Legal opdrachten | 29 opdrachten
 • PRIVACYADVISEUR GEGEVENSBESCHERMING

  2 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  18 Einddatum: 30-6-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 26-4-2018 om 08:00 uur De Privacy adviseur is betrokken bij ‘alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens’, aldus art. 38 Algemene verordening gegevensbescherming. De adviseur is deskundig op het gebied van de wetgeving. De functionaris is in overeenstemming met EU en nationaal recht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid verplicht. De adviseur heeft de volgende taken: Ontwikkelen en formuleren van beleid op het gebied van privacy voor het cluster W&I, verzorgen van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van de medewerkers van W&I, adviseren over, dan wel zelf opstellen van, privacy protocollen en convenanten voor samenwerking met ketenpartners, adviseren/ondersteunen bij het vertalen van beleid naar werkinstructies en werkwijzen (privacy by design), adviseren in samenspraak met de information security officer over te treffen beveiligingsmaatregelen (voorkomen van datalekken) in relatie tot bescherming van persoonsgegevens, adviseren over privacy verantwoorde inrichting van operational reporting, onderzoek en Business Intelligence, beoordelen of verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de AVG, en adviseren over te treffen maatregelen, uitvoeren/ondersteunen van Privacy Impact Assesments, opdrachtgever/projectleider van diverse implementatieprojecten op het gebied van privacy. organiseren dat er een overzicht verwerkingen persoonsgegevens wordt bijgehouden. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 30-6-2018 | deadline: 26-4-2018
 • jurist met upstream olie & gas ervaring

  5 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Onze opdrachtgever is een actieve speler binnen de olie- en gasindustrie. De juridische afdeling werkt multidisciplinair samen met alle afdelingen binnen de organisatie en heeft daardoor een zeer divers en internationaal werkterrein. Voor deze organisatie zijn wij op zoek naar een jurist met upstream olie & gas ervaring flexibele startdatum, voor minimaal één jaar (op interim basis) Vanuit een zelfstandige en verantwoordelijke rol ben je betrokken bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en adviseer je zowel de business als het management. Onderwerpen zijn onder andere: (technische) contracten, E&P contracten, corporate vraagstukken, samenwerkingsverbanden zoals Joint Ventures. Ook veiligheids- en reputatie vraagstukken spelen een rol. Verder denk je mee op het gebied van business development en blijf je op de hoogte van relevante (energie) gerelateerde wet- en regelgeving om deze waar nodig te implementeren. Tot slot stuur je externe counsel aan en ben je verantwoordelijk voor het managen van lopende procedures.
  1 broker
 • JURIDISCH ADVISEUR VHT

  6 dagen geleden

  Onbekend - Venlo

  5-2018 Einddatum: 15-08-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 12 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 09:00 uur Het team Juridische Zaken houdt zich in grote lijnen bezig met de volgende werkzaamheden: Bezwaar- en beroepschriften; Klachten; Civiele procedures; Advisering complexe dossiers; Aansprakelijkstellingen; Juridische kwaliteitszorg. De Adviseur VHT-C (juridisch) Adviseert medewerkers op het gebied van omgevingsrecht, met het taakaccent milieu; Adviseert medewerkers die toezicht houden op het gebied van milieu; Adviseert op de handhaving van bovengenoemd aandachtsgebied; Levert tekstvoorstellen aan voor de juridische paragraaf in besluiten, brieven en collegevoorstellen in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving; Levert een bijdrage aan de juridische kwaliteit van de producten van de ondersteunde teams. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 12 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 15-08-2018 | deadline: 26-04-2018
 • Adviseur contractmanagement (36 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het contractmanagement richting de interne en externe stakeholders en het proces van verzoek tot wijzigingen (VTW’s). U assisteert de contractmanager en de andere IPM-rolhouders op het gebied van contractwijzigingen, met name op het gebied van spoor. U treedt op als projectleider binnen diverse werkgroepen op het gebied van VTW’s. U voert impactanalyses en kostenbatenanalyses uit, op basis waarvan beslissingen worden genomen over het al dan niet uitvoeren van de VTW’s. U draagt zorg voor het afwikkelen van de VTW’s met zowel de opdrachtnemer als interne organisatieonderdelen. U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de te sluiten wijzigingsovereenkomsten, bewaakt de procedurele voortgang en signaleert tijdig potentiële knelpunten. U draagt zorg voor het creëren van afstemming over de VTW’s met de projectleden en derden (zoals de verkeerscentrale en beheerder). U levert technisch advies en advies over contractuele aspecten van de VTW’s en stemt hierover af met collega’s van de cluster Techniek, overige organisatieonderdelen en de omgeving. U stemt af over de financiële inbedding van de wijzigingen met de financieel adviseur. U registreert en beheert het wijzigingsdossier in Relatics. U draagt actief bij aan het overdragen van uw kennis aan collega’s. U voert actief een strategie ten aanzien van de beheerdersaspecten, in overleg met de contractmanager. Eisen U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek, Industriële Automatisering, Werkbouwtuigkunde, Elektrotechniek of vergelijkbaar. U beschikt over het certificaat VOL-VCA. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met contractmanagement binnen grote projecten. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het opleveren en overdragen van complexe integrale systemen binnen multidisciplinaire projecten, bijvoorbeeld in het publieke domein. U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt ervaring met het leiden en/of coördineren van (deel)projecten in een driehoeksrelatie. U hebt aantoonbare kennis van de werkwijze van ProRail. U hebt aantoonbare kennis van installaties en/of software in relatie tot bruggen. U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de aanleg van een spoor.
  1 broker | 36 uur
 • Juridisch adviseur ambtenarenrecht

  1 week geleden

  Onbekend - Utrecht

  uridische dienstverlening is verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van de organisatieonderdelen van de gemeente, het coördineren van Wob-verzoeken en klachten. Functieomschrijving je adviseer leidinggevenden en HRM-adviseurs in vaak complexe rechtspositionele en aanverwante vraagstukken (onvrijwillig ontslag, disciplinaire maatregelen, arbeidsongeschiktheid etc); je vertegenwoordigt en ondersteunt leidinggevenden bij hoorzittingen voor de bezwaarcommissie; je werkt nauw samen met 2 juridisch adviseurs ambtenarenrecht uit het team; daarnaast heb je te maken met de HRM-adviseurs, de jurist bezwaar en beroep ambtenarenrecht en de juridisch beleidsmedewerkers HRM. Eisen je hebt een academische studie Nederlands recht afgerond; je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van ambtenarenrecht; je bent een zeer toegankelijk en proactief persoon, die inhoudelijke expertise combineert met een laagdrempelige en oplossingsgerichte houding; je deelt kennis en werkt samen; je kunt problemen goed analyseren en denkt mee met de klant; je bent communicatief vaardig en een stevige gesprekspartner voor managers op alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan z.s.m. contact op met Nancy Keesmaat via of 079–363 19 19.
  1 broker | Z.S.M tot en met 31 juli 2018 (optie tot verlenging van 3 maanden) | 16 uur | startdatum: 1-5-2018 | einddatum: 31-7-2018 | deadline: 19-4-2018
 • SENIOR JURIST

  1 week geleden

  Onbekend - 's-Hertogenbosch

  18 Einddatum: 30-9-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 2-5-2018 om 17:00 uur Je ondersteunt het management bij de juridische inzet en juridische processen in de werkorganisatie. Je behandelt de complexere juridische dossiers (zowel vergunningverlening als toezicht). Daarbij ben je in staat de maatschappelijke en bestuurlijke context van juridische vraagstukken te duiden. Voor de andere collega’s van de vakgroep vervul je vanuit je ervaring de rol van deskundig collega en sparringpartner. Je wordt onder andere ingezet op dossiers op het gebied van de wet milieubeheer, Wet Natuurbescherming of voorlopers daarvan. Je vertegenwoordigt de organisatie bij complexe procedures bij de Rechtbank en Raad van State.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-6-2018 | einddatum: 30-9-2018 | deadline: 2-5-2018
 • Senior bestuursrechtjurist

  1 week geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  n onze directe opdrachtgevers zoeken wij een senior bestuursrechtjurist met kennis van waterschapszaken. Functieomschrijving Als senior adviseur Juridische Zaken ga jij je voornamelijk richten op waterschapszaken. Je adviseert op bestuursrechtelijke vragen over de praktijk van het watersysteembeheer, maar je bent ook inzetbaar bij juridische vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht en meer algemene juridische vragen. Je adviseert zowel aan het management als aan andere collega’s. Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten en draagt daarvoor oplossingen aan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging in bezwaar en (hoger) beroep. Relevante wet- en regelgeving betreft onder meer de Waterwet, Waterverordening AGV, Keur AGV, Scheepvaartverkeerswet (Svw), Activiteitenbesluit en de Algemene wet bestuursrecht. Eisen afgeronde universitaire opleiding; minimaal 5 jaar werkervaring in bestuursrecht; ervaring met vertegenwoordiging in bezwaar en (hoger) beroep; kennis van omgevingsrecht, Waterwet, Waterverordening en de Scheepvaartverkeerswet. !! Let op: je bent bereid om te werken op basis van een projectcontract. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk maandag 23 april a.s. contact op met Nathalie van der Meer of Anouk Nijman via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 8 maanden (met optie tot verlenging) | 36 uur | startdatum: 7 mei 2018
 • LERT Specialist

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Follow local government and the companies policies in responding to requests from law enforcement in a timely matter; Protect the privacy of Driver-Partners, Riders and other parties' data in the companies possession; Research and produce clear, accurate and concise responses to law enforcement requests; Identify, escalate and respond to emergencies promptly and effectively; Drive Process improvement of policies, procedures, new features/products to reinforce data protection of our member;
  1 broker
 • VERGUNNINGVERLENER APV (ZUID-NEDERLAND)

  1 week geleden

  Onbekend - Rotterdam

  FUNCTIE Als Vergunningverlener APV houd je je bezig met: Begeleiden van (complexe) vergunningaanvragen APV, Evenementen en Bijzondere Wetten Opstellen verordening op grond van APV, Evenementenbeleid en Bijzondere Wetten Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers, burgers en voor diverse ondernemingen Onderhouden van relevante contacten op het werkterrein
  1 broker | Fulltime, Parttime
 • Interim Legal professional

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Voor verschillende opdrachtgevers in heel Nederland komt Robert Walters graag in contact met Interim Legal professionals met minimaal 5 jaar werkervaring. Robert Walters bemiddelt juristen die ervaring hebben met specifieke rechtsgebieden, maar ook juristen met een sterke generalistische achtergrond. Als Interim Legal professional ben je tijdelijk werkzaam bij één van onze opdrachtgevers. De werkzaamheden sluiten goed aan op je reeds opgedane kennis en ervaring. Onderstaande een aantal voorbeelden van functies die je op interim basis via Robert Walters kan vervullen. Interim bedrijfsjurist Interim corporate legal counsel Interim legal counsel Interim compliance officer Interim legal manager Interim contractmanager Interim advocaat Interim trust officer Interim kandidaat-notaris Interim general counsel Profiel Interim Legal professional Afgeronde WO opleiding rechten. Minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in de advocatuur en/of het bedrijfsleven. Gedegen kennis en ervaring met één of meer rechtsgebieden. Een gezonde dosis interesse en flexibiliteit. Goed gevoel voor ondernemerschap. Ben je interim jurist? Robert Walters werkt graag met jou samen op basis van heldere en transparante afspraken. Wil je meer weten over de interim mogelijkheden? Solliciteer dan direct online of neem contact op voor meer informatie. Vertrouwelijke behandeling is vanzelfsprekend gegarandeerd.
  1 broker
 • Kwartiermaker / functionaris gegevensbescherming

  1 week geleden

  Onbekend - Midden Nederland

  n onze directe opdrachtgevers, een samenwerkingsverband van 5 gemeenten, zoeken wij een kwartiermaker/functionaris voor de gegevensbescherming. Functieomschrijving je geeft invulling aan de formele rol van toezichthouder als benoemd in de AVG (kaderstellend, adviserend, controlerend); je bent een actieve sparringpartner van de lokale Privacy Officers; je analyseert de lokale privacy beleidslijnen van de afzonderlijke gemeenten en waar nodig kom je tot verbetervoorstellen voor het gelijkschakelen van beleidslijnen tussen de afzonderlijke gemeenten; voorbereidingen treffen voor en het mede opstellen van een definitief profiel van de te werven reguliere FG en zo nodig adviseren tijdens de wervingsprocedure; voorbereidingen treffen opdat de te werven reguliere FG een goede invulling aan zijn/haar taak kan geven. Eisen je hebt WO werk- en denkniveau; je hebt ervaring en kennis op het gebied van privacy en data bescherming, compliance en/of informatiebeveiliging (in de publieke sector); je hebt affiniteit met de overheid; je bent in staat college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en directie te adviseren, te enthousiasmeren en te sturen in het privacy onderwerp; je bent in staat medewerkers te overtuigen van het belang van privacy en hen te enthousiasmeren en motiveren; je hebt aantoonbare vaardigheden in het identificeren en analyseren van probleemsituaties; probleemoplossend vermogen; je bent in staat helder te communiceren en complexe situaties te vertalen naar begrijpelijke en werkbare vragen of opdrachten voor verschillende doelgroepen; je kan goed schakelen tussen meerdere werkgebieden en teams om de vereiste taken uit te kunnen voeren, zoals sociale teams, beleid, burgerzaken, P&O, IT/Informatie en beveiligingsspecialisten; je bent in staat onafhankelijk te opereren, m.n. in oordeelsvorming en advisering. Reageren  Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk donderdag 19 april a.s. contact op met Nancy Keesmaat of Anouk Nijman via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.  
  1 broker | 7 maanden | 24 - 36 uur | startdatum: 15 mei 2018
 • Software Engineer AWS IoT

  1 week geleden

  Onbekend - Best

  Senior Software Engineer Web Services (AWS) IoT  The position is for an experienced senior software engineer to act as a full stack developer within HSDP, with excellent and deep technical know-how, who can strengthen the scrum teams that are building the next generation IoT platform.  He/she should be a strong technical developer, with with extensive experience on the applicable technologies (see below) and with excellent technical communication skills towards other team members.  It concerns a full-time assignment with 5 days per week on-site presence in Eindhoven. This team is part of an international collaboration, so flexibility with working outside Dutch office hours will be required. 
  1 broker | 4 maanden | 40 uur | startdatum: z.s.m.
 • Interim Company Lawyer

  2 weken geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Contact persoon voor klanten, aandeelhouders en andere relevante partijen; Interne KYC/Compliance; Ondersteunen bij transacties en verandering structuren van de klant; Zorgdragen voor juiste (financiële) documentatie met betrekking tot jouw klanten portfolio; Overdragen van kennis; Advies geven aan relevante Account Managers in verband met financiële/juridische kwesties; Management proactief adviseren.
  1 broker
 • Jurist omgevingsrecht

  2 maanden geleden

  Onbekend - Zuid-holland

  is verlopen. Kijk hier voor onze actuele vacatures. Voor één van onze opdrachtgevers, actief op het gebied van milieutaken, zijn wij met spoed op zoek naar een jurist omgevingsrecht. Functieomschrijving Onze opdrachtgever draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen zij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten. De basistaken van de opdrachtgever omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Hierbij worden diverse regiogemeenten geadviseerd over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Eisen De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; ervaring met: handhavingsprocedures rond overtredingen van bouw- en RO-regelgeving; bezwaar- en beroepsprocedures rondom handhavingsbesluiten en omgevingsvergunningen; juridische advisering van onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie) over bouw- en RO-regelgeving; minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de overheid; handhaving rond asbest en illegale bewoning van recreatieverblijven. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk 27 februari contact op met Judith Steinfort via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919. NB: de selectiegesprekken vinden plaats op 7, 8 of 9 maart.
  2 brokers | 6 maanden met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 1 april 2018 | einddatum: 01-10-2018 | deadline: 02-05-2018
 • Interim Legal Counsel Bestuursrecht

  2 maanden geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Als interim legal counsel adviseer je op het terrein van het bestuursrecht, waaronder aanbestedingen en omgevingsvergunningen, en soms ook op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Denk hierbij onder andere aan het opstellen en beoordelen van contracten, advisering met betrekking tot ondergrondse infrastructuur en privacy. Als interim legal counsel maak je deel uit van de legal department.
  1 broker