Procurement opdrachten | 46 opdrachten
 • Interim Senior ICT Inkoper – Kadaster – Apeldoorn

  4 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor het Kadaster in Apeldoorn zijn wij opzoek naar een ervaren interim senior ICT inkoper. Heb je meerdere jaren werkervaring op het gebied van Europees aanbesteden? En spreekt het je aan om het primaire proces van Kadaster te verbeteren door de (Technische) Adviesdiensten en landmeetkundige inwinningsapparatuur (LMKI) Europees aan te besteden? Dan zijn we per direct opzoek naar jou, reageer nu! Organisatie Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. Tot ‘registergoederen’ behoren niet alleen onroerende zaken, zoals huizen en appartementen, maar ook roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. Kortom, het Kadaster registreert en informeert; er gaan gegevens in en er komt informatie uit. Om al die taken beter uit te kunnen voeren, is het Kadaster sinds 1994 een ‘Zelfstandig Bestuursorgaan’ (ZBO). Dit betekent dat het Kadaster een publiekrechtelijke rechtspersoon is, die als organisatie zijn taken zelfstandig uitvoert. Het Kadaster koopt diverse diensten en producten in (vooral IT, Geo-diensten, Facilitair en HR) voor de uitvoering van de primaire en secundaire activiteiten. De afdeling Inkoop speelt een belangrijke rol in deze processen. Het is een voor alle betrokkenen zichtbare afdeling die staat voor doel- en rechtmatige inkopen, resultaten meetbaar maakt en gekenmerkt wordt door ambitie, beweging en professionaliteit. De afdeling Inkoopservices voert de inkoop uit en heeft hiervoor vier Inkoopadviseurs op de formatie staan waarvan twee senior. Een (Senior) Inkoopadviseur behandelt (Europese) aanbestedingsvraagstukken met kennis van zaken en heeft oog voor de integrale kosten. Naast het professioneel begeleiden van aanbestedingen, minicompetities en onderhandse uitvragen. Verder is de (senior) Inkoopadviseur een sparringspartner voor collega’s en stakeholders. Hij is werkzaam op de afdeling Inkoop Services van de directie Control en Financiën. Het team bestaat uit gedreven collega’s die werken in een open sfeer. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, de uitvoering van inkoopprocessen, het voeren van de inkoopadministratie, deskundig inkoopadvies, uitvoering van (Europese) aanbestedingen en het leveranciersmanagement binnen het Kadaster. Functie Het Kadaster heeft door tijdelijk verhoogde werkdruk behoefte aan extra capaciteit. De (senior) ICT Inkoper wordt ingezet voor 36 uur per week voor een periode van 6 maanden. De opdracht start zo spoedig mogelijk en de beoogde einddatum is 31 december 2018. De Inkoopadviseur zal verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de Inkoopafdeling op het gebied van ICT inkoop. Dit zal oa. bestaan uit: Het draaien van (Europese) aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanvragen/minicompetities. Je neemt deel aan IT contract- en leveranciersmanagement bij escalaties respectievelijk op strategisch niveau; Je denkt mee met de sourcingsstrategie van IT binnen het Kadaster; Je functioneert als sparringpartner voor het management; Je stelt inkoopstrategieën op en maakt inkoopplannen met de interne business partners (IT en gebruikers); Het uitvoeren van marktconsultaties, adviseren over specificaties en organiseren binnen het project van het inkoopproces op basis van deadlines behoort tot je taken; Uiteraard voer je leveranciersselectieproces- en gunningsproces uit; Tenslotte wordt je betrokken bij (belangrijke) onderhandelingen.
  1 broker
 • (Interim) Purchaser

  6 uur geleden

  SIRE Life Sciences ® - Limburg

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke strategisch inkoper. Je maakt als inkoper deel uit van de Supply Chain afdeling. De focus ligt voornamelijk op rationalisatie van de leveranciersportfolio in samenwerking met andere dochter bedrijven, best cost country sourcing en de optimalisering van het leveranciersmanagement. Samen met collega inkopers ben je verantwoordelijk voor de tactisch / strategische inkoop van product- en niet - product gerelateerde onderdelen en services, ondersteun je waar nodig de materiaal planner en heb je sleutel rol t.a.v. de te ontwikkelen inkoop strategie. Responsibilities • Het uitvoeren van strategische inkoopplannen, kan zijn op het gebied van koop, maak of indirect. • Het vaststellen van product- en leveranciers requirements (leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en prijs) op basis van het strategische inkoopplan en lopende productinnovaties. • Het managen van selectie-, contracting- en sampling proces in samenwerking met QLTC (quality, logistics, technology & cost). • Optimaliseren & implementeren van supply chain processen zoals kanban oplossingen • Het managen van het inkooptraject bij productwijzigingen. • Prijsonderhandelingen voeren met leveranciers, vendor rating, borgen leveranciersperformance en het onderhouden van leverancier relaties
  1 broker
 • ADVISEUR CONTRACTEN

  9 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  2-07-2018 Einddatum:31-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Sluitingsdatum: 27-06-2018 om 17:00 uur Voor deze opdracht lever je een belangrijke bijdrage aan doorstroming op het Nederlandse hoofdwegennet. Het Programmabureau Incident Management (IM) is als landelijke taak ondergebracht bij de afdeling Operationele Taken Wegverkeer van de organisatie Verkeer en Water Management (VWM). De afdeling is onder andere belast met het organiseren en in stand houden van een netwerk van zware bergers ten behoeve van het Incident Management wegennet. Het is de wens van de organisatie eenduidige afspraken te maken met dienstverleners (o.a. bergers en alarmcentrales) en er van verzekerd te zijn dat de afhandeling van incidenten deskundig conform de daaraan gestelde eisen plaatsvindt. Binnen de afdeling Operationele Taken Wegverkeer van de directie Wegverkeersmanagement is het de opdracht om de operationele en technische inkoopbehoefte van het Programmabureau naar de vraagspecificaties in de benodigde contracten op te stellen. Je stelt hiervoor ook de bijhorende ondersteunende documenten op. Je maakt je de reeds opgestelde contractdocumenten eigen en hanteert deze in contractvorming. Dit gebeurt binnen de inkoopkaders van de organisatie en in nauwe samenwerking met de inkopers die de aanbestedingen procedureel begeleiden. Jij brengt jouw contractuele en technische expertise in. Ook ben je in staat om zelfstandig contractbeheersing te doen op lopende opdrachten en contracten. Je bent in staat om je snel in te werken in deze specialistische productgroep en markt. Je weet risico’s te vertalen naar praktische oplossingen en je doet dit altijd in goed overleg en afstemming met collega’s. Je legt resultaten vast in inhoudelijke rapportages en organiseert en begeleidt zo nodig ook evaluaties. Je signaleert behoeften in het belang van veiligheid en doorstroming en vertaalt deze naar voorstellen ter verbetering. Gedetailleerde inhoudelijke kennis van wegverkeersmanagement is geen vereiste, maar relevante kennis van de bergingssector dan wel vervoers- en/of verzekeringsbranche is een pré. Je bent in staat tactische besluiten uit te dragen en weet de belangen van het Programmabureau te onderbouwen. Samen met anderen Je onderhoudt actief contact met je collega’s binnen het Programmabureau en de centrale inkoopafdelingen van PPO. In nauwe samenwerking met de inkoopadviseur, verbonden aan deze opdracht, voer je de te verrichten werkzaamheden uit en stel je de documenten ten behoeve van de aanbesteding op. Elke dag beter Je signaleert, analyseert en adviseert over ontwikkelingen binnen jouw werkpakket en werkt zo mee aan een betere bedrijfsvoering. Je doet voorstellen en geeft adviezen om de uitvoering van de inkoop en contractbeheersing te verbeteren.
  1 broker | 18 uur | startdatum: 02-07-2018 | einddatum: 31-05-2019 | deadline: 27-06-2018
 • Tijdelijke Junior Services & Lab Support

  15 uur geleden

  Onbekend - Zuid-Holland, Antwerpen LO of Vlaams-Brabant (BE)

  Tijdelijke Junior Services & Lab Support Ref. AN6325 Je komt terecht in een zeer hechte collegiale groep, waarbij je kan rekenen op elkaar. Samen met de business, ben je als aankoper reeds vroeg betrokken in het proces, de business (labo, R&D, ...) erkend de toegevoegde waarde van de aankoopafdeling. Inkoop is hier een service georiënteerde activiteit. Er wordt een open beleid gevoerd, waarbij je veel vertrouwen krijgt. Functie omschrijving Je staat in voor zeer specifieke aankopen, zoals Professional services (contracten met externe consultants, legal advisors, contractors, ...) en lab support (onderhoud van machines, kleine aankopen voor de labo's) o.a. maintenance voor labo equipment (bv. voor een spectrometer), frame work contracten voor operationele inhuur van buitenlandse onderhoudsmechaniekers voor medische apparatuur in ziekenhuizen, inhuur juridisch advies, inhuur risico analyses, inhuur van key note speakers, opinion leaders (strikte wetgeving), etc. Hiervoor werk je nauw samen met de afdeling legal. Je hebt affiniteit met contracten, lezen en interpreteren. Je doet de opvolging van frame work contracten, de belangrijke paragrafen eventueel opnieuw onderhandelen indien niet aanvaardbaar. Je krijgt leveranciers toegereikt vanuit de business of moet op zoek gaan naar nieuwe partners/leveranciers voor specifieke opdrachten. Je onderhandelt met leveranciers over prijzen, levertermijnen, SLA's, penalty's, ... Je stemt af met je eigen legal departement om er voor te zorgen dat de contracten met de externe consultants volgens de regels zijn en onderhandelt hierbij met de externe kantoren. Je zorgt voor een goede registratie in het SAP systeem. Je registreert zowel de bestaande leveranciers als de contracten volgens strikte regels. Je koopt aan voor verschillende plants. Functie eisen Je beschikt over een Bachelor of Master diploma in een economische of logistieke richting. Je hebt enkele jaren ervaring in aankoop, je vindt Aankoop ECHT LEUK en je bent gedreven om langzaam in deze rol te willen groeien. Ervaring in aankopen van services is een groot pluspunt. Je hebt kennis en ervaring in aankoopsystemen en structuren. Je kan goed overweg met Excel: Rapporten opstellen in een begrijpelijke vorm, duidelijk en to-the-pont. Belangrijk: je bent COMMUNICATIEF en respectvol naar je collega's. Je houdt van afwisseling. Je kan prioriteiten stellen. Je bent zelfredzaam, je zoekt eerst zelf je weg, maar je mag altijd aankloppen. Je neemt initiatief, de business staat ervoor open en verwacht het, je bent in staat ook je interne klanten te challengen. Kennis en ervaring in SAP systemen is een groot pluspunt. Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Aanbod Deze grote speler op de internationale markt, biedt een zeer uitdagende functie binnen een industriële omgeving. Je zal kunnen beschikken over opleidingsmogelijkheden en er zijn doorgroeimogelijkheden binnen de groep mogelijk. Je zal opstarten op tijdelijke contracten en na een goede proefperiode kunnen beschikken over een contract van onbepaalde duur. Start: ASAP Duur: 1 tot 3 jaar, mogelijk onbepaald duur Locatie: Zuid-Holland, Antwerpen LO of Vlaams-Brabant
  1 broker
 • Architect informatievoorziening | 6 maanden | 32 uur | Publiek | Regio Utrecht

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  De opdracht betreft het waarnemen van een functie van enterprise architect IV waarbij het gaat om strategische en gemeente brede keuzevraagstukken rond de thema’s omgevingswet, informatiebeheer en sociaal domein. Je adviseert aan het beheer en participeert in projecten met een hoog afbreukrisico waarbij sprake is van belangen en verbinding en draagvlak geschapen dient te worden. Dit blijkt onder andere uit het strategische, ontwikkelingsgerichte component en speelveld bij deze functie. Specifiek omgevingswet: het verder brengen van de projectportfolio en gewenste samenhang in architectuur, onder andere door het deelnemen aan het kernteam omgevingswet Specifiek informatiebeheer: de resultaten uit de ‘taskforce informatielandschap’ vertalen naar passende oplossingen in de gemeentelijke architectuur Specifiek sociaal domein: het evalueren van de domeinarchitectuur en mee-ontwerpen op basis van de IV visie sociaal domein Je zorgt voor de uitvoering van onderzoeken en geeft adviezen op het vakgebied van informatievoorziening in brede zin en specifiek voor de enterprise architectuur IV. Coördineert de opvolging van adviezen en bewaakt de uitvoering hiervan op voortgang en kwaliteit. Dit doe je bijvoorbeeld door deel te nemen aan de adviesgroep portfoliomanagement. Je adviseert aan de afdeling en directie over complexe en gemeente brede vraagstukken zoals de Digitale Agenda 2020, Common Ground en Samen Organiseren. Je beschrijft en beheert de informatiearchitectuur en adviseert collega’s en management ten aanzien van de relatie en de samenhang daar tussen.
  1 broker | startdatum: juli 2, 2018 | einddatum: december 31, 2018
 • Projectleider Informatie | 6 maanden | 32 uur | Publiek | Regio Gelderland

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Je bent als Projectmanager Informatie verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen die zijn gesteld in projectopdrachten. Je toetst de haalbaarheid van projectopdrachten en draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie en een gedegen projectplan. Je zorgt voor uitvoering van de opdracht en stuurt daarbij op baten en kosten. Je managet verwachtingen van alle direct,- en indirect betrokkenen en rapporteert over voortgang. Je laat een tevreden opdrachtgever achter, zorgt voor decharge en overdracht en je sluit je project af op passende wijze. De projectopdrachten die nu in uitvoering genomen moeten worden betreft voornamelijk werving, selectie (aanbesteding) en implementatie van aantal nieuwe software pakketten.
  1 broker | startdatum: juni 18, 2018
 • SOURCING LEAD PROFESSIONAL SERVICES (NPR)

  1 dag geleden

  Onbekend - Veldhoven

  FUNCTIE You co-operate closely with internal stakeholders in Finance, HR, SCM and our suppliers, with the objective to assure a timely balance between expected demand and supply capacity. Responsibilities Support Category Manager to execute sourcing strategy for Professional Services Drive new supplier selection process in alignment with stakeholders, including contracting new suppliers Manage the supplier relation & performance in terms of quality, logistics, technology, costs & sustainability Participate in project Steerco’s to ensure proper contracts are in place and have regular stakeholder alignment meetings Conduct supplier negotiations Support procure-to-pay process
  1 broker | Fulltime
 • Interim Procurement Analyst (detavast) – Eindhoven region

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  For one of our international clients in the private sector AevesBenefit is looking for an Interim Procurement Analyst Organisatie Our client is an international high tech company in the private sector based in the Eindhoven region. The position is within the Procurement team. Functie You are mainly responsible for the execution of • Supporting the team, Business lines and Category Managers as an analyst with structural or on demand reports, analysis and centrally stored information; • Monthly Cost of Goods reporting and analysis on the forecast, signaling deviations and follow up by informing stakeholders or where possible take corrective actions yourself; • Ensure worldwide alignment between the several locations worldwide focused on management reporting and aligned way-of-working; • Develop, improve, implement, monitor and manage business performance indicators and ensure timely reporting; • Create various overviews, dashboards etc; • Contribute and participate in cross functional and cross sectorial projects; • Support Team Leads with relevant information; • Spend reporting, spend forecasting, deal support, n-tier management, cost-analysis.
  1 broker
 • GMP CONSULTANT

  1 dag geleden

  Onbekend - Naarden

  In this role you will manage the implementation of GMP Quality systems within a large pharmaceutical company. Situation: Our client currently has a wholesale distribution license to import products from within the EEA and to export to all markets globally. There is a GDP (Good Distribution Practices) Quality system in place for the storage and distribution of medicinal products (which take place from a 3rd party warehouse and distribution center). To enable the import of medicinal products from outside the EEA and to perform local repackaging/redressing a GMP Quality system needs to be implemented, in order to obtain a MIA (Marketing Importation Authorisation) license.  Task description: The GMP expert will manage and setup the necessary Quality systems according to GMP standards (EU Guidance and Sanofi Global policies), which will basically mean an upgrade from the existing GDP Quality Processes including: -          Documentation (Site Masterfile) -          Procedures (Change control/Self Inspection/ Deviations) -          Training system (training curricula, training overview) -          Operations (Procedures and Work Instructions related to repackaging/redressing, incl. batch release) -          General inspection readiness according to Global Policies  The GMP consultant will be reporting The Director Quality , supported 2 persons in NL, 1 in US and will work closely with the Supply Chain department.
  1 broker
 • MEDIOR INKOPER ICT

  1 dag geleden

  Zakelijke dienstverlening - Utrecht

  Je functie als Inkoper ICT In de functie van Buyer ICT zorgt jouw persoonlijkheid voor een energiegevend klimaat en een inspirerende omgeving waarin jij en jouw collegae optimaal kunnen functioneren. Het is belangrijk dat je een teamplayer bent, mensen kan motiveren en scherp kan houden. - Je vertegenwoordigt de procurement organisatie, zodat succesvolle concurrerende aanbiedingen mogelijk zijn. - Je hebt vanwege de dynamiek en variatie in benodigde inkoop specialisaties afstemming met je collega inkopers en de stakeholders van de interne organisatie en leveranciers. - Je profileert jezelf naar de organisatie als single point of contact en je hebt een leadrol in meerdere inkoop gerelateerde initiatieven.   Je verantwoordelijkheden als Buyer In de functie van Buyer ICT ben je verantwoordelijk voor het optimale commerciële inkoopresultaat van jouw pakket en lever je een substantiële bijdrage aan jouw inkoopcluster. - Je werkt samen met je manager en de interne klant om inkoopdoelstellingen te vertalen naar op te leveren resultaten en weet deze voor jouw stakeholders duidelijk en helder te krijgen en te houden. - Je volgt actief de ontwikkelingen op de markt en gebruikt deze kennis bij het bepalen van te maken keuzes. -  Je onderhoudt de relaties met jouw leveranciers en zorgt voor afstemming met Legal en contractbeheer. -  Je definieert requirements en begeleidt het proces van: identificeren, kwalificeren, specificeren en selecteren van leveranciers. Je bent succesvol als je de juiste balans vindt tussen gehanteerde methodieken, tijdsdruk en verschillende belangen, zonder de kwaliteit van de deliverables uit het oog te verliezen.
  1 broker
 • INTERIM CATEGORY MANAGER

  1 dag geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  FUNCTIE The main areas in category management are as follows: Retention Brands Individual global Category Brand box Relationship/account management programmes/brands Product approval Coordination of pricing an programme set up Legal Contracts (execution and extension) for brands Product internal marketing Market trends/Consumer research Stock and stock turnover The team manages a total of 15 categories comprising 45 brands. For each brand, a limited number of products are used in programmes for a longer period of time. The suppliers are divided into 2 main groups: Umbrella Brands Regular Brands: 25 well-known names The products which are sold in the programmes are determined in close consultation with the supplier/brand and sales, based on local market knowledge. This requires in-depth knowledge of consumer preferences in the various markets: Coordinating the development of the sales pitch together with your colleagues of Product and Brand Development, Brand Marketing, Logistics, Operations and Sales. Together you successfully implement your concept in a loyalty programme. Negotiating contracts and agreements with suppliers/brands for the brand you are responsible for. Managing supplier relations with regards to price, product assortment, stock. Ensure that suppliers/brands are delivering as agreed. Acquiring and maintaining in-depth knowledge of consumer preferences in the various markets. Understanding consumer preferences and identifying specific brands and product mix for these markets. Supporting sales by providing in-depth information on appropriate supplier brands and products. Account management for one key supplier/brand. Optimising the organization – supplier/brand relation.
  1 broker | Fulltime
 • Interim Contractmanager ICT

  1 dag geleden

  Servicepunt71 - Leiden (NL)

  Voor één van onze opdrachtgevers, Servicepunt71, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als: Interim Contractmanager ICT Organisatie De vier gemeenten in de Leidse regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 zijn de samenwerking op het terrein van informatiemanagement aan het intensiveren en versterken. We willen krachtige digitale toekomstbestendige organisaties zijn die uitstekende dienstverlening bieden aan hun inwoners, partners en collega’s. De samenwerking zorgt voor een gezamenlijke aanpak voor een aantal belangrijke en complexe vernieuwingen die voortvloeien uit landelijke regelgeving, versterking van informatiebeveiliging en gegevensbescherming, gezamenlijk beleid op stellen, en professionalisering in de uitvoering van I-opgaven. De senior adviseur Contractmanagement ICT speelt een belangrijke ondersteunende rol bij deze ontwikkelingen vanuit het vakgebied Inkoop en contractmanagement . Functie omschrijving Functie Inhoud: Je voert de regie over ICT contracten, coördineert en bewaakt deze en voert verbeteringen door; Je stelt voor de regionale en bedrijf kritische contracten een contractmanagementplan op en implementeert deze; Je onderhandelt met klanten en leveranciers over voorwaarden en handelt conflicten af; Je coördineert en acteert op escalaties binnen de toegewezen contracten; Je adviseert bij aanbestedingen over strategie, beleid, procedures en methoden op het gebied van contractmanagement; Je adviseert over de commerciële en juridische aspecten van afgesloten contracten zoals de correcte afhandeling van volume- en betalingskortingen, betalingen, duurzame bedrijfsvoering, garanties, aansprakelijkheid, contractverlenging, contractwijziging, contractuitbreiding e.d. op tactisch/strategisch niveau; Je stelt (management)rapportages op en maakt analyses op basis van deze rapportages; Je onderhoudt contacten en zorgt voor afstemming met interne en externe stakeholders; Je acteert als ambassadeur van de service-eenheid inkoop. Dit houdt in dat je met enthousiasme inkoop en contractmanagement op de kaart zet bij de diverse klanten, onder andere door voorlichting te geven over contractmanagement. Functie eisen: Academisch werk- en denkniveau, minimaal afgeronde HBO opleiding; Minimaal 4 jaar relevante werkervaring op het gebied van contractmanagement; Minimaal 4 jaar relevante werkervaring op het gebied van Informatietechnologie (IT); Minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van Europese aanbestedingen; Kennis van ARVODI, GIBIT en ARBIT; Daarnaast zijn goede "soft skills" een voorwaarde voor de begeleiding en advisering van onze klanten; Je bent klantgericht, communicatief vaardig en creatief binnen de mogelijkheden. Ook heb je aantoonbare ervaring met het zelfstandig en projectmatige uitvoeren van (complexe) aanbestedingstrajecten van zowel leveringen, diensten als werken. Contracten: Zoals boven aangegeven is de regio met het programma VRIS bezig. Binnen de dit programma zijn enkele aanbestedingen afgerond en worden op dit moment geïmplementeerd. Daarnaast is de inkoop adviseur in voorbereiding voor nieuwe regionale aanbestedingen. De reeds gesloten contracten zijn voor de volgende applicaties of levering en diensten: VTH applicatie; Zaaksysteem; Levering Hardware en Software voor de KA omgeving; De digitale parkeerketen en de bijbehorende applicaties; P2P applicatie; en eventuele lopende contract uit het verleden waar advies en ondersteuning bij nodig is. Nieuwe regionale aanbestedingen: Werkplek71 en alle benodigde leveringen en diensten; Regie systeem voor het Sociale domein; Handhavingssysteem en Hardware; En nieuwe trajecten. Aanbod De interim-positie start zsm, met een inzet van 32 uur per week, en heeft een looptijd van zes maanden, met een optie tot verlenging van drie maanden. 
  1 broker
 • ASSETMANAGER HUISVESTING

  1 dag geleden

  Onbekend - Rotterdam

  3-09-2018 Einddatum: 30-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-06-2018 om 17:00 uur Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van huisvesting? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De sector Huisvesting zoekt een Assetmanager. Doelstelling De vorming van de organisatie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Verantwoordelijkheden Als assetmanager voer je een breed pallet aan werkzaamheden uit waaronder: fungeren als gedelegeerd eigenaar van vastgoedobjecten voor één of meerdere politie eenheden; het (mede) ontwikkelen van objectvisies; het (mede) onderhouden van het huisvestingsplan voor jouw eenheid; het overleggen en onderhandelen met gemeentes over vastgoedvraagstukken; overleg met operationele teams om ongeplande huisvestingsvraagstukken te beoordelen op nut en noodzaak en voor te bereiden voor besluitvorming. Vakmatige taken de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied binnen de politie zoals methodes en technieken, marktontwikkelingen; het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialistische kennis en vaardigheden over te dragen; tevens beoordeel je als mentor de vakvolwassenheid van collega’s.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 03-09-2018 | einddatum: 30-04-2019 | deadline: 26-06-2018
 • Interim Senior Inkoper

  4 dagen geleden

  Onbekend - Regio Rotterdam (NL)

  Interim Senior Inkoper Ben jij een echte technische inkoper die een groeiend bedrijf wil helpen om de inkoop naar een hoger niveau te brengen? Ben jij de persoon die heel makkelijk schakelt tussen opdrachtgever en leverancier? Organisatie Opdrachtgever is een internationaal opererende dienstverlener voor industriële en (petro-)chemische installaties. Het is een snel groeiende organisatie. Ze zijn gespecialiseerd in o.a. tankonderhoud, tankbouw, vijzelen van tanks, civiele werken, leidingwerken, turnarounds, panelenbouw en engineering. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij de opdrachtgever centraal. Functie omschrijving Als Senior Inkoper richt je je op het afsluiten van inkoopcontracten (zowel raam- als projectcontracten) voor benodigde materialen, materieel, mensen en diensten, toegesneden op de behoeften van de business en tegen optimale inkoopcondities. Hierbij zijn behoeften vanuit de business en specificaties niet altijd eenduidig en wordt er van jou verwacht, in afstemming met de business, voorstellen te doen met betrekking tot opties en alternatieven. Wat ga je doen? Je bent verantwoordelijk het afsluiten van inkoopcontracten (zowel raam- als projectcontracten) Je bent verantwoordelijk voor het uitdragen van de afgesloten raamcontracten richting de business Je adviseert over en begeleidt complexe inkooptrajecten opdrachten met innovatief karakter of opdrachten waarbij het inkoopdeel een significant deel is van de projectomvang Je bent de verbinder tussen de interne klant en de leveranciers Je bent verantwoordelijk voor het afstemmen van de behoeftes van de business en voorstellen  doen met betrekking tot opties en alternatieven Functie eisen Inkoopervaring in een technische en/of contractor werkomgeving Kennis van en ervaring met leveranciers- en contractmanagement Bekend met het werken op basis van ‘category management’ Hands-on mentaliteit Je hebt een afgeronde HBO opleiding of door werkervaring verkregen werk- en denkniveau Je beschikt over NEVI I of gelijkwaardig Competenties Omgaan met veranderingen Integer Omgevingsbewust en verbindend  Klantgericht Samenwerken Proactief en daadkrachtig Initiatiefrijk Sterke communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift in Nederlands, Engels is een pré. Aanbod Deze interim vacature is voor 6 maanden en vraagt beschikbaarheid op korte termijn. Je werkt 40 uur per week. Opdracht voer je uit in een prettige werkomgeving in een snel groeiende en dynamische organisatie.
  1 broker
 • Inkoper Medisch Specialistische Zorg (MSZ)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Midden Nederland (NL)

  Inkoper Medisch Specialistische Zorg (MSZ) Ben jij een enthousiaste inkoop professional die het leuk vindt om de inkoop naar een hoger niveau te brengen? Krijg jij energie van het vinden van passende oplossingen die de zorg voor klanten beter maakt? Voel jij je op je plek aan de onderhandelingstafel met (grote) zorgaanbieders? Organisatie Opdrachtgever is een Nederlandse (zorg)verzekeraar. Diverse zorgverzekeringen vallen onder deze verzekeraar.   Functie omschrijving Als Inkoper MSZ richt je je op het afsluiten van inkoopcontracten met (grote) zorgaanbieders. Daarbij houd je zicht op de gemaakte afspraken. Je bent betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van het inkoopbeleid. Jij verliest de financiële aspecten hierbij niet uit het oog, zodat opdrachtgever haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kan nemen voor betaalbare zorg. Je hebt een centrale rol tussen zorgaanbieders, het inkoopteam en interne stakeholders. Netwerken staat centraal in deze functie! Wat ga je doen? Mede ontwikkelen, implementeren en bewaken van het inkoopbeleid Systematisch verzamelen, analyseren en monitoren van beleidsmatige en cijfermatige (financiële) gegevens  Onderhandelen en contracten sluiten met zorgaanbieders Regie houden op afspraken, verplichtingen en voorwaarden Proactief signaleren van kansen en risico’s en deze omzetten in praktische voorstellen Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het team en andere interne stakeholders Opbouwen van een relevant netwerk van stakeholders en het onderhouden voor informatie-uitwisseling Als kennisdrager van MSZ aan het bijdragen van ontwikkeling, deling en behoud van kennis bij interne stakeholders Functie eisen Je hebt minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring binnen de zorgsector als inkoper of verkoper, bij voorkeur binnen MSZ; Je hebt kennis van kennis van (afdeling overstijgende) interne kernprocessen bij zorgverzekeraars; Je hebt kennis van de zorg in het algemeen (zoals zorgverzekeringen, zorgmarkt, wet- en regelgeving) en van MSZ in het bijzonder; Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding; Je beschikt over een relevante inkoopopleiding zoals InkoopAcademie of NEVI. Competenties Analytisch Omgevingsbewust en verbindend  Commercieel Klantgericht Samenwerken Resultaatgericht  Proactief en daadkrachtig Sterke communicatieve vaardigenheden zowel in woord als geschrift. Aanbod Het gaat over 2 rollen. Deze interim opdrachten starten 1 augustus en initiële einddatum is 31 december 2018. De 1e rol is 16 uur en de 2e fulltime. De opdracht voer je uit in een ambitieus team in een dynamische werkomgeving.
  1 broker