Overheid opdrachten | 36 opdrachten
 • PROJECTLEIDER STANDAARDISEREN BEGRIPPEN FYSIEKE LEEFOMGEVING

  1 week geleden

  Onbekend - Den Haag

  1-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 12:00 uur De projectleider harmonisatie en standaardisatie van begrippen is verantwoordelijk voor: Het organiseren van het project Harmonisatie en Standaardisatie begrippen als onderdeel van het programma Invoering Omgevingswet binnen de organisatie. Het realiseren van inzicht en analyse van set van begrippen die in aanmerking komen voor standaardisering en harmonisering; formulering van ambitie en stappen tot 2021 en vooruitblik naar 2024. Het organiseren van de inbreng en de betrokkenheid vanuit gemeenten, onder meer vanuit G4 en G40, en betrokkenheid van ketenpartners. Het opstellen van het projectplan “Standaardiseren begrippen” voor 2019. Afstemming met en input leveren voor het verder ontwikkelen van de Stelselcatalogus Omgevingswet. Verder is de projectleider verantwoordelijk voor gangbare PL-activiteiten: Coördineren van het project in haar brede omgeving (binnen en buiten de organisatie); Organiseren van projectoverleg en afstemming met andere projecten; Bepalen (i.s.m. een groep gemeenten) van de ambitie en stappen, en sturen op de tijdige oplevering van de resultaten; Beheren/bewaken van de voortgang, het budget en het bewaken van de uren; Rapporteren aan de programmamanager Invoering Omgevingswet.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 27-09-2018
 • Projectleider grondzaken (16 tot 36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U organiseert en stuurt op alle werkzaamheden met betrekking tot de grondzaken in de projecten. U vervult de rollen van projecttrekker, contractvormer, onderhandelaar, financieel expert en procesmanager bouw- en woonrijp maken. U draagt zorg voor grond-, transformatie- en kavelexploitaties en grondprijsonderhandelingen. U fungeert als het verantwoordelijk aanspreekpunt voor de opdrachtgever. U draagt zorg voor goede communicatie en juridisch-financiële afhandeling van alle grondzakelijke aspecten, zoals het contractbeheer, kostenverhaal, erfpachtovereenkomsten, het begeleiden van tenders en het selecteren van marktpartijen. U creëert interne afstemming binnen de afdeling ten aanzien van kaders en adviezen. U draagt zorg voor het (laten) leveren van bouwrijpe grond. U voert onderhandelingen. U draagt zorg voor de planvorming van projecten, ontwikkelstrategieën en contractvorming. U brengt tenders op de markt. Eisen  U beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van planologie, sociale geografie, bouwkunde, bestuurskunde, bedrijfseconomie en/of rechten. U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met gebieds- en vastgoedontwikkelingen, erfpacht (uitgiften en transformaties) en de Wet voorkeursrecht gemeenten. U hebt in de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als projectleider grondzaken bij een grotere gemeente (minimaal 100.000 inwoners). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan als zelfstandig functionerend projectleider grondzaken binnen een G4-gemeente. U hebt aantoonbare ervaring met het zelfstandig managen van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. U hebt aantoonbare ervaring met contractvorming en onderhandelen. U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met grondexploitaties en erfpacht.
  1 broker | 16 tot 36 uur
 • Regisseur grondcontracten (32 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Almere

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U beheert de (grond)contracten die afgesloten zijn, ziet toe op de afspraken op het gebied van koop-, huur-, bruikleen-, pacht- en erfpachtovereenkomsten en treedt indien nodig handhavend op. U werkt binnen de kaders van het grondprijzenbeleid en de door juristen en uitgiftemedewerkers afgesloten contracten. U spreekt de wederpartijen aan op betalingsverplichtingen. U sluit nieuwe (verlengings)overeenkomsten. U houdt de contracttermijnen bij op basis van de GISA-database. U fungeert als het externe aanspreekpunt voor contractpartijen en curatoren. U fungeert als het interne aanspreekpunt voor de financiële administratie, uitgiftemedewerkers en juristen voor het contractbeheer. U levert rapportages over de stand van zaken van de bestaande contracten. U draagt zorg voor het tijdig signaleren van acties, zoals verlenging, onderhoud en verzekeren en handelt deze af. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met privaatrechtelijke grondcontracten. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt afgeronde opleiding Makelaardij, Rentmeester en/of Vastgoedrecht. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 4 jaar werkervaring opgedaan met het afsluiten van privaatrechtelijke contracten. U hebt aantoonbare werkervaring met het bepalen van grondprijzen, (geliberaliseerde) pachtprijzen en verjaringen. U hebt in de afgelopen 5 jaar kennis opgedaan van huurrecht, erfpacht en agrarische pacht, verkregen door werkervaring of afgeronde cursussen.
  1 broker | 32 uur
 • Projectleider grondzaken (16 tot 36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U organiseert en stuurt op alle werkzaamheden met betrekking tot de grondzaken in de projecten. U vervult de rollen van projecttrekker, contractvormer, onderhandelaar, financieel expert en procesmanager bouw- en woonrijp maken. U draagt zorg voor grond-, transformatie- en kavelexploitaties en grondprijsonderhandelingen. U fungeert als het verantwoordelijk aanspreekpunt voor de opdrachtgever. U draagt zorg voor goede communicatie en juridisch-financiële afhandeling van alle grondzakelijke aspecten, zoals het contractbeheer, kostenverhaal, erfpachtovereenkomsten, het begeleiden van tenders en het selecteren van marktpartijen. U creëert interne afstemming binnen de afdeling ten aanzien van kaders en adviezen. U draagt zorg voor het (laten) leveren van bouwrijpe grond. U voert onderhandelingen. U draagt zorg voor de planvorming van projecten, ontwikkelstrategieën en contractvorming. U brengt tenders op de markt. Eisen  U beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van planologie, sociale geografie, bouwkunde, bestuurskunde, bedrijfseconomie en/of rechten. U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met gebieds- en vastgoedontwikkelingen, erfpacht (uitgiften en transformaties) en de Wet voorkeursrecht gemeenten. U hebt in de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als projectleider grondzaken bij een grotere gemeente (minimaal 100.000 inwoners). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan als zelfstandig functionerend projectleider grondzaken binnen een G4-gemeente. U hebt aantoonbare ervaring met het zelfstandig managen van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. U hebt aantoonbare ervaring met contractvorming en onderhandelen. U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met grondexploitaties en erfpacht.
  1 broker | 16 tot 36 uur
 • Medior communicatieadviseur (24 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U geeft strategisch communicatieadvies aan de verschillende opdrachtgevers. U ontwikkelt een communicatiestandaard voor het programma. U bent verantwoordelijk voor het redigeren van teksten, het aanleveren van (online) content en de totstandkoming van relevante communicatiemiddelen. U bent het aanspreekpunt voor verschillende afdelingen binnen de gemeente als het gaat om communicatie vanuit het programma. Eisen  U beschikt minimaal over een hbo en/of wo werk- en denkniveau. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als communicatieadviseur bij een grote complexe organisatie. U hebt kennis van en ervaring met het produceren van alle mogelijke communicatiemiddelen. U hebt ervaring met het schakelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt minimaal 1 jaar ervaring met de inzet van webtechnologie en social media. U hebt als communicatieadviseur minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan met interne communicatie. U hebt ervaring met of interesse in communicatie over vastgoed- of infrastructurele projecten.
  1 broker | 24 uur
 • Manager recruitment (36-40 uur)

  2 maanden geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U creëert samen met het managementteam een visie en strategie voor de afdeling Interim-management en Detachering en betrekt anderen hierbij. U draagt zorg voor het verder uitbouwen van de recruitmentafdeling en levert hiermee een bijdrage aan de groei van de organisatie. U rapporteert rechtstreeks aan de managing partner die tevens als sparringpartner functioneert. U bent verantwoordelijk voor het gehele proces van interim- en werving- en selectieopdrachten. U bent creatief in het zoeken naar kandidaten en maakt hierbij gebruik van meerdere kanalen, zoals de database, uw eigen netwerk en innovatieve media. U screent de kandidaten door het afnemen van diepte-interviews, al dan niet aangevuld door andere testmethodieken. U coacht de kandidaten met het oog op een plaatsing. U draagt zorg voor het uitbreiden van het huidige klantenbestand. Eisen U hebt ervaring met recruitment binnen interim-vraagstukken en hebt ambitie om verantwoordelijkheid te nemen, leiding te geven en door te groeien binnen dit vakgebied. U hebt een sterke teamgeest, kunt autonoom werken en brengt structuur aan. U bent ondernemend en houdt van een uitdaging. U werkt resultaatgericht waarbij het halen van targets en kwaliteit u motiveren. U bent commercieel ingesteld en weet klanten op een servicegerichte manier te binden.
  1 broker | 36-40 uur