Procurement opdrachten | 30 opdrachten
 • PROJECTMANAGER HUISVESTING (SENIOR)

  3 uur geleden

  Onbekend - Rotterdam

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 30-08-2018 om 17:00 uur De sector Huisvesting valt onder het dienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vier onderdelen: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer en het Uitvoeringsprogramma. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de organisatie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. De einddatum van deze opdracht is 31-12-2018, met daarna een nog optie voor verlenging van 2x 12 maanden. Doelstelling De vorming van de organisatie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Verantwoordelijkheden Als Senior Projectmanager fungeer je als projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever bij zeer complexe en grote huisvestingsprojecten. Deze projecten raken de koers en strategie van de organisatie en tegengestelde belangen, politiek-bestuurlijke gevoeligheden, landelijk doorwerkende consequenties en beïnvloeding van meerdere werkterreinen zijn aan de orde. Als Senior Projectmanager geef je sturing en zorg je voor een projectuitvoering conform een standaard procesaanpak gebaseerd op Prince2. Nadat je een projectopdracht vanuit de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid hebt ontvangen, ben je verantwoordelijk voor het integrale proces van opdracht tot en met projectoplevering. Hierbij geef je operationele sturing aan Deelprojectleiders, Project-Controllers en Projectmanagementondersteuners, regisseer en coördineer je de samenwerking met interne en externe specialisten. Je draagt zorg voor het bevorderen van de deskundigheid van collega’s, beoordeelt documenten, waaronder de business case en het Project Initiatie Document (PID), en ontwikkelt specialistische methoden en technieken. Als Senior Projectmanager leg je verantwoording af aan de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid en rapporteer je periodiek aan de Teamchef Projectmanagement en het Uitvoeringsprogramma. Vakmatige taken De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer: Fungeren als Senior Projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever van complexe huisvestingsprojecten vanaf €20 miljoen; Sturen op een efficiënt en effectief projectresultaat door het analyseren, monitoren en evalueren van de kwaliteit, duurzaamheid en organisatie-rendement van huisvestingprojecten en de daaraan onderliggende programma’s; Ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied zoals aanbestedingsstrategieën, marktstrategieën en projectmanagementtechnieken; Bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen. Tevens beoordeel je als mentor de vak volwassenheid van collega’s. Dit is een essentieel onderdeel van de functie; Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. Leidinggevende taken Leiding geven aan projectteams op het terrein van huisvesting, van initiatiefase tot en met nazorg. Let op! Standplaats Rotterdam en Zwolle
  1 broker | 32 uur | startdatum: 26-11-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 30-08-2018
 • SUPPLY CHAIN ANALYST

  7 uur geleden

  Onbekend - Schiphol-Rijk

  Operational   Forecasting Generation and preparation of the monthly rolling forecast Management of monthly Sales & Operations Planning calls / meetings with EMEA countries & European Marketing and Financial Managers. Maintenance of historical & forecast data in JDA Forecasting software. Regular documented review with key stake holders Make sure that all internal / external stakeholders are aware about marketing strategy and related action plan & timing. Coordinate new products launches and discontinuations. Challenge forecast accuracy performance and prepare relevant questions to communicate prior to the monthly reviews   Inventory Planning Maintain optimum Inventory Levels in EMEA to guarantee agreed service levels and minimize obsolescence risks. Regular documented review with key stake holders Raise purchase orders with respect to vendor lead time Monitor on-time delivery of purchased products. Support Marketing in product launches and discontinuation plans. Assist the manager for the annual inventory plan evaluation as well as for the inventory reserves estimation   Vendor Performance Monitoring Communicate monthly distribution plan and transmit the purchase orders with respect of agreed lead time. Establish and communicate the vendor performance reports and take necessary actions with the suppliers to obtain the desired service in terms of on-time deliveries.   Project and Cost Management Support and initiate initiatives to continually improve processes, inventory levels, performance and to optimise operational costs through all stages of the supply chain process. Participate actively on the implementation of new projects initiated by the company and give appropriate feedback about projects status verse plan in terms of qualitative and timely execution
  1 broker
 • SENIOR INKOPER

  7 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  In deze functie werk je in een multidisciplinaire inkoopteams om Europese Aanbestedingen tot een succesvol einde te brengen. De komende periode staan een aantal aanbestedingen gepland op het gebied van o.a. HR: werving & selectie, assessments en intermediair voor opleidingen. Je rol ziet er als volgt uit: Je coördineert en neemt deel aan multidisciplinaire inkoopteams ten behoeve van Europese aanbestedingen. Je bewaakt inkoopbeleidskaders en -procedures op actualiteit en effectiviteit. Je monitort en adviseert bij de naleving van inkoopprocedures, -voorschriften en afspraken over het inkoopproces, inclusief Europese aanbestedingen; Je adviseert over de uitvoering van leveranciers- en contractmanagement door de inkopende afdelingen.
  1 broker
 • TECHNISCH INKOPER

  7 uur geleden

  Onbekend - Zwolle

  Als Technisch Inkoper ben je mede verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren en op overtuigende wijze invoeren van het inkoopbeleid. De Technisch Inkoper speelt een centrale rol in de verwerving van onder andere onderdelen en grondstoffen. Vanuit het ondernemingsbeleid maak je een vertaling naar het inkoopbeleid en stem je het leverancierspakket hierop af. Hierbij wordt gelet op behoeften vanuit de supply chain, kwaliteit, kosten en technische capabilities van de leveranciers.  Naast het tactische karakter behelst deze functie ook een aantal operationele taken waaronder het verwerven van producten en diensten van een adequate kwaliteit binnen de beschikbare levertijd en tegen een goede prijs. Je draagt bij aan het verwerven van een betere inkooppositie van de organisatie en daarmee groei in de toekomst. Binnen de functie vallen de volgende taken: Structureren en optimaliseren van inkoopprocessen; Het selecteren van leveranciers met benodigde capaciteiten, die passen binnen het kwaliteitsbeleid tegen minimale TCO en in lijn zijn met huidige en toekomstige (technologische) ontwikkelingen; Contractmanagement; het opstellen en afsluiten van contracten en  raamovereenkomsten met leveranciers; Onderhouden en beheren van de inkooprelaties; Leveranciersmanagement; het opstellen van KPI’s voor leveranciers op het gebied van o.a. prijs, kwaliteit, snelheid en leverbetrouwbaarheid;  Het (laten) inkopen van goederen en diensten, zowel product-gerelateerd als niet product-gerelateerd; Actief deelnemen in de koop-/maakbeslissingen.
  1 broker
 • Inkoopspecialist bij de Belastingdienst (IUC) – Utrecht

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Ben jij bekend met complexe inkoopportefeuilles? En wil je de inkoop hiervoor in goede banen leiden? Heb je daarnaast affiniteit met de leveranciersmarkten op het gebied van, inhuur, adviesdiensten en facilitair? Organisatie In jouw rol van inkoopspecialist bij het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) van de Belastingdienst werk je aan complexe Europese aanbestedingstrajecten en andere inkoopvraagstukken voor het portfolio organisatie & personeel en facilitair. Onder deze portfolio’s vallen onder andere de Rijksbrede inkoopportefeuille leren & ontwikkelen en vakliteratuur & abonnementen en hotel- vergaderaccommodatie. Functie In samenwerking met interne klanten bereid je inkooptrajecten voor en schrijf je een inkooptrajectplan. Je regisseert de inkoop- en Europese aanbestedingstrajecten en je bent verantwoordelijk voor de realisatie van het contract. Ook voer je onderhandelingen met leveranciers, waarbij je rekening houdt met de Europese richtlijnen. Je volgt en analyseert marktontwikkelingen zodat jouw product- en marktkennis up-to-date is en blijft en je stelt een strategie voor het hele pakket van productgroepen op. Binnen het IUC Belastingdienst worden zowel Rijkbrede als departementale inkoopvraagstukken opgepakt. Als inkoopspecialist werk je nauw samen met de facilitaire organisaties binnen de Belastingdienst en met de Rijkscategoriemanagers. De inkoopspecialist wordt ingezet voor de nieuw te starten aanbestedingen: – Relatiegeschenken (platform idee OCW, AZ, RWS, VWS) Categoriemanagement Relatiegeschenken – Bloemen FMH Categoriemanagement Relatiegeschenken – Hotel en vergaderaccomodaties Rekenkamer Categoriemanagement HvA Ook wordt de inkoopspecialist ingezet voor ondersteuning en kennisdeling bij lopende aanbestedingen. De benodigde inzet is, 32 uur per week, in eerste instantie begroot tot 31 december 2018. In december bezien we of verlenging aan de orde is.
  1 broker
 • Senior Functioneel beheerder / contractbeheerder | 32 uur | 4 maanden | Publiek

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  De organisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. Gemeentelijke Telecommunicatie GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Sinds maart 2017 maakt het beheer en de ontwikkeling van het initiatief 14+ netnummer onderdeel uit van de afdeling GT. Het beheer en ontwikkeling spits zich toe op het functioneel onderhouden van het 14+ netnummer concept met daarnaast het productmanagement en de ontwikkelingen binnen de ICT en de diensteverlening van gemeenten. Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie en vaste data verbindingen. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van GT. Functioneel beheerder 14+ en GT Vast De activiteiten binnen 14+Netnummer zoals vastgesteld in het jaarplan 2018 kennen een belangrijke beheercomponent richting de gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep bestaat uit meer dan 200 gemeenten die actief gebruik maken van de 14+ oplossing. Uit de aanbesteding GT Vast (vaste telefonie, data en internet voor gemeenten) is voor het onderhoud ook de component functioneel beheer benoemd. De activiteiten nodig voor het functioneel onderhouden van 14+ en GT Vast worden gecombineerd in 1 functie/persoon. De functioneel beheerder zorgt ervoor dat het functioneel beheer voor gebruikersgroep wordt uitgevoerd en is operationeel het contactpersoon naar de leverancier van de dienst. Hiernaast is de functioneel beheerder onderdeel van het CBO en verzorgd samen met de contractbeheerders het beheer op de contracten. De functioneel beheerder is primair aanspreekpunt voor zowel gemeenten en verantwoordelijken binnen VNG Realisatie. Naast het operationeel beheer levert de beheerder input op strategisch niveau in de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+ en GT Vast en adviseert op basis van zijn kennis van technologische ontwikkelingen. Doel van de opdracht De Functioneel beheerder is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van producten en diensten van de afdeling GT. De functioneel beheerder levert kennis en expertise op het gebied van telecommunicatie producten de inzet van telecommunicatie producten in het gemeentelijk domein. De Functioneel Beheerder is onderdeel van het Contract Beheer Organisatie van de afdeling GT en is mede verantwoordelijk voor de resultaten van het CBO. Op te leveren resultaten: Het functioneel beheren van de producten 14+ en GT Vast;  Het adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de producten 14+ en de onderdelen van het contract GT Vast welke in gebruik zijn bij deelnemers van dit contract;  Eerste aanspreekpunt voor (functioneel) gebruikers van de producten 14+ en de onderdelen van het contract GT Vast;  Adviseren in de aanbesteding en combineren van de 14+ functionaliteiten, producten GT Vast met de beoogde aanbestedingen voor CONNECT (bedrijfstelefonie) en EUD (End User Devices);  (Mede) beheren van contracten binnen het CBO voor het product GT Vast.  (Mede) verantwoordelijk voor het organiseren van informatie en kennis sessies richting gebruikersgroepen;  Monitoren dat de beschikbaarheid van de Dienst 14+netnummer en de leveringen vanuit het contract GT Vast. Sturing op de dienst verleningsafspraken met de leveranciers van de producten 14+ en GT Vast;  Autorisatiebeheer, Incident Management, Change Management en Release Management voeren over de producten 14+ en GT Vast;  Monitoren/ondersteunen technische vraagstukken bij gemeenten en overige deelnemers;  Het rapporteren op zowel operationeel als management niveau over de prestaties en voortgang van de activiteiten van de leveranciers;.  Wijzigingen en dienstverleningsverbeteringen realiseren zowel intern als richting leveranciers en deelnemers;  Het (op strategisch niveau) input leveren voor de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+ en Vast;  Het (op strategisch niveau) adviseren bij mogelijkheden als gevolg van technologische ontwikkelingen.
  1 broker | startdatum: september 10, 2018 | einddatum: december 31, 2018
 • Temporary back-up of the CPO NPI Automotive

  4 dagen geleden

  Onbekend - Triangle Antwerp – Gand – Brussels (BE)

  Temporary back-up of the CPO NPI Automotive Ref. AN6461 Functie omschrijving Acting as the CPO’s right-hand man/woman, you manage the Project Buyers and Supplier Quality Engineers.  You manage the purchases of the prototypes for the NPI department. You are in charge  for a dozen buers.  It concerns the sourcing of BOM-components; i.e. metal parts, injection molding parts, acoustic materials, rubber, magnets, etc You report to the CPO. Profile Academic/Professional Qualification: Master or Bachelor degree; engineering degree is a nice-to-have but not required International experience in a (technical) strategic purchasing position in a automotive environment Language skills: Very good in English (both writing and verbal). Dutch is a strong plus. Strong negotiation skills and strategical thinker Result-oriented, natural drive for success Team player and able to work into a global organization Leadership experience (10 buyers). Technical background is a plus: technical drawings, dimensions, operations. The perfect candidate is highly communicative, engages in the discussion, he continues his  search until he really has obtained all the necessary data to perform his task optimally. Aanbod Start: immediately Duration: starting  months Region: triangle Antwerp – Gand – Brussels Solliciteren Bij interesse graag spoedig reageren met recent cv, korte motivatie, beschikbaarheid en gewenst all-in dagtarief of salaris. Om op de hoogte gehouden te worden van toekomstige opdrachten, graag uw beschikbaarheid en recent cv opgeven, aub. Wij horen graag van u !   Marjan 0476/687 280 Rina 0477/068 691 SOLLICITEE
  1 broker
 • Tijdelijke Operationele back-up Supply Chain Manager

  4 dagen geleden

  Onbekend - Antwerpse Kempen of Antwerpen Linker-Oever (BE)

  Tijdelijke Operationele back-up Supply Chain Manager  AN6460 Functie omschrijving Als  Operationele back-up Supply Chain Manager ben je verantwoordelijk vanaf forecast, operations planning, tem levering aan Intercompany of Third Party Customers. Sales & Operations planning proces. Dit betreft het maandelijks afstemmen van de forecast met de 6 Sales Regio’s wereldwijd en met de fabrieken/toll manufacturers of ze de gevraagde volumes kunnen maken, evt aanvullende maatregelen nemen (extra capaciteit, extra voorraad neerleggen, etc). Onderdeel hiervan is het voorrraadmanagement (hoeveel voorraad van welk product). Vertalen van de forecast in behoefte aan grondstoffen en verpakkingsmaterialen, zodat de aankoopafdeling weet wat er gekocht/gecontracteerd moet worden en de voorraden in de gaten houden. Rapporteren van KPI’s over punt 1 en 2 (volumes tov budget, voorraden tov budget, leverperformance,etc.) Met het hoofdkantoor overleggen over zaken die spelen op het gebied van Supply Chain en logistiek (warehouses, transport) incl. het vastlegging in SAP en Exact. Uitrollen van het S&OP proces: verzamelen en verwerken van forecastinformatie en actuele sales, verdelen van informatie met partners in productiesites, afstemming met Purchasing voor grondstofdeals.  Aansturen van de productflow op basis van forecasting en de actuele situatie Garanderen van een betrouwbare en kostengunstige aanlevering van goederen aan de klanten, dit in samenwerking met de partners (intern en extern) van supply chain. Streven naar een zo hoog mogelijk service level naar de Customers toe, tegelijkertijd streven naar zo optimaal mogelijke voorraadniveaus, van grondstoffen en afgewerkte goederen Input verzorgen naar Purchasing Director rond het uitwerken van solide supply afspraken met leveranciers (grondstoffen, maar ook van tolling diensten) om betrouwbare en kostengunstige leveringen (total cost of ownership) te garanderen. Problem solving voor aan- en uitleverproblemen.  Voorraadbeheer van de grondstoffen, afgewerkte goederen en half fabrikaten met gedeeltelijke omschakeling van Make to Order naar Make To Stock, waarbij optimalisatie van beschikbaarheid, productiekosten, voorraadkosten afgewogen worden.  MRP rekening houdend met min/max voorraad, levertermijnen en afname patroon (afroeporders Intercompany en externe leveranciers met jaarcontract  Transport planning : Inleggen van transportorders, transport en opslag (internationaal, weg- en zeevrachten, in- en outbound) Profiel Opleiding: Masterdiploma in een logistieke richting of gelijkwaardig door ervaring Min. 5 jaar relevante werkervaring in een logistieke afdeling incl. S&OP.  Ervaring met ERP systemen is vereist (Exact, SAP).  Goede taalvaardigheid (NL, ENG, Fr).  Leidinggevende capaciteit is een plus Ervaring in het aansturen van een project en/of verbeteringsinitiatieven is een plus Kennis van continous improvement en ideeën voorstellen en uitwerken die leiden tot proces-verbeteringen en efficiëntiewinsten is een plus Praktische kennis van MS Office Doorgedreven kennis van Excel en ervaring met andere rapporteringstools Aanbod Start: ASAP Duur: start met 3 maanden Regio: Antwerpse Kempen of Antwerpen Linker-Oever Solliciteren Bij interesse graag spoedig reageren met recent cv, korte motivatie, beschikbaarheid en gewenst all-in dagtarief of salaris. Om op de hoogte gehouden te worden van toekomstige opdrachten, graag uw beschikbaarheid en recent cv opgeven, aub. dereys@inquest.be - 0477/068 691 SOLLICITEE
  1 broker
 • Tijdelijke Procurement Category Manager

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zaventem (BE)

  Tijdelijke Procurement Category Manager constructie & bouwwerken Ref. AN6365 Functie omschrijving Als Category Manager draag je bij aan het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een Best-In-Class leveranciersbasis op gebied van prijs, kwaliteit, levering en service, aan de hand van een lean en transparant competitief Sourcing Solution & Supplier Relationship Management proces. Je stuurt 1 à 2 Buyers Construction aan. Je behandelt de grote complexe aankoopdossiers voor de interne klanten zoals Real Estate, Building construction, Outside construction, Infra Je bent betrokken in Project management, Spend management, Category management, Supplier (performance) management en Savings management. Je optimaliseert en monitort de procurementactiviteiten binnen de toegewezen categorieën en projecten op gebied van prijs, total cost of ownership, en (op)levering & service. Je beheert het aankoopproces van A tot Z, je werkt samen met de verschillende interne departementen Je biedt toegevoegde waarde in project teams, je negotieert de best mogelijke voorstellen, evalueert leveranciersprestaties en leidt verbeteringsplannen. Je bent in staat zeer goede relaties met de interne klant te onderhouden.   Profiel: Een master met min. 5 jaar strategische aankoopervaring. Straalt maturiteit uit. Relevante ervaring in aankoop van bouw- en infrastructuurwerken en de aanverwante dienstverlening (bvb. architecten, studiebureaus, …). je kent deze markt en hebt een netwerk hierin Je hebt een grondige kennis van concepten en principes gebruikt in procurement, purchasing en supply chain (bv.Public Procurement Rules, Enterprise Resource Planning,…)  Je hebt een goed begrip van de financiële en juridische zaken die eraan te pas komen. Technische kennis bouwprojecten Plus: iemand die ervaring heeft in bouwprojecten waarbij dat men iets in innovatief in de markt heeft gezet (design & build) Je hebt sterke analytische en synthetische vaardigheden Je hebt zeer goede onderhandelingsvaardigheden Je communiceert met impact en overtuigingskracht naar de interne klant toe, challengen Je werkt nauwkeurig, volgt de procedures, ook administratief volg je de juiste stappen Je bent ondernemend om (project) team activiteiten te kunnen initiëren, leiden en in op te volgen Je beheerst vlot het Nederlands. Je hebt voldoende kennis van het Frans en het Engels. Aanbod Opdracht loopt tem december 2018 (mogelijkheid tot verlenging) Solliciteren Bij interesse graag spoedig reageren met recent cv, korte motivatie, beschikbaarheid en gewenst all-in dagtarief of salaris. Om op de hoogte gehouden te worden van toekomstige opdrachten, graag uw beschikbaarheid en recent cv opgeven, aub.  dereys@inquest.be 0477/068 691 SOLLICITEE
  1 broker
 • Category Manager - Non Food

  6 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Are you an interim category manager with extensive experience in a retail environment? Do you want to help us further professionalize the category and streamline operations? Then we are looking for you! We have a position for an interim category manager non-food at a top retailer in the netherlands with over 160 locations. The category manager is responsible for a non-food product group within the retail formula and within this category responsible for the total chain of suppliers/producers all the way up to the consumers. The Category Manager will have an important relationship with the suppliers, or will take the lead in sourcing for new products. The category manager is responsible for creating a structured category business plan in the fields of: Assortment, presentation, communication, logistics, price and promotion. The Job As a category manager non-food you feel at home in negotiating with potential suppliers, establishing assortments, creating efficiency in the buying processes and managing stakeholders. You will be working with the rest of the category-management team to develop a coherent structure You follow the market developments and trends in the area of non-food Main activities are executing, monitoring, sourcing and signing on multiple actions to purchase the non-food products at the right price Analyzing sales action strategies and its effectiveness Your profile Minimum of 5 years experience within FMCG/Retail Minimum of 5 years category management experience Hands-on mentality, works from an intrinsic motivation You are a true entrepreneur with commercial instinct and able to identify opportunities in the field, but also capable to react on them together with your team. Analytically strong, knowledge of Excel is vital Multilingual capabilities are a plus Approachable If you recognize yourself in this position, please reach out to us by applying on this advert!
  1 broker
 • Procurement Manager CAPEX

  6 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  For an international FMCG company in the greater Amsterdam area I am looking for an interim procurement manager capital expenditures. Do you have experience in CAPEX investment projects? Do you strive to add value to companies from a procurement perspective? Then please continue reading. The following competencies are required for this role: At least 7 years of procurement experience At least 4 years of experience with capital expenditures Hands-on mentality, self-motivating individual who is still open-minded Result driven mindset Professional English speaking capabilities Your responsibilities will include: Negotiating and renewing suppliers contracts Maintaining and improving internal and external stakeholders relationships Price optimisation Guiding a team of three individuals that make the CAPEX procurement team Additionally, take the following facts into consideration prior to applying. | This assignment lasts 6 months| Full-time| Start date September 1 | If you recognise yourself in this description, don't hesitate and apply now.
  1 broker
 • Interim Tactisch Inkoopadviseur

  6 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht (NL)

  Voor één van onze gemeentelijke opdrachtgevers, zijn wij momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als: Interim Tactisch Inkoopadviseur Organisatie Opdrachtgever koopt meubels en elektrische energie in, maar ook bijvoorbeeld inhuurkrachten, software, bruggen, scholen, hulpen bij het huishouden, aanvullende zorg en grondbemonstering. Mede omdat de omvang en de diversiteit van de inkoop zo groot is, is het belangrijk dat het doeltreffend gebeurt. Doelen zijn allereerst dat de goede dingen gekocht worden, passend bij de behoefte en voor de meest gunstige prijs. Daarbij staat integer, objectief en transparant handelen hoog in het vaandel. De gemeente heeft zich tegelijkertijd doelen gesteld om de samenleving te ondersteunen. De inkoop is een belangrijk middel om hieraan vorm te geven. Dat doet men door duurzame, sociale en economische maatschappelijke doelen in de inkoop te verwerken. Vanwege het zwangerschapsverlof van twee collega’s heeft men behoefte aan een interim tactisch inkoper.  Functie omschrijving In de functie van tactisch inkoper begeleid je (complexe) inkooptrajecten (meestal Europese aanbestedingen), vanaf het moment van de behoefte aan een product, dienst of werk tot aan het sluiten van de overeenkomst met leveranciers. Daarbij komen alle vakgebieden van de gemeente langs. Men werkt in teams samen met de specialisten op het betreffende vakgebied (intern en soms ook extern). Als tactisch inkoper breng je daarbij je inkoopdeskundigheid in, je bent procesbewaker en bent ook thuis in het aanbestedingsrecht. Bij dat laatste word je ondersteund door de jurist van de afdeling.  Inkoop verwerkt al haar aanbestedingen volledig digitaal met behulp van TenderNed en werkt met een scala aan varianten (prestatie inkoop, marktplaatsconcepten), tools en templates om aanbestedingen met een hoge kwaliteit, adequaat en tijdig te kunnen doorlopen.  Functie eisen: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; Nevi 1 (of gelijkwaardig) (en bij voorkeur ook Nevi 2) Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als inkoper bij een (gemeentelijke) overheidsorganisatie, bij voorkeur als procesverantwoordelijke voor Europese aanbestedingen (waarbij 6 aanbestedingsprojecten gelijk staat aan 2 jaar ervaring).  Ervaring met Tenderned en digitaal aanbesteden Je hebt ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken; Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden; Je competenties zijn goed kunnen luisteren, overtuigingskracht, vaardigheid tot effectief beïnvloeden, communicatief sterk, gericht op het zoeken van verbinding Integriteit, accuratesse, een proactieve houding Flexibel, breed inzetbaar en snel kunnen inspelen op veranderingen. Benodigd: CV inclusief twee referenties (Naam organisatie waar opdracht werd vervuld, Contactpersoon Afdeling, Telefoonnummer contactpersoon) In het CV staat een korte omschrijving van tenminste 6 aanbestedingstrajecten die de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd. Hierbij is in ieder geval omschreven: de leiding, begeleiding en advisering op inkoop- en aanbestedingstechnisch gebied van de uitgevoerde aanbestedingen.Geef: Een overzicht van begeleide trajecten en een korte omschrijving van je rol. Verder geef je een beschrijving van de vaardigheden die je bij deze uitvoering ingezet hebt en die bij hebben gedragen aan het resultaat. Geef een korte motivatie waarom jij én als professional én als persoon de beste kandidaat bent om het team deze periode te komen versterken Aanbod De interim-positie start per 1 september 2018, met een inzet van 36 uur per week (minimaal 32), en heeft een looptijd tot 31 december 2018, met een optie tot verlenging.  LET OP: matchingsgesprekken bij opdrachtgever vinden plaats op donderdag 23 augustus in de middag,
  1 broker
 • Tactisch / strategisch inkoper | 40 uur | Noord-Holland

  6 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor PWN Waterleidingbedrijf zijn wij op zoek naar een tactisch / strategisch inkoper voor 40 uur per week. PWN is als speciaal sectorbedrijf aanbestedingsplichtig conform de aanbestedingswet 2012 (gewijzigd 2016). De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk het zelfstandig uitvoeren van (strategische) inkooptrajecten en bestaan voornamelijk uit: ANALYSE EN ONTWIKKELING STRATEGIE Samenstellen Cross Functional Team (CFT) in overleg met interne opdrachtgever en organiseren Kick off meeting; Globale spend analyse, eerste scope-bepaling, beschrijving (inkoop)proces, opstellen planning; Opstellen Categorie initiatief document / afstemmen met interne opdrachtgever; Leveranciers- en industrieanalyse; Kostprijsanalyse; Strategie ontwikkeling. KWALIFICATIE, OFFERTEAANVRAAG EN ANALYSE Opstellen selectieleidraad met selectiecriteria, publicatie aankondiging (indien van toepassing) en selectie gegadigden; Opstellen offerteaanvraag met gunningscriteria (inclusief concept overeenkomst en overige bijlagen); Uitvoeren procedure offerteaanvraag; Analyse aanbiedingen en opstellen onderhandelingsdocument. ONDERHANDELING, IMPLEMENTATIE EN EVALUATIE Verificatie aanbiedingen / uitvoeren onderhandelingen; Voorlopige- en definitieve gunning; Opstellen definitief contract en ondertekening; Invullen einddocument inkooptraject; Overdracht aan contractbeheer; Evaluatie.
  1 broker
 • Contractbeheer | 40 uur | Noord-Holland

  6 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor PWN Waterleidingbedrijf zijn wij op zoek naar contractbeheerder voor 40 uur per week voor het beheer van projectcontracten. De werkzaamheden contractbeheerder betreffen hoofdzakelijk het verrichten van tactisch en strategisch beheer voor de afspraken en condities vermeld in de door de (strategisch) inkopers afgesloten overeenkomsten. Tevens maakt relatiebeheer onderdeel uit van de werkzaamheden en zal er gerapporteerd worden over de prestaties van de leveranciers.
  1 broker | startdatum: augustus 15, 2018
 • Tactical Buyer (Interim) – Eindhoven region

  6 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  For one of our international clients in the private sector AevesBenefit is looking for an Interim Tactical Buyer Organisatie Our client is an international high tech company in the private sector based in the Eindhoven region. Our client is further professionalizing their Operational Procurement department and would like to welcome an enthusiastic Tactical Buyer with a proven track record as a professional Buyer and the motivation to make a difference in our organization. Functie Operational Procurement is part of the Strategic Sourcing & Procurement Department and handles all operational activities regarding suppliers. You will be working in a team of approximately 20 buyers and report to a team lead. You will independently manage the operational procurement process for multiple suppliers and Sourcing Leads. Your focus is on operational execution and timely availability or required materials within boundary conditions. Responsibilities: – Operationally manage suppliers; – Actively manage your (internal) stakeholders; – Builds, maintain and extend a sustainable relationship within Procurement, Logistics, Suppliers, Engineers; – Support in solving issues and development needs; – Translate business and improvements needs towards suppliers; – Decrease operational activities for Sourcing Leads; – Provide reports on performance and planning.
  1 broker