YACHT

 

Gegevens

Adres Diemermere 25
Postcode 1112 TC
Stad Diemen
Land Nederland
Telefoonnummer (020) 519 7777
Email info@yacht.nl
 • SENIOR JURIST MILIEURECHT

  1 uur geleden

  Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Den Haag

  Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn wij op zoek naar een ervaren jurist op het gebied van milieurecht die direct tijdelijk inzetbaar is. De werkzaamheden bestaan met name uit: Het begeleiden van de inspecteurs bij handhavingsonderzoeken en de vastlegging hiervan in handhavingsrapporten. Besluiten schrijven voor o.a. bestuurlijke boetes. Bezwaarschriften behandelen.
  1 broker
 • SENIOR JURIST (WOB/PRIVACY)

  1 uur geleden

  Opdrachtgever van YACHT Legal - Utrecht

  Als Senior jurist vertegenwoordig je onze opdrachtgever, een toezichthouder in regio Utrecht, bij procedures in bezwaar en (hoger) beroep op het terrein van de Wob (actieve en passieve openbaarmaking) en privacy regelgeving. Je hebt een zelfstandige (senior)rol in het team bezwaar & beroep en bent verantwoordelijk voor het behandelen van de aan jou toebedeelde dossiers op het gebied van juridische kwaliteit, tijdigheid en conform eisen van behoorlijk bestuur. Je werkt daarbij verbindend en richtinggevend en creëert draagvlak voor de op te leveren producten en adviezen bij relevante interne partijen, kerndepartmenten en andere samenwerkingspartners. Je bewaakt de relevante rechtmatige toepassing van wet – en regelgeving. Je verzorgt gevraagd/ongevraagd advies aan management Divisie Juridische Zaken en kunt ook effectief optreden in de rol van juridisch adviseur voor het management. Je weet daarin de afweging te maken tussen juridische kaders en op hoofdlijnen de bestuurlijke/organisatorische kaders.
  1 broker
 • QLIK SOLUTION DESIGNER

  8 uur geleden

  Philips - Eindhoven

  In this role, you have the opportunity to be a part of our interesting and challenging journey to add value by providing high quality insights and analytics to the business and the whole Philips organization.  The challenge is to connect all the data used in different systems throughout Philips, to transform and present it in a meaningful way to give deep insights and provide advanced analytics for detailed analysis.  You are responsible for  • Timely delivery of high quality QlikView reports with a high grade of automation and a minimum of operational effort;  • Interacting with business to understand and translate requirements;  • Transform these requirements into solutions and implement these;  • Training the users on the usage of the reports;  • The data quality of the reports by proper development, validation and testing.  You are a part of a fast grown team that is located in the Netherlands and Bangalore (India). The team Insights & Analytics currently consists of more than 200 people.   
  1 broker
 • BELEIDSADVISEUR RO

  8 uur geleden

  Gemeente Vught - Vught

  Belangrijkste kerntaken:   Je werkt aan tal van ruimtelijke projecten. Het programma “Rijksinfra” (‘verdiept spoor’ en de ‘N65’ ) vormt het grootste deel van je werkzaamheden   Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet   Je draagt van strategisch tot tactisch niveau bij aan projecten en beleidsvraagstukken   Je adviseert het management en bestuur in brede zin over ontwikkelingen op het gebied van het ruimtelijke beleid.   Je adviseert het management en bestuur op planologisch, programmatisch en procedureel gebied, met name over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke procedures.   Je stuurt procedures aan en zorgt dat de benodigde documenten tijdig worden aangeleverd.   
  1 broker
 • SOFTWARE VALIDATION ENGINEER

  8 uur geleden

  Philips - High Tech Campus, Eindhoven

  You are a part of  The Reliability Solutions department of Philips Innovation Services is a diverse group of more than 80 technical experts. All have extensive experience in the field of Design for Quality and Reliability, Test and Verification engineering, and Regulatory. We are actively supporting complex, innovative projects for our customers from both internal Philips businesses, as well as, external companies, located all over the world.   In this role, you have the opportunity to ensure the high quality of the (medical) products that we create.  You are responsible for  •Participate in all Computer System Validation (CSV) related project activities within scope, in support of achieving company objectives and Philips ongoing commitment to quality.  •Act as a project manager and lead Computer System Validation (CSV) initiatives as assigned; perform activities to ensure CSV activities are performed, scheduled, planned, resourced and completed in accordance to established timelines.  •Work closely with other Q&R members, IT personnel, system business owners, end users, etc. to provide adequate support and expertise; communicate effectively and clearly throughout all levels of the organization.  • Guide stakeholders on software validation/quality relevance to establish suitable validation requirements and deliverables in accordance to FDA regulations and GAMP 5 principles.  •Assist in generating and maintaining a complete and accurate inventory of all validated systems, including comprising components, validation deliverables and relevant meta data and system ownership information ensuring the validated state of each system is readily known at all times.  • Perform and/or oversee CSV risk management activities; author/review risk assessments and perform risk mitigation activities as deemed appropriate.  •Ensure legacy systems are properly maintained and compliant based on current industry requirements and Philips Policies.  •Measure and monitor CSV progress to senior management; generate reports and metrics as assigned.  •Work with records personnel to ensure all validation deliverables are accessible and easily retrievable if needed during an internal/external quality audit.  •Work with Document Control and Training Coordinators to assure concise CSV training materials are controlled, assigned, and maintained appropriately.  The Software Validation Engineer role will work closely with the Software Validation Management Team, other Q&R personnel and various project teams throughout the organization and across multiple sites. Significant travelling is part of the job (approx. 50%). You will help provide regulatory guidance and perform project management duties to ensure all software validation projects and corresponding deliverables adhere to current regulations, industry standards, and Philips Policies within the specific Business Group that we will assign to you. 
  1 broker
 • ECOLOOG

  8 uur geleden

  Gemeente Tilburg - Tilburg

  Binnen het team Vakspecialisten werken ontwerpers en adviseurs aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ze houden de status in de gaten van bijvoorbeeld het groen, speelvoorzieningen, verkeersregelinstallaties, parkeerverwijzing, openbare verlichting en riolering. Aan de hand van integrale kaders en sectorale richtlijnen die door hen worden opgesteld en meegegeven, toetsen zij het product dat door derden (markpartijen) wordt voorbereid. Zij passen samen met de markt innovaties toe binnen het beheer van de openbare ruimte en beheersen de risico's. De ecoloog is verantwoordelijk voor: Advisering op het gebied van ecologisch beheer en ontwikkeling van ecologie binnen projecten Advisering bij opstellen van beheer- en onderhoudscontracten op ecologische aspecten Het uitzetten en beoordelen van ecologische onderzoeken Het zijn van een aanspreekpunt en vraagbaak voor de interne organisatie Je vormt een belangrijke schakel tussen de ecologen bij de afdeling Ruimte (die het strategisch beleid maken) en het beheer en de projecten die bij de afdeling RUV is belegd. In deze samenwerking worden de bestuurlijke doelen ten aanzien van ecologie, biodiversiteit, beheerbaarheid en beleving van de groene openbare ruimte in de stad vertaald naar beleid en uiteindelijk uitvoering.  
  1 broker
 • SPECIALIST GEMEENTELIJK RIOLERINGPLAN (GRP)

  8 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Neder-Betuwe

  De Specialist Gemeentelijk Rioleringsplan werkt samen met andere (civieltechnische) disciplines en externe partijen aan de integrale uitvoering van civieltechnische (riolerings) projecten. Binnen de keten van beleid, realisatie, beheer en onderhoud geef de Specialist Gemeentelijke Rioleringsplan professioneel invulling aan de volgende (hoofd)taken: Adviestaken De basis (advies)taken zijn gericht op het uitvoeringskader van het GRP. Denk daarbij aan het renoveren van het hoofdriool en het initiëren van benodigd onderhoud en herstel. Wij verwachten een proactieve instelling en integrale werkwijze. Regie voeren op de gemeentelijke opdrachten en aanbestedingen behoort tot de kerntaken. De Avri voert namens de gemeente een deel van het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel uit. Dit zal periodiek aandacht vragen van de Specialist Gemeentelijk Rioleringsplan. Uitvoering en beheer Basis is het zorgdragen voor de uitvoering en het beheer van het riolerings gedeelte en de toetsing van technische advisering over aanleg-, reconstructie- en herinrichtingsplannen. Offertes beoordelen en in gesprek zijn met aannemers behoort daardoor ook tot de terugkerende taken. Als Specialist Gemeentelijk Rioleringsplan draag je zorg voor de financiële afhandeling en periodieke evaluatie van contracten met uitvoerende partijen. Je levert als Pav’er (Prestatie Akkoord Verklaarder) financiële en beleidsmatige input voor de P&C-documenten. Wij verwachten ook van de Specialist Gemeentelijk Rioleringsplan dat alle gegevens up-to-date worden gehouden.  
  1 broker
 • SENIOR VERGUNNINGVERLENER (CASEMANAGER) WABO

  8 uur geleden

  Gemeente Vught - Vught

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van (meer complexe) vergunningaanvragen op het gebied van de WABO. Je fungeert als inhoudelijke vraagbaak op juridisch gebied. Je houdt de actuele ontwikkelingen bij binnen het vakgebied en vertaalt deze in relevant beleid. Daarnaast ben je gesprekspartner voor de bestuurder en vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. Je schakelt tussen het cluster Vergunningverlening en Toezicht-Handhaving.   Als vergunningverlener krijg je een zeer gevarieerde functie binnen een dynamische omgeving. De schaalgrootte van de gemeente Vught biedt als voordeel dat jij je in de volle breedte kunt bezig houden met het proces van vergunningverlening. Daarnaast spelen in Vught een aantal interessante projecten, zoals de N65 en de ligging verdiept spoor. Dit zijn uitdagingen van formaat waar jij je in kunt vastbijten.  
  1 broker
 • HR ADVISEUR WERVING & SELECTIE

  1 dag geleden

  Onderdeel van de overheid - Utrecht

  Binnen dit onderdeel van de overheid worden kandidaten gezocht voor verschillende vakgebieden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan IT, inkoop, finance, HRM, logistiek, etc. Als selecteur komen de vacatures bij jou binnen en je gaat hier meteen mee aan de slag. Je begint met het bespreken van de vacature met de verantwoordelijke manager zodat je precies weet waar naar gezocht wordt waarna je verantwoordelijk bent voor het publiceren van de vacature op de website. Vervolgens doe je de eerste selectie en stelt geschikte kandidaten voor bij de inhurend manager. Maar hier stoppen jouw werkzaamheden nog niet want je bent betrokken bij het hele proces. Je voert samen met de manager sollicitatiegesprekken en doet de nazorg van de sollicitanten. Hierbij ben je in staat om, ongeacht de uitkomst, ervoor te zorgen dat alle kandidaten een goede ervaring hebben met de opdrachtgever. Candidate experience staat hoog in het vaandel.  Jij bent dan ook klantgericht en gaat secuur te werk zodat niets je ontgaat en alles goed vastgelegd wordt. Je zorgt er continu voor dat zowel de kandidaat als de manager op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Wanneer kandidaten worden aangenomen, zorg jij dat ze een goede onboarding krijgen.
  1 broker