Overheid opdrachten | 6 opdrachten
 • Projectmanager samenvoeging DSO (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van automatiserings- en informatiseringsprojecten. U verkrijgt een totaal overzicht over alles wat er in de regio moet gebeuren om aan te kunnen sluiten en klaar te zijn voor het DSO. U stelt een generieke ambitie op voor de DSO-aansluiting binnen de regio en brengt deze vervolgens in lijn met de verschillende ambities van de aangesloten gemeenten en betrokken organisaties. U besluit in overleg met de diverse verantwoordelijken binnen de gemeenten hoe de werkzaamheden moeten worden opgepakt en stelt op basis daarvan een plan van aanpak op. Eisen  U hebt minimaal een hbo / academisch werk- en denkniveau. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan met het leiden van complexe en organisatiebrede projecten. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met het leiden van complexe projecten binnen de overheid. U hebt ervaring opgedaan met erkende projectmethoden zoals PRINCE2 en Agile. U hebt kennis van GEMMA (2). U hebt kennis van de problematiek omtrent de Omgevingswet en daarbinnen specifiek met DSO.
  1 broker | 32 uur
 • Informatieanalist (36 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Almelo

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U onderzoekt welke bedrijfsprocessen er bestaan in de organisatie, wat de informatiebehoefte is en hoe de informatiestroom verloopt. U signaleert problemen in de doorstroming van de informatie en komt met (geautomatiseerde) oplossingen hiervoor. U maakt een vertaalslag van businessanalyses naar een beheersbaar en onderhoudbaar functioneel ontwerp. U bent verantwoordelijk voor zowel de analyse als de opvolging van de resultaten van het automatiseringsproject. U werkt nauw samen met de senior informatiemanagers die fungeren als uw opdrachtgever voor het uitwerken van de informatieanalysevraagstukken. Eisen U hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van ICT. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als informatieanalist. U hebt ervaring met het maken van impactanalyses en het modelleren van processen en informatiestromen. Wensen U hebt kennis van recent uitgebrachte analysemethodieken, zoals UML en RUP. U hebt ervaring met het maken van een vertaalslag van businessanalyses naar een beheersbaar en onderhoudbaar functioneel ontwerp (bijvoorbeeld user cases en user stories). U hebt kennis van en ervaring met agile / scrum. U hebt kennis van en ervaring met procesautomatisering.
  1 broker | 36 uur
 • Communicatiemanager EURO 2020 (24 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het aansturen van een interdisciplinair communicatieteam. U werkt samen met de KNVB de communicatieplannen uit. Eisen  U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt ervaring opgedaan met de communicatie voor grootstedelijke evenementen. U hebt ervaring opgedaan met publiekscommunicatie, voorlichting, social media en crisiscommunicatie. U hebt ruime ervaring opgedaan met het werken in een politiek-bestuurlijke context. U hebt ruime ervaring opgedaan met omgevingscommunicatie. Wensen  U hebt werkervaring opgedaan in een communicatie- of voorlichtingsfunctie bij de gemeente Amsterdam. U beheerst de Engelste taal in woord en geschrift.
  1 broker | 24 uur
 • Projectleider ruimtelijke ontwikkeling (28 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en coördineren van verschillende woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten in verschillende fasen. U voert overleg met diverse partijen en belanghebbenden en onderhoudt contact met interne en externe partners. U houdt rekening met de grote politieke en maatschappelijke impact en maakt strategische afwegingen. U draagt bij aan het verder professionaliseren van projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie en fungeert als stevige gesprekspartner voor bestuurders. U bedenkt nieuwe werkwijzen en methodes en neemt de organisatie daar in mee. Eisen U hebt een afgeronde hbo- / wo-opleiding op het gebied van planologie, bouwkunde, ruimtelijke ordening, geografie of vergelijkbaar. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectleider ruimtelijke ontwikkeling / gebiedsontwikkeling. U hebt ervaring opgedaan met projectontwikkeling en projectcoördinatie binnen processen waarbij zowel publieke als private partijen betrokken zijn. U hebt kennis van regelgeving, gebiedsontwikkeling en bouwkosten. U bent op dinsdagmiddag 4 juni beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Wensen U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als projectleider ruimtelijke ontwikkeling / gebiedsontwikkeling. U hebt ervaring opgedaan met projectmatig werken. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een gemeente.
  1 broker | 28 uur
 • Projectmanager Aardgasvrij (20 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Overijssel

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bouwt een projectstructuur voor de volgende fasen van de proeftuin met een projectorganisatie die in staat is om het programma in goede samenhang te managen. U bent verantwoordelijk voor het nader uitwerken van financieringsarrangementen, juridisch-regulatorische kaders en de maatschappelijke acceptatie van het alternatief. U beschrijft de organisatie en de samenwerking met de stakeholders. U verzorgt de uitwerking van sociale, financiële, technische en ruimtelijke elementen. U draagt zorg voor het opstellen van een investeringsbegroting. U houdt zich bezig met bewonersbenadering, participatie en betrokkenheid. U werkt in de ontwikkelfase de randvoorwaarden voor een alternatieve warmtevoorziening verder uit. U bent in de realisatiefase verantwoordelijk voor diverse rapportageverplichtingen. Eisen  U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar projectmanagementervaring opgedaan, bij voorkeur binnen een bestuurlijke organisatie. U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als adviseur / projectleider (energie)transitiemanagement. U hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met de samenwerking met bewonersorganisaties en/of participatieprocessen. U hebt ervaring opgedaan met projecten op het gebied van energiebesparing in een gebouwde omgeving. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met het aanvragen van een proeftuin aardgasvrije wijken. U beschikt bij voorkeur over een netwerk binnen de provincie Overijssel.
  1 broker | 20 uur
 • Stedenbouwkundige (28 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Almere

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen van stedenbouwkundige visies, plannen (structuur-, ontwikkelings-, verkavelings- en inrichtingsplannen op alle schaalniveaus), rapportages en randvoorwaarden voor de ontwikkeling. U bent verantwoordelijk voor het adviseren over en toetsen en begeleiden van externen, zoals architecten, ontwikkelaars en particulieren, met betrekking tot de stedenbouwkundige randvoorwaarden. U adviseert over keuzes voor de korte, middellange en lange termijnopgaven omtrent gebiedsontwikkeling. U denkt en werkt op gebieds-, stads- en regionaal niveau. U licht plannen toe en presenteert en verdedigt deze. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding Stedenbouw, Architectuur of Bouwkunde. U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als stedenbouwkundige. U hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als stedenbouwkundig adviseur met het opstellen van gebiedsontwikkelingsvisies. Wensen U hebt aantoonbare werkervaring met de programma’s InDesign, Illustrator en Photoshop.
  1 broker | 28 uur