Van Dijk Employment Service

 

Gegevens

Adres Kamerlingh Onnesweg 8
Postcode 3316 GL
Stad Dordrecht
Land Nederland
Telefoonnummer 078-654 90 60
Email info@vandijkwerkt.nl
 • Juridisch medewerker grondzaken (28 uur)

  21 uur geleden

  Oosterhout

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het opstellen van anterieure overeenkomsten en voert hier samen met de interne projectleider onderhandelingen over. U draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten, zoals aan- en verkoopovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. U adviseert over juridische vraagstukken bij gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke- en bouwprojecten. U onderhoudt contact en overlegt met (externe) adviseurs werkzaam op het gebied van grondzaken. Eisen  U beschikt over een afgeronde juridische hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur met specifieke kennis op het gebied van grondzaken. U hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie. U hebt ervaring met het kostenverhaal en kennis van de grondexploitatiewet. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 28 uur
 • Adviseur contractbeheer (juridisch / financieel) (36 uur)

  21 uur geleden

  Rotterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U voert het contractbeheer uit, waaronder door het aanpassen van contracten. U verzorgt juridisch en financieel advies. U beoordeelt taxatierapporten. U adviseert bij en begeleidt ontheffingsprocedures. U ontwikkelt beleid op het gebied van criminaliteit- en privacywetgeving. U werkt samen met andere disciplines binnen de gemeente die clusteroverstijgend zijn. U doet verbetervoorstellen voor interne processen om de kwaliteit van de eindproducten verder te professionaliseren. U bent verantwoordelijk voor het bijzonder beheer (onder andere debiteurenbeheer en het opzeggen van erfpachtrechten). Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding in juridische richting op het gebied van contractrecht. U hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. U hebt werkervaring met erfpacht, het beoordelen van contracten en het opstellen van private overeenkomsten binnen complexe, multidisciplinaire en politiek-gevoelige projecten. U hebt kennis van erfpacht en de criminaliteit- en privacywetgeving. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het onderhandelen tussen marktpartijen. U hebt ervaring met bijzonder beheer (debiteurenbeheer en opzegging van erfpachtrechten).
  1 broker | 36 uur
 • Senior projectmanager circulaire economie (16 uur)

  22 uur geleden

  Provincie Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U draagt zorg voor het betrekken van het bestuur, de beleidsafdelingen en betrokken afdelingshoofden bij en adviseert hen over ontwikkelingen en strategische vraagstukken omtrent de transitie naar een circulaire economie. U geeft sturing aan de projecten gelieerd aan de 10 actielijnen. U bent verantwoordelijk voor de voortgang van de beleidsdoelstellingen. U maakt onderdeel uit van het programmakernteam Duurzame Ontwikkeling. U neemt deel aan het ketenoverleg, samen met de opdrachtgevers, leidinggevenden van de projectleiders en de beheerders. U fungeert als het aanspreekpunt op het gebied van circulaire economie voor de interne organisatie. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding. U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van business development met de verduurzaming van grondstoffen en circulaire economie binnen een bestuurlijk-politieke organisatie met bedrijven, ondernemers en kenniscentra. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 opdrachten uitgevoerd op het gebied van business development met de volgende aspecten: samen met bedrijven, ondernemers en kenniscentra. het leveren van organisatieadvies op het gebied van de verduurzaming van grondstoffen of circulaire economie. met een omvang van minimaal 16 uur per week gedurende een half jaar. binnen een gemeente met minimaal 70.000 inwoners.
  1 broker | 16 uur
 • Projectmanager gebiedsontwikkeling (24 uur)

  1 dag geleden

  Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk en procesmatig opzetten van gebiedsontwikkelingsprojecten en het verzorgen van de dagelijkse leiding. U definieert het gewenste eindresultaat in overleg met de opdrachtgever. U realiseert het doel of resultaat binnen een bepaalde periode tegen een vooraf vastgesteld budget, ofwel binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit. U houdt zicht op de risico’s en stuurt hierop door het nemen van beheersmaatregelen (GOTRICK). Eisen  U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding binnen het ruimtelijk domein (Planologie, Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, Geografie, Stedenbouw, Bouwkunde of vergelijkbaar). U beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. U hebt de aanvullende trainingen programmamanagement en projectmatig werken succesvol afgerond. U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal een aaneengesloten periode van minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als projectmanager binnen het ruimtelijk domein en het werkveld stadsontwikkeling. U hebt minimaal tussen de 5 en 10 jaar ervaring opgedaan met integrale gebiedsontwikkeling waarbij u zowel met corporaties als commerciële partijen hebt samengewerkt. U hebt kennis van en ervaring met bestuurlijke-politieke besluitvorming en het begeleiden van deze processen, het speelveld, het werken aan integrale opgaves in herstructureringswijken, de selectie van marktpartijen en de ontwikkeling van vastgoed en grondexploitaties. U hebt kennis van GOTRICK, het sluiten van overeenkomsten en projectfinanciën (GREX / anterieur). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt kennis van en ervaring met gestructureerd en bedrijfsmatig werken. U hebt ervaring opgedaan binnen een overheidsinstelling.
  1 broker | 24 uur
 • Adviseur onderhoud waterkeringen en watergangen (32-36 uur)

  1 dag geleden

  Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het opstellen en opleveren van een passend onderhoudsplan om de opdracht van de opdrachtgever (objectbeheerder) te kunnen realiseren. U draagt zorg voor het verzamelen van de gegevens vanuit de uitvoering die nodig zijn voor de analyse van het onderhoudsplan en de instandhoudingsfilosofie van het watersysteem. U analyseert de uitvoeringsgegevens en doet voorstellen tot verbetering van het onderhoud. U draagt bij aan de instandhoudingsfilosofie die op tactisch niveau wordt ontwikkeld en vastgesteld door de assetmanager en de objectbeheerder. U rapporteert aan leidinggevenden en opdrachtgevers. Eisen  U kunt goed omgaan met veel details en dataverzamelingen. U bent vaardig in het gebruik van GIS-software en maakt u nieuwe applicaties snel eigen. U beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
  1 broker | 32-36 uur
 • Projectmanager gebiedsontwikkeling (24 uur)

  1 dag geleden

  Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk en procesmatig opzetten van gebiedsontwikkelingsprojecten en het verzorgen van de dagelijkse leiding. U definieert het gewenste eindresultaat in overleg met de opdrachtgever. U realiseert het doel of resultaat binnen een bepaalde periode tegen een vooraf vastgesteld budget, ofwel binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit. U houdt zicht op de risico’s en stuurt hierop door het nemen van beheersmaatregelen (GOTRICK). Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding binnen het ruimtelijk domein (Planologie, Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, Geografie, Stedenbouw, Bouwkunde of vergelijkbaar). U hebt een aantoonbaar wo werk- en denkniveau en bent in staat om de opgave zowel op masterplanniveau te definiëren als op deelgebiedniveau uit te ontwikkelen. U hebt de aanvullende trainingen programmamanagement en projectmatig werken succesvol afgerond. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan als projectmanager gebiedsontwikkeling. U hebt kennis van en ervaring met een grote diversiteit aan projecten, bestuurlijke-politieke besluitvorming en het begeleiden van deze processen, het speelveld (waaronder ontwikkelaars, bouwers, beleggers en ontwerpers) en de ontwikkeling van vastgoed en grondexploitaties. U hebt kennis van GOTRICK, het sluiten van overeenkomsten en projectfinanciën (GREX / anterieur). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 3 jaar werkervaring opgedaan als projectmanager voor verschillende overheidsinstellingen. U hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen van complexe binnenstedelijke woningbouwopgaven, het opzetten en uitvoeren van aanbestedingen, alle fasen van gebiedsontwikkeling en het inrichten van grondexploitaties en planning. U hebt kennis van en ervaring met gestructureerd en bedrijfsmatig werken.
  1 broker | 24 uur
 • Recruitment consultant (36-40 uur)

  2 dagen geleden

  Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het gehele recruitmentproces en maakt hierbij gebruik van meerdere kanalen, zoals databases, uw eigen netwerk en innovatieve media. U biedt kandidaten verschillende testmethodieken, zoals Management Drives en DISC. U fungeert als sparringpartner voor het managementteam. Eisen U hebt minimaal 4 jaar ervaring binnen de arbeidsbemiddelingsbranche. U werkt graag resultaatgericht, waarbij het behalen van targets en kwaliteit u motiveren. U bent in staat om de behoefte te achterhalen of te creëren bij de opdrachtgevers. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 36-40 uur
 • Senior contractmanager (30-36 uur)

  3 dagen geleden

  Tiel

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U draagt zorg voor het gehele proces van contractmanagement, vanaf de marktbenaderingsstrategie, het inkoopplan, de aanbesteding en het contracteren tot en met de contractbeheersing en de facturatie van opdrachtnemers. U fungeert als adviseur op het gebied van contractmanagement, vanaf de inkoop- en aanbestedingsstrategie tot en met de oplevering en overdracht van het contractdossier. U draagt zorg voor het (mede)opstellen van de vraagspecificaties, inclusief de bijbehorende stukken. U verzamelt de nodige input voor contractuitvragen en het opstellen van alle contractdocumenten, in samenwerking met de projectmanager, het kernteam en andere medewerkers. U stelt de marktbenaderingsstrategie en de contract- en aanbestedingsdocumenten op. U fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de (uitvoerende) marktpartij. U draagt zorg voor het bepalen en vastleggen van de inkoopbehoefte en –strategie. U coördineert de werkzaamheden omtrent contracten waarbij u de werkzaamheden uitvoert en de medewerkers binnen het contractteam aanstuurt. U verzorgt en coördineert de aanbestedingsprocedure en bewaakt de contractuele verplichtingen tijdens de uitvoering van de opdracht. U begeleidt de aanbesteding, gunning en verdere afwikkeling van het contract, inclusief de evaluatie en nazorg. U onderkent knelpunten tijdig en handelt deze proactief en gericht af. U ondersteunt de projectmanager indien nodig. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van management civiele techniek of watermanagement, aangevuld met juridische opleidingen of cursussen. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met contracten, geïntegreerde en innovatieve contractvormen en affiniteit met weg- en waterbouw. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met bouw- en aanbestedingsrecht. U hebt kennis van en ervaring met het opstellen van inkoop- en marktstrategieplannen. U hebt kennis van de werkwijze van waterschappen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 30-36 uur
 • Senior adviseur duurzame ontwikkeling (16 uur)

  3 dagen geleden

  Provincie Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U begeleidt aanbestedingen op het gebied van duurzaam GWW en duurzame gebiedsontwikkeling. U neemt deel aan het ketenoverleg, samen met de opdrachtgevers, leidinggevenden van de projectleiders en de beheerders. U maakt onderdeel uit van het programmakernteam Duurzame Ontwikkeling. Eisen U hebt een afgeronde universitaire opleiding binnen het fysiek-ruimtelijk domein. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van duurzame en circulaire inkoop bij fysieke bouwopgaven in het openbaar gebied of gebiedsontwikkelingen binnen een grote gemeente (minimaal 70.000 inwoners en minimaal 16 uur per week). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van duurzame en circulaire inkoop bij fysieke bouwopgaven in het openbaar gebied of gebiedsontwikkelingen binnen een grote gemeente (minimaal 70.000 inwoners en minimaal 600 uur per jaar). U hebt een aantoonbaar netwerk opgebouwd bij meerdere regionale en/of landelijke organisaties op het gebied van duurzaam GWW en circulaire economie. U bent in de afgelopen 4 jaar actief betrokken geweest bij minimaal 2 organisaties door middel van het geven van een cursus of leergang, publicaties, het geven van lezingen of spreken tijdens een seminar en/of het deelnemen aan een functie in de organisatie.
  1 broker | 16 uur
 • Adviseur contractbeheer (36 uur)

  6 dagen geleden

  Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U beoordeelt en toetst financiële haalbaarheidsanalyses. U draagt zorg voor het uitvoeren van de waardebepaling van transformatieprojecten. U optimaliseert werkprocessen. U stelt werkinstructies op. U werkt achterstanden weg. U voert onderhandelingstrajecten. Eisen U beschikt over een afgeronde wo-opleiding op het gebied van ruimte. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als adviseur contractbeheer bij een woningcorporatie of een (semi)overheidsinstelling. U hebt aantoonbare ervaring met conversieverzoeken (omzetting van erfpacht naar eigendom) en het verlenen van toestemming ten behoeve van overdrachten. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt ervaring met het uitvoeren van de waardebepaling van vastgoedobjecten en het doen van procesverbeteringen en transformaties op de vastgoedmarkt.
  1 broker | 36 uur
 • Cultuurtechnisch / Civieltechnisch projectleider (36 uur)

  1 week geleden

  Boxmeer

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding en uitvoering van de projecten. U geeft sturing aan grotere, complexe projecten met een grote politiek-bestuurlijke en/of financiële impact en een hoog afbreukrisico. U onderhoudt contacten met interne en externe partijen (overheden, maatschappelijke organisaties, aannemers, burgers, wijk- en dorpsraden, externe adviseurs en externe klanten), waarbij ook sprake kan zijn van tegengestelde belangen. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt ruime ervaring als cultuurtechnisch / civieltechnisch projectleider met projecten in de openbare ruimte. U hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen het vakgebied. U hebt ervaring met de participatie van bewoners en andere stakeholders. U hebt kennis van de RAW-systematiek en UAV.
  1 broker | 36 uur
 • Adviseur omgeving / verkeersmanagement (36 uur)

  1 week geleden

  ’s-Hertogenbosch

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U vertegenwoordigt de opdrachtgever op operationeel en tactisch niveau. U weet welke interne en externe spelers en/of stakeholders u moet betrekken bij het projecten. U creëert begrip en vertrouwen in de omgeving en realiseert samenwerkingen met omgevingspartijen. U kent de omgeving en het netwerk en verzamelt tijdig de benodigde informatie voor de aanpak ten behoeven van het voorbereiden en realiseren van de opdracht binnen de (contract)kaders. U bent verantwoordelijk voor het coachen / aansturen van een team met adviseurs. U bent de sparringpartner van de omgevingsmanager en vertegenwoordigt het omgevingsmanagement binnen het contractvoorbereidings- en aanbestedingstraject voor variabel onderhoud. U zorgt voor afstemming met aannemers / opdrachtnemers, stakeholders / belanghebbenden, het projectteam ZN A Wegen en de communicatieafdeling Communicatie en Strategie. U denkt mee over de verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de (project)organisatie en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van verkeerskunde NHTV, verkeerstechniek of een vergelijkbare opleiding. U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar recente ervaring opgedaan als (senior) adviseur omgeving onderhoud / verkeersmanagement binnen beheer en onderhoud. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met verkeersmanagement, communicatie, stakeholdersmanagement (KES-proces) en civieltechnische zaken binnen beheer en onderhoud. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het rijkswegennet in Limburg en/of Noord-Brabant. U hebt minimaal 1 jaar operationeel leidinggevende ervaring opgedaan. U hebt vanuit het omgevingsmanagement ervaring opgedaan met het KAD- en GATE-proces. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt kennis van en ervaring met contractmanagement / systeemgerichte contractbeheersing. U hebt kennis van en ervaring met het werken in een complexe politieke bestuurlijke omgeving. U hebt kennis van en ervaring opgedaan binnen Rijkswaterstaat (PPO, districten, SLU) op het gebied van verkeersmanagement en omgevingsmanagementprocessen bij vast en variabel onderhoud droog. U hebt kennis van en ervaring met het IPM-model of vergelijkbaar.
  1 broker | 36 uur
 • Kandidaat-notaris (40 uur)

  1 week geleden

  Spijkenisse

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent werkzaam op het gebied van personen- en familierecht en de registergoederenpraktijk. U adviseert cliënten over juridische zaken. U ondersteunt de notaris bij zijn / haar werkzaamheden. U bereidt akten en stukken voor. U onderhoudt contact met cliënten. U bestudeert literatuur en jurisprudentie. U legt gemaakte afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in notariële akten. U neemt de notaris waar bij afwezigheid. Eisen U beschikt over een afgeronde wo-opleiding Notarieel Recht en een afgeronde beroepsopleiding. U bent waarnemingsbevoegd als kandidaat-notaris. U bent gespecialiseerd in personen- en familierecht en onroerend goedrecht. U hebt minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan als kandidaat-notaris. U hebt een proactieve werkhouding. U bent klantgericht, flexibel, accuraat, stressbestendig en representatief. U beschikt over goede communicatieve eigenschappen. U kunt zelfstandig werken. U beheerst de Nederlandse taal uitstekend. U bent bereid over 3 jaar de notaris van de sectie Personen- en Familierecht op te volgen.
  1 broker | 40 uur