Matchd

 

Gegevens

Adres Hogebrinkerweg 10
Postcode 3871KN
Stad Hoevelaken
Land Nederland
Telefoonnummer 033 – 204 8 204
Email info@matchd.nl
 • PLANECONOOM

  1 uur geleden

  Almere

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 09:00 uur Als senior planeconoom ben je verantwoordelijk voor de planeconomische advisering over de financiële haalbaarheid en de ontwikkelstrategie van complexe ruimtelijke gebieds- en projectopgaven vanaf de eerste voorbereiding tot en met de uitvoering. Je stelt grondexploitaties op, je bewaakt ze en je actualiseert ze. Daarnaast stel je exploitatieplannen, haalbaarheidsstudies en risico/kansenanalyses op. Je analyseert afwijkingen en adviseert en informeert opdrachtgevers. Je bent betrokken bij verkooponderhandelingen met marktpartijen en/of publieke partijen over exploitatieovereenkomsten en gronduitgiftes. Je bepaalt, mede in samenspraak met gronduitgevers, projectleiders en projectmanagers de financiële strategie en de contractvorming bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen. De tijd van uitsluitend de inzet van het traditionele grondbedrijf ligt al weer een tijd achter ons. Met de verandering naar een meer faciliterende en/of regisserende rol van de gemeente is er behoefte aan meer maatwerk per ruimtelijke opgave. Dit maatwerk vraagt om verbreding van financiële kennis en expertise. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 4-5-2018
 • VERKEERSKUNDIG ADVISEUR

  1 uur geleden

  Amersfoort

  5-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 03-05-2018 om 17:00 uur Je houdt je als verkeerskundig adviseur vooral bezig me wijkverkeer. Je behandelt daarbij de vragen en klachten van bewoners, bedrijven en weggebruikers over verkeergerelateerde zaken zoals verkeersveiligheid en parkeren. Je gaat met scholen en bewoners in gesprek over het verbeteren van de verkeersveiligheid en weet hen daarbij een actieve rol te geven .Je zet daarbij niet alleen op fysieke maatregelen maar ook de gedragsbeïnvloeding en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je zoekt afstemming met de andere verkeerskundigen in je team en betrekt ook collega's van andere vakdisciplines bij de vraagstukken. Voor de wethouder ben je het aanspreekpunt voor de zaken die in jouw portefeuille zitten.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 03-05-2018
 • JUNIOR MEDEWERKER BODEM

  1 uur geleden

  Utrecht

  18 Einddatum: 14-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-24 Sluitingsdatum: 2-5-2018 om 09:00 uur Het cluster Bodem (ca.12 medewerkers) maakt onderdeel uit van de afdeling Expertise en Advies binnen de organisatie. Bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden door het cluster Bodem is ondersteuning gewenst. Deze reguliere werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren bij Wabo-vergunningaanvragen en bestemmingsplanprocedures (waarbij het toetsen van bodemrapporten onderdeel uitmaakt), het coördineren van bodemonderzoeken, het afhandelen van informatieverzoeken van derden en het afhandelen van meldingen Besluit bodemkwaliteit en Besluit lozingen buiten inrichtingen. Wij werken met het zaaksysteem Squit XO en het bodeminformatiesysteem iBis. Naast de bodemtaken handelt het cluster ook sloopmeldingen af, waarbij met name getoetst wordt op het onderdeel ‘asbest’.
  1 broker | 20-24 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-10-2018 | deadline: 2-5-2018
 • ASSISTENT PROJECTMANAGER OPENBARE RUIMTE

  1 uur geleden

  Amsterdam

  5-2018 Einddatum: 01-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 07-05-2018 om 08:00 uur U bent verantwoordelijk in het ondersteunen van de projectmanager om te komen tot uitvoering van groot onderhoud in verschillende delen in Zuidoost. Om te komen tot uitvoering van het plan zal echter in eerste instantie richtinggevende keuzes aan het bestuur dienen te worden voorgelegd ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte. Hierin ondersteunt u de projectmanager in het besluitvormingsproces. Werkzaamheden U ondersteunt de projectmanager in de bewaking van de voortgang van (deel)producten (met nadrukkelijke aandacht voor het participatieplan en verzilveren van kansen voortvloeiend uit beleid), voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming (inclusief opstellen begroting en dekkingsvoorstel proces- en uitvoeringskosten) participatie overleggen en voor de budgetbewaking van proces - en uitvoeringskosten.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 01-05-2019 | deadline: 07-05-2018
 • FACILITAIR INKOPER

  3 uur geleden

  Leiden

  1-06-2018 Einddatum: 28-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 07-05-2018 om 12:00 uur Binnen het Facilitair Bedrijf bent u werkzaam in het Inkoop team. Het team bestaat nu uit drie inkopers. U bent o.a. verantwoordelijk voor: Het zelfstandig uitvoeren van complexe Europese aanbestedingen, meervoudig onderhandse en enkelvoudige aanbestedingen; Ondersteuning bij contractmanagement; Advisering bij het afsluiten van overeenkomsten; Het geven van presentaties; Kennisdelen met collega’s binnen de afdeling. De complexe en dynamische omgeving van een onderwijsinstelling vraagt van u als inkoper gedegen kennis en ervaring op gebied van Europese, meervoudige onderhandse en enkelvoudige aanbestedingen. U heeft minimaal een HBO opleiding op inkoopgebied afgerond en NEVI 1 en NEVI 2. U heeft een flexibele instelling en organisatiesensitiviteit. Goed communiceren, de juiste toon vinden om inkoopprocessen te begeleiden en samen met een inkoopteam tot een goed resultaat komen, vind u een uitdaging. De afdeling kenmerkt zich door de diversiteit aan inkooptrajecten, veel ad-hoc advies vragen, hoge productie en teamspirit. Door de organisatiestructuur van HL is kennis van projectleiderschap en inhoudsdeskundigheid op diverse inkoopterreinen (met name op het gebied van AVG, verwerkersovereenkomsten en contractmanagement) een must. Binnen Inkoop is er ruimte om innovatieve inkooptrajecten te ontwikkelen.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 28-12-2018 | deadline: 07-05-2018
 • P&O ADVISEUR

  3 uur geleden

  's-hertogenbosch

  18 Einddatum: 21-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 3-5-2018 om 07:00 uur De afdeling P&O biedt een uitdagende opdracht voor een P&O adviseur waarbij de nadruk ligt op de Organisatie kant ligt. Als P&O adviseur ga je in ieder geval aan de slag met de Strategische personeelsplanning (SPP) binnen de provincie, daarbij coördineer je de werkzaamheden in een klein team dat zich met dit onderwerp bezig houdt. Ook ben je het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor dit onderwerp. Daarnaast zul aan de slag gaan als projectleider van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) dat dit jaar weer wordt uitgezet binnen de organisatie. Als projectleider MTO ben je voorzitter van de werkgroep, bestaande uit het management, OR, P&O, communicatie en andere betrokkenen. Je bent dus echt een spin in het web en werkt veel samen met diverse disciplines. Ook maak je samen met betrokkenen een plan van aanpak voor bijvoorbeeld de vervolgstappen op basis van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Als projectleider zul je daarnaast andere werkzaamheden op je nemen met een projectmatig karakter.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 21-5-2018 | einddatum: 21-11-2018 | deadline: 3-5-2018
 • MEDEWERKER BODEM

  3 uur geleden

  Utrecht

  18 Einddatum: 14-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-24 Sluitingsdatum: 1-5-2018 om 09:00 uur Het cluster Bodem (ca. 12 medewerkers) maakt onderdeel uit van de afdeling Expertise en Advies binnen de ODRU. Bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden door het cluster Bodem is ondersteuning gewenst. Deze reguliere werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren bij Wabo-vergunningaanvragen en bestemmingsplanprocedures (waarbij het toetsen van bodemrapporten onderdeel uitmaakt), het coördineren van bodemonderzoeken, het afhandelen van informatieverzoeken van derden en het afhandelen van meldingen Besluit bodemkwaliteit en Besluit lozingen buiten inrichtingen. Wij werken met het zaaksysteem Squit XO en het bodeminformatiesysteem iBis. Naast de bodemtaken handelt het cluster ook sloopmeldingen af, waarbij met name getoetst wordt op het onderdeel ‘asbest’.
  1 broker | 20-24 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-10-2018 | deadline: 1-5-2018
 • JOBHUNTER DETENTIE

  3 uur geleden

  Amsterdam

  1-05-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 08:00 uur Jobhunter Werk en Veiligheid Werkzaamheden: Ontdekt de kwaliteiten van werkzoekenden met een detentieverleden en benadert van daaruit zeer proactief werkgevers. Legt, onderhoudt en verbetert contacten met werkgevers. Adviseert hen en fungeert als aanspreekpunt op het gebied van werkgeversarrangementen en personeelsvoorziening in samenwerking met de brancheteams binnen het Werkgeverservicepunt. Verwerft vacatures voor de werkzoekenden met een detentieverleden , faciliteert en adviseert hieromtrent. Zorgt er samen met de klantmanager voor dat de werkzoekende via de kortste weg naar werk een baan van voldoende omvang en van voldoende tijdsduur krijgt. Legt bedrijfsbezoeken af en verstrekt informatie over de werkzaamheden en de dienstverlening, • Overlegt met de werkgevers en de klantmanagers over de ondersteunende middelen die ten behoeve van de tewerkstelling ingezet kunnen worden. Bewaakt vastgelegde procedures en werkafspraken. Verzorgt bijbehorende rapportages, correspondentie en administratie. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het werven van banen voor werkzoekenden met een detentieverleden d.m.v. koude acquisitie en jobcreation.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-05-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 4-5-2018
 • PROJECTLEIDER GELUIDSANERING GEMEENTE

  3 uur geleden

  Utrecht

  18 Einddatum: 14-1-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 0-18 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 08:00 uur De projectleider geluidsanering voert meerdere geluidsaneringsprojecten uit voor diverse gemeenten binnen ons werkgebied. Binnen de werkzaamheden valt het opstellen van saneringsprogramma’s, het schrijven van college-/raadsvoorstellen, het verzorgen van de communicatie met gemeenten en bewoners en het doorlopen van de wettelijke procedures. De projectleider overlegt met regelmaat met onze projectleider geluidsanering, specialistische adviesbureaus, aannemers, bewoners en de subsidieverlener (Bureau Sanering Verkeerslawaai). De projectleider koppelt de voortgang van de projecten maandelijks terug aan onze projectleider geluidsanering en de gemeente. De projectleider is financieel en procedureel eindverantwoordelijk voor zijn of haar saneringsprojecten. De werkzaamheden kunnen grotendeels op eigen locatie plaatsvinden. De Omgevingsdienst heeft een adequaat ICT-systeem voor het digitaal werken op afstand.
  1 broker | 0-18 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-1-2019 | deadline: 4-5-2018
 • FLORA FAUNA BEHEERDER (BOSWACHTER)

  4 uur geleden

  Zoetermeer

  18 Einddatum: 14-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 09:00 uur De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten voor de stad Zoetermeer (of zelfs de regio)’’. Daarnaast draagt de afdeling VVH zorg voor het behouden en bevorderen van de veiligheid in de buurt, de wijk en de stad. Opdracht Binnen het team houd jij je bezig met de handhaving van voornamelijk Natuurbeschermingswet. Deze werkzaamheden worden zowel in het veld als achter het bureau uitgevoerd. In het kader van de voormalige Boswet betekent dit bijvoorbeeld het controleren van kapmeldingen en het controleren van de herplant- of compensatieplicht. De afhandeling van illegale vellingen worden in principe strafrechtelijk gedaan. De werkzaamheden in het kader van de voormalige Flora- en Faunawet bestaan onder andere uit het toezien op de naleving van verschillende landelijke en provinciale vrijstellingen en ontheffingen in het kader van beheer en schadebestrijding. In het kader van de Natuurbeschermingswet kunnen surveillances uitgevoerd worden in natuurbeschermingswetgebieden of bij veehouderijen, wiens stikstofuitstoot een negatieve invloed heeft op deze gebieden.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-11-2018 | deadline: 4-5-2018
 • DIRECTIEVOERDER DAGELIJKS ONDERHOUD CIVIELE CONSTRUCTIES

  4 uur geleden

  Amsterdam

  4-2018 Einddatum: 31-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 08:00 uur Directievoering en toezicht op de gecontracteerde partijen. Het contract betreft een OMOP voor Civiele Constructies (bruggen, oevers/kades, steigers) bestaande uit dagelijks onderhoudswerkzaamheden. Werkzaamheden: Directievoering Initieert en overlegt met betrokken in- en externe partijen/opdrachtnemers over deinrichting, planning en logistieke kaders van de werkzaamheden; Geeft sturing aan het proces van werkvoorbereiding en de planning; Ziet toe op de aanwezigheid van alle noodzakelijke documenten en vergunningen. Fungeert voor de opdrachtgever en opdrachtnemer als eerste aanspreekpunt gedurende het realisatieproces van het werk; Bewaakt interne en wettelijke procedures/kaders ( w.o. veiligheid) en stuurt zo nodig bij; Verstrekt uitvoeringsopdrachten en noodzakelijke documenten aan in- en externeopdrachtnemers; Draagt zorg voor de BLVC-aspecten van de te realiseren werken/projecten; Zit de bouwvergaderingen voor/neemt deel aan de bouwvergaderingen en stuurt, bij knelpunten/problemen/calamiteiten, zo nodig bij; Controleert ingediende rekeningen en beslist over meer - of minderwerk binnen deaangegeven kaders; Monitort de uitvoeringsfase op basis van de contractueel vastgelegde variabelen geld,tijd, kwantiteiten en kwaliteit en stuurt zo nodig bij; Verzorgt de gereed melding en de oplevering en stelt voortgangs-, eind- enevaluatierapportages/nacalculaties op voor de Contractmanager. Toetst het maatregelenpakket vanuit inspecties (beheerdersoordeel/maatregeltoets); Bewaakt de betreffende (wettelijke) kaders en spreekt hier op locatie medewerkers op aan en acteert en escaleert indien noodzakelijk;
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 15-04-2018 | einddatum: 31-10-2018 | deadline: 4-5-2018
 • CONSULENT BIJZONDERE BIJSTAND

  5 uur geleden

  Amstelveen

  18 Einddatum: 21-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 3-5-2018 om 17:00 uur De afdeling Sociale Voorzieningen richt zich op de gebieden Wmo, bijzondere bijstand en minimaregelingen, urgente woonzaken en schuldhulpverlening. Het sleutelwoord daarbij is ‘zelfredzaamheid’. Klanten worden professioneel ondersteund op weg naar zelfontplooiing, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, zodat men weer kan participeren in de samenleving. In verband met piekbelasting zijn wij op zoek naar een tijdelijke consulent minimaregelingen. Als consulent minimaregelingen ben je verantwoordelijk voor: Het behandelen van aanvragen van klanten voor bijzondere bijstand en alle kostensoorten minimaregelingen; het onderzoeken van complexe aanvragen; rapportage en advisering met betrekking tot aanvragen; het geven van voorlichting over de mogelijkheden van minimaregeling; huisbezoeken bij klanten.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 21-5-2018 | einddatum: 21-11-2018 | deadline: 3-5-2018
 • MEDEWERKER ARCHEOLOGIE/MONUMENTEN

  8 uur geleden

  Leidschendam-Voorburg

  5-2018 Einddatum: 28-01-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 to 36 Sluitingsdatum: 08-05-2018 om 09:00 uur Wij zoeken iemand om ons monumenten en archeologie cluster tijdelijk te versterken. De opdracht bestaat uit de volgende werkzaamheden: Adviseren over uiteenlopende zaken in het kader van monumentenzorg, zoals ruimtelijke ontwikkelingen en particuliere initiatieven; Communiceren met monumenteneigenaren en het grote publiek; Begeleiding en beoordeling van archeologisch onderzoek; Communicatie met inwoners en amateurwerkgroepen; Subsidieverzoeken controleren; Bijdragen aan een integrale afweging voor een planologisch advies op verzoeken uit de samenleving; Advisering binnen omgevingsplannen en omgevingsvergunningen.
  1 broker | 16 to 36 uur | startdatum: 28-05-2018 | einddatum: 28-01-2018 | deadline: 08-05-2018
 • CONSULENT MEER-TEAM

  8 uur geleden

  Haarlemmermeer

  1-06-2018 Einddatum: 01-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 07-05-2018 om 17:00 uur Het Meer-team is er voor ondersteuning van professionals bij problematiek op meerdere leefgebieden als de professionals aangeven dat er een regisseur nodig is, de professionals aangeven er niet uit te komen (ook als de hulpverlening niet vastgelopen is en als er onorthodoxe maatwerkoplossingen nodig zijn). De ondersteuning van het Meer-team bij complexe zaken op meerdere leefgebieden kan bestaan uit informatie en advies (inclusief meelopen) en regie en wat daarbij nodig is om de juiste hulp op gang te krijgen. Meer-team betrekt in de regel ook de inwoner(s) bij de regie, en voert zelf geen hulp uit, tenzij het tijdelijk nodig is om hulp en regie op gang te brengen en duurzaam te beleggen of de professional te ondersteunen. Het Meer-team bewaakt hierbij dat wordt uitgegaan van de vraag van de inwoners. De meerwaarde van het Meer-team zit vooral in de regierol en de systeemaanpak, en in onorthodoxe (maatwerk) en duurzame oplossingen (patronen) bij complexe problematiek.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 01-06-2019 | deadline: 07-05-2018
 • KWALITEITSMEDEWERKER :SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING

  1 dag geleden

  Rotterdam

  18 Einddatum: 14-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 27-4-2018 om 08:00 uur Heeft beslissingsbevoegdheid inzake toepassing beleid- en uitvoeringsvoorschriften. Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement inzake kwaliteitsverbetering en -bewaking Heeft een informantenrol naar de teammanager in het kader van de gesprekscyclus Draagt mede zorg voor opleiding en instructie t.a.v. uitvoeringsvoorschriften. Coacht medewerkers in hun functie Kern van de functie Bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening. Onderhoudt hiertoe contact met de afdeling beleidsuitvoering Is verantwoordelijk voor het controleren en verifiëren inzake geldende beleid- en uitvoeringsvoorschriften. Voert kwaliteitscontroles uit en onderhoudt contact met Interne Controle Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement Formuleert verbetervoorstellen t.a.v. de processen Adviseert, coacht en instrueert medewerkers. Kritisch en uitdagende situaties Weerstanden tegen veranderingen / nieuw beleid. Veel vakinhoudelijke veranderingen waar de afdeling iets mee moet. Spanningsveld tussen de rol van mentor en toetser/controle. Afdelingsmedewerker volgt adviezen/instructies niet op. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-11-2018 | deadline: 27-4-2018