Legal opdrachten | 23 opdrachten
 • MEET-UP WITH YACHT LEGAL OVERHEID 27 SEPTEMBER

  1 dag geleden

  YACHT Legal - Landelijk

  MEET-UP YACHT LEGAL  Wij komen graag in contact met juristen bestuursrecht die een tweede of derde stap in hun carrière willen maken als jurist bij de (rijks)overheid en zich verder willen ontwikkelen als professional. Nieuwe collega’s die ervaring willen opdoen bij de mooiste opdrachtgevers, inhoudelijk betrokken en enthousiast zijn, afwisseling zoeken én vakgenoten willen ontmoeten.  Deze Meet-up is vooral bedoeld om kennis te maken met YACHT en meer te weten te komen over wat het werken als interim professional inhoudt.  En wie weet verlaat jij deze avond met een dienstverband bij YACHT in het vooruitzicht! Ook ZZP'ers die meer willen weten over opdrachten via YACHT ontmoeten wij graag.  YACHT in het kort Als interim professional bij YACHT ben je verbindend, daadkrachtig en deskundig. Samen met jouw collega interim professionals werk je aan je eigen ontwikkeling en die van onze klanten. Je gaat verschillende opdrachten doen binnen jouw expertise waarbij wij ook kijken naar de uitdaging voor jou. Opdrachten op het gebied van het bestuursrecht (denk aan rollen als jurist bezwaar en beroep, handhaving, vergunningverleniing, APV of juridisch beleidsadviseur).  Elke opdrachtgever en elke situatie is anders, hierdoor neem je elke keer best practices mee en help je een volgende opdrachtgever ook weer vooruit. Daarnaast heb je binnen YACHT betrokken en enthousiaste collega's die ook met elkaar meer uit hun expertise halen. Zo kun je je aansluiten bij een van onze expert-teams, zelf een nieuw initiatief starten, een whitepaper schrijven of een nieuwe tool ontwikkelen. Buiten de vakinhoudelijke ontwikkeling helpen we je natuurlijk ook om op je persoonlijke competenties vooruit te komen. Als je hier behoefte aan hebt, beschikken we over verschillende coaches om je te helpen. Herken jij jezelf in bovenstaande en wil je meer weten? Kom dan naar onze Meet-up op donderdag 27 september tussen 18.00 en 21.00 uur bij YACHT in Utrecht (langs de A2).  Tijdens de Meet-up ontmoet je ons team, bestaande uit sales- en recruitment consultants. We vertellen je graag meer over onze opdrachtgevers, opdrachten en wat je van ons kunt verwachten. Ook zullen onze interim professionals, echte ervaringsdeskundigen, je meenemen in hun ervaringen en de uitdagingen die ook jij mogelijk aan gaat! Programma 18.00 - 19.00 uur     Inloop en buffet 19.00 - 19.30 uur     Centrale aftrap en presentatie over Yacht  19.30 - 20.30 uur     Kennismaking met consultants Yacht & interim professionals 20.30 - 21.00 uur     Netwerkborrel
  1 broker
 • BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING

  1 dag geleden

  Gemeente - Barneveld

  Wil jij graag meedenken over het ontwikkelen en invoeren van beleid op planologisch gebied? En doe je dit ook nog eens graag bij een gemeente die houdt van een platte organisatiestructuur en waar veel verantwoordelijkheden bij de medewerker zelf liggen?   Bij de gemeente Barneveld hebben wij een vacature als Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Je begint op detacheringsbasis via Yacht, maar er staan meerdere interessante projecten gepland waardoor het maar zo kan zijn dat dit een baan voor de toekomst zou kunnen worden! Als Beleidsmedewerker heb je de volgende beleidsmatige- en juridische verantwoordelijkheden: Je helpt mee in het ontwikkelen en in de praktijk brengen van (ruimtelijk) beleid. Je stelt ruimtelijke plannen op, onderbouwt deze en geeft hierover advies. Bij afwijkende procedures speel jij een belangrijke rol. Bij juridische procedures vertegenwoordig jij de gemeente in de rechtszaal. Extra leuk is dat je bij de gemeente Barneveld een mooie afwisseling hebt tussen stedelijk én landelijk gebied. In principe is de functie voor 36 uur per week, maar mocht je minder willen werken dan is dat in overleg bespreekbaar. In eerste instantie is de opdracht voor 6 maanden, maar met een optie tot verlenging voor langere periode. De startdatum is in overleg, maar er wordt gestreefd naar uiterlijk 1 oktober.
  1 broker
 • BEOORDELAAR

  1 dag geleden

  RVO - Utrecht

  De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van de directie Kernprocessen voert EU regelingen uit ten behoeve van de Nederlandse agro- en visserijsectoren. Hierin zijn o.a. twee teams Gebiedsfinanciering die zich bezighouden met de uitvoering van het derde plattelandsontwikkelings-programma (POP3). Het POP3 is een Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 loopt van 2014 tot en met 2020. Plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. De beoordelaar is breed inzetbaar voor IMM, in eerste instantie binnen de opdracht POP3, en beoordeelt een ingediend project inhoudelijk en financieel. Hij/zij beoordeelt nauwgezet of de gemaakte kosten subsidiabel zijn en of de projecten worden uitgevoerd conform het projectplan. Er wordt hierbij gekeken naar de voorwaarden van de regeling en EU conformiteit. Vanaf goedkeuring voor verlening is deze persoon de contactpersoon voor de aanvragers, provincies en voor de procescoordinator.
  1 broker
 • JURIST BEZWAAR

  1 dag geleden

  UWV Eindhoven en overige B&B locaties - Eindhoven

  Als Jurist Bezwaar handel je bezwaarschriften af in het kader van Sociale verzekeringswetten en de Algemene Wet Bestuursrecht, met het doel waar mogelijk te komen tot een passende oplossing voor de klant en een betere dienstverlening van UWV. De jurist bij B&B is een adequate geschiloplosser op basis van vakinhoudelijke deskundigheid en is in staat om zich een objectief oordeel te vormen.  
  1 broker
 • Toetser / Vergunningverlener Wet natuurbescherming (36 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U beoordeelt de natuurtoetsen en aanvragen voor ontheffingen met betrekking tot de Wet natuurbescherming. U bewaakt het proces en de doorlooptijd van de aanvragen en maakt hierbij gebruik van de applicatie SquitXO. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van biologie, natuur en/of ecologie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt ervaring opgedaan als vergunningverlener / adviseur met de uitvoering van de Wet natuurbescherming. U hebt ervaring met het zaaksysteem SquitXO. U hebt ervaring en affiniteit met de bescherming van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.
  1 broker | 36 uur
 • Jurist bestuursrecht (senior)

  1 dag geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  n onze opdrachtgevers, een gemeente in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op zoek naar een senior jurist. Het ‘onderdeel’ Juridische Zaken binnen Stadsontwikkeling van deze gemeente is belast met de uitvoering van juridische aangelegenheden op de beleidsterreinen van de sector (volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke en economische ontwikkeling, archeologie en bouwhistorie). De aansturing van de sector op afdeling overstijgend niveau vindt plaats vanuit de directie. De directie bestaat uit de directeur en een drietal co-managers. De juristen van Stadsontwikkeling zijn rechtstreeks aangehaakt aan de directie van de sector onder leiding van het directielid algemene zaken. De functie het behandelen van beroep- en bezwaarschriften m.b.t. de taken van de sector (m.u.v. de RO-procedures en civielrechtelijke procedures). Deze taak omvat: het verzamelen van informatie en het verrichten van onderzoek n.a.v. ingediende beroep- en bezwaarschriften alsmede het opstellen van verweerschriften en pleitnota's; het vertegenwoordigen van de gemeente bij de commissie beroep- en bezwaarschriften, bij de Raad van State en bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank; afstemmen van uitspraken van de beroepsinstanties op toekomstig te nemen beslissingen in vergelijkbare gevallen. het fungeren als klankbord voor de collega's van de 'sectie' Juridische Zaken, beantwoorden van vragen van collega's van andere afdelingen over publiekrechtelijk beleid en regelgeving en het adviseren van medewerkers van de sector bij de aanpak van complexe problemen die juridische gevolgen kunnen hebben; het ontwikkelen en evalueren van het publiekrechtelijk beleid op het terrein van de sector; het op verzoek verrichten van onderzoek m.b.t. juridisch gecompliceerde zaken en het ter zake opstellen van rapportages. Eisen De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde WO-opleiding Nederlands Recht (Bestuursrecht of Publiekrecht); minimaal 10 jaar werkervaring binnen genoemde beleidsterreinen bij gemeenten in een bestuursrechtelijke juridische functie; ruime ervaring in procesvertegenwoordiging (het zelfstandig en bedreven kunnen voeren van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures); ruime ervaring binnen het procesrecht; ruime ervaring met bezwaarcommissies waarbij werkzaam zijn geweest als secretaris van een bezwaarcommissie; uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; zéér goede contactuele eigenschappen en een uitstekende presentatie; creatief, flexibel, vasthoudend en een grote mate van zelfstandigheid; bestuurlijk relevante zaken kunnen overzien en controversiële zaken kunnen verdedigen; een ‘winners’-mentaliteit. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en/of wil je meer weten over deze functie? Neem dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vrijdag 28 september a.s. contact op met Anouk Nijman via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 6 maanden met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 1 november 2018
 • Senior jurist (36 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U behandelt beroep- en bezwaarschriften met betrekking tot volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, archeologie en bouwhistorie (RO-procedures en civielrechtelijke procedures maken geen onderdeel uit van de werkzaamheden). U vertegenwoordigt de gemeente bij de commissie beroep- en bezwaarschriften, de Raad van State en de sector Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. U verzamelt informatie en verricht onderzoek naar aanleiding van de ingediende beroep- en bezwaarschriften. U stelt verweerschriften en pleitnota’s op. U stemt af over de uitspraken van de beroepsinstanties op beslissingen die genomen moeten worden in vergelijkbare gevallen. U fungeert als het klankbord voor de collega’s binnen het organisatieonderdeel. U beantwoordt vragen van collega’s van andere afdelingen over het publiekrechtelijk beleid en regelgeving en adviseert de medewerkers binnen de sector bij de aanpak van complexe problemen die juridische gevolgen kunnen hebben. U ontwikkelt en evalueert het publiekrechtelijk beleid. U verricht onderzoek met betrekking tot juridisch gecompliceerde zaken en bent verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages hierover. Eisen  U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding Nederlands Recht (bestuursrecht of publiekrecht). U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als jurist op het gebied van volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, archeologie en/of bouwhistorie. U hebt werkervaring opgedaan in een bestuursrechtelijk juridische functie bij een gemeente, waarbij het accent lag op de afdoening van bezwaar en (hoger) beroep, inclusief de procesvertegenwoordiging.  Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als jurist op het gebied van volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, archeologie en/of bouwhistorie. U hebt ruime ervaring met procesvertegenwoordiging (het zelfstandig en bedreven voeren van bezwaarprocedures en hoger beroepsprocedures). U hebt werkervaring opgedaan als secretaris van een bezwarencommissie. U hebt ervaring opgedaan binnen een soortgelijke functie bij een gemeente.
  1 broker | 36 uur
 • JURIDISCH ADVISEUR PARKEREN EN VERKEER

  3 dagen geleden

  Onbekend - Hilversum

  1-10-2018 Einddatum: 01-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-09-2018 om 09:00 uur Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht: Juridisch advies en ondersteuning, specifiek op het gebied van parkeren en verkeer (vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten, verkeershandhaving); Juridisch advies en ondersteuning t.a.v. beleid en regelgeving (afdeling en bestuur); Bezwaar en beroepszaken (vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verkeershandhaving); Klachten afhandelen; Brugfunctie Backoffice en KCC; Standaardbrieven opstellen; Verdere voorkomende juridische werkzaamheden.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-04-2019 | deadline: 26-09-2018
 • Juridisch adviseur parkeren en verkeer (24 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U levert juridisch advies en ondersteuning op het gebied van parkeren en verkeer (vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verkeershandhaving) en ten aanzien van het beleid en de regelgeving aan de afdeling en het bestuur. U behandelt bezwaar- en beroepszaken (vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verkeershandhaving). U draagt zorg voor de klachtenafhandeling. U bent de verbindende schakel tussen de backoffice en het klantencontactcentrum. U stelt standaardbrieven op. U verricht diverse voorkomende juridische werkzaamheden. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding Rechten. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met bezwaar- en beroepszaken. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een overheidsorganisatie, bij voorkeur een gemeente. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare juridische werkervaring opgedaan op het gebied van parkeren en verkeer.
  1 broker | 24 uur
 • BEDRIJFSJURIST RAAF

  4 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 25-09-2018 om 17:00 uur Het afhandelen van aanvragen Regeling Aanvraag Andere Functie met eventueel opvolgende bezwaren en beroepen. Het afhandelen van de al lopende bezwaren, beroepen en hoger beroepen als gevolg van de Personele Reorganisatie. Verantwoordelijkheden Aanvragen Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF); Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag RAAF; Concipiëren advies naar aanleiding van RAAF zittingen met een toetsingscie; Tijdig, zorgvuldig en uniform afhandelen van lopende bezwaarschriften inzake besluiten Plaatsing of ander genomen besluiten; Inhoudelijke procederen tav beroepen en hoger beroepen bij de rechtbank/Centrale Raad van Beroep als gevolg van de besluiten; Deelnemen in de rol van secretaris in de Bezwaar Advies Cie (BAC); Vaktechnisch overleg met secretarissen landelijk tbv uniformiteit en zorgvuldigheid. Vakmatige taken Aanvragen Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF); Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag RAAF; Concipiëren advies naar aanleiding van RAAF zittingen met een toetsingscie; Afhandelen bezwaar, Beroep en hoger Beroep Indiend nodig het regelen en organiseren van BAC-zittingen; Concipiëren advies BAC of adviescommissie; Inhoudelijk beargumenteerd afhandelen van bezwaarschrift in de vorm van een beslissing op bezwaar; Inhoudelijk procederen tav, cq. verweer voeren op, beroepen en hoger beroepen.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 19-11-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-09-2018
 • Interim Legal Counsel

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Voor een internationale organisatie, actief in consumer electronics ben ik op zoek naar een breed inzetbare interim Commercial Counsel, voor een korte opdracht van 3 dagen per week. Als Interim Commercial Counsel ben je onderdeel van het EMEA Legal team en verantwoordelijk voor het opstellen en het uitonderhandelen van diverse commerciële contracten. Daarnaast ben je als aanspreekpunt van de business verantwoordelijk voor allerhande juridische vragen. Profiel Interim Commercial Legal Counsel Afgeronde WO opleiding rechten. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Gedegen kennis van en ervaring met commerciële contracten. Een gezonde dosis interesse en flexibiliteit. Goed gevoel voor ondernemerschap. Vloeiend in Engels (woord en geschrift), extra taal is een plus. Heb je interesse? Solliciteer dan direct online of neem contact op voor meer informatie. Vertrouwelijke behandeling is vanzelfsprekend gegarandeerd.
  1 broker
 • Interim Legal Counsel

  5 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  For an international software company, based in Rotterdam, I'm looking for an experienced interim Legal Counsel, with a broad knowledge of commercial (IT/ICT) contracts and GDPR/privacy. Nice project for 2 days per week (possibly 3), until the end of the year. As interim Legal Counsel, you're responsible for contract drafting and negotiations, also from a GDPR point of view. As a second member of the Legal team, you're also responsible for a diverse range of other legal work, helping the business grow further. Profile Masters in Law. Minimum of 5 years of relevant work experience, preferably in-house. Knowledge of IT/ICT markets is a plus. Broad legal experience, with a specialty in contracts and privacy. Strong communicator and business partner. Fluent in English. Interested? Please contact me as soon as possible.
  1 broker
 • Interim Corporate Counsel

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  For a large trust office in Amsterdam, we're currently looking for an experienced interim Corporate Counsel, for a great project of three to six months. Job Description Assisting clients in implementation, incorporation and optimising of holding, financing, and real estate companies Evaluating, reviewing and preparing all relevant legal documents and regulations in relation to the client (from a directors point of view) Keeping the client company in legal good standing Taking part in developing restructuring plans or other transactions in compliance with recommendations of the local regulatory body, including spin – offs, mergers and acquisitions Assisting and attending of board meetings and shareholders meetings Actively participate in our growth ambitions by marketing our service offering Your profile You hold a Masters degree in Dutch (corporate) law You have at least seven years of experience and affinity with corporate legal services Knowledge of financial services is a plus You are fluent in English, both verbally and in writing Interested? Please contact us or apply now!
  1 broker
 • Interim Privacy Counsel

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  For a large international software company in Amsterdam, we are now looking for an experienced interim Legal Counsel, with significant experience in the field of GDPR negotiations. The interim Privacy Counsel/Officer will provide advice and support with respect to privacy/data protection/information security matters to the business, whilst enabling business innovation, coordinating and managing data privacy issues across the business’ operations. You will mainly be responsible for contract drafting and negotiations, all GDPR related. Tasks: Provide strategic advice and direction on privacy issues across the group and assist in determining privacy objectives and priorities globally Be the subject-matter expert in respect of data protection providing advice and support on all data protection issues which arise Management of key stakeholders to ensure their support of and alignment with the privacy programme’s objectives and requirements Proactively identifying, evaluating and managing risks in a way that enables the organisation to deliver sustainable business growth Contract drafting and negotiations Working with Heads of Legal. Competencies: Strong privacy and data protection-related legal experience in-house or with a law firm as a lawyer or Data Protection Officer Significant experience in privacy and data protection and the application of European and Global legislation (big plus) Ability to communicative effectively with sales and procurement, but also with security and risk professionals, engineers, software developers, product development, business intelligence analysts, R&D, Human Resources, and other teams. Are you interested and available on short notice? Apply today!
  1 broker
 • Kandidaat-notaris (40 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Spijkenisse

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent werkzaam op het gebied van personen- en familierecht en de registergoederenpraktijk. U adviseert cliënten over juridische zaken. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden, testamenten en samenlevingscontracten. U ondersteunt de notaris bij zijn / haar werkzaamheden. U bereidt akten en stukken voor. U onderhoudt contact met cliënten. U bestudeert literatuur en jurisprudentie. U legt gemaakte afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in notariële akten. U neemt de notaris waar bij afwezigheid. Eisen U beschikt over een afgeronde wo-opleiding Notarieel Recht. U bent waarnemingsbevoegd als kandidaat-notaris. U bent gespecialiseerd in personen- en familierecht en onroerend goedrecht. U hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als kandidaat-notaris. U hebt een proactieve werkhouding. U bent klantgericht, flexibel, accuraat, stressbestendig en representatief. U beschikt over goede communicatieve eigenschappen. U kunt zelfstandig werken. U beheerst de Nederlandse taal uitstekend. U bent bereid over 3 jaar de notaris van de sectie Personen- en Familierecht op te volgen.
  1 broker | 40 uur