Legal opdrachten | 37 opdrachten
 • Jurist privacy sociaal domein

  1 maand geleden

  Onbekend - Utrecht

  n onze opdrachtgevers, een gemeente, zijn wij op zoek naar een Jurist privacy sociaal Domein. Functieomschrijving het juridisch en praktisch adviseren op beleid en uitvoering op het snijvlak van privacy en sociaal domein; je bent de spil tussen juridische afdeling, beleid en uitvoering; je signaleert knelpunten en bent een vraagbaak voor collega’s; het geven van trainingen (bewustwording) is een onderdeel van de opdracht. Eisen je hebt een afgeronde WO-opleiding rechten; je bent goed bekend met de privacywetgeving; je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur binnen een overheidsorganisatie; je bent pragmatisch, proactief, oplossingsgericht en analytisch; je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke omgeving; je kunt goed samenwerken. Reageren  Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan uiterlijk 30 juli a.s. contact op met Nancy Keesmaat via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 4 maanden met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 3 september 2018
 • Jurist aanbestedingsrecht

  1 maand geleden

  Onbekend - Onbekend

  n onze opdrachtgevers, een provincie, zijn wij in zake een specifiek project, op zoek naar een zeer ervaren juridisch adviseur aanbestedingsrecht. Functieomschrijving: Vijverberg is betrokken bij een omvangrijk adviestraject met betrekking tot de ontwikkeling en vervaardiging van een brug. De advisering vanuit Vijverberg is momenteel met name gericht op de bestuursrechtelijke aspecten, omgevingsrecht. Inmiddels zijn nu de voorbereidingen gestart voor de inkoop van “werken”. Met betrekking tot de inkoop wil de provincie de werkwijze (op onderdelen) via het proces “DOEN” van Rijkswaterstaat toepassen. Je bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: meelezen en adviseren in aanbestedingsstukken; meelezen en adviseren in de vastlegging van communicatie met partijen en de gunnings- en niet-gunningstrajecten. De eerste behoefte aan inzet is naar verwachting eind augustus, waarbij je adviseur zal aanschuiven bij de overleggen over de te doorlopen aanbestedingstrajecten. De piek in de werkzaamheden zal hoogstwaarschijnlijk pas een half jaar later zijn. De werkzaamheden kunnen, behoudens overleggen, vanuit huis uitgevoerd worden.  Eisen: minimaal een afgeronde geaccrediteerde WO-opleiding in de richting Rechten; ervaring met het begeleiden van aanbestedingstrajecten; kennis van UAV-GC; ervaring met BVP trajecten is een pré. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan contact op voor 10 augustus 11:00  met Liza Brinkmann-Geerling per mail of bel naar 079 – 363 19 19.
  1 broker | Start medio augustus 2018
 • Jurist bestuursrecht

  1 maand geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  n onze directe opdrachtgevers, een overheidsinstantie in de randstad, zijn wij op zoek naar een ervaren jurist bestuursrecht. Functieomschrijving:  Onze opdrachtgever heeft in verband met ziekte behoefte aan een ervaren jurist bestuursrecht. Je komt te werken binnen het team Bestuursrecht van de sector Juridische Zaken. Je bent in staat zelfstandig te adviseren over de volgende onderwerpen: subsidies, staatssteun, gemeenschappelijke regelingen, mandaat, opstellen van regelgeving en Algemene wet bestuursrecht algemeen.                 Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde WO-opleiding rechten; je hebt over bovengenoemde onderwerpen, waaronder in elk geval subsidies en staatssteun en regelgeving zeer goede en actuele juridische kennis; je hebt minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde rechtsgebieden; je hebt ervaring met het werken bij de overheid met name op provinciaal of op overheidsniveau; je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke organisatie en hebt ruime ervaring in bovengenoemde werkzaamheden. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 18 juli a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 363 19 19.
  1 broker | 6 maanden met optie tot verlenging | startdatum: 3 september 2018
 • Contractmanager (24-32 uur)

  1 maand geleden

  Onbekend - Breda

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces, waaronder het vaststellen van de inkoopbehoefte en het opstellen van het inkoopplan. U draagt zorg voor de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering richting de (markt)partijen en  systeemgerichte contractbeheersing (contractbewaking). U bent verantwoordelijk voor de realisatie van de contracten binnen de kaders van de scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project. U beheerst de risico’s binnen het contractmanagement door het actueel houden van de risico’s, het uitvoeren van beheersmaatregelen (binnen mandaat) en het bijdragen aan het projectbrede risicomanagementproces. U stuurt het contractbeheersingsteam aan en ondersteunt de medewerkers bij hun werkzaamheden. U draagt zorg voor afstemming met de projectmanager over risico’s en/of voorgenomen investeringen in de beheersmaatregelen die het mandaat van de contractmanager overstijgen. U adviseert de projectmanager over de uitvoering op tactisch / strategisch niveau. U past de geldende kaders en richtlijnen toe. U bent verantwoordelijk voor de contractadministratie, waaronder VTW’s, toetsverslagen en contractdocumenten. U draagt zorg voor het toepassen van de PDCA-cyclus en het aansturen van verbeteringen. U draagt bij aan het verbeteren van het contractmanagementproces, waaronder door het streven naar administratieve lastenverlichting. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt vakinhoudelijke opleidingen afgerond op het gebied van inkoop en contracten. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met inkoop- en contractmanagement in een publieke omgeving. U hebt werkervaring opgedaan met het IPM-model. U hebt ervaring met het uitvoeren van proces- en producttoetsen. U hebt kennis van de UAV-gc 2005, AWVODI, EMVI, ISO 9001 en systeemgerichte contractbeheersing. U hebt kennis van risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen (E&C en D&C) en de aanbestedingswetgeving. U hebt affiniteit met het raakvlak techniek en contracten binnen de GWW-sector. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24-32 uur
 • Contractadviseur / Toetscoördinator (32-36 uur)

  1 maand geleden

  Onbekend - Breda

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt het contractteam op het gebied van inkoop- en contractmanagement. U bent operationeel verantwoordelijk voor het opstellen en inkopen van de ondersteunende contracten voor de deelprojecten volgens de inkoopstrategie van het waterschap en het kwalitatief beheersen van deze ondersteunende contracten. U draagt zorg voor een eenduidige werkwijze op het gebied van contractmanagement binnen de deelprojecten. U werkt samen met de manager projectbeheersing aan het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. U stemt de werkzaamheden af met de contractmanager en opdrachtnemer. U draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een goede samenwerkingsrelatie tussen de betrokken afdelingen van het waterschap en de opdrachtnemer. U ziet toe op een risicogestuurde uitvoering van het systeemgerichte contractbeheersingsproces. U draagt zorg voor het organiseren en uitvoeren van het PDCA-cyclus en stuurt op kwaliteit, geld en tijd. U plant toetsen in en faciliteert het toetsproces. U voert proces- en producttoetsen uit. U adviseert de contractmanager over de uitvoering op tactisch / strategisch niveau. U past de geldende kaders en richtlijnen toe. U bent verantwoordelijk voor de contractadministratie, waaronder VTW’s, toetsverslagen en contractdocumenten. U draagt zorg voor het verbeteren van het contractmanagementproces, waaronder door het streven naar een administratieve lastenverlichting. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt afgeronde vakinhoudelijke opleidingen op het gebied van inkoop en contracten. U hebt werkervaring met het IPM-model. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met inkoop- en contractmanagement in een publieke omgeving. U hebt ervaring met het uitvoeren van proces- en producttoetsen. U hebt kennis van risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen (E&C en D&C) en de aanbestedingswetgeving. U hebt affiniteit met het raakvlak techniek en contracten binnen de GWW-sector. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 32-36 uur
 • LEGAL ADMINISTRATIVE ASSISTANT (AMSTERDAM)

  1 maand geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  FUNCTIE Assisting with legal administrative matters by assisting the Legal Director and Paralegal. Responsibilities: Assisting in legal matters for ongoing transactions Document preparation and screening (safeguard that documents have the correct details and signature blocks in line with our structures) Manage complex signature process for all Dutch and foreign entities that relate to the Dutch platform Assisting with KYC requests (collecting documents, completing forms, etc.) Assisting with notarization/apostille requests and communicate with local and international counsel Maintaining record keeping/files in meticulous manner for over 150 Dutch entities and around 50 foreign entities Dealing with incoming and outgoing post and e-mails, including prioritizing and distributing to relevant persons, ensuring all queries are dealt with quickly and efficiently Replace Paralegal during her absence
  1 broker | Fulltime
 • Secretaris bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden

  1 maand geleden

  Onbekend - Heel Nederland

  zijn wij voor onze opdrachtgevers, gemeenten, provincies, rijk en andere overheidsorganisaties, op zoek naar secretarissen voor diverse commissies in zake personele aangelegenheden. Het kan gaan om bedenkingen-, plaatsing- en bezwaren adviescommissies. Wij krijgen uitvragen voor het optreden als secretaris op ad hoc basis in verband met plotselinge uitval van de eigen secretaris, incidentele zittingen in verband met planningsproblematiek of voor (omvangrijke) projecten. Om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn en flexibel in te spelen op de uitvragen zoals wij die ontvangen, willen wij graag een structurele samenwerking aangaan met zelfstandige juristen, die ervaring hebben met de rol van secretaris bij commissies in zake personele aangelegenheden.   Functieomschrijving De taken bestaan doorgaans uit: op orde brengen van het dossier; voorbereiden van de hoorzitting; eventueel opstellen van een pré advies; bijwonen hoorzitting; verslaglegging ter zitting; opstellen concept advies. De werkzaamheden kunnen doorgaans vanuit huis uitgevoerd worden, uiteraard met uitzondering van het bijwonen van de hoorzitting. Eisen afgeronde WO opleiding Rechten; kennis en ervaring met ambtenarenrecht (CAR/UWO, ARAR, CAP, etc.); minimaal 3 jaar ervaring in de rol van secretaris van adviescommissies in zake personele aangelegenheden; goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Reageren  Heb jij interesse in het op incidentele basis optreden als secretaris en denk je dit goed te kunnen combineren met je andere opdrachten, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel naar 079 – 363 19 19.
  1 broker | Op afroep