Legal opdrachten | 27 opdrachten
 • Jurist privacy sociaal domein

  1 dag geleden

  Onbekend - Utrecht

  n onze opdrachtgevers, een gemeente, zijn wij op zoek naar een Jurist privacy sociaal Domein. Functieomschrijving het juridisch en praktisch adviseren op beleid en uitvoering op het snijvlak van privacy en sociaal domein; je bent de spil tussen juridische afdeling, beleid en uitvoering; je signaleert knelpunten en bent een vraagbaak voor collega’s; het geven van trainingen (bewustwording) is een onderdeel van de opdracht. Eisen je hebt een afgeronde WO-opleiding rechten; je bent goed bekend met de privacywetgeving; je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur binnen een overheidsorganisatie; je bent pragmatisch, proactief, oplossingsgericht en analytisch; je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke omgeving; je kunt goed samenwerken. Reageren  Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan uiterlijk 30 juli a.s. contact op met Nancy Keesmaat via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 4 maanden met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 3 september 2018
 • Juridisch beleidsadviseur PGB

  2 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  n onze directe opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een juridisch beleidsadviseur PGB-regeling. Functieomschrijving Als juridisch beleidsadviseur PGB-regeling kom je te werken op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht waarin de privacywetgeving een prominente rol speelt. Je draagt zorg voor het rechtmatig handelen van de organisatie in haar primaire processen ten aanzien van trekkingsrechten. Je levert een bijdrage aan uitvoeringstoetsen die de organisatie uitbrengt over nieuwe wetgeving, doet voorstellen voor het ontwikkelen en actueel houden van juridische kaders, draagt bij aan het toetsen en bewaken van de uitvoering van deze kaders en stelt de kaders zo nodig bij. De voorstellen voor juridische kaders stem je af met de relevante directies en afdelingen en zo nodig met externe partijen. Je draagt dus zorg voor het rechtmatig handelen van de organisatie in haar primaire processen. In deze functie breng je ook gevraagd en ongevraagd advies uit aan in- en externe relaties over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en beleid, ben je betrokken bij principiële juridische procedures en duik je in complexe casuïstiek. Daarnaast help je daar waar nodig de strategische belangen te behartigen. Je zorgt voor het juridische bewustzijn in de organisatie. De juridisch beleidsadviseur is niet bang voor veranderingen en heeft organisatietalent. Het hebben van conceptueel inzicht is noodzakelijk. Naast dit alles vind je het leuk en ben je in staat om je kennis en kunde over te dragen aan collega's in het team en ligt het je om waar het nodig is een voortrekkersrol te vervullen.                                                                   Eisen De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; je hebt 5 jaar werkervaring; ervaring in het bestuursrecht en bij voorkeur kennis van de materiële wetten van het trekkingsrecht, kennis van het privacyrecht, affiniteit met het privaatrecht; competenties: onder andere analytisch en pragmatisch, stressbestendig en een teamspeler, resultaatgericht, oplossingsgericht en flexibel met oog voor de belangen die spelen, strategisch inzicht en in staat om mensen samen te brengen. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan uiterlijk woensdag 25 juli a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 6 maanden met optie tot verlenging | 32 - 36 uur | startdatum: 1 september 2018
 • JURIST BEZWAAR EN BEROEP OMGEVINGSRECHT

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  -08-2018 Einddatum: 20-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 27-07-2018 om 08:00 uur Als Jurist bezwaar en beroep houd je, je bezig met het behandelen van bezwaar- en beroepschriften op het gebied van het omgevingsrecht. De werkzaamheden bestaan uit: Uitvoering geven aan de informele aanpak in bezwaar: bellen met bezwaarde, afstemming met bezwaarde over de beste wijze van behandeling en het waar mogelijk zoeken naar een informele afhandeling; Zo nodig voorbereiden van hoorzittingen en het vervullen van alle rollen (voorzitter, secretaris) tijdens het ambtelijk horen; Als secretaris van de bezwaarcommissies opstellen van adviezen over bezwaarschriften; Opstellen van beslissingen op bezwaar en het zorgdragen voor besluitvorming door het bevoegde bestuursorgaan; Alle overige voorkomende werkzaamheden in het kader van de behandeling van bezwaarschriften; Procederen in (hoger)beroep en voorlopige voorzieningen, waaronder het opstellen van verweerschriften en pleitnota's en het vertegenwoordigen van de gemeente bij de bestuursrechter.
  2 brokers | 5 maanden met optie tot verlenging | 32-36 uur | startdatum: 20-08-2018 | einddatum: 20-02-2019 | deadline: 27-07-2018
 • JURIST HANDHAVING (SENIOR)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Lelystad

  6-08-2018 Einddatum: 01-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-07-2018 om 08:00 uur De medewerkers van Stadstoezicht Lelystad zijn dienstbaar waar het kan, en treden op waar dat nodig is. We denken en handelen van ‘buiten naar binnen’. We zijn een klantgericht team dat haar inwoners, ondernemers en instellingen centraal stelt. Een team dat haar klanten goed en met respect behandeld, met hen meedenkt zonder onnodige lasten. Zo bouwen we samen aan een stad waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is. Stadstoezicht Lelystad bestaat uit drie werkvelden die zich bezighouden met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): Toezicht en Handhaving is actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte, voert adresonderzoeken uit, toetst onder andere evenementen en drank- en horecavergunningen. Veiligheidsvergunningen houdt zich onder andere bezig met het verstrekken van vergunningen of ontheffingen op het gebied van drank- en horeca, APV en evenementen. Het werkveld Juridische zaken zorgt voor de juridische afhandeling van geconstateerde waarnemingen, meldingen, bezwaren en beroepsprocedures. Stadstoezicht Lelystad bestaat uit ongeveer vijfentwintig mensen. Wie zoeken we… Binnen het werkveld Juridische zaken werkt een aantal specialisten samen om de handhavingstaken juridisch correct uit te voeren. Daarnaast levert het werkveld bredere juridische ondersteuning binnen het team. Het werkveld (bestaande uit de senior-jurist en 6 collega’s) werkt nauw samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisatieonderdelen. Service- en resultaatgericht werken vinden wij belangrijk, net als betrokkenheid, probleemoplossend en aanspreekbaarheid. We werken binnen de organisatie met zelforganiserende teams en we verwachten dat je je verantwoordelijkheden daarin neemt. Wat ga je doen… Je coördineert de processen rond een aantal ingewikkelde (schaarse) vergunningsprojecten. Ook lever je de juridische kennis in die projecten en verzorg je de juridische stukken, behandel je de bezwaar- en beroepsprocedures op dat gebied voer je daarover gesprekken. Je voert indien nodig overleg met portefeuillehouders en (externe) adviseurs. Daarnaast vertegenwoordig je de organisatie in bezwaar- en beroepsprocedures. Je beschikt over politieke sensitiviteit om effectief te kunnen opereren binnen een ambtelijke organisatie. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 06-08-2018 | einddatum: 01-03-2019 | deadline: 26-07-2018
 • Jurist aanbestedingsrecht

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  n onze opdrachtgevers, een provincie, zijn wij in zake een specifiek project, op zoek naar een zeer ervaren juridisch adviseur aanbestedingsrecht. Functieomschrijving: Vijverberg is betrokken bij een omvangrijk adviestraject met betrekking tot de ontwikkeling en vervaardiging van een brug. De advisering vanuit Vijverberg is momenteel met name gericht op de bestuursrechtelijke aspecten, omgevingsrecht. Inmiddels zijn nu de voorbereidingen gestart voor de inkoop van “werken”. Met betrekking tot de inkoop wil de provincie de werkwijze (op onderdelen) via het proces “DOEN” van Rijkswaterstaat toepassen. Je bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: meelezen en adviseren in aanbestedingsstukken; meelezen en adviseren in de vastlegging van communicatie met partijen en de gunnings- en niet-gunningstrajecten. De eerste behoefte aan inzet is naar verwachting eind augustus, waarbij je adviseur zal aanschuiven bij de overleggen over de te doorlopen aanbestedingstrajecten. De piek in de werkzaamheden zal hoogstwaarschijnlijk pas een half jaar later zijn. De werkzaamheden kunnen, behoudens overleggen, vanuit huis uitgevoerd worden.  Eisen: minimaal een afgeronde geaccrediteerde WO-opleiding in de richting Rechten; ervaring met het begeleiden van aanbestedingstrajecten; kennis van UAV-GC; ervaring met BVP trajecten is een pré. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan contact op voor 10 augustus 11:00  met Liza Brinkmann-Geerling per mail of bel naar 079 – 363 19 19.
  1 broker | Start medio augustus 2018
 • JURIST ARBEIDSZAKEN HRM

  4 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  2-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 24-07-2018 om 17:00 uur Projectmatig afhandelen van bezwaar, beroep en hoger beroep plaatsingsbesluiten Personele Reorganisatie en het afhandelen van aanvragen Regeling Aanvraag Andere Functie met eventueel opvolgende bezwaren. Doelstelling Het afhandelen van de al lopende bezwaren, beroepen en hoger beroepen als gevolg van de plaatsingsbesluiten Personele Reorganisatie en het afhandelen van aanvragen Regeling Aanvraag Andere Functie met eventueel opvolgende bezwaren Verantwoordelijkheden Aanvragen Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF); Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag RAAF; Concipiëren advies naar aanleiding van RAAF zittingen met een toetsingscie; Tijdig, zorgvuldig en uniform afhandelen van lopende bezwaarschriften inzake besluiten Plaatsing of ander genomen besluiten; Inhoudelijke procederen tav beroepen en hoger beroepen bij de rechtbank/Centrale Raad van Beroep als gevolg van de besluiten; Deelnemen in de rol van secretaris in de Bezwaar Advies Cie (BAC); Vaktechnisch overleg met secretarissen landelijk tbv uniformiteit en zorgvuldigheid. Vakmatige taken Aanvragen Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF); Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag RAAF; Concipiëren advies naar aanleiding van RAAF zittingen met een toetsingscie; Afhandelen bezwaar, Beroep en hoger Beroep Indiend nodig het regelen en organiseren van BAC-zittingen; Concipiëren advies BAC of adviescommissie; Inhoudelijk beargumenteerd afhandelen van bezwaarschrift in de vorm van een beslissing op bezwaar; Inhoudelijk procederen tav, cq. verweer voeren op, beroepen en hoger beroepen.
  2 brokers | 2 maanden met optie tot verlenging | 32 uur | startdatum: 02-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 24-07-2018
 • LEERPLICHTAMBTENAAR OVERHEID

  5 dagen geleden

  Onbekend - Urk

  18 Einddatum: 24-8-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Sluitingsdatum: 25-7-2018 om 08:00 uur Je komt te werken bij de eenheid Dienstverlening. Deze eenheid is verantwoordelijk voor de taakvelden sociaal domein, burgerzaken, gemeenteportaal, milieu, bouw- en woningtoezicht, communicatie en belastingen en heffingen. Je werkt in een team waarbij integrale samenwerking vereist is. De functie Als leerplichtambtenaar bewaak je als regisseur de procedures, de afspraken en de doorlooptijden. Je onderzoekt verzoeken om vrijstellingen, tijdelijke vrijstellingen, vervangende leerplicht en geeft deze af of weigert deze. Je onderzoekt verlofaanvragen boven de tien dagen en geeft daarvoor toestemming of wijst deze af. Je bemiddelt tussen ouders en school bij dreigende conflicten of tijdens conflicten. Je houdt toezicht op het naleven van de leerplichtwet door zowel de scholen als ouders. Je monitort risicoleerlingen om te voorkomen dat deze leerlingen vervroegde schoolverlater worden. Je plant afspraken met alle daarbij behorende handelingen en geeft beschikkingen af. Je administreert overleggen, leerling besprekingen, verzuimspreekuren, gesprekken op het gemeentehuis, gespreks-notities via de telefoon en legt deze vast. Je houdt je bekwaamheid bij voor het in stand houden van je opsporingsbevoegdheid. Je verwerkt verzuimmeldingen en zet acties uit. Je handhaaft waar dat nodig is. Je voert verzuimspreekuren op scholen. Je voert preventieve gesprekken met jongeren om bijvoorbeeld schooluitval te voorkomen. Waar nodig voer je overleg met de ketenpartners. Je neemt deel aan verschillende regionale samenwerkings-overleggen. Je bent deelnemer in het Zorg Advies Team en de Permanente Commissie Leerlingenondersteuning en toelating. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 18 uur | startdatum: 27-8-2018 | einddatum: 24-8-2019 | deadline: 25-7-2018
 • Jurist bestuursrecht

  5 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  n onze directe opdrachtgevers, een overheidsinstantie in de randstad, zijn wij op zoek naar een ervaren jurist bestuursrecht. Functieomschrijving:      Onze opdrachtgever heeft in verband met ziekte behoefte aan een ervaren jurist bestuursrecht. Je komt te werken binnen het team Bestuursrecht van de sector Juridische Zaken. Je bent in staat zelfstandig te adviseren over de volgende onderwerpen: subsidies, staatssteun, gemeenschappelijke regelingen, mandaat, opstellen van regelgeving en Algemene wet bestuursrecht algemeen.                 Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde WO-opleiding rechten; je hebt over bovengenoemde onderwerpen, waaronder in elk geval subsidies en staatssteun en regelgeving zeer goede en actuele juridische kennis; je hebt minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde rechtsgebieden; je hebt ervaring met het werken bij de overheid met name op provinciaal of op overheidsniveau; je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke organisatie en hebt ruime ervaring in bovengenoemde werkzaamheden. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 18 juli a.s. contact op met Nathalie van der Meervia of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 5 maanden met optie tot verlenging | 24 uur | startdatum: 3 september 2018
 • Jurist bestuursrecht

  1 week geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  n onze directe opdrachtgevers, een overheidsinstantie in de randstad, zijn wij op zoek naar een ervaren jurist bestuursrecht. Functieomschrijving:  Onze opdrachtgever heeft in verband met ziekte behoefte aan een ervaren jurist bestuursrecht. Je komt te werken binnen het team Bestuursrecht van de sector Juridische Zaken. Je bent in staat zelfstandig te adviseren over de volgende onderwerpen: subsidies, staatssteun, gemeenschappelijke regelingen, mandaat, opstellen van regelgeving en Algemene wet bestuursrecht algemeen.                 Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde WO-opleiding rechten; je hebt over bovengenoemde onderwerpen, waaronder in elk geval subsidies en staatssteun en regelgeving zeer goede en actuele juridische kennis; je hebt minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde rechtsgebieden; je hebt ervaring met het werken bij de overheid met name op provinciaal of op overheidsniveau; je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke organisatie en hebt ruime ervaring in bovengenoemde werkzaamheden. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 18 juli a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 363 19 19.
  1 broker | 6 maanden met optie tot verlenging | startdatum: 3 september 2018
 • Adviseur juridische zaken

  1 week geleden

  Verkeer en vervoersautoriteit - Amsterdam

  t tijdelijke vervanging binnen deze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur juridische zaken binnen het team Bedrijfsvoering.  Wat ga je doen: In deze functie ben je, samen met enkele collega’s, het aanspreekpunt voor alle juridische kwesties. Jouw taken zijn o.a.: je adviseert en rapporteert management en bestuur over de juridische aspecten van bedrijfsvoering waar onder juridische kwaliteitszorg; je adviseert de inhoudelijke beleidsafdelingen vanuit eigen juridische expertise; je actualiseert regelgeving en verordeningen; je monitort risicovolle processen en stelt daarvoor juridische kaders; je participeert in projecten in de beleidsvelden; je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt deze organisatie in rechte. Wat heb je in huis: afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; bij voorkeur Nederlands recht met als specialisatie Staats- en Bestuursrecht; ervaring als juridisch adviseur bij de decentrale overheid; generalist op juridisch gebied met strategisch inzicht; uitgebreide kennis van- en ervaring met juridische kwaliteitszorg; kennis en ervaring op het terrein van inkoop en aanbesteding, subsidies en gemeenschappelijke regelingen; proceservaring; uitstekende communicatieve vaardigheden en een proactieve klantgerichte instelling; meer gedreven door risicobeheersing en rechtmatigheid dan door juridische ‘fijnslijperij’; ontwikkelings- en oplossingsgerichte en initiatiefrijke persoonlijkheid; gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Herken jij jezelf in dit profiel en/of wil je meer weten over deze functie? Neem dan voor woensdag 25 juli a.s. contact op met Anouk Nijman via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19.
  2 brokers | 6 maanden (met optie op verlenging) | 36 uur | startdatum: 13 augustus 2018
 • Juridisch adviseur Bestuursrecht

  1 week geleden

  Onbekend - Midden-Nederland

  ijving:  Als juridisch adviseur kom je te werken in het team Juridisch en breng je advies uit aan hoofdzakelijk beleidsmedewerkers, projectleiders en management. Zodoende draag je bij aan een integrale en volledige advisering aan het bestuur. In het advieswerk bewaak je de kaders en denk je mee over (juridische) mogelijkheden voor de voorliggende opgaven. Je advieswerk richt zich vooral op bestuursrechtelijke onderwerpen zoals subsidie, regelgeving, gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht, wob, Provinciewet, maar kan ook over privaatrechtelijke onderwerpen gaan, zoals aansprakelijkheid en verbintenissen. Je bent verantwoordelijk voor onder andere de volgende werkzaamheden: Juridische advisering, met name op het gebied van bestuursrecht en in mindere mate privaatrecht. Eisen Een afgeronde opleiding WO Nederlands Recht; minimaal 5 jaar werkervaring bij de Overheid in een soortgelijke functie; minimaal 5 jaar recente kennis van en ervaring met bestuursrechtelijke en bij voorkeur ook privaatrechtelijke onderwerpen; je kunt helder en beknopt juridische adviezen schrijven; competenties: Flexibel en klantgericht, analytisch, pro-actief, teamplayer, communicatief- en adviesvaardig. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 19 juli a.s. contact met op met Nathalie van der Meer via of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 1 jaar met optie tot verlenging | 32 uur | startdatum: 6 augustus 2018
 • Contractmanager (24-32 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Breda

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces, waaronder het vaststellen van de inkoopbehoefte en het opstellen van het inkoopplan. U draagt zorg voor de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering richting de (markt)partijen en  systeemgerichte contractbeheersing (contractbewaking). U bent verantwoordelijk voor de realisatie van de contracten binnen de kaders van de scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project. U beheerst de risico’s binnen het contractmanagement door het actueel houden van de risico’s, het uitvoeren van beheersmaatregelen (binnen mandaat) en het bijdragen aan het projectbrede risicomanagementproces. U stuurt het contractbeheersingsteam aan en ondersteunt de medewerkers bij hun werkzaamheden. U draagt zorg voor afstemming met de projectmanager over risico’s en/of voorgenomen investeringen in de beheersmaatregelen die het mandaat van de contractmanager overstijgen. U adviseert de projectmanager over de uitvoering op tactisch / strategisch niveau. U past de geldende kaders en richtlijnen toe. U bent verantwoordelijk voor de contractadministratie, waaronder VTW’s, toetsverslagen en contractdocumenten. U draagt zorg voor het toepassen van de PDCA-cyclus en het aansturen van verbeteringen. U draagt bij aan het verbeteren van het contractmanagementproces, waaronder door het streven naar administratieve lastenverlichting. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt vakinhoudelijke opleidingen afgerond op het gebied van inkoop en contracten. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met inkoop- en contractmanagement in een publieke omgeving. U hebt werkervaring opgedaan met het IPM-model. U hebt ervaring met het uitvoeren van proces- en producttoetsen. U hebt kennis van de UAV-gc 2005, AWVODI, EMVI, ISO 9001 en systeemgerichte contractbeheersing. U hebt kennis van risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen (E&C en D&C) en de aanbestedingswetgeving. U hebt affiniteit met het raakvlak techniek en contracten binnen de GWW-sector. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24-32 uur
 • Contractadviseur / Toetscoördinator (32-36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Breda

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt het contractteam op het gebied van inkoop- en contractmanagement. U bent operationeel verantwoordelijk voor het opstellen en inkopen van de ondersteunende contracten voor de deelprojecten volgens de inkoopstrategie van het waterschap en het kwalitatief beheersen van deze ondersteunende contracten. U draagt zorg voor een eenduidige werkwijze op het gebied van contractmanagement binnen de deelprojecten. U werkt samen met de manager projectbeheersing aan het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. U stemt de werkzaamheden af met de contractmanager en opdrachtnemer. U draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een goede samenwerkingsrelatie tussen de betrokken afdelingen van het waterschap en de opdrachtnemer. U ziet toe op een risicogestuurde uitvoering van het systeemgerichte contractbeheersingsproces. U draagt zorg voor het organiseren en uitvoeren van het PDCA-cyclus en stuurt op kwaliteit, geld en tijd. U plant toetsen in en faciliteert het toetsproces. U voert proces- en producttoetsen uit. U adviseert de contractmanager over de uitvoering op tactisch / strategisch niveau. U past de geldende kaders en richtlijnen toe. U bent verantwoordelijk voor de contractadministratie, waaronder VTW’s, toetsverslagen en contractdocumenten. U draagt zorg voor het verbeteren van het contractmanagementproces, waaronder door het streven naar een administratieve lastenverlichting. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt afgeronde vakinhoudelijke opleidingen op het gebied van inkoop en contracten. U hebt werkervaring met het IPM-model. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met inkoop- en contractmanagement in een publieke omgeving. U hebt ervaring met het uitvoeren van proces- en producttoetsen. U hebt kennis van risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen (E&C en D&C) en de aanbestedingswetgeving. U hebt affiniteit met het raakvlak techniek en contracten binnen de GWW-sector. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 32-36 uur
 • Jurist ambtenarenrecht

  1 week geleden

  Onbekend - Randstad

  n onze directe opdrachtgevers, een gemeente in de Randstad, zijn wij op korte termijn op zoek naar een jurist ambtenarenrecht. Functieomschrijving: In verband met zwangerschaps- en ouderschapsverlof is onze opdrachtgever op zoek naar een jurist ambtenarenrecht voor 32 uur per week, voor een periode van ongeveer zes maanden. De afdeling binnen de gemeente waar je komt te werken, houdt zich bezig met de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden. Jouw rol is met name het optreden als secretaris bij de bezwaarschriftencommissie. Wanneer een kwestie in de beroepsfase terecht komt, kan deze ook opgepakt worden en treed je op als verweerder namens de gemeente. Eisen: Universitaire studie rechten Kennis van en ervaring met het ambtenarenrecht Ervaring met de rol van secretaris van bezwaarschriftencommissies Kennis van de CAR/UWO Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk maandag 16 juli contact op met Liza Brinkmann-Geerling via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19  
  1 broker | 7 maanden | 32 uur | startdatum: 15 oktober 2018
 • LEGAL ADMINISTRATIVE ASSISTANT (AMSTERDAM)

  1 week geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  FUNCTIE Assisting with legal administrative matters by assisting the Legal Director and Paralegal. Responsibilities: Assisting in legal matters for ongoing transactions Document preparation and screening (safeguard that documents have the correct details and signature blocks in line with our structures) Manage complex signature process for all Dutch and foreign entities that relate to the Dutch platform Assisting with KYC requests (collecting documents, completing forms, etc.) Assisting with notarization/apostille requests and communicate with local and international counsel Maintaining record keeping/files in meticulous manner for over 150 Dutch entities and around 50 foreign entities Dealing with incoming and outgoing post and e-mails, including prioritizing and distributing to relevant persons, ensuring all queries are dealt with quickly and efficiently Replace Paralegal during her absence
  1 broker | Fulltime