Procurement opdrachten | 8 opdrachten
 • INTERIM SOURCING & SUPPLY CHAIN INTERVENTION MANAGER

  1 week geleden

  Onbekend - Veldhoven

  FUNCTIE The Sourcing & Supply Chain intervention manager is responsible for: Leading multidisciplinary technical orientated project team(s) Alignment with internal and external stakeholders Creating the oversight of initiatives, workstreams, people, time, and resources necessary to keep the teams moving forward Providing analysis and solution options to Steering Committee regarding high impact decisions  Communicating initiatives, workstreams and process, and connecting the dots to resolve challenges Specifically for disruptions: build and lead the daily operation of solution team & triage all incoming requests, determine priority and the proper course of action
  1 broker | Fulltime
 • Interim Senior Inkoopadviseur – Groningen

  1 week geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor Nationaal Coördinator Groningen zijn wij op zoek naar een senior inkoopadviseur die per januari voor tenminste 36 uur per week beschikbaar is. Organisatie Nationaal Coördinator Groningen In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk. Afdeling Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt zowel het versterkingsproces als de organisatie in de vollebreedte. In de ondersteuning van het versterkingsproces betekent dit dat de afdelingverantwoordelijk is voor het signaleren en beheersen van risico’s en kwaliteit, proces en productverbetering, project- en programma control, inkoop, en rapportages eninformatievoorziening. Daarnaast zorgt de afdeling bedrijfsvoering organisatie-breed voor concerncontrol, het inregelen van- en uitvoering geven aan IT en functioneel beheer, personeelsbeleid, facilitair, huisvesting, en corporate inkoop.De Senior Adviseur Inkoop behoort tot het team Inkoop binnen de afdeling bedrijfsvoering. De Senior Adviseur Inkoop wordt hiërarchisch aangestuurd door de Teamleider Inkoop. Team Inkoop Het team is verantwoordelijk voor het betrekken van alle goederen en diensten van externe bronnen die nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening, het bedrijfsonderhoud en bedrijfsvoering. Dit betekent dat het team Inkoop: • Verantwoordelijk is voor het opstellen van inkoopuitgangspunten en processen dievoortvloeien uit de algemene strategie en doelstellingen van NCG. • Actief is op de leveranciersmarkt, relaties onderhoudt met klanten en leveranciers van deactiviteiten van NCG. • De behoeften specificeert vanuit de verschillende afdelingen van de organisatie, leveranciers selecteert, hiermee onderhandelt en uiteindelijk contracteert. • Leveranciersrelaties evalueert middels frequente evaluaties op basis van past performance en huidige samenwerking. • Aanbestedingen verzorgt op het gebied van opname, beoordeling en realisatie. De Senior Adviseur Inkoop is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van een tactisch strategisch inkoopplan en tactisch-strategisch advies ten aanzien van een aandachtsgebied waarbij behoeften en ontwikkelingen vroegtijdig worden gesignaleerd, zodanig dat de business is ondersteund en de doelstellingen worden waargemaakt. Daarnaast is het doel het realiseren van zware (Europese) aanbestedingstrajecten. Functie De inkoopadviseur stelt het tactisch-strategisch inkoopplan op passend bij de strategie en (jaar)planning van deNCG. Het tactisch-strategisch inkoopplan geeft duidelijke kaders aan waarbinnen diensten/producten kunnen worden ingekocht, aanbesteed en gegund (tijd, kwaliteit, budget). • Realiseert en bewaakt de uitvoering van het tactisch-strategisch Inkoopplan. • Realiseert (Europese) aanbestedingstrajecten. • Onderhoudt en gebruikt een uitgebreid relevant netwerk waarbij nieuwesamenwerkingsverbanden zijn onderzocht. • Stelt op basis van gunningsuitslag een contract en/of SLA’s op tussen de NCG en leverancier. Draagt daarbij zorg voor een overdracht na getekend contract/SLA naar betrokkenen binnen NCG. • Geeft vanuit eigen expertise advies in- en ondersteuning in het contractmanagement proces aan betrokkenen en collega’s. • Adviseert en ondersteunt het de directie, interne afdelingen en externe stakeholders bijzaken op het gebied van inkoop. Functie-eisen Voor de in invulling van deze interim opdracht zijn wij op zoek naar een senior inkoopadviseur met: • WO werk- en denkniveau en een relevante opleiding. • Afgeronde NEVI niveau 1 opleiding en Nevi 2 is een pré. • Meerdere jaren relevante ervaring binnen Rijksoverheid. • Kennis van Europese EA richtlijnen, conform de aanbestedingswet, op gebied van werken. Aanbod Het aanbod en meer informatie over deze opdracht: • Marktconforme arbeidsvoorwaarden/ uurtarief • Standplaats: Groningen/ Thuis • Start en doorlooptijd: Januari voor 12 maanden Inlichtingen Heb je interesse in deze opdracht of wil je meer weten? Neem dan contact op met Sander Demand via 0645340140 of stuur je CV naar s.demand@aevesbenefit.com. Solliciteren FacebookTwitterL
  1 broker
 • Interim Senior Inkoopadviseur – Bilthoven

  1 week geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn wij op zoek naar een interim senior inkoopadviseur die per december of januari voor tenminste 24 tot 36 uur per week beschikbaar is. Organisatie Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid. Het RIVM verricht zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het instituut brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit. Bij het RIVM, gevestigd in Bilthoven, werken ongeveer 1.500 medewerkers. Functie Als inkoopadviseur werk je in multidisciplinaire projectteams aan diverse aanbestedingstrajecten. Je voert op projectbasis zelfstandig (Europese) aanbestedingen uit, waarbij je verantwoordelijk bent voor het verloop van het aanbestedingsproces. Je gebruikt je inkoop- en aanbestedingsexpertise om de projectteamleden te adviseren en de aanbesteding te begeleiden opdat het eindresultaat een doelmatig en rechtmatig inkoopproces is. Naast je dagelijkse werkzaamheden lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering van het IUC-RIVM en de ontwikkeling van de inkoopfunctie. Algemeen: • Je bent een inkoopadviseur in hart en nieren en je hebt passie voor het inkoopvak; • Je kunt je verplaatsen in het belang van zowel de interne opdrachtgever/gebruiker als de organisatie en brengt verschillende partijen bij elkaar; • Je werkt accuraat; • Je houdt de doelmatigheid van de aanbesteding voor ogen en ziet daarbij toe op een rechtmatig verloop van het inkoopproces; • Bij het uitoefenen van deze functie worden de RIVM richtlijnen aangaande Covid-19 in acht genomen. De balans tussen thuiswerken en op locatie in Bilthoven zal nader worden afgesproken. Functie-eisen Voor de in invulling van deze interim opdracht zijn wij op zoek naar een inkoopadviseur met: Minimaal hbo-werk- en denkniveau, vast te stellen op basis van vooropleiding en werkervaring; Aanvullende opleidingen/cursussen m.b.t. inkoop Minimaal 3 jaar ervaring in het zelfstandig begeleiden van complexere meervoudig onderhandse of Europese aanbestedingen, van a tot z; Kennis en ervaring met het inrichten + uitvoeren van een aanbesteding/uitvraag in Negometrix is een pré; Kennis en ervaring met Rijksbrede raamovereenkomsten is een pré; Aanbod Het aanbod en meer informatie over deze opdracht: • Marktconforme arbeidsvoorwaarden/ uurtarief • Standplaats: Bilthoven/ Thuis • Start en doorlooptijd: december/ januari voor 12 maanden Inlichtingen Heb je interesse in deze opdracht of wil je meer weten? Neem dan contact op met Sander Demand via 0645340140 of stuur je CV naar s.demand@aevesbenefit.com Solliciteren FacebookTwitterL
  1 broker
 • Interim Senior Inkoopadviseur – Utrecht

  1 week geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een interim senior inkoopadviseur die per januari/ februari voor tenminste 32 uur per week beschikbaar is. Organisatie Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen ze fraude op, verrichten ze douanetaken en zorgen ze voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Functie De inkoopadviseur wordt ingezet op het zelfstandig uitvoeren van aanbestedingen (midden/hoog complex) (nader te bepalen, maar in de domeinen facilitair, organisatie en personeel) en werkt daarbij in lijn met wet- en regelgeving en intern (Rijks)beleid. Meer specifiek verwacht ik onder andere zelfstandige uitvoering op de volgende producten en activiteiten (niet-limitatief): • het opstellen van inkoopplannen; • het opstellen van offerteaanvragen/beschrijvende documenten voor aanbestedingen, waaronder formuleren van specificaties, eisen en wensen op basis van de inkoopbehoefte van de interne klant; • het opstellen van nota’s van Inlichtingen; • het beoordelen van offertes en het begeleiden van consensus-beoordelingen; • het schrijven van gunningsadviezen; • het opstellen van (voorlopige) gunning- en afwijzingsbrieven; • het opstellen van (raam)overeenkomsten; • het publiceren en communiceren via TenderNed; • alle voorkomende werkzaamheden in de uitvoering van inkooptrajecten ten behoeve van het specificeren, selecteren en contracteren. Functie-eisen Voor in invulling van deze interim opdracht zijn wij op zoek naar een senior inkoopadviseur met: • HBO/WO werk- en denkniveau; • Ervaring binnen de publieke sector bij voorkeur Rijksoverheid; • Nevi 1 en Nevi 2 of vergelijkbaar. Aanbod Marktconforme arbeidsvoorwaarden/ uurtarief • Standplaats: De standplaats is Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is momenteel thuiswerken nog de norm • Start en doorlooptijd: januari tot en met 31 maart 2022 met kans op verlenging tot eind juni 2022 • Inzet: op detachering of ZZP basis voor minimaal 32 uur per week Inlichtingen Heb je interesse in deze opdracht of wil je meer weten? Neem dan contact op met Kevin Mensonides via 06 53762253 of stuur je CV naar k.mensonides@aevesbenefit.com. Solliciteren FacebookTwitterL
  1 broker
 • Interim Junior/ Medior inkoopadviseur – Assen/ Thuis

  1 week geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn wij op zoek naar een junior inkoopadviseur die per januari voor tenminste 32 uur per week beschikbaar is. Organisatie De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vindenvan zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt – veelal projectmatig – hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening. Functie De Inhuurdesk huurt voor het Ministerie van EZK en het Ministerie van LNV externe professionals in. Je kunt hierbij denken aan schade-experts voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IT’ers voorde ministeries of juristen voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een breed palet aanopdrachtgevers, met allemaal hun eigen dynamiek en wensen. Het ministerie van EZK voert momenteel diverse Covid 19-regelingen uit waarvoor externe professionals worden ingehuurd. Dit zorgt voor extra drukte bij de Inhuurdesk. Daarom zoeken wij extra versterking. Het Inkoop uitvoeringscentrum Economische Zaken en Klimaat (IUC EZK) is hét inkoopcentrum van het ministerie van EZK. Wij verzorgen vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland alle inkopenboven € 25 duizend. Dit doen we voor alle onderdelen van het ministerie van EZK en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van telecommasten en windturbines tot aankopen voor de paddentrek en internationale missies: de inkopers van het IUC EZK vinden keer op keer de meest passende aanbieding die aansluit bij de behoefte en het budget van de klant. Daarbij streven we naar optimale value for money. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van a t/m z van inkooptrajecten op het gebied van inhuur van externe professionals boven de € 25.000. Je voert deze inkopen meestal onder raamovereenkomsten uit door minicompetities uit te zetten bij leveranciers. Daarnaast begeleid je onze opdrachtgevers bij meervoudig onderhandse inkooptrajecten, contractverlengingen, -ophogingenen -opzeggingen. Je communiceert gemakkelijk, snel en accuraat met opdrachtgevers en leveranciers. Je zorgt voor zowel snelheid als nauwkeurigheid in dit proces. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de contractering en voor een kloppend inkoopdossier. Je werkt nauw samen met zo’n 12 gedreven collega-inkopers. Samen zorg je voor tevreden opdrachtgevers. Je draagt je steentjebij aan een open, optimistische cultuur waar ideeën over hoe het iedere dag beter kan serieus worden genomen. Het werk kent echte piekmomenten; een goede samenwerking met je collega’s is op die momenten extra belangrijk. Functie-eisen Voor de in invulling van deze interim opdracht zijn wij op zoek naar een inkoopadviseur met: • Afgeronde Hbo-opleiding • Nevi 1 of vergelijkbaar. • 1 jaar ervaring met het zelfstandig uitvoeren van inkooptrajecten Aanbod Het aanbod en meer informatie over deze opdracht: • Marktconforme arbeidsvoorwaarden/ uurtarief • Standplaats: Assen, in verband met Covid is thuiswerken de standaard • Start en doorlooptijd: januari tot 31 oktober Inlichtingen Heb je interesse in deze opdracht of wil je meer weten? Neem dan contact op met Esther Storm via 0650732750 of stuur je CV naar e.storm@aevesbenefit.com. Solliciteren FacebookTwitterL
  1 broker
 • REGIONAL PROCUREMENT MANAGER

  1 week geleden

  Onbekend - Sassenheim

  FUNCTIE Responsibilities Is responsible for the local delivery and implementation of sourcing strategies Contributes to regional or global sourcing strategies with local requirements Is responsible for commercial negotiations for selected materials Is key-interface with local stakeholders at site; Supply Chain, RD&I, Local Business Acts as the first escalation interface to handle local supplier issues Drives the local change management which regards to QDCIS projects, supports and drives Value Engineering savings projects locally. Drives Material cost reduction initiatives locally Manages local, plant specific suppliers Contributes to and leads local continuous improvement/ ALPS projects Level of autonomy What decisions may the job holder make without first seeking approval from higher manager/supervisor? Approve price differences between issued PO’s and received invoices Change supplier for raw materials (change source list) Change lead times/MOQ and other master data for involved sites Change payment terms Implement new vendors
  1 broker | Fulltime
 • VENDOR MANAGER (TIJDELIJK, MEDIOR)

  3 weken geleden

  Onbekend - Overlege Cappelens gate, Stavanger

  FUNCTIE Verantwoordelijkheden: Vendor Due Diligence-beoordelingen uitvoeren; samenwerken met belanghebbenden en de betrokken leveranciers. Beoordelen ISAE3402/SOC1 en aanvullende assurance-rapporten van nieuwe en bestaande leveranciers en verifieer dat deze leveranciers de controle hebben over hun bedrijfsprocessen. Voeren 'Know Your Vendor' beoordelingen uit voor nieuwe leveranciers. Verifiëren van complexe facturen van leveranciers. Bijdragen aan de verbetering van het inkoopproces en MT Procurement adviseren over de volwassenheid van Vendor management. Samenwerken met leveranciersmanagers en inkoopfunctionarissen bij het analyseren en begrijpen van waar risico- en controlegebreken ontstaan ​​in de bestaande inkoopprocessen en leveringsprocessen van leveranciers.
  1 broker | Fulltime, Parttime
 • LOGISTIC SUPPLIER MANAGER

  3 weken geleden

  Onbekend - Veldhoven

  FUNCTIE ASML Sourcing & Supply Chain (S&SC) represents ASML’s Sourcing, Logistics and Quality interface to its supply base and is responsible for Materials Availability for ASML’s factories and customers. Our DNA contains customer focus, concurrent engineering, virtual integration plus the ability to thrive in a volatile market, accelerate the supply chain and deliver creative solutions. Any break in material availability may have an unacceptable impact for our customers. So S&SC must proactively identify and solve potential issues by working closely with our technical departments and customers, and actively managing an extensive supplier base. S&SC works to provide a reliable, responsive and robust global supply chain network which delivers materials to the factory and the field at the right moment, in the right quantity and quality against the lowest integral costs. The Supplier Chain Manager is responsible to drive Logistics Management and Operational Performance of a selected number of key suppliers in the ASML Logistics Supply Chain. The continually increasing business demands make this a challenge. Main responsibilities are:  Operational Excellence Performance of suppliers and their n-tier suppliers Optimize manufacturing processes at suppliers Contribute to ASML’s Sourcing Strategy Representing Logistics as member of Supplier Account Team Lead a cross sectorial team for several projects Work with ASML stakeholders to shape our future supply chain Drive process improvements at suppliers; actively participating in improvement projects at suppliers Coach your colleagues in hard and soft skills
  1 broker | Fulltime