Overheid opdrachten | 42 opdrachten
 • CASEMANAGER JEUGD

  1 dag geleden

  Onbekend - Hoofddorp

  1-01-2019 Einddatum: 30-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 28-11-2018 om 17:00 uur Als casemanager Jeugdzorg ben je onderdeel van team Zorg en Ondersteuning. Je geeft informatie en advies aan jeugdigen en opvoeders op alle levensdomeinen. Je vindt het leuk om behoeften en vragen te verhelderen om jeugdigen/opvoeders vooruit te helpen. Ook ondersteun je een gezin in het maken van een ondersteuningsplan. Je past daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van een van de uitgangspunten van het Haarlemmermeers model: één gezin, één plan, één regisseur. Wat ook belangrijk is, is de samenwerking met ketenpartners. Je ziet het belang van het versterken van netwerken en neemt daarmee je positie in de keten. Tot slot signaleer én reageer je professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling/-bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind. Je staat stevig in je schoenen en neemt nadrukkelijk stelling en voert de benodigde acties uit. Werkzaamheden die hierbij horen zijn o.a.: Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet, zowel in zorg in natura als in PGB; Het afleggen van huisbezoeken en het voeren van ‘keukentafelgesprekken’; Het opstellen van beschikkingen; Het schrijven van ondersteuningsplannen; Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving; Motiveren van inwoners om hun netwerk te vergroten en contacten te versterken; Contact leggen en afspraken maken met diverse zorgaanbieders; Oppakken van complexe of enkelvoudige aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de contractmanagers
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-01-2019 | einddatum: 30-06-2019 | deadline: 28-11-2018
 • JEUGD CONSULENT WMO

  1 dag geleden

  Onbekend - Leeuwarden

  3-12-2018 Einddatum:01-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32-36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 12:00 uur Als Jeugd Consulent WMO / Medewerker Aanvraag en Antwoord B binnen het team Inkomen en Zorg ben je voornamelijk belast met het afhandelen van aanvragen op het gebied van woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (WRV). Je gaat zelfstandig op huisbezoek, werkt de rapportage uit en handelt de aanvraag administratief af (o.a. het opstellen van de beschikking en de gekozen voorziening bestellen in verschillende portalen). Tevens wordt van je verwacht dat je één dagdeel per week een telefoondienst hebt, waarbij je alle Wmo-gerelateerde vragen van bewoners beantwoordt. Je bent gewend om met een integrale blik vanuit de kanteling vragen en problemen te benaderen en op te lossen. Je bent iemand die graag in verbinding staat met onze inwoners, je beschikt dus over goede contactuele en communicatieve eigenschappen. Je bent oplossingsgericht en dienstverlenend omdat je altijd samen met de klant zoekt naar de beste oplossing. Je werkt volgens de regels en procedures maar je gebruikt je gezonde verstand. Je bent een harde werker en overtuigend en consistent in de afhandeling van (aan)vragen. Je hebt er zin in en dat is te merken aan je energieke houding.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 03-12-2018 | einddatum: 01-02-2019 | deadline: 23-11-2018
 • KLANTMANAGER BIJZONDERE BIJSTAND

  1 dag geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  18 Einddatum: 31-1-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 21-11-2018 om 09:00 uur Organisatie Zoetermeer is met bijna 125.000 inwoners uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Opdracht In de functie van Klantmanager Bijzondere Bijstand houd je je bezig met het behandelen van aanvragen bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere en noodzakelijke (onvermijdbare) kosten die burgers niet (geheel) zelf kunnen betalen, omdat zij een laag inkomen en weinig of geen vermogen hebben. Je onderhoudt eventueel persoonlijk contact met klanten bij vragen gedurende de aanvraag. Je hebt een belangrijke signalerende functie binnen de organisatie. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig beoordelen en afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet, het uitvoerig rapporteren van de aanvragen het evt. aanvullen van de reeds aangemaakte beschikkingen via PKO. Denk hierbij aan verschillende soorten kostensoorten die aangevraagd kunnen worden, namelijk individuele inkomenstoeslag, tandartskosten, bewindvoering, inrichtingskosten, dubbele huur, babypakket, kosten orthodontie, duurzame gebruiksgoederen etc.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 4-12-2018 | einddatum: 31-1-2019 | deadline: 21-11-2018
 • MEDEWERKER FINANCIEEL BEHEER SENIOR

  1 dag geleden

  Onbekend - Gouda

  3-12-2018 Einddatum: 28-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28 - 32 Sluitingsdatum: 27-11-2018 om 18:00 uur Profielbeschrijving: Meewerkend voorman Coördineren uitvoerende werkzaamheden van de collega’s Verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van tijdigheid (berichten, afrekeningen e.a.) Verantwoordelijk voor de jaarafsluiting GWS/Suite en bijbehorende jaarrekeningproces (afstemming met afdeling financiën, accountant e.a.) Verantwoordelijk voor het beschrijven van processen, taken en functies
  1 broker | 28 - 32 uur | startdatum: 03-12-2018 | einddatum: 28-06-2019 | deadline: 27-11-2018
 • NETWERKREGISSEUR JEUGD

  1 dag geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  1-01-2019 Einddatum:31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 09:00 uur Ben jij een expert op het gebied van Jeugdhulp, een geboren netwerker en wil je met jouw brede blik aan de slag voor de Zoetermeerse jeugd? Dan hebben wij een mooie kans voor jou. We zoeken een stevige contractmanager. We zoeken iemand die ons lokaal partnerschapsoverleg kan ondersteunen, een aanspreekpunt is voor de jeugdhulpaanbieders en waar nodig een kritisch gesprek kan voeren wanneer wij opvallende afwijkingen zien in onze data. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe inkoopstrategie waarbij het nauw luistert hoe preventie en specialistische jeugdhulp op elkaar aansluiten, welke lokale aanvullende afspraken gemaakt moeten worden en waar nodig moet deze worden vastgelegd in juridische documenten dan wel beleidsregels. Als jij een brede blik hebt op jeugdzorg, een ondernemende instelling hebt en makkelijk zaken oppakt, solliciteer dan als regisseur jeugdbeleid!
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 23-11-2018
 • PROJECTLEIDER ARMOEDEBESTRIJDING SENIOR

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  18 Einddatum: 17-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 29-11-2018 om 08:00 uur Werkzaamheden Armoedebestrijding staat hoog op de Amsterdamse politieke agenda. Onder armoedebestrijding vallen schuldhulpverlening en het verstrekken van voorzieningen zoals bijvoorbeeld kortingen via de stadspas en vergoedingen voor scholieren. Een goede en flexibele IV-ondersteuning is een voorwaarde voor het uitvoeren van het Amsterdamse beleid. Project 1 Het eerste project betreft het vervangen van het primaire systeem waarin aanvragen voor armoedevoorzieningen worden verwerkt. De bedoeling is dat het verwerken van deze aanvragen in de toekomst wordt ondersteund door de applicatie WMO-Ned van leverancier ZorgNed. Deze applicatie wordt binnen de gemeente al ingezet voor WMO en Jeugdzorg. De opdracht binnen dit project bestaat in eerste instantie uit het organiseren van een Proof of Concept in samenwerking met de leverancier, en het schrijven van een Plan van Aanpak waarin de Businesscase nader wordt uitgewerkt. Na accordering van het Plan van Aanpak wordt bekeken of ook projectleiding in de realisatiefase extern wordt belegd. Project 2 Het tweede project betreft het realiseren van een klantportaal en app ten behoeve van budgetbeheer voor bijzonder doelgroepen (het gaat dan om financieel beheer voor klanten die daartoe zelf niet in staat zijn) en het verstrekken van sociale leningen. Voor beide diensten wordt gebruik gemaakt van de applicatie Allegro van leverancier Kredit, het klantportaal zal worden geleverd door een andere leverancier. De opdracht voor dit project bestaat uit het opstellen van een plan van aanpak en het realiseren van het beschreven projectresultaat samen met alle betrokken partijen. Dat zijn, naast de betrokken afdelingen Financieel Budgetbeheer en de Kredietbank, de beoogde leverancier en vertegenwoordiger van Informatievoorziening, Dienstverlening en Communicatie. IV-projecten binnen de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd volgens de Project Portfolio Management (PPM) methode.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 17-12-2018 | einddatum: 17-03-2019 | deadline: 29-11-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER JEUGD

  1 dag geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  2-01-2019 Einddatum:31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 09:00 uur Ben jij een expert op het gebied van Jeugdhulp, een geboren netwerker en wil je met jouw brede blik aan de slag voor de Zoetermeerse jeugd? Dan hebben wij een mooie kans voor jou. We zoeken een soepele beleidsmedewerker. We zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe inkoopstrategie waarbij het nauw luistert hoe preventie en specialistische jeugdhulp op elkaar aansluiten, of en zo ja welke lokale aanvullende afspraken gemaakt moeten worden en waar nodig moet deze worden vastgelegd in juridische documenten dan wel beleidsregels. Je draait jouw hand niet om voor een notitie aan de raad en bent je bewust van de implicaties van de beleidsvoornemens op de uitvoering; je schakelt tussen beleid en uitvoering en weet waar je over praat. Jij combineert de ambitie om de Zoetermeerse jeugd de beste kansen te geven aan een zakelijke en analytische instelling en een hoge mate van zelfsturing. Door jouw uitstekende sociale vaardigheden onderhoud je makkelijk contact met veel verschillende partijen – van bestuurders tot instellingen – om zo de samenwerking tot stand te brengen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 02-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 23-11-2018
 • TOEZICHTHOUDER BOUW

  4 dagen geleden

  Onbekend - Eindhoven

  1-01-2019 Einddatum: 01-07-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 07:00 uur Je bent gefascineerd door de bouw en spreekt dezelfde taal als de medewerkers op de bouw. Je kunt lezen en schrijven met hen en deelt de ambitie om een kwalitatief goed en veilig bouwwerk neer te zetten. Je houdt van de vrijheid en zelfstandigheid die het werk met zich mee brengt en vindt het leuk om voor verschillende opdrachtgevers in de regio aan de slag te gaan. Wat ga je doen? Als toezichthouder bouw ben je verantwoordelijk voor de controles bij bouwprojecten voor één of meer van onze klanten. Hierbij is toetsing aan de relevante wetten en regels op gebied van bouw van toepassing. Daarnaast heb je een oog en oor functie voor andere disciplines zoals milieu en koppel je dit ook terug binnen de Omgevingsdienst.
  1 broker | 36 uur | einddatum: 01-07-2019 | deadline: 23-11-2018
 • WMO CONSULENT

  4 dagen geleden

  Onbekend - Bussum

  1-12-2018 Einddatum:31-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32-36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 09:00 uur Als Wmo consulent zul je de volgende taken gaan uitvoeren: Je verricht onderzoek inzake meldingen en aanvragen bij de Wmo; Je neemt aanvragen in behandeling voor individuele Wmo voorzieningen; Je overlegt zo nodig met contactpersonen, het netwerk van de burger, externe deskundige die ondersteuning aan de inwoner levert of andere; Je verricht naar noodzaak dossieronderzoek, telefonisch onderzoek of gaat op (huis)bezoek en bespreekt daar welke beperkingen deze ervaart en hoe eigen kracht, het netwerk, collectieve en individuele voorzieningen kunnen worden ingezet; Je voert herindicaties uit; Je stelt rapportages en beschikkingen op; Je staat in contact en overlegt met zorgaanbieders, leveranciers, woningcorporaties en andere (externe) partners.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-03-2019 | deadline: 23-11-2018
 • Projectmanager gebiedsontwikkeling (24 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U draagt ervoor zorg dat de tenderprocedure zo spoedig mogelijk van start kan gaan. U houdt toezicht op de gehele tenderprocedure zodat deze uiteindelijk zal leiden tot een contractant. U draagt zorg voor de voortzetting van de ontwikkeling van de locatie na de definitieve gunning van de ontwikkelopgave. U geeft leiding aan het (tender)team waarin alle vakdisciplines vertegenwoordigd zijn. U bent verantwoordelijk voor het verder en definitief integreren van de eisen en wensen van de stakeholders binnen en buiten de gemeente in de tenderstukken. U draagt zorg voor het concreet toetsbaar maken van de eisen en wensen met behulp van gunningscriteria. U beoordeelt de definitieve instemming van de interne betrokkenen om tot een voorselectie en gunning te komen. U onderhoudt contact met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en draagt zorg voor het laten nemen van de benodigde besluiten. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoed of vastgoedrekenen. U hebt de trainingen Projectmatig Werken en Programmamanagement succesvol afgerond. U hebt minimaal 8 jaar ervaring opgedaan als projectmanager met gebiedsontwikkeling en projectmanagement binnen het ruimtelijk domein van een overheidsinstelling. U hebt kennis van vastgoed, grondexploitatie, het selecteren van marktpartijen via interactieve tenderprocessen en het speelveld aan marktpartijen (ontwikkelaars, bouwers, beleggers en ontwerpers). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt de training Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken succesvol afgerond.
  1 broker | 24 uur
 • MEDEWERKER BACKOFFICE WMO JEUGDWET

  5 dagen geleden

  Onbekend - Houten

  18 Einddatum: 30-6-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 21-11-2018 om 12:00 uur Opdrachtgever De Lekstroomgemeente Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen werken sinds 2015 samen op het gebied van de nieuwe taken rond Jeugdzorg en WMO. Voor de regio gaat het hierbij om een budget van ongeveer € 55 miljoen. Het uitgangspunt bij de samenwerking is voortdurend geweest: Lokaal tenzij. In de praktijk betekent dit dat zorg nabij wordt geleverd en elke gemeente eigen beleidskeuzes maakt in de vormgeving van de Toegang. Samenwerking vindt plaats in de vorm van een Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) op het gebied van inkoop (WMO en Jeugdzorg), facturering (Jeugdzorg) en budgetmonitoring (Jeugdzorg). De RBL is ondergebracht bij de gemeente Houten. Voor een drietal gemeenten zal de RBL in 2018 ook de facturatie voor de WMO gaan uitvoeren. Jouw werkzaamheden Als medewerker Backoffice draag je samen met je collega’s zorg voor de administratieve uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Als Backoffice/administratief medewerker heb jij een divers takenpakket. Zo ben jij verantwoordelijk voor de factuurcontrole van de jeugdzorg en WMO. Het verwerken van zorgtoewijzingen is voor jou niet onbekend en jij hebt ervaring met het verwerken van digitaal berichtenverkeer (vecozo). Daarnaast onderhoud je contacten met gemeenten en andere instellingen. Intern ben je het aanspreekpunt van andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld de financiële administratie of het sociale wijkteam.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 30-6-2019 | deadline: 21-11-2018
 • Beleidsontwikkelaar omgevingsvisie (24-28 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zwolle

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U formuleert een aanpak binnen het onderzoek dat moet leiden tot inzicht in de effecten van de nieuwe werkwijze op het huidige beleid zoals is vastgelegd in de omgevingsvisie. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanpak, in samenwerking met de projectleiding van Stadsbeweging, de Woonkeuken en Overijssel Op Streek en specialisten op het gebied van de omgevingsvisie. U verricht ondersteunende werkzaamheden voor de projectleiding van Stadsbeweging en Overijssel Op Streek, zoals het opstellen van notities en het organiseren van bijeenkomsten. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de periode van 2010-2018 minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als adviseur, projectleider of beleidsontwikkelaar bij een overheidsorganisatie. U hebt werkervaring met projectmatig werken. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt aantoonbare werkervaring met vernieuwende processen waarbij de overheid vraaggericht en op basis van maatwerk werkt. U hebt werkervaring met het verbinden van de praktijk en theorie.
  1 broker | 24-28 uur
 • ADVISEUR LEVERANCIERSMANAGEMENT DSO OMGEVINGSWET

  6 dagen geleden

  Onbekend - Den Haag

  1-12-2018 Einddatum: 31-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 12:00 uur Over unit Architectuur en Standaarden De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur. Over het Programma Invoering Omgevingswet Het programma Invoering Omgevingswet ondersteunt gemeenten met de invoering van de wet. Het betreft onder meer opgaven om op een andere manier te werken en aan te sluiten op een nieuw digitaal systeem. De invoering van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2021 en heeft als doel een gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in stand te houden en te bereiken. Doel van de opdracht Samen met leveranciers en met ondersteuning van het architectenteam van de Unit Architectuur & Standaarden komen tot specificaties welke door leveranciers geïmplementeerd worden in hun software zodat deze door middel van (collectieve) aanbestedingen verworven kunnen worden. Hiervoor is een aantal instrumenten beschikbaar zoals o.a. de softwarecatalogus en een convenant en zullen nieuwe instrumenten ontwikkeld moeten worden zoals misschien een addendum op het convenant om gericht met leveranciers tot afspraken te komen over implementatie van nieuwe functionaliteiten in hun oplossingen. Deel van de opdracht is verkennen en verbreden van de markt. Naast softwareleveranciers gaat het dan om bijvoorbeeld consultancybureaus en stedenbouwkundige adviesbureaus. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Mede coördineren en aansturen van het leveranciersmanagement rond de invoering van de Omgevingswet; Voorbereiden van aanbestedingen (in nauwe samenwerking met het team Inkoop); Leggen van contacten met nieuwe innovatieve leveranciers en hen uitdagen om te participeren in praktijkproeven; Begeleiden van leveranciers bij aanbestedingen door te fungeren als vraagbaak voor praktische en procesmatige vragen; Organiseren van bijeenkomsten, verzorgen van presentaties en workshops aan/voor gemeenten/leveranciers/bestuurlijke partners waar die partijen geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen, standaarden, transparantie, compliancy voorwaarden en kwaliteitsinstrumenten; Deelnemen aan overleggen met betrekking tot de Omgevingswet; Inventariseren van andere partijen dan softwareleveranciers die een rol spelen bij de implementatie van de Omgevingswet in gemeenten en formuleren van een benaderingsaanpak; Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden; Onderhouden van bestaande relaties met leveranciers en binden en overtuigen van nieuwe leveranciers voor het toepassen van architectuurproducten, standaarden, normen en kwaliteitsinstrumenten m.b.t. de Omgevingswet; Maken van afspraken met de ICT-markt; Bijdragen aan het realiseren van de ambities rond de invoering van de Omgevingswet (resultaatverantwoordelijk op enkele onderdelen); Analyseren van en rapporteren over performance van de markt en individuele partijen.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-03-2019 | deadline: 23-11-2018
 • INFORMATIEARCHITECT VERKEER EN OPENBARE RUIMTE

  6 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  18 Einddatum:1-3-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 08:00 uur De informatiearchitect zal gaan werken in het project aanbesteding nieuw Assetmanagement beheersysteem voor de directie V&OR In 2015 is volgend aan de doelstelling Assetmanagement 'Basis op Orde' (én applicatierationalisatie) gekozen voor het samenbrengen van de assets van de gehele stad in het beheersysteem Gisib2.0. De diverse 'contracten' van de stadsdelen en V&OR zijn samengevoegd in een nieuw beheercontract met een looptijd van 3 jaar en een optie tot verlenging van maximaal 2 x 1 jaar (getekend 16-3-2016). Het driejarig contract verloopt op 16 maart 2019.De directie van V&OR heeft besloten het Assetmanagementsysteem opnieuw aan te besteden. De werkzaamheden van de informatiearchitect: De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen in de openbare ruimte in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken; Op basis van de bedrijfsarchitectuur die in DEMO is opgesteld een nadere uitwerking / project start architectuur opstellen, en maakt daarbij gebruik van interne architectuur tools en hulpmiddelen, voor zover beschikbaar; Afstemming en kennisoverdracht aan (architect) collega's binnen Amsterdam ; Ongevraagd en gevraagd advies.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 1-3-2019 | deadline: 22-11-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER VERKEER

  6 dagen geleden

  Onbekend - Naaldwijk

  1-12-2018 Einddatum: 30-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 09:00 uur Als ervaren verkeerskundige ga je aan de slag met diverse beleids- en adviestaken. Beleidsontwikkelingen betreffen het parkeerbeleid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Daarnaast is er sprake van projectmatige werkzaamheden op het gebied van openbaar vervoer en fietsacties. Een belangrijk deel van de opdracht zal bestaan uit het geven van advies bij ruimtelijke projecten.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 30-06-2019 | deadline: 23-11-2018