Legal opdrachten | 23 opdrachten
 • Juridisch adviseur HRM

  1 week geleden

  Onbekend - Midden Nederland

  je handelt zienswijzen en bezwaarschriften af tegen beslissingen genomen op basis van de wet- en regelgeving (zoals de AWB); je toetst (samen met commissieleden) de aanvragen voor deelname aan de regeling op ontvankelijkheid; je bent gespreksleider bij gesprekken om na te gaan in hoeverre tot een oplossing kan worden gekomen zonder verdere bezwaarschriftenprocedure; je organiseert en voert hoor-/wederhoorgesprekken en maakt gespreksverslagen; je stelt adviezen op en conceptbeslissingen op bezwaar; je stelt verweerschriften op; je bewaakt de voortgang van de procedures/dossiers; je koppelt de eventuele consequenties van de procedures terug aan de betrokken afdelingen en doet verbetervoorstellen in het kader van de juridische kwaliteitszorg. Eisen je beschikt over een juridische opleiding op hbo-/wo-niveau (hbo-SJD, hbo-Rechten, wo-Rechtsgeleerdheid); je hebt minimaal 5 jaar recente relevante werkervaring met uitvoering van werk van AWB met name Bezwaar & Beroep binnen het publieke domein; je hebt gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); je hebt kennis van en ervaring met Office pakketten en meer specifiek Excel; je bent in staat om onder tijdsdruk te werken in verband met reactie- en indieningstermijnen; je bent analytisch sterk en in staat om integraal, procesmatig en in oplossingen te denken. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en/of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk woensdag 19 september a.s. voor 16.00 uur contact op met Judith Steinfort of Nancy Keesmaat via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 9 maanden met optie tot verlenging | 24 uur | startdatum: 3 oktober 2018
 • Juridisch adviseur bestuursrecht

  1 week geleden

  Onbekend - Gelderland

  n onze directe opdrachtgevers, een gemeente in de provincie Gelderland, ben ik op zoek naar een allround juridisch adviseur. Functieomschrijving Het team Juridische zaken bestaat uit 7 medewerkers en is op zoek naar tijdelijk extra capaciteit in de rol van allround juridisch adviseur die van aanpakken weet en die goed thuis is in het juridisch vakgebied. In deze uitdagende functie wordt verwacht dat je optreedt als allround juridisch adviseur met o.a. de navolgende taken: juridische advisering en ondersteuning; procesvertegenwoordiging; klachtencoördinatie; coördinatie van regelgeving en beleidsregels. Eisen je beschikt over een afgeronde WO opleiding Rechten; je hebt minimaal 3 jaar ervaring als juridisch adviseur binnen een gemeente; je hebt ervaring met het toetsen van bestemmingsplannen; je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en weet het bestuur op een tijdige en adequate manier te adviseren; je hebt oog voor de ontwikkelingen in overheidsland; je hebt een klantgerichte houding en uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden in woord en geschrift; je bent vasthoudend en flexibel waar nodig en je hebt een proactieve en op samenwerking gerichte houding. Reageren  Herken je jezelf in dit profiel en wil je in aanmerking komen voor deze opdracht of meer informatie ontvangen, neem dan uiterlijk woensdag 19 september a.s. contact op met Judith Steinfort via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 3 maanden | 24 uur | startdatum: 1 oktober 2018
 • Juridisch adviseur (24 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U begeleidt, toetst en beoordeelt verzoeken inzake de Wet openbaarheid van bestuur, adviseert over ondergrondse infrastructuur (onder andere Telecommunicatiewet), mandaatregeling, bomenrecht, Wet op de lijkbezorging, CAR-verzekering. U adviseert over een verscheidenheid aan juridische vraagstukken en trajecten op het gebied van contractenrecht en civielrechtelijke aangelegenheden, meer in het bijzonder over het beheer van de openbare ruimte en civiele (overheids)aansprakelijkheid. U verzorgt het opstellen, beoordelen en afhandelen van aansprakelijkstellingen, voert overleg met de wederpartij over de bewijsvoering en hoogte van de aansprakelijkstelling, onderzoekt de toedracht van de aansprakelijkstelling, voert overleg met verantwoordelijke collega’s en stelt het verweer op ten aanzien van de claim of aansprakelijkstelling richting bewoners, verzekeraars en juristen. U adviseert over en verleent ondersteuning bij het opstellen van rapportages, nota’s, brieven, formulieren, dagvaardingen en verweerschriften en verleent ondersteuning bij het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures. U adviseert over en verleent juridische ondersteuning aan verschillende afdelingen van de sector Stadsbeheer alsmede andere sectoren betreffende aansprakelijkstellingen door derden en (algemene) contractvoorwaarden. U neemt deel aan overleggen en onderhandelingen met contractpartners en de externe adviseurs. U analyseert en vertaalt de gewenste resultaten naar juridische consequenties, doet tekstvoorstellen en/of beoordeelt en toetst de voorstellen van contractpartners. U verleent ondersteuning bij het adviseren van het management bij de aanpak van problemen die juridische gevolgen kunnen hebben, adviseert over civielrechtelijke (aansprakelijkheids)aspecten van projecten en dat de gemeentelijke belangen daarbij optimaal worden behartigd. Eisen  U hebt minimaal een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur verkregen door een afgeronde wo-opleiding Rechten. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met civiel aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met Word, Excel, Outlook en het zaaksysteem. U bent werkzaam geweest binnen een overheidsorganisatie.
  1 broker | 24 uur
 • Bezwaarjurist

  1 week geleden

  Onbekend - Flevoland

  n onze opdrachtgevers in Flevoland, zijn wij op zoek naar een bezwaarjurist. Functieomschrijving: Het team JZ bestaat uit diverse disciplines op het gebied van recht (bezwaarschriften, advisering) en inkoop. Je valt binnen het team onder de discipline bezwaarafhandeling. Het team heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijk belang en de organisatie. Er heerst een open en professionele cultuur waar veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Het team is een juridisch expertisecentrum, met veel kennis en ervaring. De bezwaarjurist verricht de volgende werkzaamheden: is inzetbaar voor zowel de Algemene Kamer als voor de Sociale Kamer; biedt ondersteuning van de bezwaarschriftencommissie, dat wil zeggen het voorbereiden van zittingen van de commissie, het zorgen voor de verslaglegging tijdens de zitting en het opstellen van het advies op basis van de stukken, hetgeen tijdens de hoorzitting ter tafel gebracht is en de uitkomst van het raadkameroverleg van de commissie; in voorkomende gevallen ambtelijk horen van personen die een bezwaarschrift tegen een collegebesluit van de gemeente hebben ingediend; in voorkomende gevallen schrijven van de beslissing op bezwaar. Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde WO opleiding Rechten; aantoonbare actuele kennis van de Participatiewet, WMO 2015, Jeugdwet, WABO, RO, Wegenverkeerswet, BRP en overige wetgeving die aan de orde komt bij de Algemene Kamer; aantoonbare praktijkervaring met het behandelen van bezwaarschriften voor de Algemene Kamer en de Sociale Kamer bij een gemeente; aantoonbare ervaring met het schrijven van adviezen; in staat zijn om onder tijdsdruk te werken; netwerker; daarmee wordt bedoeld dat de kandidaat in staat is om binnen het stadhuis zijn eigen weg te vinden en om zo nodig af te stemmen met verschillende afdelingen en functionarissen; aanpakker; daarmee wordt bedoeld dat bezwaarzaken pro-actief opgepakt worden en dat de kandidaat niet wacht tot een zaak aan hem/haar wordt toegewezen; aantoonbare ervaring met Octopus; kennis van actuele jurisprudentie op het gebied van de Algemene Kamer en van de Sociale Kamer; analytisch sterk en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en/of wil je meer weten over deze functie? Neem dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vrijdag 21 september a.s. contact op met Anouk Nijman via of 079 – 363 19 19.   
  2 brokers | 2 maanden met optie op verlenging | 36 uur | startdatum: 1 oktober 2018
 • Contractmanager

  2 weken geleden

  Onbekend - Randstad

  het voorbereiden, beoordelen en opstellen van contracten; het verzorgen van een transparante en adequate registratie en bewaking van de contractenportefeuille, inclusief het uitvoeren van diepgaande analyses (bijvoorbeeld risicoanalyses) en het leveren van management informatie; het ondersteunen van de wetenschappers bij het acquireren, onderhandelen over én afsluiten van contracten met externe partijen, waaronder eveneens het opstellen van projectbegrotingen en het indienen van projectaanvragen;  het vergroten van de intake van 2e en 3e geldstroomprojecten door als ‘makelaar’ te fungeren tussen subsidiekansen en wetenschappers in de faculteit. Functie-eisen je hebt een academisch werk- en denkniveau en een relevante opleiding, bijvoorbeeld rechten, bedrijfseconomie of bedrijfskunde; ruime ervaring met (internationaal) contractmanagement; affiniteit met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van techniek en maatschappelijke issues rondom techniek is een pre; je beschikt over een sterk juridisch, financieel, cijfermatig en organisatorisch inzicht; je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, bent onderhandelingsvaardig en hebt een dienstverlenende instelling, je weet je werkzaamheden slim te structureren en waar nodig speel je soepel in op ad hoc situaties; je vindt het leuk om binnen verschillende netwerken contacten te onderhouden, je bent resultaatgericht en je weet zaken te relativeren; een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal is een vereiste. Reageren Herken jij jezelf in dit profiel? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met  Anouk Nijman via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 1 maand | 32 uur | startdatum: 17 september 2018
 • Secretaris bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden

  3 weken geleden

  Onbekend - Heel Nederland

  zijn wij voor onze opdrachtgevers, gemeenten, provincies, rijk en andere overheidsorganisaties, op zoek naar secretarissen voor diverse commissies in zake personele aangelegenheden. Het kan gaan om bedenkingen-, plaatsing- en bezwaren adviescommissies. Wij krijgen uitvragen voor het optreden als secretaris op ad hoc basis in verband met plotselinge uitval van de eigen secretaris, incidentele zittingen in verband met planningsproblematiek of voor (omvangrijke) projecten. Om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn en flexibel in te spelen op de uitvragen zoals wij die ontvangen, willen wij graag een structurele samenwerking aangaan met zelfstandige juristen, die ervaring hebben met de rol van secretaris bij commissies in zake personele aangelegenheden.   Functieomschrijving De taken bestaan doorgaans uit: op orde brengen van het dossier; voorbereiden van de hoorzitting; eventueel opstellen van een pré advies; bijwonen hoorzitting; verslaglegging ter zitting; opstellen concept advies. De werkzaamheden kunnen doorgaans vanuit huis uitgevoerd worden, uiteraard met uitzondering van het bijwonen van de hoorzitting. Eisen afgeronde WO opleiding Rechten; kennis en ervaring met ambtenarenrecht (CAR/UWO, ARAR, CAP, etc.); minimaal 3 jaar ervaring in de rol van secretaris van adviescommissies in zake personele aangelegenheden; goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Reageren  Heb jij interesse in het op incidentele basis optreden als secretaris en denk je dit goed te kunnen combineren met je andere opdrachten, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel naar 079 – 363 19 19.
  1 broker | Op afroep
 • JURIDISCH BELEIDSADVISEUR

  1 maand geleden

  Onbekend - Utrecht

  FUNCTIE Als Juridisch Beleidsadviseur bij de afdeling Bedrijfsjuridische Diensten/ Team Zorg draag je zorg voor het rechtmatig handelen van de SVB in haar primaire processen ten aanzien van trekkingsrechten. Je levert een bijdrage aan uitvoeringstoetsen die de SVB/DPGB uitbrengt over nieuwe wetgeving, doet voorstellen voor het ontwikkelen en actueel houden van juridische kaders, draagt bij aan het toetsen en bewaken van de uitvoering van deze kaders en stelt de kaders zo nodig bij. De voorstellen voor juridische kaders stem je af met de relevante directies en afdelingen en zo nodig met externe partijen. Je draagt dus zorg voor het rechtmatig handelen van de SVB/DPGB in haar primaire processen. In deze functie breng je ook gevraagd en ongevraagd advies uit aan in- en externe relaties over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en beleid, ben je betrokken bij principiële juridische procedures en duik je in complexe casuïstiek. Daarnaast help je daar waar nodig de strategische belangen van de SVB DPGB te behartigen. Je zorgt voor het juridische bewustzijn in de organisatie. Je werkt op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht, waarin de privacywetgeving een prominente rol speelt. Je rapporteert rechtstreeks aan de Manager Bedrijfsjuridische Diensten/team Zorg.
  1 broker | Parttime
 • Jurist bestuursrecht

  2 maanden geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  n onze directe opdrachtgevers, een overheidsinstantie in de randstad, zijn wij op zoek naar een ervaren jurist bestuursrecht. Functieomschrijving:  Onze opdrachtgever heeft in verband met ziekte behoefte aan een ervaren jurist bestuursrecht. Je komt te werken binnen het team Bestuursrecht van de sector Juridische Zaken. Je bent in staat zelfstandig te adviseren over de volgende onderwerpen: subsidies, staatssteun, gemeenschappelijke regelingen, mandaat, opstellen van regelgeving en Algemene wet bestuursrecht algemeen.                 Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde WO-opleiding rechten; je hebt over bovengenoemde onderwerpen, waaronder in elk geval subsidies en staatssteun en regelgeving zeer goede en actuele juridische kennis; je hebt minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde rechtsgebieden; je hebt ervaring met het werken bij de overheid met name op provinciaal of op overheidsniveau; je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke organisatie en hebt ruime ervaring in bovengenoemde werkzaamheden. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 18 juli a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 363 19 19.
  1 broker | 6 maanden met optie tot verlenging | startdatum: 3 september 2018