Legal opdrachten | 31 opdrachten
 • Vastgoedjurist

  1 dag geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  n onze opdrachtgevers, een gemeente in Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar een vastgoedjurist.  Omschrijving Voor deze gemeente ligt een toekomstvisie, die inzet op het continueren van de vitale stad die ze nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad. De afdeling bestaat uit de teams Stedelijk beleid, Ruimtelijk beleid, Grondzaken en Projectmanagement.  Het team Grondzaken draagt zorg voor het uitvoeren van grondbeleid en de daaraan gekoppelde werkzaamheden. Binnen dit team werken de disciplines Verwerving, Beheer en Uitgifte, Vastgoed Juridische Advisering en Vastgoedeconomie.  Het team is onder meer verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking krijgen van vastgoed ten behoeve van (her)ontwikkeling op de korte en lange termijn, (contract)beheer van tijdelijk vastgoed en grond en voor de uitgifte daarvan.  Namens de gemeente wordt onderhandeld met eigenaren en (toekomstige) gebruikers over prijs en andere voorwaarden, worden overeenkomsten opgesteld en wordt het bestuur geadviseerd. Binnen het team worden grond- en gebiedsexploitaties opgesteld. Het team heeft een adviserende rol op het gebied van juridische taken gericht op het brede spectrum van grondzaken en vastgoed in projecten en daarbuiten. Functieomschrijving De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de juridische werkzaamheden in ruimtelijke fysieke projecten of gebiedsontwikkelingen. Hieronder vallen alle voorkomende juridische werkzaamheden binnen dergelijke projecten.  Van het opstellen dan wel beoordelen van overeenkomsten met betrekking tot samenwerking, koop/verkoop, erfpacht, huur, kostenverhaal etc. tot aan het adviseren over juridische vraagstukken en conflicten. Dit uiteraard binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving, bestaande afspraken tussen partijen en het Grondbeleid van de gemeente. Daarnaast handelt de vastgoedjurist voorkomende dossiers op het gebied van grondzaken en vastgoed zelf af dan wel adviseert hij/zij collega’s binnen het team Grondzaken en daarbuiten over de juridisch juiste afhandeling van dossiers. Verder stuurt de vastgoedjurist (externe) advocaten aan bij het voeren, voorkomen en beëindigen van gerechtelijke procedures en andere geschillen. Eisen je beschikt over een afgeronde WO opleiding Rechten; minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als vastgoedjurist bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar; minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving; competenties: samenwerken, beschikt over realiteitszin, bent creatief, hebt een sterk analytisch vermogen, onderkent maatschappelijke en juridische ontwikkelingen op het vakgebied, beschikt over goede onderhandelings- en communicatieve vaardigheden en hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Reageren Voldoe jij aan bovenstaande eisen en ben je geïnteresseerd, neem dan zo snel mogelijk doch uiterlijk dinsdag 20 november a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  2 brokers | 12 maanden met optie tot verlenging | 24 - 28 uur | startdatum: 10 december 2018 | einddatum: 10-12-2019 | deadline: 21-11-2018
 • JURIDISCH ADVISEUR HANDHAVING SENIOR

  4 dagen geleden

  Onbekend - Naaldwijk

  18 Einddatum:31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32-36 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 09:00 uur Het team Bedrijfsbureau Ruimte biedt ondersteuning aan alle primaire processen binnen het cluster Ruimte. De collega’s dragen zorg voor het inrichten, registreren, monitoren en rapporteren van ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende en adviserende rol richting het management en de overige teams als het gaat om de interne bedrijfsvoering. Binnen het team worden verschillende doelgebieden onderscheiden zoals areaalbeheer, juridische advisering, ondersteuning programma- en projectmanagement, procesmanagement en administratie (reiniging, grondzaken, verhuur vastgoed, begraafplaatsen en bedrijfsvoeringsaspecten). Opdracht Als senior juridisch adviseur Handhaving geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. Je bent sparringpartner voor je collega’s. Als breed inzetbare jurist houd je je onder andere bezig met afhandeling van complexere en politiek/bestuurlijk gevoelige handhavingszaken. Je hebt affiniteit met thematische handhaving op het gebied van glastuinbouw. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van de handhavingsprocedures op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen, voert gesprekken, maakt handhavingsbeschikkingen (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikkingen en afwijzing handhavingsverzoeken). Je behandelt en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en (hoger) beroepszaken. Je beantwoordt vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving. Je bewaakt de juridische kwaliteit van de afdelingsproducten. Daarnaast geef je juridische ondersteuning op het gebied van handhaving aan het bestuur, management en betrokken afdelingen (Ruimte, Omgeving en Veiligheid en Inrichting en Beheer Openbare Ruimte). In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen de afdeling en andere afdelingen.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 17-12-2018 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • Jurist bezwaar en beroep

  4 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  enwerkingsverband in de provincie Gelderland zijn wij met spoed op zoek naar een jurist bezwaar en beroep. Opdrachtomschrijving Onze opdrachtgever heeft onlangs besluiten uitgestuurd inzake de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. De komende periode zullen er nog meer besluiten verzonden worden. Tot op heden heeft de opdrachtgever 200 bezwaren ontvangen en naar verwachting zullen er nog meer volgen, vermoedelijk een totaal van 300. Voor de afhandeling van deze bezwaren zoeken wij een jurist die van aanpakken weet en ervaring heeft met ambtelijk horen. De bedoeling is om zo snel mogelijk tot een concreet plan te komen deze bezwaren af te handelen, waarbij de opdrachtgever denkt aan een doorlooptijd tot medio 2019. Ook de afhandeling van de eventuele beroepszaken behoren tot deze opdracht. In deze opdracht zal je samenwerken met een andere jurist van Vijverberg. Samen ben je verantwoordelijk voor de gehele afhandeling. De organisatie is niet gewend deze hoeveelheid aan bezwaarschriften te moeten verwerken, wat maakt dat je in samenwerking met de collega vrijheid hebt invulling te geven aan het proces. De inzet is bij voorkeur voor 32 uur per week, maar 24 uur is bespreekbaar. Kandidaat omschrijving je beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands recht bij voorkeur met de afstudeerrichting Bestuursrecht; je hebt ervaring met het behandelen van grote hoeveelheden bezwaarschriften; je hebt ervaring met ambtelijk horen; je bent stressbestendig; je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Reageren Herken jij jezelf in dit profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk maandag 19 november contact op met Liza Brinkmann-Geerling via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 7 maanden | 32 uur | startdatum: 3 december 2018
 • Strategisch juridisch adviseur gebiedsontwikkeling (36 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Nijmegen

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U werkt onder aansturing van de projectontwikkelaars mee aan de realisatie van het project, in samenwerking met projectleiders en andere collega’s en binnen de gestelde kaders. U verzorgt de strategische en juridische advisering omtrent de gebiedsontwikkeling. U geeft juridisch advies op het gebied van het omgevingsrecht en civiele recht in algemene zin. U adviseert over bestemmingsplannen en stelt overeenkomsten en juridische documenten op. U verzorgt het opstellen van juridische kaders op het gebied van contractbeheer en risicomanagement. U initieert bestuurlijke overleggen en bereidt deze voor in afstemming met de projectontwikkelaars. U stemt procedures en ruimtelijke projecten af met andere afdelingen en externe partijen. U adviseert publieke en private partijen bij de onderhandelingen. U beoordeelt stukken van andere adviseurs. Eisen  U hebt een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht, met master Bestuursrecht. U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar actuele werkervaring opgedaan als advocaat. U hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar recente werkervaring opgedaan bij een overheidsorganisatie binnen hetzelfde werkveld als deze opdracht. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt een afgeronde specialisatieopleiding Omgevingsrecht / Ruimtelijk Ordeningsrecht. U hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 6 maanden recente werkervaring opgedaan bij een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. U hebt in de afgelopen 3 jaar werkervaring opgedaan als advocaat bij een advocatenkantoor met 35 of meer advocaten. U hebt als advocaat / gemachtigde bij de ABRvS ervaring opgedaan met bestemmingsplanprocedures.
  1 broker | 36 uur
 • JURIST/BELEIDSADVISEUR VERGUNNINGSTELSEL

  6 dagen geleden

  Gemeente - Regio Amsterdam

  Ben jij op zoek naar een unieke opdracht?   Voor een gemeente in Noord-Holland zijn wij op zoek naar een Jurist/beleidsadviseur vergunningenstelsel.   Van de Jurist/Beleidsadviseur wordt verwacht dat die de mogelijkheid tot en het vormgeven en implementeren van een lokaal vergunningstelsel op basis van de APV onderzoekt. Hieronder valt ook het beschrijven van de exacte vergunningsvoorwaarden en weigeringsgronden. Dit lokale vergunningsstelsel moet specifiek toepasbaar zijn op de glazenwassersbranche, maar moet in de toekomst ook de basis vormen voor het opleggen van een vergunningsplicht voor andere bedrijfsmatige activiteiten in bepaalde gebieden.   Voor de implementatie van het vergunningsstelsel voor glazenwassers is het van groot belang dat de Jurist/Beleidsadviseur de impact hiervan op de organisatie goed in beeld brengt en de uitvoering hiervan (incl. werkprocessen) afstemt. De Jurist/Beleidsadviseur stemt af met alle betrokken in- en externe partijen (o.a. Openbare Orde & Veiligheid, Vergunningencentrum, Handhaving, Programma Ondermijning, etc.) en trekt dit project. Hij zal zelfstandig in staat moeten zijn om te onderzoeken op welke wijze het stelsel het beste ingericht kan worden.   Werkzaamheden: APV wijziging doorvoeren (artikel opstellen + bestuurlijke traject); Aanwijzingsbesluit glazenwassersbranche opstellen; Kaders vergunningsstelsel glazenwassersbranche opstellen; Zorg dragen voor praktische uitvoering / toepassing vergunningsstelsel (opstellen vergunningsaanvragen, afstemmen werkprocessen, etc.).
  1 broker
 • ADVISEUR JURIDISCHE ZAKEN

  6 dagen geleden

  Verkeer en vervoersautoriteit - Amsterdam

  In deze functie ben je, samen met twee collega’s, het aanspreekpunt voor alle juridische kwesties met name binnen de contractuele sfeer. • Je adviseert en rapporteert management en bestuur over de juridische aspecten van bedrijfsvoering waar onder juridische kwaliteitszorg en contractering. • Je adviseert de inhoudelijke beleidsafdelingen Verkeer, Vervoer en Mobiliteit vanuit eigen juridische expertise. • Je monitort risicovolle processen en stelt daarvoor juridische kaders. • Je stelt verordeningen op en participeert in projecten in de beleidsvelden. • Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de organisatie in rechte.
  1 broker
 • Handhavingsjurist

  6 dagen geleden

  Onbekend - Midden-Nederland

  n onze opdrachtgevers, een gemeente in het midden van het land, zijn wij op zoek naar een jurist handhaving.  Functieomschrijving De jurist handhaving is verantwoordelijk voor het handhavingstraject in het kader van de Wabo, Wro, Woningwet, APV en andere bijzondere wetten. Daaronder vallen in ieder geval de volgende werkzaamheden: het toetsen van overtredingen aan de regels; het onderzoeken van mogelijke legalisaties en het maken (voor)aanschrijvingen; het voeren van (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en belanghebbenden en stemt af met collega’s en bestuur; fungeren als interne vraagbaak met betrekking tot alle aspecten van handhaving; het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeentelijke handhavingsproces en –beleid; het zorgen voor vertaling van beleid in passende juridische instrumenten en communicatie/voorlichtingsmateriaal; het vertegenwoordigen van het college van Burgemeester en Wethouders van bezwaar- en beroepszaken. Eisen je beschikt over een afgeronde WO studie Rechten; je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Wabo jurist handhaving binnen een gemeente in de afgelopen 6 jaar; je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren over VTH beleid; je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met bezwaar- en beroepszaken in de afgelopen 6 jaar. Competenties Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, hebt inlevingsvermogen, goede dosis overtuigingskracht, neemt initiatief en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.  Daarnaast kun je goed samenwerken en heb je een oplossingsgerichte instelling. Reageren Voldoe jij aan bovenstaande eisen en ben je geïnteresseerd, neem dan zo snel mogelijk doch uiterlijk maandagochtend 19 november a.s. contact op met Judith Steinfort via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19. 
  1 broker | 2 maanden met optie tot verlenging | 18 uur | startdatum: 1 december 2018
 • JURIST SENIOR

  6 dagen geleden

  Onbekend - Haarlemmermeer

  18 Einddatum:1-6-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32 Sluitingsdatum: 21-11-2018 om 12:00 uur Het cluster Veiligheid is op zoek naar een senior jurist. De voornaamste taak zal bestaan uit het begeleiden en coachen van de (junior-)juristen binnen het team. Je bent een mentor voor je collega’s. Naast de mentortaken word je ook ingezet op inhoudelijke dossiers op het gebied van ruimtelijke regelgeving. In deze rol adviseer je de verschillende vak-teams, het management en het bestuur over juridische aspecten van vergunningverlening, toezicht en handhaving en ben je verantwoordelijk voor de behandeling van (complexe) dossiers op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en APV. Je wordt geacht niet alleen knelpunten te signaleren, maar ook oplossingen aan te dragen. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied en helpt mee deze toe te passen in het eigen werkveld. Daarbij behandel en adviseer je over zienswijzen en bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures en vertegenwoordig je de bestuursorganen van de gemeente in rechte. Je werkt nauw samen met de vergunningverleners en inspecteurs/toezichthouders en externe partners.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 1-6-2019 | deadline: 21-11-2018
 • Adviseur juridische zaken

  6 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  n onze directe opdrachtgevers zijn wij met spoed op zoek naar een adviseur juridische zaken.  Functieomschrijving: In deze functie ben je, samen met 2 collega’s, het aanspreekpunt voor alle juridische kwesties. Jouw taken zijn o.a.: adviseren en rapporteren aan management en bestuur over de juridische aspecten van bedrijfsvoering;  adviseren van het inhoudelijke beleidsteam op het gebied van Verkeer, Vervoer en Mobiliteit vanuit eigen juridische expertise;   actualiseren van regelgeving en verordeningen op bovengenoemde gebieden; monitoren van risicovolle processen en het stellen van juridische kaders;  participeren in projecten in de beleidsvelden; behandelen van bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigen in rechte.  Eisen afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; bij voorkeur Nederlands recht met als specialisatie Staats- en Bestuursrecht; ervaring als juridisch adviseur bij de decentrale overheid; generalist op juridisch gebied met strategisch inzicht; uitgebreide kennis van- en ervaring met juridische kwaliteitszorg; kennis en ervaring op het terrein van aanbesteding, subsidies, concessies op grond van de Wet personenvervoer en gemeenschappelijke regelingen; proceservaring; uitstekende communicatieve vaardigheden en een proactieve klantgerichte instelling; meer gedreven door risicobeheersing en rechtmatigheid dan door juridische ‘fijnslijperij’; ontwikkelings- en oplossingsgerichte en initiatiefrijke persoonlijkheid; gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Reageren Voldoe jij aan bovenstaande eisen en ben je geïnteresseerd, neem dan zo snel mogelijk doch uiterlijk vrijdag 23 november a.s. contact op met Anouk Nijman via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 7 maanden met optie tot verlenging | 32 - 36 uur | startdatum: 2 januari 2019
 • Jurist bestuursrecht

  6 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  n onze opdrachtgevers, een gemeente in Noord-Holland, zoeken wij een senior juridisch adviseur. Opdracht Bij onze opdrachtgever wordt je ingezet bij het cluster Veiligheid. De voornaamste taak zal bestaan uit het begeleiden en coachen van de (junior-)juristen binnen het team. Je bent een mentor voor je collega’s. Naast de mentortaken word je ook ingezet op inhoudelijke dossiers op het gebied van ruimtelijke regelgeving. In deze rol adviseer je de verschillende vak-teams, het management en het bestuur over juridische aspecten van vergunningverlening, toezicht en handhaving en ben je verantwoordelijk voor de behandeling van (complexe) dossiers op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en APV. Je wordt geacht niet alleen knelpunten te signaleren, maar ook oplossingen aan te dragen. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied en helpt mee deze toe te passen in het eigen werkveld. Daarbij behandel en adviseer je over zienswijzen en bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures en vertegenwoordig je de bestuursorganen van de gemeente in rechte. Je werkt nauw samen met de vergunningverleners en inspecteurs/toezichthouders en externe partners. Kandidaat omschrijving Je beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands recht bij voorkeur met de afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht; Je hebt minstens tien jaar aantoonbare ervaring met complexe dossiers op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en APV en het behandelen van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures; Je hebt ruime ervaring met het schrijven van ’juridische en bestuurlijke adviezen en het adviseren van collega’s en bestuur; Je beschikt over politiek-bestuurlijke antennes en een analytisch vermogen; Je hebt een actieve en assertieve persoonlijkheid; Je hebt een flexibele, klant- en resultaatgerichte houding (‘werken vanuit de bedoeling’); Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je hebt een positieve werkinstelling; Je staat open voor feedback en durft ook feedback te geven; Je bent stressbestendig en toont je integer; Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; Tenslotte lever je een positieve bijdrage aan de open en goede sfeer van het cluster. Eisen Je hebt minstens 10 jaar ervaring met complexe dossiers op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en APV en het behandelen van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures; Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring bij de overheid, binnen een middelgrote of grote organisatie.   Reageren Herken jij jezelf in dit profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk maandag 19 november a.s. contact op met Liza Brinkmann-Geerling via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 7 maanden met optie tot verlenging | 24 - 32 uur | startdatum: 1 december 2018
 • STRATEGISCH JURIDISCH ADVISEUR GEBIEDSONTWIKKELING

  6 dagen geleden

  Onbekend - Nijmegen

  1-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 09:00 uur Meewerken aan de realisatie van de Waalsprong, onder aansturing van de projectontwikkelaars Waalsprong van het Ontwikkelingsbedrijf, in samenwerking met de projectleiders en diverse andere collega’s, binnen de gestelde ruimtelijke, maatschappelijke en financiële kaders Strategische en juridische advisering bij de gebiedsontwikkeling van de Waalsprong Juridische advisering op het gebied van het omgevingsrecht en het civiele recht in algemene zin Advisering bij bestemmingsplannen Opstellen overeenkomsten en juridische documenten en beoordelen stukken van andere adviseurs Juridische kaders stellen op het gebied van contractbeheer en risicomanagement Overleggen en afstemmen met andere afdelingen en externe partijen over procedures en ruimtelijke projecten. Bestuurlijke overleggen initiëren en voorbereiden, voor en in afstemming met de projectontwikkelaars Waalsprong Advisering bij onderhandelingen in ruimtelijke projecten met partijen in de publieke en private sector.
  2 brokers | 1 jaar met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 01-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 23-11-2018
 • Handhavingsjurist

  6 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  ente in de provincie Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar een handhavingsjurist.  Functieomschrijving: De huidige jurist is verantwoordelijk voor handhaving en planschade. Deze persoon is aan het afbouwen richting pensioen en heeft daarmee minder tijd beschikbaar. Binnen het team spelen nog een aantal andere dossiers, die voor een Bestuursjurist enorm interessant zijn om op te pakken, maar waar deze organisatie nu niet aan toe komt. Aandachtsgebied Handhaving: je adviseert bij het nemen van handhavingsbesluiten op het terrein van de APV en bijzondere wetten en stelt die besluiten op. Waar nodig voer je gesprekken met overtreders, collega's team Veiligheid en de burgemeester; je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep; je adviseert over bestuursrecht in de breedste zin van het woord en pakt hier diverse dossiers op; je signaleert ontwikkelingen op deze vakgebieden en adviseert daarover gevraagd en ongevraagd; je ontwikkelt handvatten om collega’s zelfredzamer te maken. Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat:  afgeronde opleiding rechten op WO-niveau;  ruim 5 jaar werkervaring bij een gemeente als bestuursjurist / handhavingsjurist; ruime actuele kennis van de APV / AWB / handhavingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving; competenties: analytisch, probleemoplossend, beschikt over goede contactuele eigenschappen en een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid.   Reageren Voldoe jij aan bovenstaande eisen en ben je geïnteresseerd, neem dan zo snel mogelijk doch uiterlijk maandag 19 november a.s. contact op met Anouk Nijman via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19.
  2 brokers | 4 maanden met optie tot verlenging | 32 uur | startdatum: 3 december 2018 | einddatum: 31-3-2019 | deadline: 21-11-2018
 • Jurist omgevingsrecht

  1 week geleden

  Onbekend - Midden-Nederland

  bestaan uit onder andere: het behandelen en in rechte optreden in bezwaar, beroep en hoger beroep; het wijzigen van Omgevingsverordening en deze afstemmen op Omgevingswet; het wijzigen en vaststellen beleidsregels bij Omgevingsverordening; het adviseren bij vergunningverlening; het behandelen van aansprakelijkstellingen; de overdracht van wegen aan gemeenten; het opstellen van contracten en deze beheren; het vaststellen van procedures bebouwde kommen/wegenleggers afhandelen; het adviseren over Verkeersbesluiten; het organiseren van gedoogplichtprocedure Belemmeringenwet Privaatrecht; het adviseren over al of niet opleggen van gedoogplicht; het behandelen van ad hoc binnenkomende juridische vragen van collega’s, overheden en burgers; het toepassen van de Wet openbaarheid van bestuur. Eisen je beschikt over een afgeronde WO opleiding rechten; je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met zowel het privaat- als het publiekrecht, waaronder Algemene wet bestuursrecht; je hebt kennis van en ervaring met de Omgevingswet, VTH, WOB en Verkeerswet; je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie bij een overheidsorganisatie; je hebt een sterk analytisch vermogen, bent sociaal vaardig en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan uiterlijk woensdag 14 november a.s. contact op met Judith Steinfort via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 4 maanden | 24 uur | startdatum: 3 december 2018
 • Jurist privaatrecht

  1 week geleden

  Onbekend - Utrecht

  ente in de provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een privaatrecht jurist. Functieomschrijving Voor deze organisatie zijn wij op zoek naar een jurist die zich bezig zal houden met de juridische advisering van interne collega’s en college en gemeenteraad op voornamelijk privaatrechtelijk gebied, waaronder maar niet beperkt tot verbintenissenrecht, aanbestedingsrecht en rechtspersonenrecht.   Eisen De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde opleiding rechten op WO-niveau; ruim 3 jaar soortgelijke werkervaring bij een gemeente c.q. werkend voor een politiek bestuurlijke omgeving; ruime ervaring met bovengenoemde rechtsgebieden; competenties: gericht op samenwerken, proactief, analytisch, accuraat en gevoel voor politieke verhoudingen. Daarnaast ben je standvastig op de inhoud, oplossingsgericht en dienstverlenend in opstelling.   Reageren Voldoe jij aan bovenstaande eisen en ben je geïnteresseerd, neem dan zo snel mogelijk doch uiterlijk woensdag 14 november a.s. contact op met Anouk Nijman via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.  
  1 broker | 3 maanden met optie tot verlenging | 24 - 36 uur | startdatum: 3 december 2018 | einddatum: 28-02-2019 | deadline: 16-11-2018
 • Strategisch juridisch adviseur (senior)

  1 week geleden

  Onbekend - Limburg

  n onze opdrachtgevers, een overheidsorganisatie in Limburg, zijn wij op zoek naar een senior strategisch juridisch adviseur. Functieomschrijving In de opdracht van strategisch juridisch adviseur draag jij aantoonbaar bij aan de inperking en beheersing van juridische risico’s binnen contractbeheersing. Door de combinatie van hoogwaardige relevante juridisch-inhoudelijke kennis en een kritische blik zorg je voor scherpe en goed onderbouwde adviezen. Ervaring als juridisch adviseur binnen grote infrastructurele projecten met focus op de natte infrastructuur is essentieel. Van grote toegevoegde waarde is jouw proceservaring bij Rechtbanken en de arbitrale instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Door de combinatie van jouw ervaring en persoonlijkheid kun je verder kijken en breder adviseren dan alleen het juridische: het gaat om het bepalen van de juiste strategie in complexe juridische vraagstukken.  In deze opdracht ben je verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren over privaatrechtelijke juridische aspecten en vraagstukken die spelen of kunnen gaan spelen in diverse projecten en programma’s binnen deze overheidsorganisatie. Je werkt binnen een programma met meerdere projecten en integreert jouw specialistische juridische advisering binnen de projectbeheersing, het risico-, plannings-, en kwaliteitsmanagement. Jouw advisering is vanuit specialistische kennis “hands-on” en direct toepasbaar en hierbij heb je oog voor de toepassing en bruikbaarheid waarbij je verder kijkt dan alleen het juridische. Je bent een sparringpartner voor met name de contract- en projectmanager en betrekt in jouw advisering zo nodig ook politiek-bestuurlijke aspecten. Dat kun je ook want je hebt ervaring met advisering op dat niveau. Je draagt aantoonbaar bij aan het verder brengen van vraagstukken binnen de projecten van het Programma tot een breed geaccepteerde en gedragen oplossing.  Je analyseert de projecten binnen het Programma vanuit juridisch oogpunt en bepaalt zowel proactief als waar nodig reactief de juridische positie van de opdrachtgever en strategie ter beheersing van die positie. Je signaleert tijdig (dreigende) issues. Ook signaleer en analyseer je ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en adviseer je daarover. Je werkt actief samen met je collega’s uit andere projectteams en disciplines en draagt bij aan een werksfeer waarin open kan worden gecommuniceerd zodat alle relevante informatie en feiten gezien en besproken kunnen worden.  Op hoofdlijnen gaat het binnen deze opdracht om de volgende werkzaamheden:  privaatrechtelijke advisering en ondersteuning op project- en programmaniveau;  focus op uitleg en interpretatie van contracten in relatie tot potentiële risico’s en concrete vraagstukken (waaronder geschillen met opdrachtnemers);  proactief adviseren ter voorkoming van geschillen;  juridische analyse van de rechtspositie van opdrachtgever in relatie tot diens opdrachtnemers, zowel in geschillen als daarbuiten, strategisch-tactisch;  advisering zowel hands-on richting project- en contractmanagement, onder andere in het kader van het wijzigingenproces, mede met het oog op wat organisatiebreed geldt;  betrekken van het aanbestedings- en mededingingsrecht in de advisering;  opstellen van schriftelijke analyses en adviezen;  geven van mondelinge, hands-on, adviezen;  deelname aan besprekingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau;  begeleiden van juridische procedures indien aan de orde.  Binnen de organisatie ben je de juridisch-inhoudelijke vraagbaak voor anderen en onderhoud je een netwerk in het werkveld. Je werkt in projectteams en zorgt er voor dat het belang van een goede dossieropbouw onderkend wordt en dat afspraken worden vastgelegd. Je weet stakeholders, ondanks mogelijke belangentegenstellingen, in een vroeg stadium te beïnvloeden en te betrekken zodat projecten beheersbaar blijven. Je houdt actief contact met andere adviseurs door hen te coachen en vakinhoudelijk te begeleiden.  Je werkt aan het initiëren van innovaties en deelt actief kennis en ervaringen betreffende jouw vakgebied binnen de organisatie. Eisen je beschikt over een afgeronde WO opleiding Rechten;  je hebt juridische expertise op privaatrechtelijk vlak, met name bouw- en contractenrecht en aanbestedingsrecht;  je hebt aantoonbaar minimaal 10 jaar recente ervaring op het vlak van bouw- en contractenrecht;  je hebt aantoonbaar minimaal 10 jaar recente ervaring op het vlak van aanbestedingsrecht;  je bent in staat om omvangrijke en complexe vraagstukken inzichtelijk en behapbaar te maken;  je hebt aantoonbaar minimaal 7 jaar ervaring in het juridisch overstijgend adviseren;  je hebt aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring met juridische advisering in programma's en projecten met status ‘groot project’;  je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing);  je hebt technische affiniteit en ervaring in samenwerking met technisch adviseurs, aantoonbaar minimaal 7 jaar; je hebt aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring als juridisch adviseur;  je hebt aantoonbaar minimaal 7 jaar ervaring als advocaat.  Reageren Heb je interesse in deze opdracht en herken jij je in bovenstaand profiel? Neem dan uiterlijk woensdag 14 november a.s. contact op met Judith Steinfort via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919. 
  1 broker | 3 jaar met optie tot verlenging | 16 uur | startdatum: 1 januari 2019