) en Stadswerken (SW). Daarbij zullen de processen goed moeten worden afgestemd met de overige partners binnen het fysieke domein zoals Grond & Ontwikkeling (G&O) en Ruimte & Duurzaamheid (R&D). Tevens draag je zorg voor de implementatie in de organisatie V&OR +. Hierbij communiceer je over de nieuwe manier van werken. In het inkoopplan 2018 zijn de gewenste resultaten geformuleerd die passen bij de nieuwe werkwijze: categorieplannen, stedelijke contracten e.d. De implementatie hiervan zal begeleiding en voortgangs-ondersteuning vragen van de projectleider. Je zorgt dat medewerkers, assetmanagers en lijnmanagers op de hoogte zijn van het nieuwe proces en werkwijze.
Je doet verbetervoorstellen waar nodig en stemt deze af binnen de keten en de eigen organisatie. De nadruk van de functie ligt op verbinden en samenwerken.

De procesleider

 1. Begeleidt de proces veranderingen van tekentafel tot vanzelfsprekend gebruik. Je maakt gebruik van bestaande, nieuwe en nog te ontwikkelen werkprocessen en werkinstructies;
 2. Signaleert en agendeert verbeterpunten in het inkoopproces;
 3. Is verantwoordelijk voor de prestaties van het proces:
 4. Formuleert de prestatie-indicatoren op basis waarvan hij/zij kan beoordelen of het proces goed loopt;
 5. Bewaakt de doelstellingen van het proces.
 • Is verantwoordelijk voor het functioneren van de leer- en verbeterloop
 1. Organiseert hiertoe een overlegstructuur binnen V&OR met belanghebbenden en neemt deel aan ketenbrede overleggen;
 2. Beslist over procesaanpassingen;
 3. Draagt zorg voor het doorvoeren van verbeteringen

Heeft een brede blik op het proces:

 • Overziet het hele inkoopproces over de gehele keten en de aansluitingen met andere processen;
 • Stuurt het deelproces m.b.t. V&OR (en de medewerkers van V&OR+ in het proces) functioneel aan;
 • Betrekt alle procesmedewerkers.

Rapporteert over de voortgang van het inkoopplan 2018 en stemt regelmatig af met de lijnorganisatie:

 • Stuurt het deelproces binnen V&OR aan en bewaakt de (inhoudelijke) kennis en kunde in dit proces;
 • Realiseert via de lijnorganisatie dat kennis en kunde op orde zijn;
 • Zorgt dat de benodigde capaciteit en inzet voor het proces geleverd wordt.

Je legt verantwoording af aan/over:
Inhoudelijke voortgang: de programmamanager Implementatie Assetmanagement en de Task force Inkoop.

Aanpak procesverbeteringen: De programmamanager implementatie nieuwe organisatie V&OR+

Functie-eisen:

 • Academisch / HBO+ werk- & denkniveau.
 • een achtergrond in organisatiekunde, organisatiepsychologie en/of bedrijfskunde.
 • in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met verandertrajecten.
 • kennis en ervaring opgedaan met inkoopprocessen.
 • werkervaring en kennis opgedaan binnen een G4 gemeente.
 • minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met verandertrajecten binnen beheer openbare ruimte.
 • kennis en ervaring met Amsterdamse organisatie bij voorkeur in het fysieke domein.

Bijzonderheden: