Procurement opdrachten | 34 opdrachten
 • INKOPER EUROPESE AANBESTEDINGEN

  4 uur geleden

  Onbekend - Zwolle

  Omdat Yacht blijft groeien, zoeken wij gedreven inkopers die graag van meerwaarde willen zijn voor onze opdrachtgevers (vaak de topwerkgevers van Nederland). Groei jij als Inkoper Europese aanbesteding met ons mee? Wij zijn op zoek naar kandidaten die willen werken in de regio Oost Nederland (Zwolle - Nijmegen- Enschede). Als Inkoper Europese aanbesteding adviseer je over inkoop en aanbesteding en je begeleidt (Europese) aanbestedingstrajecten voor zowel individuele opdrachtgevers als multidisciplinaire teams. Je ontwikkelt standaard hulpmiddelen (zoals inkoopvoorwaarden), stelt inkoop- en aanbestedingsprocedures op en maakt inkoopprocessen inzichtelijk. Je ziet toe op de implementatie en uitvoering van het vastgestelde beleid, bewaakt de kwaliteit en voortgang en doet voorstellen tot bijstelling van het beleid. Je voert inkoopanalyses uit en vertaalt deze naar inkoopactieplannen en -strategieën. Je bent intermediair bij inkoop- en aanbestedingsprocessen of conflicten met leveranciers, aannemers e.d. en handelt claims af. Je behandelt vakinhoudelijk de complexe zaken.
  1 broker
 • CONTRACTMANAGER IT

  4 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

    Je bent verantwoordelijk dat de contracten/offertes met leveranciers tegen de juiste voorwaarden worden afgesloten. Je onderhandelt met leveranciers om te komen tot de juiste voorwaarden en goede prijzen. Je onderhoudt contacten met de leveranciers door middel van het leveranciersmanagement. Je bent verantwoordelijk voor een volledig bijgewerkt en up-to-date contractarchief (Single Source of Truth) Afloopdata van contracten worden tijdig (ruim voor opzegtermijn) opgepakt. Waarbij je kritisch doorvraagt of een contract verlengd/gewijzigd of beëindigd kan worden. Verlengingen worden altijd tegen de juiste voorwaarden afgesloten en in samenspraak met de Product Owner. Leveranciers geven tijdig response op onze aanpasverzoeken op de offertes. Je rapporteert op maandbasis over contract gerelateerde zaken, o.a. verlengingen, forecast, performance van het proces. Je doet verbetervoorstellen voor de contractenportal. Zoals deze aanvullen met nieuwe templates. Doorlopende procesverbeteringen. Er wordt zoveel mogelijk agile gewerkt. Dit betekent dat je actief deelneemt aan de dag- en weekstarts, refinements, retrospecitives en het teamoverleg.
  1 broker
 • BUSINESS ANALIST / VERANDERMANAGER

  4 uur geleden

  Stichting Hogeschool Utrecht - Utrecht

  Achtergrond Het project Onderzoeksinformatie op orde (O3) draagt bij aan het meer op orde krijgen en beter toegankelijk maken van informatie over onderzoeksprojecten binnen de Hogeschool Utrecht (HU) ten behoeve van zowel de bedrijfsvoering en aansturing van de kenniscentra, als de interne en externe kennisdeling op gebied van managementinformatie, sturing en het afleggen van verantwoording richting CvB en externe partijen. Dit gebeurt onder meer door gezamenlijk te analyseren en te bepalen hoe de werkwijze rondom de onderzoeksadministratie en het projectmanagement beter kan worden ingericht. Door uitvoering van dit project kunnen de lectoren, onderzoekers en projectleiders hun projecten beter coördineren en krijgt het management beter en meer actueel inzicht in de (stuur)informatie over het onderzoek bij de HU.   Opdracht De business analist levert een business analyse (conform SCOPAFIJTH) en business case op met betrekking tot het centraliseren van de ondersteuning van onderzoeksprojecten. De ondersteuning van de onderzoeksprojecten is nu verspreid over tal van lectoraten en diensten. Onder andere daardoor wordt de werkdruk als hoog ervaren. De business analist dient te onderzoeken en te onderbouwen in hoeverre centralisatie van de ondersteuning dit gaat oplossen en een efficiencywinst oplevert. Met deze onderbouwde business case geeft de business analist het project inzicht of centralisatie van de ondersteuning het meest optimale en haalbare model is.  
  1 broker
 • CONTRACT- EN LEVERANCIERSMANAGER ICT

  4 uur geleden

  Hogeschool Utrecht - Utrecht

  Als IT Contract- en leveranciersmanager bij de Hogeschool Utrecht ben jij verantwoordelijk voor het proactief managen van en het optimale halen uit zowel de IT-contracten als de relatie met de leveranciers. Met het opstellen van business cases, het begeleiden van aanbestedingen, en het afsluiten van contracten geef jij uitvoering aan de IT sourcingstrategie. Jij draagt ook bij aan het actueel houden van deze strategie. Op tactisch niveau draag jij zorg voor het managen van risico’s, de contractuele- en financiële verplichtingen en het opleveren van managementrapportages. Verder zie jij toe op en borgt het naleven van de relevante wet- en regelgeving. Jij voert inhoudelijke en juridische onderhandelingen met de leveranciers en streef je naar continue verbetering. Met jouw analytische en procesmatige werkwijze weet jij verbetermogelijkheden te vinden die leiden tot optimalisatie van het IT contract- en leveranciersmanagement. In jouw rol ben je resultaatgericht, initiatiefrijk en weet je als geen ander het organisatiebeleid te vertalen naar de standaarden en kaders voor het eigen aandachtsgebied. Jij initieert tactische en strategische overleggen met leveranciers en de contracteigenaren. Bij het afsluiten van SLA’s en het formuleren van KPI’s geef jij advies en jij stelt op het gebied van contract- en leveranciersmanagement in inkooptrajecten de wensen en eisen vast.  
  1 broker
 • CONTRACTADVISEUR AANLEG EN ONDERHOUD, VOORBEREIDING

  1 dag geleden

  Onbekend - Den Bosch

  18 Einddatum: 20-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 31-10-2018 om 17:00 uur Je past als contractadviseur jouw specifieke expertise van de markt benadering, contractbeheersing, en contractering gevraagd en ongevraagd zelfstandig toe in projecten. In dat kader adviseer je het projectteam inzake het contractmanagementproces, lever je in complexe projecten jouw contractdeskundigheid en fungeer je als vraagbaak voor contractzaken. Ook ben je actief in de rol van adviseur contracten en lever een belangrijke bijdrage aan het traject van interne opdrachtverlening naar werkbeschrijving/contract. Bovendien kun je contractteksten (mede) op stellen en beoordelen. Je draagt onder verantwoordelijkheid van de contractmanager bij aan de totstandkoming van (vraag)specificaties rekening houdend met systeemgerichte contractbeheersing en risicomanagement. Daarnaast geef je samen met de contractmanager medesturing aan de beoordeling van het kwaliteitsmanagement van ingezette ingenieurbureau’s. Je werkt nauw samen met de contractmanager, toetscoördinator en de risicomanager. Je overlegt met en rapporteert aan de verantwoordelijke contractmanager over gewenste verbeteringen in het kader van de gehanteerde systemen, daarbij rekening houdend met de aspecten inhoud, proces, houding en gedrag. Je overlegt met de risicomanager over wijzigingen in risico’s of waardering. Je adviseert de contractmanager ten behoeve de aanpassing van de risico’s. Je bent medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de plannen van de opdrachtnemer.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 21-11-2018 | einddatum: 20-10-2019 | deadline: 31-10-2018
 • Category Manager Marketing

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  For a client in the Retail industry we are looking for an interim Category Manager Marketing. Do you have the experience to buy marketing products for a corporate organization? Are you familiar with listening to and the interpretation of different marketing pitches as well as supplier identification? If so, please continue reading. Key activities: Responsible for buying marketing activities/products Leading the strategic & operational sourcing activities You identify, evaluate and select suppliers and manage supplier relationships You are constantly looking for new suppliers You are always on the hunt for reducing costs Requirements: Bachelor or Master Degree Minimum 5 years of experience buying marketing activities/products Experience in related branches: FMCG, Retail Strong communication skills Strong negotiations skills Result driven Internationally experienced English is required and Dutch is preferred The role of Category Manager Packaging offers a lot of potential. Is this the next step in your career? Please let us know!
  1 broker
 • Interim Strategisch Inkoop Adviseur

  1 dag geleden

  Onbekend - Rotterdam (NL)

  Voor één van onze opdrachtgevers, in de publieke sector, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als: Interim Strategisch Inkoop Adviseur (Rotterdam) Functie omschrijving Een ervaren Sourcing manager weet een brug te slaan tussen de te ontwikkelingen doelen uit het programma en de benodigde sourcing (bronnen).  De opdrachtgever is op zoek naar een Sourcing manager die bij voorkeur ervaring heeft in een publieke sector waarbij het aanbesteden van concepten, producten en/of diensten een belangrijk onderdeel van het (vervolg) proces is en waarbij de Sourcing manager innovatief en out of the box mee kan denken. De Sourcing manager gaat nauw samenwerken met het adviesteam en de afdeling Inkoop & Contractmanagement om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen met een nader te selecteren leverancier. De samenwerkingsovereenkomst tussen HR en een ontwikkelpartner op het gebied van (online) user experience die samen de komende jaren meewerkt en meedenkt om te komen tot een eindproduct dat uitgerold gaat worden.  De  Sourcing manager begeleidt de overwegingen van mogelijke ontwikkel strategieën met mogelijke inkoop strategieën. De Sourcing manager werkt samen met leden van het StudieNet adviesteam aan een advies/concept passend bij de doelstelling van het programma.  De Sourcing manager vertaalt de doelen in concrete consequenties voor de benodigde (re)sources binnen het programma. De Sourcing manager weet een gefundeerde afweging te maken of deze (re)sources intern of extern betrokken moeten worden. Indien (re)sources extern betrokken worden weet de Sourcing manager te adviseren hoe de juiste partners uit de markt te benaderen en te rekruteren is conform geldende beleidslijnen. (Inkoopbeleid en de Europees geldende aanbestedingswet). Functie eisen: HBO/WO werk- en denkniveau in Change- & Inkoop Management (bv. Nevi 3) Minimaal 5 jaar relevante werkervaring Het cv is voorzien van referenties (minimaal 4) op gelijkwaardig niveau. Ervaring / affiniteit met het begrip (online) user experience en de implementatie ervan in een complexe en politiek gevoelige werkomgeving. Beheersing van professionele vaardigheden rondom projectmanagement, het verzorgen van projectbeheersing. Bestuurs- en organisatiesensitief, mensgericht, goed kunnen schakelen op verschillende niveaus en met diverse stakeholders. Competenties: Klantfocus Onderhandelen Strategie ontwikkelen Organisatiesensitiviteit Communicatiekracht Initiatief Besluitvaardigheid Verandervermogen Organiseren en monitoren Kwaliteitsgerichtheid Aanbod De interim-positie start 5 november 2018, met een inzet van maximaal 32 uur per week, en heeft een looptijd van een jaar, met een optie tot verlenging. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest. 
  1 broker
 • Sharepoint/Office 365 Developer

  1 dag geleden

  SIRE Information Technology ® - Noord-Brabant

  Your main task will be creating and enhancing tooling to enable warehousing of documents and knowledge management through easy to use content classification and management. Responsibilities * Creating tools to enable warehousing of documents * Enhancing current tools
  1 broker
 • Category Manager Packaging

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  For a client in the FMCG industry we are looking for an interim Category Manager Packaging. Its important that you can source the best supplier for this project and have skills with contract negotiation. You need to be a team-player and you must communicate daily with different business units to know what their needs are. Do you have experience in buying plastics through global suppliers and the knowledge about packaging materials? If so, please continue reading. Key activities: Responsible for buying packaging materials Leading the strategic & operational sourcing activities You identify, evaluate and select suppliers and manage supplier relationships You are constantly looking for new suppliers You are always on the hunt for reducing costs Requirements: Bachelor or Master Degree Minimum 5 years of experience buying packaging materials Experience in related branches: FMCG, Retail Strong communication skills Strong negotiations skills Result driven Internationally experienced English is required and Dutch is preferred The role of Category Manager Packaging offers a lot of potential. Is this the next step in your career? Please let us know!
  1 broker
 • CONTRACTADVISEUR (SENIOR)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Ridderkerk

  2-01-2019 Einddatum:31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:24 Sluitingsdatum: 06-11-2018 om 10:00 uur In de voorbereidingsfase ben je in staat om de contractmanager te adviseren en te ondersteunen over de beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen die het contract aan de opdrachtnemer stelt. Je stelt op basis van de vigerende modelcontracten binnen de organisatie contractdocumenten op. Tevens geef je adviezen over aanpassing van contractteksten om zo de klantwens van de interne opdrachtgever te borgen. Dit in nauwe samenwerking met de technisch- en omgevingsadviseur. Je past jouw specifieke expertise van de marktbenadering, contractbeheersing, en contractering toe. Je borgt de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten. Je adviseert over en verzorgt de aankondigings-, aanbestedings- en gunningsprocedures. Verder ben je in staat om risico's in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen. Je kunt tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen. In de uitvoeringsfase ben je verantwoordelijk voor de aansturing van directievoerders en toezichthouders bij RAW contracten. Bij UAV-GC contracten ben je eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers. Bij beide contracten zie je toe op de naleving van de contractuele verplichtingen en afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 02-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 06-11-2018
 • Category Manager MRO

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  For a multinational in the greater Amsterdam area, I am looking for a Category Manager MRO (Maintenance Repair Operations). Are you an experienced purchasing professional who thrives in dynamic and corporate working environments? Are you familiar in complex organisations and do you function well within a shifting environment, then I advise you to continue reading. For this role, our client asks for the following competencies: At least 10 years working experience At least 8 years of procurement experience Previous experience within Category management roles Familiarity within multinational organisations Initiator, candidate not afraid to challenge his pears in a professional, result driven manner Strong communicative skills and hands-on working mindset Full English proficiency, fluency in an additional language is preferred Key Activities: Spearheading the development and change surrounding the MRO category Leading strategic sourcing activities Identifying market trends and proposing cost-savings opportunities Continuously hunting to optimise expenditures and contracts Managing internal and external stakeholders Are you seeking to make an immediate impact within a large multinational company and will you be available the coming weeks, don't hesitate and apply now!
  1 broker
 • INKOOP- EN CONTRACTENMANAGER

  4 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  1-11-2018 Einddatum:31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 25-10-2018 om 17:00 uur Voor deze opdracht ben jij in de rol van adviseur ‘inkoop en contracten’ binnen deze organisatie expert op het gebied van inkoop en contracten voor Aanleg en Onderhoud. Jij bent in deze functie verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het inkoopproces bij de voorbereiding en aanbesteding van contracten. Daarnaast geef je tijdens de uitvoering van projecten advies over de contract-beheersing en -begeleiding.. Dit doe je aan de hand van vigerende kaders uit wet- en regelgeving. Je hebt kennis van de GWW-markt en SCB. Je analyseert risico’s, adviseert hierover naar betrokkenen voordat een contract wordt afgesloten en ziet erop toe dat bij lopende contracten wordt voldaan aan de randvoorwaarden en contracteisen, zoals afspraken met de omgeving en opdrachtgever. De projecten en contracten waar jij aan werkt kenmerken zich door enig afbreukrisico. Je werkt nauw samen met jouw collega’s. Je kent de ins & outs van het proces van inkoop- en contractmanagement binnen de publieke sector. Je overlegt over het opstellen van nieuwe contracten, en over de contractbeheersing/begeleiding van lopende contracten met de project-teamleden en deskundigen uit verschillende disciplines. Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteitsborging.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-11-2018 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 25-10-2018
 • ADVISEUR CONTRACTEN

  4 dagen geleden

  Onbekend - Roermond

  1-12-2018 Einddatum:31-12-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32 Sluitingsdatum: 26-10-2018 om 17:00 uur Binnen het Cluster Onderhoud Nat worden onderhoudswerkzaamheden (activiteiten) aan het “natte”-areaal uitgewerkt van grove opzet tot vraagspecificaties (contracttekst) voor de aannemende markt. Vervolgens worden deze contracten begeleid tijdens de uitvoeringsfase. Onder de contracten dienen diverse activiteiten aan onder andere sluizen, stuwen, pompgemalen, duikers en bruggen uitgevoerd te worden. Als Adviseur Contracten, ondersteun je de contractteams bij Het voorbereiden van de contracten die naar de markt gebracht moeten worden. Hiertoe dienen contracten geschreven te worden. Beginnend met een standaard contract uit het contracten buffet, verzamel je relevante gegevens en wensen en initieer je eventueel evaluaties voor lopende contracten. Hiermee wordt de behoefte tijdens de realisatiefase duidelijk in beeld gebracht en vervolgens met de contractmanager afgebakend. Je levert input en assistentie voor het selectie- en beoordelingsdocument en adviseert de contractmanager bij de aanbestedingsfase. Je adviseert de contractmanager bij de reeds in uitvoering zijnde prestatiecontracten. Dit houdt o.a. in het vertalen van vragen vanuit de praktijk naar het contract en vice versa, het deelnemen aan bouwvergaderingen, het meewerken aan een soepel lopend risicoproces en auditproces (audits bij de aannemer). Het betreft in alle gevallen multidisciplinaire activiteiten (combinatie civiel, werktuigbouw, elektro, juridisch en ICT) die in teamverband, onder aansturing van de Manager Techniek of de Contractmanager, worden uitgevoerd. Naast de technische afstemming, dient ook input geleverd te worden aan de kostenramer om een raming te kunnen opstellen.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-12-2020 | deadline: 26-10-2018
 • ADVISEUR INKOOP EN CONTRACTMANAGEMENT

  4 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  1-11-2018 Einddatum:31-12-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 25-10-2018 om 17:00 uur Als adviseur ‘inkoop en contracten’ ben jij binnen deze organisatie expert op het gebied van inkoop en contracten voor Aanleg en Onderhoud. Jij bent in deze functie verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces bij de voorbereiding en aanbesteding van contracten. Daarnaast geef je tijdens de uitvoering van contracten advies over hoe je met wijzigingsvoorstellen en/of claims omgaat. Dit doe je aan de hand van inkoopstrategieen en vigerende kaders uit wet- en regelgeving. Je hebt kennis van de GWW-markt en kunt marktscans uitvoeren. Je analyseert risico’s, adviseert hierover naar betrokkenen voordat een contract wordt afgesloten en ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de omgeving en opdrachtgever. De projecten of contracten waar jij aan werkt kenmerken zich door enig afbreukrisico. Je werkt nauw samen met jouw collega’s. Je kent de ins & outs van het hele proces van inkoop- en contractmanagement binnen de publieke sector. Je overlegt over het opstellen van het contract met de projectteamleden en deskundigen uit verschillende disciplines. Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteitsborging
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-11-2018 | einddatum: 31-12-2020 | deadline: 25-10-2018
 • Interim Contractadviseur

  4 dagen geleden

  Onbekend - Ridderkerk (NL)

  Voor één van onze opdrachtgevers, in de publieke sector, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als: Interim Contractadviseur (Ridderkerk) Functie omschrijving Als senior contractadviseur maak je onderdeel uit van een projectteam dat verantwoordelijk is voor een cluster van baggerprojecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Deze werkzaamheden worden middels RAW bestekken (UAV) en UAV-GC contracten in de markt gezet. Het contractmanagement team bestaat uit een contractmanager en drie contractadviseurs, waarvan één deelneemt aan een leer/werktraject. Je legt verantwoording af aan de contractmanager en rapporteert maandelijks over de voortgang van de projecten. Daarnaast ben je ondersteunend aan de inkoopadviseur. De voorliggende uitvraag heeft betrekking op de rol van senior contractadviseur voor de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Het projectteam is opgebouwd conform het IPM model en werkt met projectmanagement methodiek PRINCE2. In de voorbereidingsfase ben je in staat om de contractmanager te adviseren en te ondersteunen over de beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen die het contract aan de opdrachtnemer stelt. Je stelt op basis van de vigerende modelcontracten contractdocumenten op. Tevens geef je adviezen over aanpassing van contractteksten om zo de klantwens van de interne opdrachtgever te borgen. Dit in nauwe samenwerking met de technisch- en omgevingsadviseur. Je past jouw specifieke expertise van de marktbenadering, contractbeheersing, en contractering toe. Je borgt de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten.  Je adviseert over en verzorgt de aankondigings-, aanbestedings- en gunningsprocedures. Verder ben je in staat om risico's in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen. Je kunt tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen. In de uitvoeringsfase ben je verantwoordelijk voor de aansturing van directievoerders en toezichthouders bij RAW contracten. Bij UAV-GC contracten ben  je eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers. Bij beide contracten zie je toe op de naleving van de contractuele verplichtingen en afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract. Functie eisen: Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en/of een overeenkomstig werk-/denkniveau.   De kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare relevante werkervaring opgedaan als contractadviseur en heeft ervaring met RAW en E&C contracten, toepassing van de PRINCE2 methode en werken in een IPM model; De kandidaat heeft ervaring met inkoop- en contractmanagement en kennis van relevante wet- en regelgeving; De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van en de aansturing van de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC); De kandidaat heeft ervaring met het uitvoeren van meerdere baggerprojecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC); De kandidaat heeft ervaring met aansturing van een deelcontractteam verantwoordelijk voor de uitvoering; De kandidaat heeft ervaring als contractadviseur binnen een IPM projectteam; De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van contractbeheers- en toetsplannen; De kandidaat heeft ervaring met toets coördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning; Kandidaat heeft minimaal PRINCE2 Foundation certificaat of haalt dit vóór 1 maart 2019. Kandidaat dient per 2 januari 2019 beschikbaar te zijn; Aanbod De interim-positie start z.s.m., met een inzet van 24 uur per week, en heeft een looptijd van een jaar, met een optie tot verlenging. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest. Gesprekken vinden plaats op 19 november.
  1 broker