YACHT

 

Gegevens

Adres Diemermere 25
Postcode 1112 TC
Stad Diemen
Land Nederland
Telefoonnummer (020) 519 7777
Email info@yacht.nl
 • WERKVOORBEREIDER CIVIEL (MEDIOR/SENIOR)

  1 uur geleden

  Gemeentehuis Best - Best

  Als (medior-senior) werkvoorbereider Civiel bereidt je projecten voor binnen het gehele werkveld van de civiele techniek. Van het bouw- en woonrijp maken van woningbouwlocaties tot complete reconstructie plannen van bestaande woonwijken en bedrijfsterreinen.   Het werk bestaat vooral uit het ontwerpen/inrichten van de openbare ruimte, het in RAW-bestek zetten van het werk en het mede begeleiden verzorgen van de aanbestedingsprocedure. Ervaring met houden van toezicht op werken is een pre maar geen vereiste. Je werkt redelijk zelfstandig in teamverband. Samen met je collega’s zorg je voor de gevraagde inhoudelijke kwaliteit. Je werkt samen met projectleiders en specialisten van verschillende afdelingen binnen de gemeente. Je hebt een duidelijke meerwaarde door inbreng van je ervaring en (praktische) vakkennis.
  1 broker
 • BUSINESS ANALIST / VERANDERMANAGER

  2 uur geleden

  Stichting Hogeschool Utrecht - Utrecht

  Achtergrond Het project Onderzoeksinformatie op orde (O3) draagt bij aan het meer op orde krijgen en beter toegankelijk maken van informatie over onderzoeksprojecten binnen de Hogeschool Utrecht (HU) ten behoeve van zowel de bedrijfsvoering en aansturing van de kenniscentra, als de interne en externe kennisdeling op gebied van managementinformatie, sturing en het afleggen van verantwoording richting CvB en externe partijen. Dit gebeurt onder meer door gezamenlijk te analyseren en te bepalen hoe de werkwijze rondom de onderzoeksadministratie en het projectmanagement beter kan worden ingericht. Door uitvoering van dit project kunnen de lectoren, onderzoekers en projectleiders hun projecten beter coördineren en krijgt het management beter en meer actueel inzicht in de (stuur)informatie over het onderzoek bij de HU.   Opdracht De business analist levert een business analyse (conform SCOPAFIJTH) en business case op met betrekking tot het centraliseren van de ondersteuning van onderzoeksprojecten. De ondersteuning van de onderzoeksprojecten is nu verspreid over tal van lectoraten en diensten. Onder andere daardoor wordt de werkdruk als hoog ervaren. De business analist dient te onderzoeken en te onderbouwen in hoeverre centralisatie van de ondersteuning dit gaat oplossen en een efficiencywinst oplevert. Met deze onderbouwde business case geeft de business analist het project inzicht of centralisatie van de ondersteuning het meest optimale en haalbare model is.  
  1 broker
 • BUSINESS ANALIST / VERANDERMANAGER

  3 uur geleden

  Stichting Hogeschool Utrecht - Utrecht

  Achtergrond Het project Onderzoeksinformatie op orde (O3) draagt bij aan het meer op orde krijgen en beter toegankelijk maken van informatie over onderzoeksprojecten binnen de Hogeschool Utrecht (HU) ten behoeve van zowel de bedrijfsvoering en aansturing van de kenniscentra, als de interne en externe kennisdeling op gebied van managementinformatie, sturing en het afleggen van verantwoording richting CvB en externe partijen. Dit gebeurt onder meer door gezamenlijk te analyseren en te bepalen hoe de werkwijze rondom de onderzoeksadministratie en het projectmanagement beter kan worden ingericht. Door uitvoering van dit project kunnen de lectoren, onderzoekers en projectleiders hun projecten beter coördineren en krijgt het management beter en meer actueel inzicht in de (stuur)informatie over het onderzoek bij de HU.   Opdracht De business analist levert een business analyse (conform SCOPAFIJTH) en business case op met betrekking tot het centraliseren van de ondersteuning van onderzoeksprojecten. De ondersteuning van de onderzoeksprojecten is nu verspreid over tal van lectoraten en diensten. Onder andere daardoor wordt de werkdruk als hoog ervaren. De business analist dient te onderzoeken en te onderbouwen in hoeverre centralisatie van de ondersteuning dit gaat oplossen en een efficiencywinst oplevert. Met deze onderbouwde business case geeft de business analist het project inzicht of centralisatie van de ondersteuning het meest optimale en haalbare model is.  
  1 broker
 • CONTRACTMANAGER IT

  3 uur geleden

  YACHT - Amsterdam

    Je bent verantwoordelijk dat de contracten/offertes met leveranciers tegen de juiste voorwaarden worden afgesloten. Je onderhandelt met leveranciers om te komen tot de juiste voorwaarden en goede prijzen. Je onderhoudt contacten met de leveranciers door middel van het leveranciersmanagement. Je bent verantwoordelijk voor een volledig bijgewerkt en up-to-date contractarchief (Single Source of Truth) Afloopdata van contracten worden tijdig (ruim voor opzegtermijn) opgepakt. Waarbij je kritisch doorvraagt of een contract verlengd/gewijzigd of beëindigd kan worden. Verlengingen worden altijd tegen de juiste voorwaarden afgesloten en in samenspraak met de Product Owner. Leveranciers geven tijdig response op onze aanpasverzoeken op de offertes. Je rapporteert op maandbasis over contract gerelateerde zaken, o.a. verlengingen, forecast, performance van het proces. Je doet verbetervoorstellen voor de contractenportal. Zoals deze aanvullen met nieuwe templates. Doorlopende procesverbeteringen. Er wordt zoveel mogelijk agile gewerkt. Dit betekent dat je actief deelneemt aan de dag- en weekstarts, refinements, retrospecitives en het teamoverleg.
  1 broker
 • INKOPER EUROPESE AANBESTEDINGEN

  3 uur geleden

  YACHT - Zwolle

  Omdat Yacht blijft groeien, zoeken wij gedreven inkopers die graag van meerwaarde willen zijn voor onze opdrachtgevers (vaak de topwerkgevers van Nederland). Groei jij als Inkoper Europese aanbesteding met ons mee? Wij zijn op zoek naar kandidaten die willen werken in de regio Oost Nederland (Zwolle - Nijmegen- Enschede). Als Inkoper Europese aanbesteding adviseer je over inkoop en aanbesteding en je begeleidt (Europese) aanbestedingstrajecten voor zowel individuele opdrachtgevers als multidisciplinaire teams. Je ontwikkelt standaard hulpmiddelen (zoals inkoopvoorwaarden), stelt inkoop- en aanbestedingsprocedures op en maakt inkoopprocessen inzichtelijk. Je ziet toe op de implementatie en uitvoering van het vastgestelde beleid, bewaakt de kwaliteit en voortgang en doet voorstellen tot bijstelling van het beleid. Je voert inkoopanalyses uit en vertaalt deze naar inkoopactieplannen en -strategieën. Je bent intermediair bij inkoop- en aanbestedingsprocessen of conflicten met leveranciers, aannemers e.d. en handelt claims af. Je behandelt vakinhoudelijk de complexe zaken.
  1 broker
 • CONTRACT- EN LEVERANCIERSMANAGER ICT

  3 uur geleden

  Hogeschool Utrecht - Utrecht

  Als IT Contract- en leveranciersmanager bij de Hogeschool Utrecht ben jij verantwoordelijk voor het proactief managen van en het optimale halen uit zowel de IT-contracten als de relatie met de leveranciers. Met het opstellen van business cases, het begeleiden van aanbestedingen, en het afsluiten van contracten geef jij uitvoering aan de IT sourcingstrategie. Jij draagt ook bij aan het actueel houden van deze strategie. Op tactisch niveau draag jij zorg voor het managen van risico’s, de contractuele- en financiële verplichtingen en het opleveren van managementrapportages. Verder zie jij toe op en borgt het naleven van de relevante wet- en regelgeving. Jij voert inhoudelijke en juridische onderhandelingen met de leveranciers en streef je naar continue verbetering. Met jouw analytische en procesmatige werkwijze weet jij verbetermogelijkheden te vinden die leiden tot optimalisatie van het IT contract- en leveranciersmanagement. In jouw rol ben je resultaatgericht, initiatiefrijk en weet je als geen ander het organisatiebeleid te vertalen naar de standaarden en kaders voor het eigen aandachtsgebied. Jij initieert tactische en strategische overleggen met leveranciers en de contracteigenaren. Bij het afsluiten van SLA’s en het formuleren van KPI’s geef jij advies en jij stelt op het gebied van contract- en leveranciersmanagement in inkooptrajecten de wensen en eisen vast.  
  1 broker
 • VERGUNNINGVERLENER/CASEMANAGER

  1 dag geleden

  Gemeente Voerendaal - Voerendaal

  Ter vervanging van een zieke werknemer is de Gemeente Voerendaal op zoek naar een tijdelijke vergunningverlener/casemanager. Ervaring in het vak is gewenst.
  1 broker
 • PROJECT ENGINEER MECHANICAL

  1 dag geleden

  Sonneborn - Amsterdam

  Voor Sonneborn in Amsterdam zijn wij zoekende naar een interim professional die de positie van Project Engineer Mechanical wil oppakken. Er liggen tal van projecten die voornamelijk gericht zijn op modificaties, verplaatsen van pompen en aanpassen van piping. De duur is nog onbekend, maar ga er vanuit dat het minimaal een jaar is. Het interessante in deze rol is dat jij zowel het gehele ontwerp maakt en daarna het project begeleidt. Hierbij bepaal je o.a. het budget, scope en maak je de planning. Tevens schakel je contractors in om de werkzaamheden uit te voeren. Je werkt in teamverband en haalt je input van collega's die hun expertise hebben in; E/I, processing en software. 
  1 broker
 • BOUWKUNDIG PROJECTLEIDER

  1 dag geleden

  Wageningen Universiteit Holding B.V. - Wageningen

  Per direct ben ik op zoek naar een ervaren projectleider bouw. Jij bent minimaal 4 dagen en het liefst 5 dagen per week beschikbaar. Je komt te werken in een team van 7 projectleiders. Jouw werkzaamheden zijn heel divers zoals: - Het begeleiden van onderhoudsprojecten - Herindelen van gebouwen zoals wanden verplaatsen - Dak vervangen - Asbest verwijderen  - Bijdrage leveren aan het onderhoudsjaarplan voor 2019. - Offertes aanvragen en gezamelijk een planning maken.
  1 broker
 • (SENIOR) MEDICAL WRITER (YACHT LIFE SCIENCES)

  1 dag geleden

  Multinational pharmaceutical company - Europe - home based

  Yacht Life Sciences has a vacancy for a (Senior) Medical Writer. For the Medical Writing team of our client, we are looking for a (Senior) Medical Writer who is willing to work from home and must be located in Europe. The main responsibility of the (Senior) Medical Writer will include the writing of plain language summary (PLS) for disclosure documents. This will be done for each study trial and provide background information on the clinical study along with the study results. By writing these documents, you must follow very specific guidelines, write for a layperson and try not to be too technical or scientific. In a later stage, or when time allows, you could be assigned to work independently to write and edit Clinical Study Reports (CSR), Investigator’s Brochures, Clinical Trial Results postings, annual reports, briefing documents, INDs, licensing submissions (BLAs, MAAs), or other complex clinical regulatory documents across multiple therapeutic areas. Furthermore, you participate in clinical project team meetings, other cross-functional team meetings and standards committees. As a (Senior) Medical Writer, you will ensure the quality of clinical regulatory documents by maintaining and promoting familiarity with ICH, GCP, and other standards.
  1 broker
 • INSTALLATIEBEHEERDER (GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES)

  1 dag geleden

  Tata Steel IJmuiden B.V. - IJmuiden

  Heb je ervaring met gebouwgebonden installaties als bijvoorbeeld Installatiebeheerder, Toezichthouder, Werkvoorbereider, of Projectcoördinator? Reageer dan op uitdagende functie! Wat ga je doen?  In de functie van Installatiebeheerder gebouwgebonden installaties ligt het accent op het beheren en verbeteren van gebouwgebonden installaties en de engineering van kleinere projecten binnen Tata Steel IJmuiden. Een goede relatie met de vaste leveranciers en de fabrieken is hiervoor onontbeerlijk. Je bent verantwoordelijk voor: Het voor technische installatie, op het vakgebied verwarming, ventilatie, koeling en sanitair (VKS) verantwoordelijk zijn voor de toegekende partners. Dit op het gebied van onderhoud, storingen, klanttevredenheid, verbetervoorstellen en uitwerking van dienstenplannen op engineeringgebied.  Het bij geconstateerde afwijkingen bijsturen / corrigeren van de leverancier(s). Het in samenwerking met de onderhoudsmanager zorg dragen voor een zo groot mogelijke klanttevredenheid binnen de daarvoor opgestelde kosten.  Het realiseren en onderhouden van een goede, op wederzijds vertrouwen / respect gebaseerde relatie met de interne klanten.  Het invulling geven aan Technisch Beheer en verbeteringen van de technische installaties en gebouwgerelateerde voorzieningen voor de partners op de locatie, zodanig dat de technische dienstverlening voldoet aan de eisen van de partners met optimale condities. Je rapporteert aan de Onderhoudsmanager. 
  1 broker
 • MEDEWERKER EVENEMENTEN

  1 dag geleden

  Gemeente Tilburg - Tilburg

  Wie bij de gemeente Tilburg terecht komt met vragen of wensen, komt allereerst in contact met de medewerkers van de afdeling Dienstverlening. Voor burgers en bedrijven vormt deze afdeling de centrale ingang van de gemeentelijke organisatie. Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid staan natuurlijk voorop. De medewerkers zorgen ervoor dat de diensten goed toegankelijk zijn. Of het nu gaat om de balies in de Stadskantoren, de telefonische bereikbaarheid of de beschikbaarheid van digitale informatie en digitale transacties. De afdeling bestaat uit 10 teams die in drie clusters zijn onderverdeeld: het cluster Klantcontactcenter (KCC), het cluster Vergunningen en het cluster Maatschappelijke Ondersteuning (MO). Ook ROI (Regionale Dienstverlening, Ontwikkeling en Implementatie) valt onder de afdeling Dienstverlening. Cluster Vergunningen Bijna alle aanvragen voor vergunningen en toestemmingen passeren het cluster Vergunningen. Of het nu gaat om vergunningen voor het bouwen van een huis of voor het organiseren van een evenement. Natuurlijk hebben de medewerkers van het team persoonlijk contact met aanvragers, maar het proces zelf wordt steeds vaker volledig digitaal afgehandeld. Er wordt intensief samengewerkt met zowel in- als externe partners. Het clusters bestaat uit 2 teams.
  1 broker
 • PROJECTLEIDER DUURZAME STAD

  1 dag geleden

  Gemeente Helmond / Stadskantoor gem. Helmond - Helmond

  Duurzaamheid is een belangrijk thema wereldwijd, maar ook op regionaal niveau houdt men zich veel met duurzaamheid bezig. Daarom is de Gemeente Helmond op zoek naar een Projectleider voor het project Duurzame Stad.
  1 broker
 • PROJECTLEIDER HEFFINGEN EN FINANCIËN

  5 dagen geleden

  Relatie van Yacht in Amsterdam - Amsterdam

  De organisatie is op zoek naar een ervaren projectleider Heffingen en Financiën die het huidige heffingenapplicatie gaat vervangen en helpt de uitdagingen die op het gebied van heffingen en bekostiging op de organisatie afkomen (door o.a. Brexit) goed het hoofd te kunnen bieden. Je rol ziet er als volgt uit: •    Implementeren van de nieuwe heffingsapplicatie in samenwerking met IT; •    Vanuit PC&F heb je een trekkersrol inzake de aanpassingen vanuit Brexit; •    Samenwerken met toezichtsafdelingen; •    Afstemming zoeken en samenwerken met de Manager F&A en de Senior Heffingen F&A; •    Herinrichting van het huidige heffingsproces ten gevolgen van Brexit.
  1 broker
 • FINANCIEEL MANAGER

  5 dagen geleden

  Ministerie van Veiligheid en Justitie - Brussel

  In het kader van de aanbestedingstrajecten binnen het ERIN programma is de DT&V op zoek naar een financieel manager.. Functieomschrijving  Het geven van financieel advies in het algemeen en in het bijzonder binnen de kaders van AMIF voor wat betreft o.a. het ERIN programma in het algemeen en de aanbestedingstrajecten van het ERIN programma in het bijzonder;  Het aanvullen van partnerschapsovereenkomsten in samenwerking met de technisch inkoopondersteuner en onder coördinatie van de externe projectmanager;  Het geven van advies over de Europese kaders en richtlijnen en de benodigde systemen en instrumenten met betrekking tot het budgettair kunnen doorgronden van het plan van aanpak voor de uitvoering van het project; Verantwoordelijk voor het opstellen van de projectbudgetten en het financieel beheer hiervan en voor de tussentijdse en eind verantwoording.  Het coördineren van alle financiële taken en acties die voortvloeien uit het plan van aanpak en de bijkomende financiële verantwoordelijkheden en het beheersen van de financiële risico’s onder supervisie van de Projectleider;  Het organiseren van financiële overleggen met in- en externe partners;  Het coördineren van alle financiële stromen tussen de projectpartners, de subsidieverstrekker en de subsidie ontvanger en intern bij de DT&V;  Het opstellen en bijwerken van voor het project benodigde (Engelstalige) rapporten en documenten;  Het periodiek rapporteren aan de Projectleider en andere partners en het directie beraad van de DT&V;  Het mede beheren van de projectadministratie (i.s.m. de projectmanager en de (sr.) administratief medewerker EU projecten);  Schakelfunctie met de uitvoerende onderdelen van de DT&V en buitenlandse zusterdiensten;  Schakelfunctie met de DT&V afdelingen, zoals: communicatie, inkoop en andere ondersteunende onderdelen;  Alle bovengenoemde taken worden in samenwerking met de andere leden van het inkoopteam en de PMU uitgevoerd. Achtergrond ERIN programma: Het “European Reintegration Network” (ERIN) is een netwerk van 18 partnerorganisaties uit EU-lidstaten, Schengen-geassocieerde landen en Australië die samen herintegratieondersteuning inkopen voor vreemdelingen zonder verblijfstitel in de deelnemende landen. Het Netwerk richt zich daarbij op de inkoop (contractering) van dienstverlenende organisaties in meer dan 30 derde landen. Het gaat daarbij om dienstverlening ná terugkeer. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit: arbeidsbemiddeling, begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf, doorverwijzing naar onderwijsinstellingen, bemiddeling bij medische diensten, ondersteuning bij het vinden van (tijdelijke) huisvesting, airport pick-up en doorreis naar de eindbestemming in het land van herkomst en andere meer op maat gemaakte assistentie. De dienstverleners in deze landen zijn in de regel niet-gouvernementele en intergouvernementele organisaties (NGO’s/IGO’s).De DT&V van het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ERIN Netwerk als programmaleider en treedt namens de deelnemende ERIN partners als eindverantwoordelijke voor de onderhandelingen met dienstverlenende organisaties. Het ERIN programma wordt mede gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie -en Integratie Fonds (AMIF) en eindigt op 30 november 2021 (dit wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd tot 1 juli 2022). Het ERIN programma wordt met ingang van 1 juli 2018 opgenomen in het nieuw te starten “European Return and Reintegration Network” (ERRIN). De reeds gestarte herintegratieprojecten en andere programma-activiteiten zullen echter gewoon doorgaan, zij het onder een andere naam (met een hogere begroting maar wel met een gelijkblijvende einddatum tot 1 juli 2022). Er bestaat een kans dat het ERRIN Netwerk in 2020 wordt overgenomen door het Europese Grensbewakingsagenstschap FRONTEX. Het ERIN programma wordt grotendeels gefinancierd uit EU-gelden, het voornoemde AMIF. Het resterende deel wordt bijgedragen door de ERIN partners die deelnemen aan het programma. De DT&V is verantwoordelijk voor de implementatie van het ERIN programma en draagt de financiële verantwoordelijkheid. In het kader van de uitvoering van het programma, waaronder aanbestedingstrajecten, is de DT&V de opdrachtgever voor de externe partij die de opdracht gegund krijgt.  
  1 broker