YACHT

 

Gegevens

Adres Diemermere 25
Postcode 1112 TC
Stad Diemen
Land Nederland
Telefoonnummer (020) 519 7777
Email info@yacht.nl
 • CASEMANAGER WABO - VERGUNNINGVERLENER BOUW

  3 uur geleden

  Yacht regio Noord-Brabant / Limburg - Noord-Brabant / Limburg

  Je bent belast met de toetsing van bouwplannen, het verlenen van bouwvergunningen en het houden van toezicht op de naleving van bouwvoorschriften. Daarnaast is de afdeling belast met de vergunningverlening en handhaving van de milieuwet- en regelgeving en vervult zij het opdrachtgeverschap van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Belangrijk bij de uitvoering van deze taak is een ‘meedenkende’ houding. Dit betekent dat niet alleen wordt gekeken wat wel of niet kan, maar dat ook adviezen worden gegeven voor mogelijke oplossingen. Taken: Het toetsen/coördineren van WABO vergunningaanvragen en in dat kader: - het inwinnen van adviezen van welstands- en monumentencommissie, brandweer en andere relevante instanties,   - het vervullen van een centrale rol in het bewaken van de voortgang van de advisering binnen de wettelijke termijnen en de coördinatie met de milieuvergunning en andere vergunningen; - het toetsen van aanvragen aan het bestemmingsplan, Bouwverordening en relevant gemeentelijk beleid zoals aanpasbaar en duurzaam bouwen; - het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid en de daarbij behorende NEN-normen. Het vastleggen van de resultaten van de uitgevoerde toets per bouwplan en in dat kader het concipiëren van adviezen, brieven en de gemotiveerde beschikking (vergunning of weigering). Het voeren van vrijstellingsprocedures. Het fungeren als aanspreekpunt voor de belanghebbende die een bouwvoornemen heeft en het functioneren als coördinatiepunt naar de relevante organisatieonderdelen en externe partijen.
  1 broker
 • BELEIDSMEDEWERKER RO (BESTEMMINGSPLANNEN)

  3 uur geleden

  Gemeente Oirschot - Oirschot

  De gemeente Oirschot zoekt tijdelijke ondersteuning in het team waar de ruimtelijke procedures worden behandeld. De beleidsmedewerker RO is verantwoordelijk voor diverse ruimtelijke projecten, naar aanleiding van particuliere verzoeken en herzieningen van ruimtelijke plannen.    Wat hoort er tot jouw werkzaamheden? het verstrekken van informatie op het gebied van ruimtelijke ordening aan inwoners en bedrijven en helder uitdragen van het gemeentelijk beleid; het adviseren van het management en bestuur in brede zin over ontwikkeling van het ruimtelijke ordeningsbeleid, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke procedures; het verrichten van analoge/digitale werkzaamheden binnen planologische procedures, inclusief het verzorgen van de administratief-juridische begeleiding van bestemmingsplannen; het begeleiden van de wijzigings- en afwijkingsprocedures op grond van Wro; naar aanleiding van een verzoek advies voorleggen aan het college en/of gemeenteraad op het  gebied van de ruimtelijke ordening; het organiseren van en deelnemen aan in- en externe overlegverbanden met diverse externe  partijen als ingenieursbureaus, architectenbureaus, aannemers, waterschappen, rijks- en  provinciale overheden, regionale samenwerkingsverbanden, bedrijven, burgers en andere partijen met als doel om gezamenlijk tot een goed plan te komen; in samenwerking met het team Vastgoed zorgdragen voor de totstandkoming van anterieure  overeenkomsten; het behandelen van eventuele juridische vraagstukken.
  1 broker
 • SENIOR MEDICAL WRITER (YACHT LIFE SCIENCES)

  3 uur geleden

  Multinational pharmaceutical company - the Netherlands - home based

  Yacht Life Sciences has a vacancy for a Senior Medical Writer. For the Medical Writing team of our client, we are looking for a Senior Medical Writer who is willing to work from home. The responsibilities of the Medical Writer may include, but are not limited to the following: Works independently to write and edit clinical study reports, Investigator’s Brochures, Clinical Trial Results postings, annual reports, and other clinical regulatory documents across multiple therapeutic areas as assigned. Works with contract writers as needed for the timely delivery of assigned documents. Reviews clinical protocols, Statistical Analysis Plans, Statistical Programming Plans, data tables and listings, and other clinical regulatory documents as needed. Leads the preparation of briefing documents, INDs, licensing submissions (BLAs, MAAs), and other complex clinical regulatory documents as needed. Negotiates timeline development for preparation of clinical regulatory documents. Demonstrates critical thinking in the analysis and presentation of clinical study data. Leads the process of critical review of clinical regulatory documents and incorporates multiple reviews into successive drafts. Provides QC support for clinical regulatory documents as needed (cross-checking data and verifying content from source documents). Reviews case report forms, statistical analysis plans, and data tables and listings for content and format. Assists with or leads the preparation or revision of SOPs, WPDs, and document templates. Assists with training across functional areas for the implementation of new/revised procedures and templates. Participates in clinical project team meetings. Participates in or leads other cross-functional team meetings and standards committees. Ensures the quality of clinical regulatory documents by maintaining and promoting familiarity with ICH, GCP, and other standards.
  1 broker
 • INSTALLATIEBEHEERDER (GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES)

  3 uur geleden

  Tata Steel IJmuiden B.V. - IJmuiden

  Heb je ervaring met gebouwgebonden installaties als bijvoorbeeld Installatiebeheerder, Toezichthouder, Werkvoorbereider, of Projectcoördinator? Reageer dan op uitdagende functie! Wat ga je doen?  In de functie van Installatiebeheerder gebouwgebonden installaties ligt het accent op het beheren en verbeteren van gebouwgebonden installaties en de engineering van kleinere projecten binnen Tata Steel IJmuiden. Een goede relatie met de vaste leveranciers en de fabrieken is hiervoor onontbeerlijk. Je bent verantwoordelijk voor: Het voor technische installatie, op het vakgebied verwarming, ventilatie, koeling en sanitair (VKS) verantwoordelijk zijn voor de toegekende partners. Dit op het gebied van onderhoud, storingen, klanttevredenheid, verbetervoorstellen en uitwerking van dienstenplannen op engineeringgebied.  Het bij geconstateerde afwijkingen bijsturen / corrigeren van de leverancier(s). Het in samenwerking met de onderhoudsmanager zorg dragen voor een zo groot mogelijke klanttevredenheid binnen de daarvoor opgestelde kosten.  Het realiseren en onderhouden van een goede, op wederzijds vertrouwen / respect gebaseerde relatie met de interne klanten.  Het invulling geven aan Technisch Beheer en verbeteringen van de technische installaties en gebouwgerelateerde voorzieningen voor de partners op de locatie, zodanig dat de technische dienstverlening voldoet aan de eisen van de partners met optimale condities. Je rapporteert aan de Onderhoudsmanager. 
  1 broker
 • HOME-BASED QUALITY CONTROL REVIEWER (YACHT LIFE SCIENCES)

  3 uur geleden

  Multinational pharmaceutical company - Europe, home-based

  For our client, a multinational pharmaceutical company, Yacht Life Sciences is looking for a senior Quality Control (QC) Reviewer willing to work from home.  The primary role of the QC Reviewer is to perform scientific quality review of regulatory documents to ensure data integrity and compliance with applicable regulatory requirements. Perform quality reviews of global regulatory documents and submissions including: clinical study reports (CSR), CSR appendices, CSR amendments, synopses, patient narratives, statistical analysis plans, investigator brochures, Investigational Medicinal Product Dossiers (IMPDs) and Common Technical Documents (CTDs) for content and data accuracy with sources.  Review document text, as required in consistency documentation, to ensure that all documents meet designated requirements for formatting, consistency, grammar, style guidelines and publishing guidelines. Ability to effectively project manage multiple medical writing QC projects, meeting deliverable dates and ensuring quality documents per client’s SOPs Perform electronic quality control check (eQC) per clients SOPs ensuring hyperlinks work correctly and literature references are linked properly.
  1 broker
 • WERKVOORBEREIDER CIVIEL

  3 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Noord-Brabant

  De renovatie van de oude stadswallen in Maastricht. Of de aanleg van een nieuw knooppunt om de bereikbaarheid van de Gemeente Eindhoven te verbeteren. Het kunnen zomaar projecten zijn waarbij jij als werkvoorbereider van Yacht Engineering het verschil maakt. Jij richt je op uitdagende opdrachten binnen infrastructuur. Jouw werkzaamheden Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze verantwoordelijke functie werk jij  projectplannen uit in deelprojecten. Je ontwerpt, maakt planningen, schrijft bestekken en adviseert. De precieze inhoud van je werk is natuurlijk afhankelijk van de opdracht. Maar waar je ook werkt; jij zorgt ervoor dat de projectmanager kan vertrouwen op jouw goede voorbereidende werk. Hoe mooi jouw project ook is; de kans is groot dat verschillende belangen een rol spelen. Zonder wrijving geen glans! Je hebt een goed beeld van de stakeholders en door goed te communiceren weet jij de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat kan best uitdagend zijn. Want hoe beperkt je bijvoorbeeld de overlast voor omwonenden? Of de winstderving van ondernemers? Het is wikken en wegen, draagvlak creëren en belangen afwegen. Start de uitvoering van het project? Dan zit jouw werk erop. Maar het kan best zijn dat er nog een vraag komt. Of dat er bijvoorbeeld nog een aanvullende tekening nodig is. Jij duikt dan weer in het project en biedt uitkomst. En je kunt het ook vast niet laten om af en toe te gaan kijken hoe de uitvoering vordert. Dat is pas eer van je werk! Waar werk je? Toonaangevende opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten maken graag gebruik van jouw kennis en expertise. Afhankelijk van de organisatie werk je aan één specifieke opdracht of word je voor langere tijd ingezet en ga je met meerdere projecten aan de slag. Droom je van een carrière als projectmanager? Een functie als werkvoorbereider is de ideale opstap. Met wie werk je samen? Je werkt in kleinere projecten nauw samen met een of meerdere projectleiders of ontwerpers. Bij grotere projecten maak je deel uit van een projectgroep en kan het goed zijn dat jij en andere werkvoorbereiders het werk onderling verdelen. Is er grondonderzoek nodig of wil je dat er een perceel wordt ingemeten? Jij regelt dat. Ook kan het zijn dat politici je uitnodigen om de plannen te bespreken
  1 broker
 • PROJECTLEIDER INTEGRALE CENTRUM VISIE

  15 uur geleden

  Gemeente Deurne - Deurne

  Het begeleiden van het project om tot een nieuwe integrale centrum visie van Deurne te komen. Integraal dus het betrekken van interne afvaardiging van collegae, bestuur en noodzakelijke externe partijen. Het is een politiek gevoelig onderwerp (bijvoorbeeld door de compactisering van het centrum wat hier onderdeel van is). Het centrum bestemmingsplan is er, maar er zijn veel knelpunten, denk aan o.a. parkeren, zorg, wonen etc. (een breed palet van onderwerpen). De disciplines worden op inhoud verzamelt vanuit de gemeente, de projectleider gaat deze diverse disciplines leiden en sturen. Het meest belangrijke (en politiek meest gevoelige) onderwerp is de compactisering van het centrum. Deurne heeft veel winkelstraten met behoorlijk wat leegstand, doel is om het winkelgebied te gaan verkleinen. Voor de zomer moet een discussiestuk in de commissie besproken worden. Dit een deadline. De projectleider heeft ervaring met college, raad.
  1 broker
 • PROJECTLEIDER HUISVESTING (BRICKS)

  18 uur geleden

  Gemeente Tilburg - Tilburg

  De gemeentelijke huisvesting en Het Nieuwe Werken Binnen de gemeente Tilburg lopen op dit moment de programma's Gemeentelijke Huisvesting en Het Nieuwe Werken. Deze programma's gaan over het huisvesten en werken aan een eigentijdse, wendbare en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie. Een organisatie die ook de komende jaren goed kan inspelen op wat nodig is in de stad en daar ook de tools en werkomgeving bij heeft. Met Het Nieuwe Werken faciliteren we een fysieke en digitale werkomgeving waarmee we stimuleren dat we ons als organisatie flexibel en wendbaar rondom de opgaven kunnen organiseren. We maken met deze werkomgeving mogelijk dat de organisatie onafhankelijker van plaats, tijd, werkplek en apparaat kan werken. Een organisatie die de inwoners en partners kan ontvangen in gerenoveerde stadskantoren waar - naast de ambtenaren, het bestuur en de politiek - ook de inwoners van de stad trots op kunnen zijn. Wat doe je als adviseur huisvesting? Binnen twee programma's lopen 4 sporen (Bouw, Bricks, Bytes en Behaviour). We zoeken uitbreiding van ons Bricks-spoor in de vorm van een adviseur op het gebied van huisvesting, met sterke affiniteit met facilitaire vraagstukken. De vraagstukken binnen het Bricks spoor hebben betrekking op de indeling en inrichting van ons nieuwe kantoorpand en alle processen die daar mee samenhangen. Denk hierbij aan werkplekstrategie- en concept en de verhuisbewegingen naar de tijdelijke en nieuwe werkomgeving, maar bijvoorbeeld ook: nieuw meubilair, digitale middelen, beveiliging, catering en hospitality. Het succes van het programma zit in het komen tot goede eindresultaten binnen de gestelde kaders en verwachtingen. Dit bereik je met oog voor de omgeving waar het project wordt uitgevoerd en de belangen van alle stakeholders. Je bent in staat om in gesprek te gaan met ontwerpende en uitvoerende partijen van de diverse afdelingen en intern en samenwerkingspartners extern. Je kunt de opdrachtgever(s) ontzorgen, van advies voorzien en, waar nodig, sturen. Je werkt nauw samen met je collega's binnen Bricks en bent eindverantwoordelijk voor deelprojecten, waarbij gestuurd wordt op het realiseren van werkende projecten die bijdragen aan de ambities van de organisatie.
  1 broker
 • STRATEEG ECONOMIE

  18 uur geleden

  Gemeente Tilburg - Tilburg

  Wat doe je als strateeg Economie? Je ontwikkelt (samen met de andere strategen van de afdeling, externe partners en collega's) integraal en strategisch beleid voor de langere termijn op het brede economische domein. Je ontwikkelt visie en resultaat op complexe beleidsterreinen die van belang zijn voor een goede strategische positie van de stad; ook regionaal en landelijk. Je formuleert een programmatische aanpak waarin strategische (bestuurlijk vastgestelde) beleidsdoelen een plaats krijgen. Je denkt en werkt hierbij informatie gedreven en vanuit de impact die we in de stad willen bereiken. Je betrekt vanzelfsprekend uitvoering en ondersteuning in je manier van werken. Welke taken horen hierbij? Je leidt specifieke (majeure) projecten met overstijgend karakter, veelal in teamverband met collega's en partners; Je ontwikkelt beleid projectmatig, naar eigen ontwerp binnen algemeen gestelde kaders, gericht op het (brede) economisch domein. Je vertegenwoordigt de afdeling in diverse interne overlegstructuren en de gemeente in externe afstemmingsverbanden. Je onderhoudt in- en externe contacten met samenwerkingspartners in de ketensamenwerking. Je draagt zorg voor kennisontwikkeling bij collega's op het beleidsterrein. Je werkt samen met beleidsadviseurs om programmaonderdelen inhoud en programmatische aanpak te geven. Je zorgt samen met andere afdelingen voor adequate voorbereiding van de diverse Programmatafels. Je draagt een integrale inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het economische domein, ook daar waar het de P&C-cyclus betreft.
  1 broker
 • VACATURE: TOEZICHTHOUDER ELEKTROTECHNIEK TE SCHIPHOL (NEN 1010 EN  NEN 3140)

  18 uur geleden

  Schiphol - Schiphol centrum

  Vacature: Toezichthouder Elektrotechniek Schiphol Group/PLUS (NEN 1010 en NEN 3140) Allround elektrotechnisch toezichthouder (gebouwgebondeninstallaties en brandveiligheid). Wil jij werken op Schiphol? Dit is je kans om een veelzijdige toezichthoudersfunctie op Schiphol te bekleden! De opzichter bij Schiphol is verantwoordelijk voor: Werkzaamheden: Inspecteren en toezichthouden van projectvoortgang conform het toezichtplan.  Toezien op de naleving van de veiligheidseisen van de uit te voeren werkzaamheden. Toezien op de naleving van wet- en regelgeving en aanwezigheid van benodigde vergunningen (en werken conform de gemaakte afspraken) en het nemen van veiligheidsmaatregelen conform richtlijnen, rekening houdend met een optimale continuering van de bedrijfsprocessen.  Houdt toezicht op het naleven door opdrachtnemer van de afspraken zoals vermeld in de contractdocumenten (o.a. bestek- en werktekeningen, werkpaketten, planningen etc.) binnen gestelde kaders zoals hierboven aangegeven. Informeert projectmanager bij afwijkingen.  Afstemmen van de projectactiviteiten met in- en externe klanten en informeren over de uitvoering en afhandeling van activiteiten aan betrokken partijen in overleg met projectmanager en- of coördinator (indien van toepassing). Zorgdragen voor tijdige aanwezigheid van goedgekeurde projectdocumenten. Rapportage: zorgdragen voor actuele dag- en/of weekrapporten. Afhankelijk van het project worden deze door aannemer of PLUS gemaakt. Bijhouden van dossiers van kwaliteits-documenten van de aannemer of leverancier. Opstellen van de toegewezen (week)planning in lijn met de overall planning en toewijzen van de werkzaamheden van interne en/of externe partijen. Specifieke expertise/affiniteit:     Affiniteit met het werken in een operationeel complexe omgeving Affiniteit met het werken met pakketten als Snagstream en BIM Brede kennis van brandveiligheid (gasblus, meldingssystemen) Inzet zou o.a. kunnen zijn voor de volgende projecten: -    Herinrichting Terminal 1; -    Upgrading Pieren – F- en G-Pier; -    KLM ICA Lounge; -    MJOP (Meerjaren onderhouds plan)
  1 broker
 • CASEMANAGER WABO/VERGUNNINGVERLENER

  18 uur geleden

  Gemeente Eindhoven - Eindhoven

  Wat ga je doen? Bij de sector Ruimtelijke Expertise, afdeling Vergunningen worden de aanvragen m.b.t. bouw, kappen en uitwegen (WABO) beoordeeld. Het gaat om een diversiteit van aanvragen , kleine, grote en politiek bestuurlijk gevoelige plannen waarbij rekening gehouden moet worden met bouwregelgeving, WABO, Mor, Bor, het bouwbesluit, de bouwverordening, de NEN normen en het bestemmingsplan. Je stuurt coördineert het proces van een vergunningsaanvraag; je beoordeeld de aanvraag voor een omgevingsvergunning op bouwkundig en juridisch vlak; je overlegt met aanvragers en andere belanghebbenden, weegt de belangen af en je vertaalt dat in een besluit; je wint eventueel advies in bij je collega’s en vraagt deelvergunningen op; je brengt alle adviezen bij elkaar en neemt uiteindelijk een weloverwogen besluit; je adviseert en informeert aanvragers en derden over regelgeving en te volgen procedures; je adviseert samen met andere sectoren bij bezwaar- en beroepszaken; je hebt contact met klanten, woningbouwcorporaties, architecten, aannemers, projectontwikkelaars en overheden.
  1 broker
 • BELEIDSMEDEWERKER RO (BESTEMMINGSPLANNEN)

  1 dag geleden

  Gemeente Oirschot - Oirschot

  De gemeente Oirschot zoekt tijdelijke ondersteuning in het team waar de ruimtelijke procedures worden behandeld. De beleidsmedewerker RO is verantwoordelijk voor diverse ruimtelijke projecten, naar aanleiding van particuliere verzoeken en herzieningen van ruimtelijke plannen.    Wat hoort er tot jouw werkzaamheden? het verstrekken van informatie op het gebied van ruimtelijke ordening aan inwoners en bedrijven en helder uitdragen van het gemeentelijk beleid; het adviseren van het management en bestuur in brede zin over ontwikkeling van het ruimtelijke ordeningsbeleid, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke procedures; het verrichten van analoge/digitale werkzaamheden binnen planologische procedures, inclusief het verzorgen van de administratief-juridische begeleiding van bestemmingsplannen; het begeleiden van de wijzigings- en afwijkingsprocedures op grond van Wro; naar aanleiding van een verzoek advies voorleggen aan het college en/of gemeenteraad op het  gebied van de ruimtelijke ordening; het organiseren van en deelnemen aan in- en externe overlegverbanden met diverse externe  partijen als ingenieursbureaus, architectenbureaus, aannemers, waterschappen, rijks- en  provinciale overheden, regionale samenwerkingsverbanden, bedrijven, burgers en andere partijen met als doel om gezamenlijk tot een goed plan te komen; in samenwerking met het team Vastgoed zorgdragen voor de totstandkoming van anterieure  overeenkomsten; het behandelen van eventuele juridische vraagstukken.
  1 broker
 • ADVISEUR JURIDISCHE ZAKEN

  1 dag geleden

  Verkeer en vervoersautoriteit - Amsterdam

  In deze functie ben je, samen met enkele andere collega’s, het aanspreekpunt voor alle juridische kwesties. Daarnaast heb je een voortrekkersrol met als belangrijkste opgave het op de kaart zetten van Juridische Zaken binnen de organisatie. Daarvoor beschik je over verbindende en coachende kwaliteiten. Je kunt omgaan met conflicterende deadlines en durft proactief op collega’s af te stappen. Je adviseert en rapporteert management en bestuur over de juridische aspecten van bedrijfsvoering. Je adviseert de inhoudelijke beleidsteam op het gebied van Verkeer, Vervoer en Mobiliteit vanuit eigen juridische expertise.  Je actualiseert regelgeving en verordeningen op bovengenoemde gebieden. Je monitort risicovolle processen en stelt daarvoor juridische kaders. Je participeert in projecten in de beleidsvelden. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de Vervoerregio Amsterdam in rechte.  
  1 broker
 • SENIOR JURIST ALGEMEEN JURIDISCHE ZAKEN

  1 dag geleden

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - Groningen

  Tot je taken behoort het juridisch voorbereiden,ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en evalueren van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleidsterreinen. Dit raakt zowel het civiel recht als het staats- en bestuursrecht. Je bent daarnaast juridisch vraagbaak voor de organisatie en adviseert collega’s en het directieteam van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kritisch over juridische vraagstukken die een rol spelen in het werk van NCG. Je rapporteert aan de kabinetschef en bent onderdeel van het team kabinet. Jouw taken: - Je geeft advies over juridische vraagstukken en bent een waardevolle gesprekspartner voor zowel directie als management. - Je bent belast met de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meerdere afgeronde inhoudelijke beleidsterreinen. - Je ontrafelt complexe juridische vraagstukken, zorgt voor een juiste afhandeling van acties en neemt maatregelen bij vertraging of stagnatie. - Je houdt rekening met de (in)formele regels en de verschillende posities en belangen die een rol spelen. - Je bent het eerste aanspreekpunt voor externen, legt verbindingen tussen partijen en benut de juiste contacten om doelstellingen te bereiken. - Je zoekt actief naar mogelijkheden om producten, processen of werkwijzen te vernieuwen en te verbeteren. - Je hebt oog voor nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en integreert die in je werk. - Je geeft invulling aan een constructieve interactie met bewoners, ondernemers en andere organisaties. - Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de overheid. - Je hebt kennis van het aardbevingsgebied, de problematiek, de actuele ontwikkelingen en de partijen die hierin een rol spelen. Jouw profiel: - Kennis van het staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het formeel bestuursrecht en het privacyrecht. - Kennis van het civiel recht, waaronder algemeen verbintenissenrecht, aanneming van werk, rechtspersonenrecht en fiscaliteiten (btw en successierechten). - Kennis van het aardbevingsgebied, de problematiek, de actuele ontwikkelingen en de partijen die hierin een rol spelen. - Kennis van de Wet openbaarheid van bestuur. - Ervaring en affiniteit met de afwikkeling van klachten. - Inzicht in nationale politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen. - Kunnen omgaan met bestuurlijke gevoeligheid en hebt affiniteit met het lokaal bestuur.
  1 broker
 • FINANCIAL CONTROLLER

  6 dagen geleden

  Overheidsinstelling in Zuid Holland - Dordrecht

  Als Financial Controller kom je te werken bij de Dienst Gezondheid & Jeugd welke namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten verzorgt. Als financieel adviseur is je thuisbasis de Dienst Gezondheid & Jeugd in Dordrecht en werk je voor de 17 gemeenten die deelnemen in de GR DG&J waarin ook de Service Organisatie Jeugd (SOJ) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) zijn ondergebracht. Je komt te werken binnen het team Financiën waar je met 3 collega's samenwerkt. Je werkzaamheden Je gaat ervoor zorgen dat we aantal belangrijke P&C documenten gaan door ontwikkelen en opleveren. De focus hierbij zal zijn op de jaarstukken 2018 maar er zal ook een slag worden gemaakt in de wijze waarop we de IC inrichten en onze interne budgetrapportages. Afhankelijk van het product ben je verantwoordelijk voor de inhoud en/of  het (bewaken van ) het proces en de kwaliteit. Je werkt in een team van professionals en binnen een gemeenschappelijke regeling met een breed takenpakket en complexe organisatiestructuur.
  1 broker