Legal opdrachten | 29 opdrachten
 • Channel Operations Specialist a.i.

  1 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Manage incoming partner applications including compliance checks and approvals Manage incoming partner deal registrations, including compliance checks, approvals and opportunity creation in CRM Provide first-line support for field channel sales, working with the EMEA Channel Operations team and liaising cross functionally to enable our sales team Manage incoming Distribution Point-Of-Sale data Help to facilitate and resolve day-to-day operations challenges and dispute resolution Assist in projects and initiatives, including Quote-to-Cash improvement, program updates, etc. Ensure integrity of Channel Data in our CRM and Sales Tools (Channel Data Governance) Deliver management reports to support Quarterly Business Reviews, KPI reviews, etc. Management of our Partner Locator as published Communicate and participate with teams across international time zones Other duties as assigned
  1 broker
 • Interim-jurist met stevige privacy kennis

  2 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Onze opdrachtgever is een belangrijke speler binnen de Nederlandse en wereldwijde gezondheids- en pharmaceutische sector. De diensten van deze onderneming zijn zeer divers. Dit loopt uiteen van het logistieke proces tot directe zorgverlening aan de consument. Ter voorbereiding op de invoering van de GDPR zoeken wij een interim-jurist met stevige privacy kennis Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van een privacy compliance framework. Hierbij is van belang dat de onderneming deel uitmaakt van een grotere, internationale groep met beursnotering in het buitenland. Je schakelt direct met collega's werkzaam in de operatie en je creëert awareness voor de diverse relevante privacy aspecten. Je zult in deze rol nauw samenwerken met de verantwoordelijke persoon voor IT en Security en met het juridische team, bestaande uit 3 personen.
  1 broker
 • Legal Assistant

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Managing the administrative process for the corporate team, including the complicated signature protocol for important documents; Managing the notarization and apostille process in the EMEA and APAC region from start to finish; Maintain and update the Corporate database (Effacts); Assist the corporate team with corporate matters (e.g. change in address or gathering of relevant legal documents from files); Create Purchase Order numbers and ensure invoices are processed; Participate in projects and be involved with project administration;
  1 broker
 • Interim Corporate Counsel

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  For a large trust office in Amsterdam, we're currently looking for an experienced interim Corporate Counsel, for a great project of six months. Job Description Assisting clients in implementation, incorporation and optimising of holding, financing, and real estate companies Evaluating, reviewing and preparing all relevant legal documents and regulations in relation to the client (from a directors point of view) Keeping the client company in legal good standing Taking part in developing restructuring plans or other transactions in compliance with recommendations of the local regulatory body, including spin – offs, mergers and acquisitions Assisting and attending of board meetings and shareholders meetings Actively participate in our growth ambitions by marketing our service offering Your profile You hold a Masters degree in Dutch (corporate) law You have at least seven years of experience and affinity with corporate legal services Knowledge of financial services is a plus You are fluent in English, both verbally and in writing Interested? Please contact us or apply now!
  1 broker
 • KWALITEITSMEDEWERKER :SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING

  1 dag geleden

  Onbekend - Rotterdam

  18 Einddatum: 14-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 27-4-2018 om 08:00 uur Heeft beslissingsbevoegdheid inzake toepassing beleid- en uitvoeringsvoorschriften. Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement inzake kwaliteitsverbetering en -bewaking Heeft een informantenrol naar de teammanager in het kader van de gesprekscyclus Draagt mede zorg voor opleiding en instructie t.a.v. uitvoeringsvoorschriften. Coacht medewerkers in hun functie Kern van de functie Bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening. Onderhoudt hiertoe contact met de afdeling beleidsuitvoering Is verantwoordelijk voor het controleren en verifiëren inzake geldende beleid- en uitvoeringsvoorschriften. Voert kwaliteitscontroles uit en onderhoudt contact met Interne Controle Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement Formuleert verbetervoorstellen t.a.v. de processen Adviseert, coacht en instrueert medewerkers. Kritisch en uitdagende situaties Weerstanden tegen veranderingen / nieuw beleid. Veel vakinhoudelijke veranderingen waar de afdeling iets mee moet. Spanningsveld tussen de rol van mentor en toetser/controle. Afdelingsmedewerker volgt adviezen/instructies niet op. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-11-2018 | deadline: 27-4-2018
 • JURIDISCH ADVISEUR WOB

  1 dag geleden

  Onbekend - Utrecht

  5-2018 Einddatum: 15-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 02-05-2018 om 14:00 uur Als juridisch adviseur breng je advies uit aan hoofdzakelijk beleidsmedewerkers en projectleiders. Zodoende draag je bij aan een integrale en volledige advisering aan het bestuur. In het advieswerk bewaak je de kaders en denk je mee over (juridische) mogelijkheden voor de voorliggende opgaven. Je advieswerk richt zich vooral op advisering over de WOB maar ook andere generieke (bestuursrechtelijke) advisering, bijvoorbeeld in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet, behoort tot je taakgebied. Tevens coördineer je de uitgezette WOB-verzoeken in de hele organisatie. Je monitort daarbij de voortgang en rapporteert hierover regelmatig aan het management. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden: Juridische advisering over de WOB en bestuursrechtelijke advisering en over privacybescherming. Coördinatie van de uitgezette WOB- verzoeken. Het initiëren van het verbeteren van de kwaliteit van de juridische advisering. Het doen van voorstellen ter verbetering van de juridische (advies) processen. Het afgeven van signaleren ter verbetering van de juridische kaders.
  2 brokers | 1 jaar met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 15-05-2018 | einddatum: 15-05-2019 | deadline: 02-05-2018
 • Adviseur inkoop en contracten (36 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Utrecht / Lelystad

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren, ondersteunen en analyseren van het inkoop- en contractmanagementproces / contracteringsproces. U vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming van contracten. U onderhandelt met (markt)partijen en adviseert hen over de vorm en inhoud van de af te sluiten contracten of wijzigingen daarop. U analyseert af te sluiten contracten, beoordeelt deze op potentiële juridische en commerciële risico’s en adviseert over de maatregelen om deze risico’s te beperken en beheersen. U realiseert het afsluiten van de meer uitgebreide inkoopcontracten binnen raam- of afroepcontracten of op basis van de procedure (meervoudig) onderhands onder de EA-grens. U weet (na analyse van het technische vraagstuk) raad met minder gangbare en nieuwe zaken en problemen en komt hiervoor met passende alternatieven, ontwerpen en adviezen. U fungeert als vraagbaak voor contractzaken en onderhoudt contacten met stakeholders. U levert een bijdrage aan het verbeteren van inkoop- en contracteringsprocessen. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding in relevante richting. U hebt vakinhoudelijke opleidingen afgerond op het gebied van inkoop en contracten, bijvoorbeeld NEVI 1 of 2, risicomanagement of andere cursussen gericht op inkoop- of contractmanagement. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met uitvoerende, ondersteunende en adviserende werkzaamheden op inkoop- of contractgebied en UAV-gc-contracten (waaronder prestatiecontracten) in de beheer- en onderhoudsfase. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met inkoop- of contractmanagement en assetmanagement. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het gebruik of toepassen van ISO 9001, systeemgerichte contractbeheersing en SAP. U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt een opleiding afgerond gericht op het IPM-model en een (IPM)-rolspecifieke opleiding. U hebt kennis van het marktsegment aanleg en onderhoud droge infrastructuur.
  1 broker | 36 uur
 • Jurist

  2 dagen geleden

  Onbekend - Den Bosch

  De klant is verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van het openbare elektriciteits- en gasdistributienet in Zuid- en Noord- en Oost-Nederland. De organisatie wordt frequent geconfronteerd met besluiten van (semi) bestuursorganen, die gevolgen hebben voor haar bedrijfsvoering. De BJZ businesspartners van de afdelingen Assetmanagement en Infra willen een verbeterslag maken bij de signalering deze besluiten en het in gang zetten van bezwaar- en beroepsprocedures waar dat opportuun is. Zij zoeken daarvoor een juriste om de volgende deelopdrachten uit te voeren: 1. In kaart brengen van de besluiten van (semi) publieke organen waarmee de organisatie te maken krijgt en waartegen bezwaar en beroep open staat. 2. Inventariseren van de bedrijfsactiviteiten die hiermee samenhangen.   3. Deze besluiten en bedrijfsactiviteiten vervolgens clusteren en per cluster een proces voor de bezwaarprocedure opstellen en terugkoppelen. Standplaats: Den Bosch, maar kandidaat zal af en toe naar andere vestigingen moeten reizen. 
  1 broker | 40 uur | startdatum: z.s.m.
 • Contractmanager (36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U voert het contractmanagement uit voor gemeentebrede contracten. U overlegt met leveranciers over de (facilitaire) contracten. U controleert en beoordeelt contractafspraken, de kwaliteit van de dienstverlening, prijsverhogingen, overzichten, rapportages en leveranciersprestaties. U neemt deel aan en levert informatie ten behoeve van aanbestedingstrajecten. U legt verantwoording af over het gerealiseerde inkoopresultaat op contract- en product- / dienstniveau. U draagt zorg voor gemeentebrede producten (catering, bedrijfskleding, gescheiden afvalinzameling). U bent betrokken bij adviesaanvragen en de ontwikkeling van beleid voor facilitair inhoudelijke overeenkomsten. U onderhoudt contact met teamleiders en hoteliers over meerdere gemeentebrede raamovereenkomsten. U volgt ontwikkelingen en trends op de leveranciersmarkt en werkt mee aan het optimaliseren van het contractmanagement. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde facilitaire hbo-opleiding, bij voorkeur aangevuld met een bedrijfskundige opleiding. U bent in het bezit van het diploma NEVI 1 of vergelijkbaar. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met contractmanagement, inkoop en/of facilitair management. U hebt ervaring met facilitaire dienstverlening. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met het uitdenken van processen.
  1 broker | 36 uur
 • Jurist omgevingsrecht

  2 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  n onze opdrachtgevers, actief op het gebied van milieutaken, zijn wij met spoed op zoek naar een jurist omgevingsrecht. Functieomschrijving Onze opdrachtgever draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen zij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten. De basistaken van de opdrachtgever omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Hierbij worden diverse regiogemeenten geadviseerd over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Eisen De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat:   afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; ervaring met: handhavingsprocedures rond overtredingen van bouw- en RO-regelgeving; bezwaar- en beroepsprocedures rondom handhavingsbesluiten en omgevingsvergunningen; juridische advisering van onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie) over bouw- en RO-regelgeving; handhaving rond asbest en illegale bewoning van recreatieverblijven. minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de overheid. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk 27 april contact op met Nathalie van der Meer via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19.
  1 broker | t/m 1 oktober 2018 (met optie tot verlening) | 36 uur | startdatum: 1 juni 2018
 • JURIST VERGUNNING & HANDHAVING

  2 dagen geleden

  Yacht NL B.V. - Regio Noord Nederland

  Bij Yacht Legal zijn de tijden goed in deze groeiende juridische arbeidsmarkt! In ons netwerk zijn we continu op zoek naar Interim Professionals die ons team komen versterken. Door nieuw, juridisch talent (zoals jij) in ons netwerk te verwelkomen, werken we continu aan de verbetering van onze dienstverlening: het maken van de beste match tussen opdrachtgever en professional. Dit betekent dat  je bij Yacht wordt uitgedaagd en gecoacht om jezelf te blijven ontwikkelen en wij in ruil daarvoor een langdurige samenwerking met jou aangaan. Zo helpen wij je graag met het maken van de volgende stap in jouw carrière! Kortom, zeg je Yacht, dan zeg je ambitie.  Op dit moment zijn we op zoek naar juristen met ervaring op het gebied van vergunningen en handhaving voor opdrachten in de 4 noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel). We hebben veel interessante opdrachten bij diverse opdrachtgevers binnen de overheid, zoals gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen.  Dus, heb jij een juridische achtergrond in vergunning en handhaving en ervaring met bijvoorbeeld de Wabo, Omgevingswet, Drank- en Horecawet, APV, bezwaar & beroep, of bouw dan zijn wij op zoek naar jou!   
  1 broker
 • ALLROUND JURIST BESTUURSRECHT

  2 dagen geleden

  Yacht NL B.V. - Regio Noord Nederland

  Bij Yacht Legal zijn de tijden goed in deze groeiende juridische arbeidsmarkt! In ons netwerk zijn we continu op zoek naar Interim Professionals die ons team komen versterken. Door nieuw, juridisch talent (zoals jij) in ons netwerk te verwelkomen, werken we continu aan de verbetering van onze dienstverlening: het maken van de beste match tussen opdrachtgever en professional. Dit betekent dat  je bij Yacht wordt uitgedaagd en gecoacht om jezelf te blijven ontwikkelen en wij in ruil daarvoor een langdurige samenwerking met jou aangaan. Zo helpen wij je graag met het maken van de volgende stap in jouw carrière! Kortom, zeg je Yacht, dan zeg je ambitie.  Op dit moment zijn we op zoek naar allround juristen bestuursrecht voor opdrachten in de 4 noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel). De opdrachten zijn veelal bij overheidsinstanties, zoals gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Dus, heb jij een juridische achtergrond en al enige ervaring met bestuursrecht binnen de overheid, dan zijn wij op zoek naar jou!
  1 broker
 • WOZ-TAXATEUR WONINGEN

  2 dagen geleden

  Gemeente Eindhoven - Eindhoven

  We zijn op zoek naar een WOZ-taxateur woningen die bezwaarafhandeling goed beheerst. We zoeken een taxateur/bezwaarbehandelaar die zowel een taxatietechnisch oordeel geeft als de uitspraak opstelt. In Eindhoven werken op een modelmatige wijze en worden wijzigingen verwerkt in de gegevens voor het taxatiemodel. In het proces van afhandeling van bezwaren zoeken we ook een frisse kijk en staan we open voor nieuwe ideeën. Eindhoven is de vijfde stad van Nederland. Binnen deze grote gemeente is de Sector Publiekscontacten (PC), met 140 professionals, een visitekaartje. Verantwoordelijk voor het aantrekkelijk en toegankelijk maken van de dienstverlening aan inwoners van de Gemeente Eindhoven. De afdeling Gegevensbeheer en Taxatie maakt deel uit van de sector Publiekscontacten. De afdeling bestaat uit ongeveer 15 FTE en is verantwoordelijk voor het beheer van de BAG en WOZ en het taxeren van alle WOZ-objecten in de gemeente. Tevens ligt het afhandelen van de WOZ-bezwaren in handen van deze afdeling.Hiermee is de afdeling verantwoordelijk voor een groot deel van de jaarlijkse gemeentelijke inkomsten. Jouw uitdaging: In deze rol voer je voorkomende werkzaamheden uit op gebied van WOZ taxaties van hoofdzakelijk woningen. Voor deze inhuurperiode houdt dit in het afhandelen van bezwaarschriften. Daarbij is het van belang dat bezwaren via het (taxatie)model worden afgedaan. Je draagt zorg voor de taxatietechnische heroverweging, maar je bent ook in staat een (juridisch) correcte uitspraak op te stellen in begrijpelijke taal.
  1 broker
 • GEZOCHT: BEZWAARJURISTEN MET EEN NEUSJE VOOR DIEREN ...

  2 dagen geleden

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Den Haag

  Als senior jurist houdt je je bezig met zelfstandig afhandelen van bezwaren die zijn ingediend door ondernemend Nederland en derde belanghebbenden tegen RVO beslissingen en juridische advisering. Taken: Behandelen van bezwaarschriften en beroepschriften en het geven van adviezen mbt besluiten van de Centrale Commissie Dierproeven in Den Haag. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden. Je werkt samen met collega's in het bezwarenteam en hebt oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.
  1 broker
 • INTERIM BEDRIJFSJURIST

  2 dagen geleden

  Een relatie van Yacht (milieubedrijf) - Apeldoorn

  Onze opdrachtgever, een milieubedrijf van formaat, heeft voor een periode van 6 maanden behoefte aan extra juridische capaciteit. We zoeken daarvoor een zware interim bedrijfsjurist met ruime ervaring binnen het ondernemingsrecht en contractenrecht.  Je takenpakket omvat de volgende werkzaamheden, die in meer of mindere mate aan de orde zijn bij invulling van de tijdelijke rol. Het verder ontwikkelen van het juridisch beleid en compliance beleid op relevante rechtsgebieden (milieu-, overeenkomsten-, rechtspersonenrecht, aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, financieel recht e.d.). Verantwoordelijk voor advisering over het aangaan en naleven van maatwerken standaard overeenkomsten op de voor de opdrachtgever relevante rechtsgebieden. Verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning bij de verkoop van  het bedrijf. Werkt daarbij nauw samen met de directie en de afdeling Strategische projecten en externe adviseurs. Zorg dragen voor een optimale juridische structuur van de onderneming in relatie tot het vastgesteld juridische beleid. Verantwoordelijk voor het Secretariaat van de vennootschap. Het onderhouden van relatienetwerken en vertegenwoordigen de onderneming bij overheden, aandeelhouders, gerechtelijke instanties, notarissen en advocaten. Het voeren van juridische procedures zo nodig bijgestaan door advocaten. Het toezien op de naleving van relevante wet- en regelgeving.
  1 broker