YACHT

 

Gegevens

Adres Diemermere 25
Postcode 1112 TC
Stad Diemen
Land Nederland
Telefoonnummer (020) 519 7777
Email info@yacht.nl
 • VERGUNNINGVERLENER

  9 uur geleden

  Opdrachtgevers regio Noord-Brabant/Limburg - Regio Noord-Brabant

  Ambitieuze verbouwingen, een nieuw aan te leggen park of de transformatie van een kerk naar wooneenheden: als vergunningverlener heb jij een belangrijke rol in het wel of niet tot stand komen van bijzondere plannen. Je wijst vergunningen toe als dat kan, maar moet ook aanvragen afwijzen wanneer plannen niet binnen de wet-  en regelgeving passen. Je weet alles van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bijt je vast in projecten en richt je als een echte detective op de details.    Jouw werkzaamheden Je functietitel zegt het al: je verleent vergunningen. Of je wijst ze af, als een plan niet aan alle voorwaarden en regels voldoet. Wat het resultaat ook is, er gaat een heel proces aan vooraf. Jouw werk begint als een vergunningaanvraag binnenkomt. Dat kunnen kleine, maar ook heel complexe aanvragen zijn.    Als vergunningverlener ben je de coördinator en casemanager van alle aanvragen die op jouw bordje liggen. Soms is dat er maar één, soms zijn dat er dertig. Je bent een multitasker die niet in paniek raakt bij deadlines, een drukke agenda en volle werkdagen.    Sherlock Holmes-ambities? Dan past dit werk bij je. Als vergunningverlener doe je namelijk veel research. Je duikt in de aanvraag en de bijbehorende plannen en toetst deze aan de geldende wet- en regelgeving, met name de Wabo. Als je extra informatie nodig hebt, zoek je contact met de aanvrager van de vergunning, met de architect van een plan of met collega’s. Elke aanvraag is een puzzel waarvan jij de stukjes verzamelt. En als die bij elkaar komen wijs je een vergunning toe, of juist af.     Je hebt of ontwikkelt een bepaalde specialisatie. Zo zijn er vergunningverleners die zich richten op bouwvergunningen, andere zijn juist gespecialiseerd in milieuvergunningen of agrarische vergunningen. Die specialisatie ontwikkel je on-the-job. De werkgebieden raken elkaar natuurlijk regelmatig.    Waar werk je? Je werkt meestal bij lokale of provinciale overheden. Het kan zijn dat je vooral te maken hebt met milieuwetgeving, maar ook bouwregelgeving kan een hoofdrol spelen in je werk. Dit is afhankelijk van het type opdrachtgever en jouw specialisatie.    Met wie werk je samen? Eerlijk is eerlijk, je werkt voornamelijk zelfstandig. Maar natuurlijk heb je soms input nodig van de vergunningaanvrager of een architect die betrokken is bij de plannen. Dan schroom je niet de telefoon te pakken of een overleg te plannen. Je werkt altijd op een afdeling met meerdere collega’s, die feedback kunnen geven of samen met jou over onderwerpen willen sparren.
  1 broker
 • DIRECTIEVOERDER/TOEZICHTHOUDER CIVIELE TECHNIEK (VOOR GEMEENTEN IN ZUID-GELDERLAND)

  9 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Zuid-Gelderland

  De Directievoerder/toezichthouder coördineert het geheel van uitvoerende werkzaamheden bij ruimtelijke initiatieven en projecten en houdt buiten toezicht op de goede uitvoering en realisatie van (complexe) civiele projecten. Hij is de schakel tussen buiten en binnen. Hij toetst aan contractuele en wettelijke kaders en adviseert over meer- en minderwerk. Hij zorgt voor een actueel inzicht in de voortgang van een project. De directievoerder/toezichthouder signaleert en adviseert de civiel projectleider over afwijkingen in de technische en kwalitatieve uitvoering en de planningen. Daarnaast ziet hij toe op de veiligheid tijdens de uitvoering van het werk en acteert bij onveilige situaties op een adequate wijze. De directievoerder/toezichthouder is tevens aanspreekpunt voor omwonenden en andere belanghebbenden, handelt vragen en klachten van inwoners en ondernemers over uitvoeringsaspecten af en signaleert trends in de wensen en behoeften van belanghebbenden. Hij draagt zorg voor de tijdige en kwalitatief juiste aanlevering van gegevens aan de projectleider. De directievoerder/toezichthouder geeft professioneel invulling aan de samenwerking binnen de gehele keten van beleid, realisatie en beheer en werkt binnen het team samen met de andere (civieltechnische) disciplines aan de integrale voorbereiding en uitvoering van civieltechnische projecten. De directievoerder/toezichthouder volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied en is bekend met het projectmatig werken.
  1 broker
 • SPECIALIST RIOLERING (VOOR GEMEENTEN IN ZUID-GELDERLAND)

  9 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Zuid-Gelderland

  De specialist riolering verzorgt de voorbereiding van en voert de directie over de uitvoering van (riolerings)-technische werken binnen de openbare ruimte. Hij voert tevens regie op processen en opdrachten die de gemeente verleent aan derden en bewaakt de voortgang, kwantiteit en kwaliteit van werken en ingehuurde diensten op het gebied van riolering. Hierbij voert hij overleg met opdrachtgevers, opdrachtnemers en ketenpartners over de uitvoering van deze rioleringswerken. Tevens signaleert en rapporteert de rioolspecialist afwijkingen en overtredingen en adviseert over te nemen maatregelen. De specialist bewaakt de budgetten, maakt voortgang- en eindcalculaties en evalueert de uitvoering.
  1 broker
 • MEDIOR PROJECTMANAGER SUSTAINABLE MOBILITY

  9 uur geleden

  Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO - Den Haag

  De afdeling Sustainable Transport and Logistics is op zoek naar een medior projectmanager ter versterking van het Sustainable Transport team. In het team draag je in je rol als projectmanager bij aan het verschonen en verduurzamen van voertuigen in zowel Nederland als Europa. Dit doe je door het opzetten, managen en soms meewerken aan meerdere tegelijk lopende onderzoeks- en advies projecten. Onze projecten gaan vaak over het reduceren van schadelijke en CO2 emissies van voertuigen in de praktijk. Je hebt met de projectresultaten impact op de emissie-eisen die worden gesteld aan voertuigen die over 5 tot 10 jaar op de markt komen. De projecten hebben een omvang tussen de 15-250k euro, variëren van looptijd (van een maand tot een jaar), zijn vaak multidisciplinair en worden deels uitgevoerd met (internationale) partners. Daarnaast ben je lid van het projectleidersteam van de afdeling. Dit team zorgt voor de afstemming van capaciteit over projecten en is verantwoordelijk voor professionalisering van projectmanagement middels intervisie en het delen van ervaringen. Je hebt de inhoudelijke en/of procesmatige verantwoordelijkheid in belangrijke projecten voor onder andere de Nederlandse overheid, de Europese Commissie maar ook industriële partijen die actief zijn in de automotive sector. Ook het onderhouden van strategische klantrelaties en het genereren van nieuwe opdrachten vanuit je contacten met de klanten behoort tot je taken. Inmiddels overtuigd wat je tot nu toe gelezen hebt? Dan heeft TNO mogelijk een interessant vacature voor jou als Projectmanager Sustainable Mobility.
  1 broker
 • PROJECTMANAGER CIVIEL

  9 uur geleden

  Opdrachtgever regio Noord Brabant - Regio Noord Brabant

  Of het nu gaat om de reconstructie van wegen of de aanleg van bruggen of kanalen: als projectmanager civiel maak jij van al je projecten in de civiele techniek een succes. Van begin tot eind ben jij verantwoordelijk en draag je bij aan de leefomgeving van Nederland. Dat is werk om trots op te zijn. Jouw werkzaamheden: Je bent de hoofdverantwoordelijke van de projecten die je onder je hoede hebt. Simpel gezegd stuur je alle betrokkenen aan en breng je een project samen met het projectteam tot het gewenste resultaat. Dat doe je uiteraard binnen de gestelde kaders van budget, tijd, kwaliteit en informatievoorziening richting omwonenden en betrokkenen. Projecten bestaan uit een aantal fasen: de initiatie-, ontwerp-, voorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase. Bij de eerste ben je nog niet altijd betrokken - hooguit als adviseur -, maar daarna kom jij in actie, samen met het projectteam. Vanaf dat moment ontgaat jou niets meer. Je bewaakt planningen en budgetten, en speelt in op onvoorziene gebeurtenissen, die je bij elk project zult tegenkomen. Door een beetje tegenslag laat jij je niet uit het veld slaan. Op die momenten word je juist extra sterk en schakel jij nét even een tandje bij. Je bent de grote verantwoordelijke achter de schermen. En in die rol ben jij op je best. Als projectmanager civiel heb je meestal meerdere projecten tegelijkertijd onder je hoede. Dat is voor jou geen enkel probleem. Je bent namelijk een aanpakker en iemand die goed overzicht weet te houden. Wat er ook gebeurt: jij houdt het hoofd koel. Waar werk je? Waar werk je niet, kun je beter vragen. Afhankelijk van je werkgever werk je overal waar aan de weg getimmerd wordt in weg- en waterbouw. Dat kan zijn bij (semi)overheidsinstellingen, maar ook bij ingenieursbureaus. Met wie werk je samen? Je werkt intensief samen met het projectteam, dat bestaat uit de ontwerpers, de opdrachtgever, werkvoorbereider, directievoerder, opzichter en de partijen die het beheer gaan overnemen na oplevering. Jij bent de spreekwoordelijke lijm die al die disciplines bij elkaar brengt en houdt.
  1 broker
 • PROJECTMANAGER RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

  9 uur geleden

  Opdrachtgevers in de regio Noord-Brabant - Regio Noord-Brabant

  Of het nu gaat om een grote binnenstedelijke ontwikkeling, de herinrichting van een bedrijventerrein of de aanleg van een speelplek: de projecten die jij managet hebben impact. En dus spelen er veel belangen en opereer je in het middelpunt van een politieke en bestuurlijke omgeving. Jij geniet daarvan. Je overlegt, onderhandelt, adviseert, bedenkt oplossingen en stuurt het project op daadkrachtige én verbindende wijze richting einddoel.  Jouw werkzaamheden Als projectmanager ruimtelijke ontwikkeling bij Yacht werk je voor de overheid, meestal voor een gemeente. Jouw doel? Mooie ruimtelijke plannen gerealiseerd krijgen, uiteraard binnen de beheersuitgangspunten. Dat kan de realisatie van een grote fietsenflat bij Amsterdam Centraal zijn, maar ook de ontwikkeling van een nieuw woongebied in de polder. Vaak lopen er meerdere projecten tegelijk. Jij bent degene die deze projecten in goede banen leidt, van de initiatief- tot en met de realisatiefase.  Jij zet de lijnen uit, stuurt projectmedewerkers en externe adviseurs aan en bent verantwoordelijk voor projectdefinities, planningen en projectrapportages. Ook zorg je voor de juiste afwegingskaders in je adviezen aan het college van B en W en de gemeenteraad. Je beweegt je makkelijk door het politieke en bestuurlijke landschap en bent veelvuldig aan het overleggen en onderhandelen. Niet alleen binnen de eigen gemeente, maar zeker ook daarbuiten. Met ontwikkelaars bijvoorbeeld, of met medeoverheden zoals de provincie of Rijkswaterstaat.  Projecten in goede banen leiden betekent sturing geven op alle beheersuitgangspunten: tijd, geld, kwaliteit en informatie. Risico’s managen dus, en continu inspelen op ontwikkelingen. Want het kan zomaar zijn dat de politiek ineens een andere richting kiest. Of dat een project om wat voor reden dan ook stil komt te liggen. Wat er ook gebeurt: jij laat je niet uit het veld slaan. Je denkt vooruit, ziet altijd kansen en bent creatief in het vinden van nieuwe oplossingsrichtingen.  Waar werk je? Bij ambitieuze overheden, veelal gemeenten. Dat kunnen grote steden zijn, maar ook plattelandsgemeenten. Afhankelijk van de organisatie en de omvang van de projecten werk je aan één specifiek project of word je voor langere tijd ingezet en ga je met meerdere projecten aan de slag.  Met wie werk je samen? We kunnen beter vragen: met wie niet? Jij bent de spil in de ruimtelijke projecten van de gemeente. Je stuurt projectmedewerkers aan, werkt samen met externe onderzoeks- en adviesbureaus, adviseert gemeentebestuur en politiek en bent in gesprek met inwoners, bedrijven, ontwikkelaars en overheden. Je hebt een groot netwerk, gebruikt je voelsprieten binnen én buiten de organisatie, en weet verbindingen te leggen.
  1 broker
 • WERKVOORBEREIDER CIVIEL

  9 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Noord-Brabant

  De renovatie van de oude stadswallen in Maastricht. Of de aanleg van een nieuw knooppunt om de bereikbaarheid van de Gemeente Eindhoven te verbeteren. Het kunnen zomaar projecten zijn waarbij jij als werkvoorbereider van Yacht Engineering het verschil maakt. Jij richt je op uitdagende opdrachten binnen infrastructuur. Jouw werkzaamheden Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze verantwoordelijke functie werk jij  projectplannen uit in deelprojecten. Je ontwerpt, maakt planningen, schrijft bestekken en adviseert. De precieze inhoud van je werk is natuurlijk afhankelijk van de opdracht. Maar waar je ook werkt; jij zorgt ervoor dat de projectmanager kan vertrouwen op jouw goede voorbereidende werk. Hoe mooi jouw project ook is; de kans is groot dat verschillende belangen een rol spelen. Zonder wrijving geen glans! Je hebt een goed beeld van de stakeholders en door goed te communiceren weet jij de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat kan best uitdagend zijn. Want hoe beperkt je bijvoorbeeld de overlast voor omwonenden? Of de winstderving van ondernemers? Het is wikken en wegen, draagvlak creëren en belangen afwegen. Start de uitvoering van het project? Dan zit jouw werk erop. Maar het kan best zijn dat er nog een vraag komt. Of dat er bijvoorbeeld nog een aanvullende tekening nodig is. Jij duikt dan weer in het project en biedt uitkomst. En je kunt het ook vast niet laten om af en toe te gaan kijken hoe de uitvoering vordert. Dat is pas eer van je werk! Waar werk je? Toonaangevende opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten maken graag gebruik van jouw kennis en expertise. Afhankelijk van de organisatie werk je aan één specifieke opdracht of word je voor langere tijd ingezet en ga je met meerdere projecten aan de slag. Droom je van een carrière als projectmanager? Een functie als werkvoorbereider is de ideale opstap. Met wie werk je samen? Je werkt in kleinere projecten nauw samen met een of meerdere projectleiders of ontwerpers. Bij grotere projecten maak je deel uit van een projectgroep en kan het goed zijn dat jij en andere werkvoorbereiders het werk onderling verdelen. Is er grondonderzoek nodig of wil je dat er een perceel wordt ingemeten? Jij regelt dat. Ook kan het zijn dat politici je uitnodigen om de plannen te bespreken
  1 broker
 • SCIENTIST (YACHT LIFE SCIENCES)

  9 uur geleden

  Global biotechnological company - Leiden

  Yacht Life Sciences has a vacancy for a Scientist. The Product Characterization group within the Analytical Development department is responsible for characterization of vaccine products from early to late clinical development phases. The group defines strategies for product characterization, coordinates characterization of virus seeds, drug substance, drug product, and reference materials, and plays a leading role in comparability studies and definition of critical quality attributes.  Job Description Scientist:  Coordinate Product Characterization deliverables for one or more products under development at VPAD, for example, AdVAc© based vaccines  Help define characterization strategies, write characterization plans and reports and coordinate the execution of characterization plans  Lead the definition of product critical quality attributes, together with a cross functional team  Write, together with the CMC team, comparability plans and reports  Write or contribute to the applicable sections of regulatory dossiers  Participate as a team member in cross functional project teams  Participate in (internal and external) scientific meetings by giving advice or presenting characterization strategies and results 
  1 broker
 • SERVICE INNOVATION ENGINEER

  9 uur geleden

  Philips - Best

  As part of the Business Group IGT, the Business Innovation Unit (BiU) IGT-Systems is responsible for the Marketing, Development, Manufacturing and Service of X-ray systems (including the Quality & Regulatory aspects), in the area of cardiac or vascular medical diagnosis and intervention (e.g. balloon angioplasty and stent procedures), and surgery. Customers are interventional specialists operating in a wide variety of hospitals across the globe. New product development projects usually take 2 to 3 years and contain complex software, hardware and mechatronics. It is a global business with main sites in Best, the Netherlands and Pune, India. It is the goal of IGT-Systems to stay the leading innovator in Image Guided interventional solutions and to protect and deepen our leadership position by growing IGT-Systems. With our partners, we improve the health of patients and save lives, every day, everywhere! Within IGT-Systems, Customer Services (CS) is responsible for handing over IGT-Systems products that can be installed, maintained, repaired and upgraded in the field with minimal costs on material and labor, thus resulting in minimal downtime for our customers. In the end this serviceability provides a more cost efficient Service process, higher Service revenue and an increase in customer satisfaction. Customer Services translates the Service business strategies and future customer needs into product specific Service requirements and (new) Service products for our customers during the whole system lifecycle. CS also monitors customer feedback on products and processes in the field during and after product releases, to realize an optimal customer satisfaction. One of the departments within IGT-Systems Customer Services is Service-LCM-E (Life Cycle Maintenance Engineering).  ​​​​​​​Your responsibilities:  For the (sub) systems and components for which you are assigned to work for by being part of the cross functional LCM team:   Define, create and release Service information (e.g. electronic documentation, remote Service information, FAQ and tips and training course content for the Field Service Engineers).   Define and document the required spare parts.   Prepare and execute tests for validation of Service functionality, serviceability and reliability.   Prepare and execute the knowledge transfer towards the Philips Healthcare training center and the IGT-Systems Customer Services Helpdesk, based on training course content.   Support the Helpdesk in solving field issues related to Service deliverables.   Investigate (sub) systems/components and advise on how to further optimize serviceability and reliability.   Validate all Engineering Change Requests (ECR) with focus on Service impact and approve ECR’s when Service aspects are secured.   Continuously improve the information and Service workflow, based on field Service feedback.   Participate and implement, via LEAN methodology, in continuous improvement initiatives on serviceability, reliability processes and Way-of-Working.   
  1 broker
 • BELEIDSMEDEWERKER RO (BESTEMMINGSPLANNEN)

  9 uur geleden

  Gemeente Oirschot - Oirschot

  De gemeente Oirschot zoekt tijdelijke ondersteuning in het team waar de ruimtelijke procedures worden behandeld. De beleidsmedewerker RO is verantwoordelijk voor diverse ruimtelijke projecten, naar aanleiding van particuliere verzoeken en herzieningen van ruimtelijke plannen.    Wat hoort er tot jouw werkzaamheden? het verstrekken van informatie op het gebied van ruimtelijke ordening aan inwoners en bedrijven en helder uitdragen van het gemeentelijk beleid; het adviseren van het management en bestuur in brede zin over ontwikkeling van het ruimtelijke ordeningsbeleid, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke procedures; het verrichten van analoge/digitale werkzaamheden binnen planologische procedures, inclusief het verzorgen van de administratief-juridische begeleiding van bestemmingsplannen; het begeleiden van de wijzigings- en afwijkingsprocedures op grond van Wro; naar aanleiding van een verzoek advies voorleggen aan het college en/of gemeenteraad op het  gebied van de ruimtelijke ordening; het organiseren van en deelnemen aan in- en externe overlegverbanden met diverse externe  partijen als ingenieursbureaus, architectenbureaus, aannemers, waterschappen, rijks- en  provinciale overheden, regionale samenwerkingsverbanden, bedrijven, burgers en andere partijen met als doel om gezamenlijk tot een goed plan te komen; in samenwerking met het team Vastgoed zorgdragen voor de totstandkoming van anterieure  overeenkomsten; het behandelen van eventuele juridische vraagstukken.
  1 broker
 • MEDEWERKER CIVIEL TECHNIEK

  9 uur geleden

  Gemeente Geldrop-Mierlo - Geldrop

  1: Voorbereiding projecten Het voorbereiden van projecten op het gebied van civieltechnísche werken, verhardingen, ríolering, openbare verlichtíng, kabels en leidingen.   2: Overeenkomsten en begrotingen Het (laten) opstellen van (RAW-) overeenkomsten met derden, o.a. aannemers, en het maken van begrotingen en bijkomende werken voor civieltechnische werken.   3: : Aanbesteden/inkopen. Het begeleiden en ondersteunen bij aanbestedingen/inkopen van civieltechnische overeenkomsten  
  1 broker
 • VIDEO ENGINEER

  9 uur geleden

  Philips - High Tech Campus, Eindhoven

  Royal Dutch Philips is the largest Dutch manufacturer of consumer electronics and is continuously looking to explore the most advanced related technologies. Do you have the experience to enforce Philips' Digital video development?  Your role:  The application domain is Television, specifically the processing, control of processing, and conversion/transfer of high dynamic range (HDR) video signals for television. This involves tone mapping, color processing and gamut mapping. Also the design of adaptive algorithms to control the HDR processing/conversion/transfer on a frame basis are in scope. Basis knowledge of color science techniques as described in e.g. Charles Poynton “Digital Video and HD Algorithms and Interfaces” are definite plus. Typically the algorithms are designed (and partly evaluated) using tools like Matlab and Python. These designs are then transferred for development in C (or SoCs/FPGA’s). Such development is, however, not part of the job. These algorithms in early prototypes are being tested with prospective customers, and in trials. How will you add value? :  Setting-up and executing tests and trials on site with e.g. broadcasters in cooperation with the commercial team and the prospective customer. Able to give guidance / input on optimal content capturing and processing conditions.  Video processing skills: tune our HDR system to work optimally in the broadcast infrastructure provided by the customer  Personal skills: Ability to interact with prospective customers, answer their questions,  Problem solving skills: Solve performance issues on the spot together with our engineering team back home.  Helping create (HDR) demonstrators of developed algorithms  Interaction with the commercial team to define and develop setups for tests, demonstrators and trials 
  1 broker
 • PROJECTLEIDER OPENBARE RUIMTE (VOOR GEMEENTEN IN ZUID-GELDERLAND)

  9 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Zuid-Gelderland

  De Regiekamer fungeert voor initiatieven van derden als opdrachtgever initiatieven. Als er een “GO” is gegeven wordt de opdracht aan de regisseur (opdrachtnemer) geformuleerd. De regisseur betrekt bij nieuwe initiatieven in de openbare ruimte de Projectleider Openbare Ruimte in een vroegtijdig stadium; zij werken samen als tandem en zetten door nauw samen te werken de strategie en kaders uit. De Projectleider Openbare ruimte neemt op aangeven van de regisseur (die in de voorbereiding- en ontwerpfase verantwoordelijk is voor deze initiatieven) op een gegeven moment “het stokje over” voor de realisatie van de civiele projectonderdelen. Daarnaast voert de projectleider binnen het team Openbare ruimte eveneens de regie op de integrale en projectmatige rehabilitatie (herinrichting) van de openbare ruimte. De kaders en randvoorwaarden hiervoor zijn beschreven in de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het handboek Beheer Openbare Ruimte. De Projectleider Openbare ruimte is daarom bekend met alle fasen van projectmatig werken en in het bijzonder de ontwerp-, realisatie- en beheerfase. De projectleider neemt vanaf het begin van het project de touwtjes in handen: startend met de ontwerpfase waarbij hij adviseert over techniek en kosten. Vervolgens vertaalt hij dit naar een uitvoeringsontwerp. daarna begeleidt hij de aanbesteding en neemt de regie over de uitvoering en uiteindelijke overdracht aan beheer. De projectleider is daarbij verantwoordelijk voor een goed omgevingsmanagement: hij draagt zorg voor het op het juiste moment en op de juiste manier betrekken en informeren van alle stakeholders en de omgeving en werkt aan draagvlak. Hij stuurt ook op de planning, kwaliteit en de kosten van het project. Voor de vakspecialisten in het team fungeert de projectleider als klankbord en sparringspartner.
  1 broker
 • SCIENTIST (YACHT LIFE SCIENCES)

  9 uur geleden

  Global biotechnological company - Leiden

  Yacht Life Sciences has a vacancy for a Scientist. The main responsibility of the Laboratory Scientist is to guarantee the correct design and execution of experiments for the development and validation of immunological assays to be used in the analysis of samples from clinical trials. His/her activities must be executed, documented and reported according to Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) quality requirements.  The laboratory scientist is responsible for performing experiments on a regular basis to support assay development processes, but also to maintain his/her technical edge, and to remain aware of the issues and potential areas of improvement in the laboratory. He is responsible for instructing associate and assistant scientist on the scientific fundamentals of the assays which are used in the lab, and to review to the data generated by them.  Besides, the Laboratory Scientist is responsible for the scientific quality of the analysis of clinical trial samples, as well as long term life cycle of the methods he/she is the expert on. To that effect, the Laboratory Scientist needs to consider the long-term strategies of the project and align his scientific strategy accordingly. 
  1 broker
 • VERGUNNINGVERLENER WABO - BOUW (32 UPW)

  10 uur geleden

  Gemeente Geldrop-Mierlo via de Inhuurdesk van Yacht - 's-Hertogenbosch

  Klantadviseur omgevingsvergunning WABO (BOUW)  Onze wensen  Wij zoeken een enthousiaste collega die de onderlinge samenwerking binnen het team van vergunningen stimuleert om zo verder te bouwen aan een optimale dienstverlening aan onze klanten. Voor deze functie verwachten wij verder een HBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding richting Bouwkunde . Relevante ervaring op het gebied van omgevingsvergunningen en het toetsen aan bestemmingsplannen is een vereist, met name ook de technische kant (bouwkunde). Taken  Coördinatie en procesbewaking van aanvragen omgevingsvergunning.  Het behandelen, inhoudelijk toetsen en verlenen van aanvragen omgevingsvergunning. Interne en externe coördinatie / afstemming. Communicatie met aanvragers en belanghebbenden. Het bijhouden van kennis en ontwikkelingen op het vakgebied, inclusief bijdragen aan het kennisniveau van het cluster Vergunningen. Zelfstandig plannen, beheren en coördineren van de eigen werkportefeuille. Uiteraard verricht je overige voorkomende werkzaamheden.
  1 broker