Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van brokerbroker.nl. Door gebruik te maken van de brokerbroker.nl website gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

BrokerBroker.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Beoordelingen door gebruikers

Op brokerbroker.nl geven gebruikers beoordelingen over de geleverde diensten van brokers. Aan de beoordelingen van gebruikers zijn geen voorwaarden te verbinden. De beoordelingen zijn slechts meningen van gebruikers op basis waarvan de keuze voor een bepaalde broker opgemaakt zou kunnen worden.

Foutieve informatie

BrokerBroker.nl toont informatie van verschillende brokers. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij deze brokers, zoals de status van een opdracht of contact informatie, kan het voorkomen dat deze informatie (nog) niet is aangepast op brokerbroker.nl.

BrokerBroker.nl houdt de wijzigingen van de brokers zo goed mogelijk bij. BrokerBroker.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de brokers hebben aangebracht.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot brokerbroker.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij BrokerBroker. BrokerBroker behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De website brokerbroker.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van BrokerBroker.

BrokerBroker heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van BrokerBroker, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

BrokerBroker heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Indien u van mening bent dat er wederrechtelijk gebruikt wordt gemaakt van uw intellectueel eigendom, neem dan contact op met brokerbroker.nl.