Van Dijk Employment Service

 

Gegevens

Adres Kamerlingh Onnesweg 8
Postcode 3316 GL
Stad Dordrecht
Land Nederland
Telefoonnummer 078-654 90 60
Email info@vandijkwerkt.nl
 • Projectleider uitvoeringsprogramma mobiliteit (32-40 uur)

  11 uur geleden

  Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van 6 of 7 uitvoeringsprogramma’s. U levert een bijdrage aan de projecten binnen het programma U Ned op strategisch en tactisch niveau. U stemt af met de andere organisatieonderdelen / -werkvelden en externe partners ten behoeve van de uitvoeringsprogramma’s. U draagt zorg voor afstemming met de omgeving ten behoeve voor een gedragen plan en een vlotte uitvoering. U bent verantwoordelijk voor het aanjagen, faciliteren en coördineren van het geheel en ondersteunt waar nodig. U overziet de nodige verbindingen en werkt samen met de deelprojectleiders naar een zorgvuldig voorbereide besluitvorming door Provinciale Staten in juli 2019. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding en beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met werkzaamheden op het gebied van mobiliteit. U hebt aantoonbare werkervaring met het opstellen van een beleid bij een provincie. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring met mobiliteitsvraagstukken in een bestuurlijke context. U hebt ervaring met het vertalen van relevante ontwikkelingen naar concrete voorstellen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in meerdere opdrachten aantoonbare werkervaring met het opstellen van een mobiliteitsbeleid.
  1 broker | 32-40 uur
 • Projectleider uitvoeringsprogramma mobiliteit (32-40 uur)

  11 uur geleden

  Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van 6 of 7 uitvoeringsprogramma’s. U levert een bijdrage aan de projecten binnen het programma U Ned op strategisch en tactisch niveau. U stemt af met de andere organisatieonderdelen / -werkvelden en externe partners ten behoeve van de uitvoeringsprogramma’s. U draagt zorg voor afstemming met de omgeving ten behoeve voor een gedragen plan en een vlotte uitvoering. U bent verantwoordelijk voor het aanjagen, faciliteren en coördineren van het geheel en ondersteunt waar nodig. U overziet de nodige verbindingen en werkt samen met de deelprojectleiders naar een zorgvuldig voorbereide besluitvorming door Provinciale Staten in juli 2019. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding en beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met werkzaamheden op het gebied van mobiliteit. U hebt aantoonbare werkervaring met het opstellen van een beleid bij een provincie. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring met mobiliteitsvraagstukken in een bestuurlijke context. U hebt ervaring met het vertalen van relevante ontwikkelingen naar concrete voorstellen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in meerdere opdrachten aantoonbare werkervaring met het opstellen van een mobiliteitsbeleid.
  1 broker | 32-40 uur
 • Projectleider mobiliteit provincie (28-32 uur)

  12 uur geleden

  Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van meerdere project- en adviesteams. U draagt zorg voor het borgen van de implementatieafspraken en het integreren van de (resterende) transitiewerkzaamheden in de organisatie voor het einde van dit jaar. U legt maandelijks verantwoording af aan de opdrachtgever door middel van een verantwoordingsrapportage. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 5 jaar recente werkervaring als projectleider. U hebt minimaal 5 jaar recente werkervaring bij de overheid. U hebt kennis van en recente werkervaring met gemeenschappelijke herindeling, bij voorkeur op bestuurlijk, financieel en/of juridisch gebied. U hebt kennis van en recente werkervaring met het opzetten en aansturen van projectteams. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 28-32 uur
 • Projectleider omgevingsvisie (16 uur)

  12 uur geleden

  Capelle aan den IJssel

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de stadsvisie op basis van de projectopdracht (proces, inhoud, organisatie, voortgang en planning, financiële middelen). U stuurt het multidisciplinaire projectteam aan en geeft samen met het projectteam invulling en uitvoering aan het proces en de inhoud van de stadsvisie. U zorgt voor afstemming met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers en de projectleider Omgevingswet, betrekt de raadswerkgroep bij het proces en informeert de ambtelijke organisatie. U draagt de stadsvisie zowel in- als extern uit. Eisen  U hebt minimaal een hbo+ werk- en denkniveau, met ruime ervaring met het leiden van vergelijkbare multidisciplinaire projecten, bij voorkeur binnen een gemeentelijke omgeving. U hebt ruime ervaring opgedaan met participatieprocessen. U beschikt over recente gemeentelijke werkervaring. U bent op de hoogte van actuele maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen en de Omgevingswet. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U bent op dinsdag 5 maart beschikbaar voor een kennismakingsgesprek.
  1 broker | 16 uur
 • Beleidsadviseur gemeentelijk vastgoed (36 uur)

  1 dag geleden

  Wijchen

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor een gedeelte van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. U onderhoudt contact met de gebruikers, belangstellenden en huurders. U bouwt en onderhoudt een relevant (vastgoed)netwerk in beide gemeenten. U levert een bijdrage aan de voorbereiding en afwikkeling van reguliere vastgoedtransacties. U levert tijdig de juiste informatie aan ten behoeve van het financieel, juridisch en administratief beheer en stelt huur- of verkoopovereenkomsten op. U monitort en stuurt op het financiële resultaat van de vastgoedportefeuille. U signaleert beleidsmatige en strategische ontwikkelingen en vertaalt deze naar adviezen over de (on)mogelijkheden in relatie tot de vastgoedportefeuille. U levert een bijdrage aan de uitvoering van het beleid dat voortkomt uit de vastgoedportefeuillestrategie en het technisch beheer van de vastgoedportefeuille. U draagt bij aan de totstandkoming van college- en raadsvoorstellen en het ontwikkelen van kaders voor de huisvesting van gemeentelijke en bestuurlijke organisatie en maatschappelijke doelgroepen. U adviseert over acties ter voorkoming van leegstand, zoals verkoop, (tijdelijke) verhuur, huur en anti-kraak en voert deze acties uit. U adviseert over de uitvoering van objectplanningen / jaarplannen, huurprijzen en verhuur- / verkoopvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het adviseren over en opstellen van huisvestingsplannen voor de vastgoedportefeuille. U ondersteunt de collega’s binnen het team bij hun dagelijkse werkzaamheden. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van vastgoedmanagement. U hebt in de periode van 2010-2019 minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als beleidsadviseur beheer gemeentelijk vastgoed binnen een ambtelijke organisatie. U hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring opgedaan met politiek-bestuurlijke processen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt kennis van / ervaring met het voorbereiden en afwikkelen van reguliere vastgoedtransacties. U hebt kennis van / ervaring met het voorbereiden van een vastgoedtransactie voor koop, verkoop, huur en verhuur en het opstellen van huur- en koopovereenkomsten. U hebt ervaring met het signaleren van beleidsmatige en strategische ontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen naar adviezen over de (on)mogelijkheden in relatie tot de vastgoedportefeuille. U hebt kennis van / werkervaring met het technisch beheer van een vastgoedportefeuille. U hebt kennis van / werkervaring met het onderhouden van contacten met de gebruikers, belangstellenden en huurders.
  1 broker | 36 uur
 • Medior communicatieadviseur erfpacht en uitgifte (32-36 uur)

  1 dag geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U levert intern en extern communicatieadvies en ondersteunt bij de uitvoering van deze communicatiewerkzaamheden. U draagt bij aan een communicatiejaarplan en draagt zorg voor een deel van de uitvoering hiervan. U draagt bij aan de ontwikkeling van de stakeholdersnetwerken. U schakelt op verschillende niveaus tussen de verschillende opdrachtgevers en communicatiewerkzaamheden. U werkt samen met de verantwoordelijke woordvoerder en senior communicatieadviseur aan de beantwoording van de persvragen. U monitort de (sociale) media op het gebied van erfpacht en uitgifte. U schrijft en redigeert inter- en intranetteksten, bewonersbrieven, artikelen voor de gemeentekrant en teksten voor online portalen. U levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering van het team en de communicatiefunctie binnen de afdeling. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt als communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met communicatie en woordvoering bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt als communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan en affiniteit met een complexe politiek-bestuurlijke context. U hebt aantoonbare ervaring met onderwerpen / thema’s die publiekelijk in de aandacht staan. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt kennis van of interesse in Factor C. U hebt kennis van en ervaring met social media. U hebt kennis van online middelen, waaronder web usability / UX.
  1 broker | 32-36 uur
 • Bestemmingsplanjurist (24-32 uur)

  1 dag geleden

  Bussum

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U adviseert collega’s en het gemeentebestuur over ruimtelijke vraagstukken en procedures. U begeleidt uiteenlopende ruimtelijke initiatieven en planprocedures en overlegt hierover met plantoetsers en planjuristen. U behandelt bezwaar- en beroepsprocedures en treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente binnen deze procedures. U stelt beleidsnotities op en actualiseert en/of uniformeert het beleid. U zoekt de samenwerking op met mensen binnen en buiten de organisatie. Eisen  U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in een ruimtelijke en/of juridische richting. U hebt minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan als bestemmingsplanjurist. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als bestemmingsplanjurist binnen een gemeentelijke instelling. U hebt werkervaring opgedaan met het begeleiden van ruimtelijke procedures. U hebt ervaring opgedaan bij een politiek-bestuurlijke organisatie.
  1 broker | 24-32 uur
 • Bestemmingsplanjurist (24-32 uur)

  1 dag geleden

  Bussum

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U adviseert collega’s en het gemeentebestuur over ruimtelijke vraagstukken en procedures. U begeleidt uiteenlopende ruimtelijke initiatieven en planprocedures en overlegt hierover met plantoetsers en planjuristen. U behandelt bezwaar- en beroepsprocedures en treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente binnen deze procedures. U stelt beleidsnotities op en actualiseert en/of uniformeert het beleid. U zoekt de samenwerking op met mensen binnen en buiten de organisatie. Eisen  U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in een ruimtelijke en/of juridische richting. U hebt minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan als bestemmingsplanjurist. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als bestemmingsplanjurist binnen een gemeentelijke instelling. U hebt werkervaring opgedaan met het begeleiden van ruimtelijke procedures. U hebt ervaring opgedaan bij een politiek-bestuurlijke organisatie.
  1 broker | 24-32 uur
 • Medior / Senior adviseur omgeving (32 uur)

  4 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U levert een bijdrage aan het verbeteren van de visie en strategie voor het taakveld. U voert de ontwikkelde omgevings- en communicatiestrategie uit voor het programma. U onderhoudt contact met stakeholders en betrekt hen bij de realisatie van projecten. U ondersteunt de conditioneringsaspecten binnen de onderliggende projecten. U schrijft BLVC-plannen en biedt ondersteuning bij het doorlopen van de procedures. U stelt verslagen op en zorgt ervoor dat het stakeholdersdossier up-to-date is. U signaleert kansen voor het vergroten van het draagvlak en de reputatie. U biedt ondersteuning bij het creëren van draagvlak in de omgeving. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding met affiniteit met communicatie / omgevingsmanagement. U hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring opgedaan, waarvan 5 jaar in een vergelijkbare functie als medior / senior adviseur omgeving. U hebt kennis van en ervaring met de realisatie van ruimtelijke en/of infrastructurele projecten in een bestuurlijke omgeving. U hebt kennis van en ervaring met het uitvoeren van een stakeholdersanalyse en vandaar uit het bepalen van een stakeholdersstrategie en het leggen en behouden van een stakeholderrelatie. U hebt ervaring met bewonersgroepen in binnenstedelijke gebieden, bij voorkeur binnen Amsterdamse tunnelprojecten. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt kennis van en ervaring met het doorlopen van de BLVC-procedure binnen de gemeente Amsterdam. U hebt kennis van en ervaring met het samenwerken binnen een multidisciplinair team.
  1 broker | 32 uur
 • Senior communicatieadviseur stadsbeheer (24 uur)

  4 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U inventariseert de interne communicatiebehoefte. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een communicatiestrategie om de interne communicatie verder te ontwikkelen en een plan van aanpak met middelenpakket. U draagt zorg voor het coördineren van de uitvoering van de communicatiestrategie en het plan van aanpak. U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toepassen van duurzame communicatiemiddelen en brengt structuur aan aan het huidige aanbod van communicatiemiddelen. U stelt een communicatiekalender op. U borgt de interne communicatie en de organisatie ervan in het cluster en de 3 uitvoeringsorganisaties. U signaleert kansen en knelpunten voor de gezamenlijke en clusterbrede communicatie en adviseert het management hierover. U werkt samen met de communicatieadviseurs van de 3 uitvoeringsorganisaties en experts van het communicatiebureau (onder andere op het gebied van Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media-advies en online redactie). U coördineert de mediavragen en bewaakt de kwaliteit van de externe communicatie. U draagt zorg voor de interne communicatie en kennisdeling. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met een reorganisatie bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met interne communicatie ten behoeve van een cultuurverandering bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met projectleiding binnen een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met gedragsbeïnvloeding. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met complexe projecten en/of programma’s op het gebied van uitvoeringsorganisaties in de openbare ruimte. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met de uitvoering van politiek-bestuurlijke agenda’s.
  1 broker | 24 uur
 • Strategisch projectleider natuurbeheer (24 uur)

  4 dagen geleden

  Flevoland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het strategisch leidinggeven aan een politiek zeer complex en gevoelig dossier met verschillende deelprojecten. U levert strategisch advies aan de bestuurlijk portefeuillehouder en het management. U fungeert als voorzitter van projectteamvergaderingen, zet acties uit, bewaakt de voortgang, verzorgt de verslaglegging en bewaakt de financiële kaders. U draagt zorg voor het voorbereiden van bestuurlijke overleggen en het (laten) opstellen van besluitvormingsdocumenten. U fungeert als het aanspreekpunt op directieniveau voor de betrokken partners. U fungeert als het aanspreekpunt en adviseert bij calamiteiten en crisissituaties. U vertaalt de gevolgen van actuele ontwikkelingen naar noodzakelijke acties binnen de verschillende deelprojecten. U signaleert knelpunten en doet voorstellen om dit op te lossen. Eisen U beschikt bij voorkeur over een wo werk- en denkniveau. U bent op maandag beschikbaar (verplichte werkdag) en, indien van toepassing, aanwezig bij vergaderingen van de Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en commissievergaderingen over dit onderwerp. U hebt aantoonbare kennis van en recente werkervaring opgedaan met het dossier Oostvaardersplassen. U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het strategisch leidinggeven binnen complexe projecten. U hebt aantoonbare kennis van en werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
  1 broker | 24 uur
 • Marketingstrateeg Stadspas (32-36 uur)

  5 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U stelt een marketingstrategie op om de naamsbekendheid en het gebruik van de pas te vergroten. U onderzoekt de huidige communicatie rondom de Stadspas en doet een werkbaar voorstel om de communicatie te integreren en de samenhang te vergroten. U bent eindverantwoordelijk voor de marketing en communicatie rondom de Stadspas en werkt samen met diverse communicatiecollega’s (de webredactie, social media experts en een campagnespecialist). U volgt het onderzoek naar het huidige gebruik van de pas op de voet en gebruikt de output die daaruit volgt voor de marketingstrategie en de uitrol van de juiste communicatiemiddelen. U bent verantwoordelijk voor de interne profilering van de Stadspas, gaat verbanden aan met andere disciplines binnen de gemeente, betrekt andere communicatieadviseurs van de organisatie bij de strategie en uitrol ervan en bent het eerste aanspreekpunt voor woordvoerders van het stadsbestuur. U signaleert kansen die te maken hebben met het gebruik van de pas, adviseert het programmateam op strategisch niveau en bent een sparringpartner voor de programmamanager. U coacht communicatiecollega’s en fungeert als sparringpartner en functioneel leidinggevende. Eisen  U hebt minimaal een hbo werk- en denkniveau. U hebt ervaring opgedaan als marketeer bij midden tot grote complexe organisaties en bent op de hoogte van effectieve marketing- en communicatiemiddelen. U hebt ruime ervaring met het opstellen van marketingstrategieën. U hebt ruime ervaring met het interpreteren van diverse onderzoeken en het gebruiken van de output voor in de strategie. U hebt ervaring met het opzetten van online campagnes en social mediastrategieën. U hebt ervaring opgedaan als sparringpartner en adviseur voor het management. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met de interne en externe profilering van een product of dienst, waarbij u het draagvlak en de naamsbekendheid van dat product of die dienst vergroot hebt.
  1 broker | 32-36 uur
 • Senior communicatieadviseur jeugd (32-36 uur)

  5 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als het eerste aanspreekpunt op het gebied van interne en externe communicatie voor het management en de medewerkers van de afdeling Jeugd. U ondersteunt bij het implementeren van vernieuwingen. U stelt strategische communicatieplannen op en implementeert deze bij de gemeenten binnen het samenwerkingsverband. U draagt bij aan de doorontwikkeling van het communicatiebeleid in lijn met de kaders van de gemeente. U levert een bijdrage aan het communicatief bewustzijn van de medewerkers van de afdeling Jeugd. U werkt nauw samen met de collega’s binnen het communicatieteam Zorg en coacht de medewerkers binnen dit team. U draagt zorg voor het bouwen en onderhouden van een relatienetwerk (intern en extern). U bent verantwoordelijk voor het inrichten van de aansturing van het jeugdstelsel en het onderhouden van een goede relatie met de stakeholders. U adviseert het management op strategisch niveau om te komen tot de juiste communicatieaanpak. U ontwikkelt de mediastrategie in nauwe afstemming met de bestuursvoorlichter. U ondersteunt bij de implementatie van de beleidsprogramma’s met communicatieadvies en ontwikkelt communicatiemiddelen hiervoor. U monitort de informatievoorziening naar gezinnen en jeugd die hulp zoeken of ontvangen en werkt daarbij samen met de communicatiecollega’s van het ouder- en kindteam en de GGD. U werkt samen met collega’s van het communicatieteam aan projecten waar de samenhang en integraliteit tussen onderwijs, jeugd en zorg aan de orde is, zoals de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg. U maakt onderdeel uit van de redactie van het blad op het gebied van jeugdhulpverlening. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met stakeholdercommunicatie ten behoeve van een complex beleid en/of projecten met een groot afbreukrisico binnen een overheidsorganisatie of andere complexe organisatie. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met perscommunicatie bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U beschikt over goede schrijfvaardigheden en hebt ervaring met het vertalen van een complexe inhoud naar aansprekende teksten. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met complexe vraagstukken in het sociaal domein. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring en/of affiniteit met het onderwerp jeugd.
  1 broker | 32-36 uur
 • Integraal gebiedsadviseur verkeer en openbare ruimte (32-36 uur)

  5 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U borgt de belangen van verkeer, vervoer en openbare ruimte bij gebiedsontwikkelingen. U fungeert als aanspreekpunt / adviseur voor infra- en mobiliteitsvraagstukken van de toekomst. U adviseert de directie over samenhangende raakvlakken op verkeers- en mobiliteitsgebied. U adviseert over de ontwikkeling van een MaaS-systeem, datavraagstukken en smart mobility. U adviseert het projectmanagement bij het opstellen van diverse planproducten. U adviseert over het uitvoeren en de inhoud van verkeersonderzoeken. U adviseert over overstijgende verkeersvraagstukken. U adviseert over de openbare ruimte. Eisen  U beschikt over een afgeronde wo-opleiding. U hebt ruime werkervaring opgedaan binnen de ruimtelijke sector. U hebt minimaal 3 jaar ervaring met beleids- en gebiedsadvisering binnen grootstedelijke gebieden. U hebt ruime ervaring opgedaan met verkeersonderzoeken. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met projectleiding en procesmanagement. U hebt kennis van het MaaS-systeem, datavraagstukken en smart mobility. U hebt kennis van de Zuidas en/of Zuidasdok.
  1 broker | 32-36 uur
 • Bestuurlijk adviseur openbare orde en veiligheid (24 uur)

  6 dagen geleden

  Regio West-Brabant

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als de adviseur van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. U adviseert de burgemeester over ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein en de daaruit volgende acties en maatregelen. U onderhoudt contact met de veiligheidspartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en andere gemeenten. U coacht en adviseert collega’s gevraagd en ongevraagd over de aanpak van strategische en tactische veiligheidsvraagstukken. U werkt samen met collega’s binnen het team en andere disciplines, zoals Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappij. U draagt ervoor zorg dat de concrete acties en maatregelen worden uitgevoerd om de gemeente veilig te houden. Eisen U bent een krachtig persoon met aantoonbare ervaring met het adviseren op het gebied van openbare orde en veiligheid binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (burgemeester). U hebt minimaal een afgeronde hbo- / wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van criminologie of politicologie. U bent op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. U beschikt over een aantoonbaar relevant netwerk binnen het veiligheidsdomein. U hebt ervaring opgedaan bij een gemeente / overheidsorganisatie. U hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie binnen een overheidsorganisatie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24 uur