Overheid opdrachten | 48 opdrachten
 • Accountmanager automotive (40 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de bestaande omzet in Zuid-Holland en het westelijke deel van Noord-Brabant. U signaleert verkoopkansen door het vinden van nieuwe klanten en identificeert nieuwe markten en productbehoeften. U bezoekt relaties om de verkoop te bevorderen en service te verlenen. U adviseert klanten over de producten. U vertegenwoordigt de organisatie tijdens bedrijfsbeurzen. U bent verantwoordelijk voor het aanpassen en beheren van bestaande en nieuwe contracten, offertes en leningsovereenkomsten. U bent samen met de medewerkers van de afdeling verantwoordelijk voor het behalen van de omzet- en margedoelstellingen. U bent verantwoordelijk voor het communiceren van alle benodigde klantgegevens naar de interne afdeling Verkoop (contactinformatie, betalingsvoorwaarden en betalingsmethoden). U controleert de kredietwaardigheid met behulp van rapporten van Graydon en/of CreditSafe. Eisen  U bent commercieel gedreven. U hebt ervaring binnen de brandstoffen- en smeermiddelenbranche. U hebt goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als verbaal. U hebt affiniteit met technische onderwerpen in relatie tot het klantensegment (industrie, transport, agri, automotive). U bent flexibel in werktijden en bent buiten werktijden bereikbaar voor klanten.
  1 broker | 40 uur
 • Technisch voorbereider inzamellogistiek (16-24 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U adviseert de projectleider GFE over technische aspecten van de inzamellogistiek. U onderzoekt wat de meest geschikte (ondergrondse en bovengrondse) GFE-containers zijn en welke bijbehorende inzamellogistiek en voertuigen hierbij noodzakelijk zijn. U adviseert over de inkoop en levering van inzamelmiddelen en inzamelmaterieel. U draagt er zorg voor dat de juiste afspraken (technisch en bedrijfseconomisch) worden gemaakt met leveranciers en partners zodat de inzamelinfrastructuur efficiënt en doelmatig kan functioneren. U beantwoordt vragen van de projectleider GFE over GFE-containers, GFE-inzamelvoertuigen, de keuze voor de inzamelaar en technische specificaties in verband met de plaatsing van de containers. U maakt de koppeling met het vigerende containerplaatsingsplan voor IJburg. U fungeert als gesprekspartner voor leveranciers en partners. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde civieltechnische hbo-opleiding of hebt minimaal 5 jaar relevante civieltechnische werkervaring opgedaan. U hebt kennis van en/of affiniteit met de uitvoeringspraktijk van afvalinzameling en logistiek. U hebt gevoel voor / affiniteit met communicatie en efficiency. U kunt schakelen met externe leveranciers en interne gebruikers. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met inkoopcontainers. U hebt een groot netwerk onder leveranciers. U bent gericht op gebruikersperspectief en hebt bij voorkeur affiniteit met bewonersgesprekken.
  1 broker | 16-24 uur
 • VERGUNNINGVERLENER MILIEU

  5 dagen geleden

  Onbekend - Dordrecht

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-4-2018 om 12:00 uur De werkzaamheden van de Senior Vergunningverlener milieu bestaan uit: Samen met bedrijven de milieutechnische inpasbaarheid van nieuwe initiatieven/ activiteiten bekijken; Toetsen van aanvragen aan de hand van wettelijke bepalingen en de ruimtelijke inpasbaarheid van inititatieven/ activiteiten; Bedrijfsbezoeken afleggen i.v.m. de actualiteit van de omgevingsvergunning; Vergunningen opstellen en aanvragen procedureeel/ administratief afhandelen; Spin in het web voor alle (wettelijke) adviseurs en belanghebbende in het vergunningenproces; Vraagbaak voor alle collega's; Overzicht houden over complexe dossiers; Tijdige bestuurlijke opschaling waarbij gebruik gemaakt wordt van een inhoudelijke volwaardige onderbouwing in de vorm van rapportages en/of memo's.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-5-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-4-2018
 • Technisch objectmanager (28-32 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent op tactisch gebied verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het technisch beheer en onderhoud aan meerdere objecten (circa 85.000 vierkante meter) op basis van meerjarenonderhoudsplannen en uitgevoerde gebouwinspecties. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikers in de panden en ziet hiervoor toe op de organisatie en uitvoering van relevante wet- en regelgeving. U bepaalt aan de hand van risicoanalyses de noodzaak van het technisch onderhoud (zowel curatief als preventief) en betrekt hierbij extern advies indien nodig. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van energiedoelstellingen. U legt financiële verantwoording af aan de eigenaar (het organisatieonderdeel Vastgoed) met betrekking tot de inzet van middelen. U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van (technische onderhouds)contracten (de opdrachtverstrekking). U stuurt op een functionele wijze de technisch servicecoördinator aan. Eisen U beschikt minimaal over een afgeronde technische hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als technisch objectmanager. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van assetmanagement en/of vastgoedmanagement (bijvoorbeeld NOVAM, MRE, MSRE, RVGME of hbo Vastgoedmanagement). U bent in het bezit van een VCA-certificering. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als assetmanager of portefeuillemanager, opgedaan bij een vastgoedbeheerder. U hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid op pandniveau, zoals: asbest legionella (NEN 1006) veiligheid elektrische installaties (NEN 3140 en NEN 1010) brandveiligheid (Bouwbesluit 2012) bouwveiligheid (Arbowet en Bouwbesluit 2012) VCA-persoonscertificering dakveiligheid (NEN 3149)
  1 broker | 28-32 uur
 • BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR

  6 dagen geleden

  Onbekend - Eemnes

  5-2018 Einddatum: 14-09-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18-24 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 09:00 uur In onze organisatie werk je voor verschillende opdrachtgevers; de drie colleges. Je klanten zijn de burgers en ondernemers van de drie gemeenten. Je kunt je feilloos bewegen binnen deze verschillende speelvelden, Je komt werken in team handhaving van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Juridische zaken. Je ziet toe op de naleving van algemene regels, verordeningen, concepten, wet- en regelgeving, etc. Je verricht daartoe preventieve surveillance, die gericht is op het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de drie gemeenten. Je hebt een oor- en oogfunctie en jouw aanwezigheid, houding en optreden zorgen ervoor dat de drempel tussen inwoners en de gemeenten wordt verlaagd. Jouw takenpakket bestaat onder andere uit: Het houden van toezicht op de naleving van de APV en Bijzondere wetten en het ter zake uitvoeren van controles; Uitvoeren van controles op het gebied van parkeren; Aanspreken van overtreders: je corrigeert gedrag en verbaliseert in geval van overtreding van de regels; Toelichting van verbalen op verzoek van derden (o.a. de rechtbank).
  1 broker | 18-24 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 14-09-2018 | deadline: 26-04-2018
 • JURIDISCH ADVISEUR VHT

  6 dagen geleden

  Onbekend - Venlo

  5-2018 Einddatum: 15-08-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 12 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 09:00 uur Het team Juridische Zaken houdt zich in grote lijnen bezig met de volgende werkzaamheden: Bezwaar- en beroepschriften; Klachten; Civiele procedures; Advisering complexe dossiers; Aansprakelijkstellingen; Juridische kwaliteitszorg. De Adviseur VHT-C (juridisch) Adviseert medewerkers op het gebied van omgevingsrecht, met het taakaccent milieu; Adviseert medewerkers die toezicht houden op het gebied van milieu; Adviseert op de handhaving van bovengenoemd aandachtsgebied; Levert tekstvoorstellen aan voor de juridische paragraaf in besluiten, brieven en collegevoorstellen in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving; Levert een bijdrage aan de juridische kwaliteit van de producten van de ondersteunde teams. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 12 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 15-08-2018 | deadline: 26-04-2018
 • CONSULTANT VERKEERSREGELINSTALLATIES EN DATACOMMUNICATIE VOORZIENINGEN

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  1-05-2018 Einddatum: 30-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 27 Sluitingsdatum: 01-05-2018 om 08:00 uur Te leveren producten: Opstellen van Planning van uitrol datacommunicatie apparatuur in Verkeersregel installaties Opstellen kaart met inkoppelpunten NMA netwerk Onderhouden en registratie van apparatuur in servicemanagement tool. Opstellen van advies bij werkzaamheden in de openbare ruimte aangaande Verkeersregel installaties.
  1 broker | 27 uur | startdatum: 01-05-2018 | einddatum: 30-04-2019 | deadline: 01-05-2018
 • HANDHAVER BODEM

  1 week geleden

  Onbekend - Gouda

  5-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 04-05-2018 om 09:00 uur Je gaat aan de slag bij de vakgroep Bodem & Archeologie die bestaat uit ruim 20 medewerkers. De vakgroep Bodem heeft veel kennis en kwaliteit in huis en neemt binnen de overheidswereld een vooraanstaande positie in. Zo is de vakgroep koploper bij het implementeren van het Besluit bodemkwaliteit, het gebruik van bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen en de handhaving van grondstromen binnen de regio. Als Handhaver Bodem word je belast met het toezicht en de handhaving van grondstromen die in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (BBK) toegepast worden in de regio alsmede handhavende taken in het kader van de Wet Bodembescherming (WBB).
  1 broker | 32 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 04-05-2018
 • Adviseur omgeving (36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Lelystad / Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U ondersteunt en adviseert de omgevingsmanager en afdelingen binnen de organisatie. U bent verantwoordelijk voor de aansturing, begeleiding, coördinatie en bewaking van werkzaamheden en/of opdrachten door derden. U begeleidt medewerkers van ingenieursbureaus, communicatiebureaus en interne afdelingen. U legt vast op welke wijze verschillende stakeholders worden betrokken en in hoeverre eisen, randvoorwaarden en wensen vanuit stakeholders invloed hebben op het uiteindelijke projectresultaat. U onderhoudt contact met gemeenten, provincies, aannemers, belangenorganisatie en hulpdiensten. U bent in overleg met collega’s uit het cluster verantwoordelijk voor het opzetten en trekken van een operationeel team dat zelfstandig operationele taken binnen het prestatiecontract uitvoert. U levert managementinformatie aan en monitort en analyseert adviesproducten. U beantwoordt publieksvragen en informeert omwonenden en andere belanghebbenden. U verzorgt de organisatie en inhuur van externe projectcommunicatie en stuurt deze aan. U communiceert naar betrokken spelers over resultaten van monitoring en inventarisaties. U draagt bij aan de verbetering en standaardisering van het omgevingsmanagementproces. U vervult desgewenst de rol van omgevingsmanager binnen het IPM-team. U maakt een risicoanalyse van het netwerk en vertaalt deze naar actoren. U integreert getoetste resultaten en producten in het projectresultaat. U kent de omgeving en verbindt interne en externe klanten met elkaar. U definieert de opdracht aan de markt en begeleidt de uitvoering. U stuurt eventueel een beperkt eigen team aan. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van sociale geografie, planologie, bedrijfskunde, bestuurskunde of politicologie. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met omgevingsmanagement. U hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken en omgevingsmanagementprocessen. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met advisering. U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met de organisatie en inhuur van externe projectcommunicatie en het mede aansturen hiervan. U hebt ervaring met het beantwoorden van publieksvragen en het informeren van omwonenden en andere belanghebbenden. U hebt ervaring met de omgeving en/of ketens en relevante spelers en hun rol en/of positie op operationeel en/of tactisch niveau. U hebt inzicht in en kennis van de werkprocessen en organisatieonderdelen van de opdrachtgever.
  1 broker | 36 uur
 • SCHULDHULPVERLENER

  1 week geleden

  Onbekend - Steenwijk

  7-05-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 09:00 uur Je werkt mee in een team van collega's en voert daarbij alle taken op het gebied van Schuldhulpverlening in de 1e lijn uit. Je voert aanmeldings-, intake- en voortgangsgesprekken en stelt samen met de aanvrager een plan van aanpak op. Je begeleidt de aanvrager bij de uitvoering van dit plan. Hieronder kunnen budgetadvies en coaching vallen maar ook het mede zorgdragen voor stabilisatie van inkomsten en uitgaven. Je inventariseert schulden en realiseert betalingsregelingen. Zo nodig verwijs je aanvragers door naar ketenpartners of naar de 2de lijn. Je voert regie op de trajecten die in 2de lijn bij de GKB zijn ingezet. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 07-05-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-04-2018
 • VERGUNNINGVERLENER RUIMTELIJKE ORDENING

  1 week geleden

  Onbekend - Nederweert

  6-2018 Einddatum: 18-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 08:00 uur ln verband met toegenomen aanvragen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan zijn wij op korte termijn op zoek naar een vergunningverlener ruimtelijke ordening voor 16 uur per week voor de duur van vier maanden. Het is een organisatie met een groot buitengebied en met veel agrarische bedrijvigheid en intensieve veehouderijen. De werkzaamheden hebben daarom voor een groot gedeelte betrekking op (agrarische) initiatieven in het buitengebied. Maar de werkzaamheden kunnen ook betrekking hebben op stedelijk gebied. Functie-inhoud: behandelt (principe-)aanvragen omgevingsvergunningen binnenplanse, buitenplanse afwijkingen en kruimelgevallen incidenteel adviseren over en begeleiden van bestemmingsplanprocedures behandelt zienswijzen, bezwaren en beroep op gebied van taakveld omgevingsvergunning ruimtelijke ordening voert overleg met externen en internen t.b.v. procedure beantwoordt (complexe) klantvragen en interne vragen, onderzoekt en adviseert over onderwerpen op het vakgebied ruimte registreert in geautomatiseerd vergunningensysteem De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 18-06-2018 | einddatum: 18-10-2018 | deadline: 26-04-2018
 • SPECIALIST BODEMINFORMATIE

  1 week geleden

  Onbekend - Venlo

  18 Einddatum: 1-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 27-4-2018 om 09:00 uur Het team Bouwen en Milieu werkt samen met de inwoners en bedrijven aan een mooier, veiliger en duurzamer Venlo. Nu én in de toekomst. Het team doet dat vanuit de rol van dienstverlener door: Te luisteren naar de behoefte van onze klanten; Rekening te houden met de gewenste kwaliteit van de leefomgeving met specifieke aandacht voor fysieke veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit en gezondheid; Meer ruimte te bieden waar het kan en duidelijk regels stellen waar het moet; De verschillende belangen (bouwen, milieu, bodem, planologie, economie, leefbaarheid etc.) integraal af te wegen bij vergunningaanvragen, meldingen en ruimtelijke plannen; Het tijdig afhandelen van vergunningaanvragen, meldingen en verzoeken.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-6-2018 | einddatum: 1-10-2018 | deadline: 27-4-2018
 • Bestuursjurist

  1 week geleden

  Onbekend - noord-holland utrecht

  About the job Het team Juridische Zaken en Veiligheid is opzoek naar een bestuursjurist die de lopende zaken kan oppakken. De focus binnen deze functie ligt op: Subsidie, AWB, Privacyrecht en Verordeningen. Het is een opdracht voor 5 -6 maanden voor ongeveer 28 uur.
  1 broker
 • Recruiter / Consultant (medior / senior)

  1 week geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Wat je gaat doen en wat we van je vragen, lees je hieronder. Taken  Je herkent talent en ervaring op basis van cv’s. Je adviseert de kandidaten om de juiste kennis en ervaring te benoemen in hun cv. Je stemt uitvragen af met opdrachtgevers. Je verricht zoekacties ten behoeve van de werving van kandidaten, zowel met behulp van onze eigen database als met de beschikbare searchengines van jobboards en LinkedIn. Je benadert kandidaten en onderhoudt telefonisch contact. Je realiseert een passende match tussen alle partijen. Je onderhoudt contact met de opdrachtgevers en medewerkers in je portefeuille. Je begeleidt jouw medewerkers en ondersteunt ze bij hun projecten en ontwikkeling. Je beoordeelt binnengekomen aanvragen en pakt deze (in overleg met het team) op. Als senior consultant begeleid je junioren hierin en laat hen zoekopdrachten voor jou uitvoeren. Je voert zelfstandig sollicitatiegesprekken. Je gaat met kandidaten in gesprek over de arbeidsvoorwaarden en loon- en tariefafspraken. Je analyseert de arbeidsmarkt en signaleert kansen en bedreigingen. Je draagt als senior consultant bij aan de vorming en opleiding van junioren. Eisen Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding. Je hebt als consultant (of in een vergelijkbare rol) werkervaring opgedaan in de arbeidsbemiddeling (medior consultant minimaal 3 jaar, senior consultant minimaal 5 jaar). Je bent resultaatgericht, analytisch en besluitvaardig. Je bent representatief, assertief en communicatief sterk. Je hebt interesse in de voor ons relevante vakgebieden. Je bent flexibel en beschikt niet over een 9-tot-5-mentaliteit. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent in het bezit van een rijbewijs. Wat bieden wij  Een leuke informele werkomgeving. Een inwerktraject (afgestemd op je ervaring). Een goed en marktconform salaris. Een uitstekende bonusregeling. Een leaseauto of een regeling voor het gebruik van je eigen auto. Ondersteuning bij secretariële, administratieve en commerciële werkzaamheden (uitwerken van cv’s, schrijven van vacatures, opstellen van overeenkomsten).
  1 broker | 40 uur
 • CONSULENT ZORG EN ONDERSTEUNING

  2 weken geleden

  Onbekend - Panningen

  5-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 09-05-2018 om 09 :00 uur De medewerkers van het cluster Zorg en Ondersteuning bieden de burgers ondersteuning, zodat iedereen binnen de maatschappij zo goed mogelijk kan meedoen. Dit gebeurt door het voeren van een gesprek om te inventariseren op welke levensgebieden knelpunten zitten. Samen met de burger worden vervolgens conclusies getrokken en de meest passende ondersteuning gekozen. Dit kunnen voorzieningen binnen het dorp zijn, binnen het eigen netwerk of, als dat geen oplossing biedt, kan het een maatwerkvoorziening zijn. Je belangrijkste taak is het voeren van deze gesprekken met de burger. Je maakt hierbij een heldere analyse van de situatie en stelt bijbehorende doelen op. Dit alles leg je vast in een ondersteuningsplan. Om het werk goed te kunnen doen is het noodzakelijk een netwerk van burgers en (professionele) partners in de gemeente te hebben, of op te kunnen bouwen. We verwachten dat een consulent hierin zelf ondernemend is en actief de samenwerking op zoekt. De meldingen die je op gaat pakken gaan voornamelijk over een ondersteuningsvraag ten aanzien van begeleiding en/of dagbesteding (voorheen AWBZ).Soms zullen er meldingen ten aanzien van alle andere maatwerkvoorzieningen, bijvoorbeeld huishoudelijk werk, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, aan bod komen. Ook heb je de verantwoordelijkheid om samen met de andere consulenten binnen het cluster voor bezetting van de intake te zorgen. Dit betekent de burger via telefoon, e-mail of vrije inloop informatie en advies geven. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 28-05-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 09-05-2018