Overheid opdrachten | 48 opdrachten
 • MEDEWERKER BELEIDSUITVOERING COMMUNICATIE

  1 dag geleden

  Onbekend - Naaldwijk

  18 Einddatum: 14-5-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 1-5-2018 om 09:00 uur We zijn op zoek naar een communicatiemedewerker die onder andere affiniteit heeft met ruimtelijke en infrastructurele projecten. Je werkt aan verschillende projecten en geeft mede vorm aan participatietrajecten met inwoners, diverse maatschappelijke partijen en ondernemers. Jij ondersteunt de communicatieadviseurs bij de dagelijkse werkzaamheden en lopende projecten. Denk hierbij aan het organiseren van inspraakbijeenkomsten en klankbordgroep bijeenkomsten. Ook het opstellen van stakeholderanalyses, contact onderhouden met inwoners en het maken van nieuwsberichten behoort tot je werkzaamheden. Je stemt de taken binnen het proces op elkaar af, bewaakt het uitvoeringsproces en levert een bijdrage aan de optimalisatie daarvan. Ook ondersteun je de communicatieadviseur bij lopende projecten.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-5-2019 | deadline: 1-5-2018
 • KWALITEITSMEDEWERKER HANDHAVING

  1 dag geleden

  Onbekend - Rijswijk

  18 Einddatum: 14-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 8 Sluitingsdatum: 27-4-2018 om 09:00 uur De organisatie is een ambitieuze organisatie. Het Sociaal Domein bestaat uit meerdere (opgaven)teams. Binnen het Sociaal Domein werken we aan de transformatie van zorg en ondersteuning op basis van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Binnen het team Inkomen en Participatie werken 16 medewerkers. Zij houden zich bezig met het uitvoeren van de Participatiewet en de handhaving ervan. Het team handhaving bestaat momenteel uit twee handhaaf medewerkers. Opdracht Het ontwikkelen, samen met de uitvoering en beleidsmedewerkers, van processen en werkinstructies om de handhaving WMO en Jeugd mogelijk te maken en het deelnemen aan een regionale werkgroep.
  1 broker | 8 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-11-2018 | deadline: 27-4-2018
 • Projectleider / Contractmanager (24 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U geeft gedurende de uitvoeringsfase leiding aan het projectteam. U beheerst het contract (inclusief het wijzigingsproces) gedurende de uitvoeringsfase. U geeft invulling aan het opdrachtgeverschap richting de opdrachtnemer. U adviseert over uitvoerings- / realisatieaspecten binnen projecten in de contractvoorbereidingsfase. U bewaakt de projectscope tijdens de uitvoering en signaleert afwijkingen. U implementeert het projectplan, inclusief het contractbeheersingsplan. U stemt ontwerp- en realisatieaspecten af met belangrijke stakeholders. U rapporteert over de voortgang aan de opdrachtgever. Eisen  U hebt minimaal een academisch werk- en denkniveau, verkregen door civieltechnische werkervaring en minimaal een afgeronde technische hbo-opleiding Civiele Techniek of Technische Bedrijfskunde. U bent in het bezit van het certificaat Best Value B. U hebt in de afgelopen 12 jaar minimaal 8 jaar ervaring opgedaan als projectleider en contractmanager binnen grote infrastructurele projecten (met een omvang van minimaal 15 miljoen euro) met constructieve en maaiveldonderdelen, een UAV-gc-contractvorm en samenwerking met een bouwteam. U hebt binnen minimaal 3 projecten ervaring opgedaan met het opzetten en organiseren van een contractbeheersingsplan, het toepassen van systeemgerichte contractbeheersing en risicogestuurd werken binnen grote infrastructurele projecten (met een omvang van minimaal 15 miljoen euro). U hebt ervaring met het formeren van en leidinggeven aan een IPM-projectteam binnen vastgoed- of infraprojecten met een omvang van minimaal 15 miljoen euro. U hebt ervaring met het aansturen van de uitvoeringsfase van vastgoed- en infraprojecten (met een omvang van minimaal 15 miljoen euro) welke zijn aanbesteed conform de BVP-wijze. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt als adviseur ervaring opgedaan met de voorbereidingsfase van een project en was lid van de beoordelingscommissie binnen een project wat werd aanbesteed conform de BVP-wijze. U hebt ervaring met het toepassen van system engineering gedurende de uitvoeringsfase van contracten, inclusief klanteisen-, verificatie- en validatieprocessen. U hebt als projectleider en/of contractmanager ervaring opgedaan binnen de uitvoeringsfase van een vastgoedproject aangaande een parkeergebouw, station of terminalvoorziening.
  1 broker | 24 uur
 • ADVISEUR WATER SPECIALISATIE RUIMTE

  1 dag geleden

  Onbekend - Tiel

  5-2018 Einddatum: 16-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 12 Sluitingsdatum: 02-05-2018 om 12:00 uur De junior beleidsadviseur werkt op het raakvlak tussen water en ruimte(lijke ordening), zowel in stedelijk als landelijk gebied. Hij/zij houdt zich met name bezig met ondersteunende processen in de projectleiding en advisering watertoets. Werkzaamheden worden afgestemd met de teamleider. Taken en verantwoordelijkheden: deelnemen aan projecten in het stedelijk en landelijk gebied, zowel in- als extern met als doel het uitvoeren van plannen/projecten; vanuit het gebiedsgerichte projectteam participeren in de planvorming voor stedelijk en landelijk gebied (omgevingsadviseur), waaronder de uitvoeringsmaatregelen van waterplannen; in projecten: ondersteunen in het verwerken van klanteisen naar contractdossier; het in projecten ondersteunen in het opstellen van dossiers ten behoeve procedures en vergunningen; beoordelen vanplannen van derden in relatie tot de riolering en de ruimtelijke ordening, de watertoets; adviseren ten aanzien van de uitvoering en vergunningverlening.
  1 broker | 12 uur | startdatum: 16-05-2018 | einddatum: 16-10-2018 | deadline: 02-05-2018
 • BELEIDSADVISEUR JEUGD

  1 dag geleden

  Onbekend - Zevenbergen

  1-06-2018 Einddatum: 01-09-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 03-05-2018 om 10:00 uur Als adviseur ben je met je jouw collega’s adviseur Jeugd verantwoordelijk voor het adviseren over jeugdbeleid zowel lokaal als in regionaal verband. Jouw werkzaamheden zullen o.a. zijn: Je verbindt regionaal uitgezet beleid aan de lokale uitvoering van jeugdhulp en vice versa; Je adviseert het college en de raad over lokale en regionale uitvoering van jeugdhulp; Je organiseert interne afstemmingsoverleggen tussen beleid & uitvoering en over regionaal & lokale ontwikkelingen op het gebied van jeugd; Je neemt deel aan regionale werkgroepen over integrale uitvoering van de jeugdhulp; Je denkt mee over de nieuwe invulling van de adviesrol voor jeugd & onderwijs; Je participeert in de overleggen in het domein Mens & Maatschappij en draagt vanuit jouw ervaring je steentje bij aan de ontwikkeling van dit domein. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 01-09-2018 | deadline: 03-05-2018
 • ALLROUND TOEZICHTHOUDER/GEBIEDSBEHEERDER

  1 dag geleden

  Onbekend - Gouda

  18 Einddatum: 1-6-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 11-5-2018 om 12:00 uur De functie richt zich op het, op basis van diverse contractvormen (dominant RAW), dagelijks begeleiden en controleren van uitvoering van werken. Er wordt – voor de rol als toezichthouder - gezocht naar een gedreven en flexibele toezichthouder die zijn energie haalt uit het begeleiden van de realisatie van projecten in de openbare ruimte. Je komt het team versterken om het uitvoeringsprogramma – gestuurd door de woningbouw in het gebied - te realiseren. Incidenteel vallen de werkzaamheden in de avond, nacht of weekend uren. De variatie in het uitvoeringsprogramma zorgt er voor dat de gevraagde inzet ook varieert. Variatie in het aantal uren per week moet mogelijk zijn. Er wordt - voor de rol als (gebieds)beheerder - gezocht naar een communicatief vaardig, transparant communicerend persoon, die weet wanneer standvastig te zijn en wanneer te bewegen. Wat ga je doen 1. In de rol als toezichthouder: het controleren of een opdrachtnemer het werk conform het contract uitvoert; het controleren of een opdrachtnemer het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert; bewaken van projecten op voortgang van tijd en kwaliteit; verwerking van de bestek administratie conform RAW systematiek; bewaken van het budget op basis van bestekposten en verrekenprijzen; het in eerste instantie beoordelen van meer-, minder- en bijwerk; het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering; het adequaat signaleren en bijsturen als de wijze van werken in relatie tot omgevingsaspecten, ARBO, (technische) kwaliteit, materieelinzet en/of het contract niet geleverd wordt / kan worden; het houden van voortgangsoverleg inclusief het maken van de verslaglegging hiervan. 2. In de rol als (gebieds)beheerder: het beheren van (delen van) het plangebied in de situatie dat er nog geen overdracht aan de gemeente Gouda heeft plaatsgevonden; het zorgen voor een goede overdracht van opdrachtnemer naar de beheerafdeling van de gemeente Gouda bij afronding van een (deel)project; het communiceren met burger(s) en andere belanghebbenden over omgevingsfactoren en of klachten tijdens de uitvoering; het fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle (nieuwe) bewoners, kaveleigenaren, aannemers, gasten en andere bezoekers van Westergouwe; het coördineren van de K&L-vergunningaanvragen aan de gemeente Gouda die nutsbedrijven moeten indienen, stemt deze af met betrokkenen bij het projectbureau en de gemeente, en handelt deze administratief af; het controleren op naleving van de gemaakte afspraken rondom (tijdelijk) uitgegeven werkterreinen in het kader van een formele werkterreinprocedure en actief handhaven hierop; het incidenteel verrichten van hand- en spandiensten tijdens informatieavonden, open dagen en andere activiteiten van het projectbureau; het aansturen van de dagelijkse activiteiten om het plangebied ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’ te houden; het aansturen van de maatregelen in het kader van ecologie (broedvrij houden plangebied).
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-6-2018 | einddatum: 1-6-2020 | deadline: 11-5-2018
 • OMGEVINGSMANAGER INGENIEURSBUREAU

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  7-05-2018 Einddatum: 07-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 - 36 Sluitingsdatum: 02-05-2018 om 08:00 uur In de regio wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd van 2.700 woningen. De wijk bestaat uit diverse wooneilanden die worden omringd door kademuren en verbonden door 15 bruggen. De wijk wordt gefaseerd gerealiseerd en is daardoor een bouwlogistieke opgave. Om dit goed te organiseren is er een aparte functie van bouwcoördinator in het team Houthaven. Als bouwcoördinator ben je de spil in de uitvoering. Je bent voorzitter van het Uitvoeringsoverleg waarbij je met alle uitvoerders van bouwende partijen in de Houthaven bouwlogistieke zaken afstemt. Daarnaast ben je voorzitter van het Bouwlogistiek- en BLVC-overleg, waarbij je BLVC-plannen met een team van deskundigen beoordeelt en vaststelt. En als laatste ben je voorzitter van het Kabels- en leidingoverleg zodat de uitvoering en planning van hun werkzaamheden aansluit bij de ontwikkeling van de Houthaven. Je werkt intensief samen met het projectteam. Als bouwcoördinator ben je verantwoordelijk voor een gecontroleerde bouwlogistieke uitvoering, die voldoet aan de vastgestelde BLVC-kaders voor de Houthaven. De werkzaamheden zijn divers en zijn afhankelijk van het project gericht op: Stakeholdermanagement (tactisch en operationeel) Communicatiestrategie opstellen Bestuurlijk besluitvorming Verkeersmanagement (oa BLVC -plannen)
  1 broker | 32 - 36 uur | startdatum: 07-05-2018 | einddatum: 07-05-2019 | deadline: 02-05-2018
 • Contractmanager (36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U voert het contractmanagement uit voor gemeentebrede contracten. U overlegt met leveranciers over de (facilitaire) contracten. U controleert en beoordeelt contractafspraken, de kwaliteit van de dienstverlening, prijsverhogingen, overzichten, rapportages en leveranciersprestaties. U neemt deel aan en levert informatie ten behoeve van aanbestedingstrajecten. U legt verantwoording af over het gerealiseerde inkoopresultaat op contract- en product- / dienstniveau. U draagt zorg voor gemeentebrede producten (catering, bedrijfskleding, gescheiden afvalinzameling). U bent betrokken bij adviesaanvragen en de ontwikkeling van beleid voor facilitair inhoudelijke overeenkomsten. U onderhoudt contact met teamleiders en hoteliers over meerdere gemeentebrede raamovereenkomsten. U volgt ontwikkelingen en trends op de leveranciersmarkt en werkt mee aan het optimaliseren van het contractmanagement. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde facilitaire hbo-opleiding, bij voorkeur aangevuld met een bedrijfskundige opleiding. U bent in het bezit van het diploma NEVI 1 of vergelijkbaar. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met contractmanagement, inkoop en/of facilitair management. U hebt ervaring met facilitaire dienstverlening. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met het uitdenken van processen.
  1 broker | 36 uur
 • REGISSEUR SCHULDHULPVERLENING

  2 dagen geleden

  Onbekend - Breda

  18 Einddatum: 31-8-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 3-5-2018 om 16:00 uur Als Regisseur Schuldhulpverlening voor de regio ben je verantwoordelijk voor (delen van) het schuldhulpverleningstraject die andere gemeenten bij ons inkopen. Je bent gewend om zelfstandig aanvragen schuldhulpverlening af te handelen. Dit gebeurt volgens de wensen van de betreffende opdracht gevende gemeenten. Doel van dit alles is om samen met de klant toe te werken naar een maximale financiële zelfredzaamheid. Je brengt de financiële situatie in kaart en je beoordeelt of een klant in aanmerking kan komen voor een schuldregeling. Je werkt samen met flankerende hulpverlening, schrijft een plan van aanpak voor de klant, zodat de klant weet waar hij aan toe is en je draagt goed over aan je collega’s van fase 2, zodat zij verder kunnen met het daadwerkelijke schuldregelen. Je denkt in oplossingen en kunt uitstekend communiceren. Je bent resultaatgericht.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-6-2018 | einddatum: 31-8-2018 | deadline: 3-5-2018
 • PROJECTLEIDER IMPLEMENTATIE TOEGANG ZORG EN WELZIJN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Uden

  3-09-2018 Einddatum: 01-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 02-05-2018 om 17:00 uur Projectleider implementatie van de nieuwe toegang voor zorg en welzijn. Stuurt het nieuwe team aan en begeleidt hen in hun nieuwe taak. Is ook betrokken bij overleg op casusniveau. Teamvorming is een belangrijk onderdeel van de taak. Daarnaast signaleert de projectleider welke zaken in de nieuwe toegang nog verder uitgewerkt of opgepakt moeten worden. Dit wordt afgestemd met de opdrachtgever vanuit de organisatie.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 03-09-2018 | einddatum: 01-03-2019 | deadline: 02-05-2018
 • BELEIDSONDERSTEUNER LANDELIJK GEBIED

  2 dagen geleden

  Onbekend - Zwolle

  05-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-32 Sluitingsdatum: 02-05-2018 om 14:30 uur Je opdracht is bij de eenheid RB van de opdrachtgever. Als beleidsondersteuner Landelijk gebied maak je onderdeel uit van een specialistisch team met verschillende achtergronden. Het landelijk gebied is een van de speerpunten van het team RBBR. Andere belangrijke thema’s zijn water, wonen en ruimtelijke kwaliteit. Het team RBBR geeft samen met partners als gemeenten en waterschappen vorm aan ruimtelijke ontwikkelingen. In het landelijk gebied zijn vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en landgoederen actuele thema’s die volop in beweging zijn. Opdracht omschrijving Binnen de opdrachtgever spelen er meerdere vraagstukken in het landelijk gebied. Voor deze opdracht zoeken we ondersteuning voor de volgende onderwerpen: Het behandelen van ruimtelijke plannen in het buitengebied. Plannen bespreken met initiatiefnemers en afstemmen met interne afdelingen. Advisering op de plannen verzorgen, met daarbij een doorkijk naar mogelijke raakvlakken met de WABO Verantwoordelijkheden / Resultaten Zelfstandige beoordeling van ruimtelijke plannen voor het landelijk gebied. Opstellen van integrale advisering tav ruimtelijke plannen in relatie tot wRO en Wabo.
  1 broker | 24-32 uur | startdatum: 21-005-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 02-05-2018
 • KLANTMANAGER TERUGVORDERING EN VERHAAL

  2 dagen geleden

  Onbekend - Veldhoven

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 3-5-2018 om 17:00 uur De junior klantmanager terugvordering en verhaal houdt zich bezig met beslagleggingen. Hij/zij legt de beslagen vast door middel van een derdenverklaring, past de beslagvrije voet aan, geeft informatie en onderhoudt contacten aan deurwaarders en derden. Daarnaast ondersteunt de junior klantmanager terugvordering en verhaal de klantmanager terugvordering en verhaal met het beoordelen, rapporteren en terugvorderen van ten onrechte of te veel verstrekte uitkeringen (o.a. levensonderhoud, bijzondere bijstand, leenbijstand of externe verrekeningen).
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-5-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 3-5-2018
 • KLANTMANAGER WMO (PROCESREGISSEUR)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Breda

  18 Einddatum: 31-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 30 Sluitingsdatum: 2-5-2018 om 15:00 uur De organisatie is verantwoordelijk voor de Wmo in Breda. Binnen het Sociaal Economisch Domein van de gemeente Breda willen we burgers toegankelijk, integraal en snel ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het Zorg voor Elkaar Breda Netwerk. Wat: Het is de bedoeling dat iedere klant die gebruik maakt van diensten en voorzieningen die door de gemeente worden toegekend, een plan heeft en een regisseur die toeziet op het effect van de inzet. We zoeken een klantmanager die klanten met de vraag naar een maatwerkvoorziening, kan ondersteunen bij het maken van een persoonlijk plan. Het gaat vaak om klanten met problemen op meerdere levensdomeinen. De procesregisseur maakt afspraken met de klant en andere partijen over benodigde ondersteuning en kent deze waar nodig toe. Bij het toekennen van een maatwerkvoorziening stuurt de klantmanager op het proces en monitort de resultaten. Hij/zij is aanspreekbaar voor de klant en betrokken partijen indien er knelpunten zijn in de uitvoering van het plan. Hij/zij onderneemt actie als doelen niet gehaald worden. Hij/zij schaalt de zorg weer af zodra dit kan. Hoe: De klantmanager voert gesprekken met klanten die problemen ervaren op een van de levensdomeinen. De klantmanager werkt nauw samen met partijen uit het voorliggend veld (o.a. maatschappelijk werk) en met aanbieders van Wmo zorg. De klantmanager betrekt waar naar nodig andere gemeentelijke professionals op het terrein van werk en inkomen, schulden, jeugd etc. Omdat het soms gaat om complexe casuïstiek organiseert de klantmanager waar nodig netwerkgesprekken met de betrokkenen om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk sprake is van 1 plan, waaraan de klant en partijen samen werken. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 30 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 31-10-2018 | deadline: 2-5-2018
 • TEAMLEIDER WERK EN INKOMEN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Oldenzaal

  18 Einddatum: 31-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 17:00 uur Specifieke kenmerken van de functie teamleider Werk en Inkomen zijn: Is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan de Domeinmanager Heeft tactische en operationele verantwoordelijkheid voor het team en de teamresultaten Vakdisciplines zijn onder andere; klantcontacten werk, Wsw en inkomen, leerplicht/rmc en administratieve ondersteuning. Directe klantcontacten met een directe impact op het imago van de gemeente. Je geeft leiding aan een team van meer dan 20 personen en vervult daarnaast een rol ten aanzien van de ontwikkeling en veranderprocessen binnen Werk en Inkomen. Binnen je rol als teamleider richt je je primair op de taakvelden Werk en Inkomen, maar je bent ook mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het Maatschappelijk Plein. Je bent in staat te luisteren naar medewerkers, te verbinden en te vernieuwen en hebt aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Je hebt ervaring binnen het vakgebied en bent in staat om de medewerkers te coachen en verantwoordelijkheid te laten nemen. Je draagt zorg voor de ontwikkeling van het team als geheel en brengt de capaciteiten binnen het team samen. Je stuurt op het realiseren van de resultaatafspraken met medewerkers in het primaire proces en op de mijlpalen en resultaten binnen ontwikkelingstraject. Je hebt oog voor deze bijzondere fase van organisatieontwikkeling en op de impact daarvan op medewerkers.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-5-2018 | einddatum: 31-10-2018 | deadline: 26-04-2018
 • ADVISEUR TOEZICHT EN HANDHAVING

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amstelveen

  1-06-2018 Einddatum: 01-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 21 Sluitingsdatum: 04-05-2018 om 17:00 uur De adviseur Toezicht en Handhaving heeft als taak het team te begeleiden bij de komende veranderingen. Je bent verantwoordelijk voor de verder professionalisering van het team en de optimalisering van de processen rondom toezicht en handhaving in de applicatie Squit XO. Belangrijk is daarbij dat voldaan wordt aan de eisen die vanuit het Interbestuurlijk toezicht en in het licht van de kwaliteitscriteria 2.0 worden gesteld. Verder bent je verantwoordelijk voor het voorbereiden van nieuwe VTH-beleidsplannen en lever je een bijdrage aan een nieuw integraal Uitvoeringsprogramma en de Jaarrapportage. Als adviseur Toezicht en Handhaving beschik je over de volgende competenties: Politiek bestuurlijke sensitiviteit Klantgericht Resultaatgericht Betrouwbaar Flexibel Integraal werken Besluitvaardig Deskundig Communicatief sterk
  1 broker | 21 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 01-06-2019 | deadline: 04-05-2018