Legal opdrachten | 99 opdrachten
 • ONDERSTEUNEND AMBTELIJK SECRETARIS PLAATSINGSCOMMISSIE (GEMEENTE, 16 UPW)

  4 uur geleden

  gemeente Haaren (heft zichzelf op) - Haaren, Nederland

  De herindeling van gemeente Haaren wordt voorbereid en de stappen, die gezet worden in de plaatsingsprocedure, zijn in gang gezet. Daarbij is op basis van het Sociaal Plan een belangrijke rol weggelegd voor de externe plaatsingscommissie. Om deze commissie bij zijn werk te ondersteunen zijn we op zoek naar een AMBTELIJK SECRETARIS PLAATSINGSPROCEDURE voor maximaal 16 uur per week in de periode van 1 februari tot en met (indicatief) eind mei 2020 Functie-informatie: Organiseren van vergaderingen en hoorgesprekken van de commissie Opstellen agenda en notuleren van vergaderingen Verzorgen  en verwerken van inkomende en uitgaande stukken Voorbereiden van de advisering commissie Optreden als linking pin naar de verschillende ambtelijke spelers in de plaatsingsprocedure Indien aan de orde mede verzorgen van de communicatie vanuit de plaatsingsprocedure
  1 broker
 • ONDERSTEUNEND AMBTELIJK SECRETARIS PLAATSINGSCOMMISSIE (GEMEENTE, 16 UPW)

  6 uur geleden

  gemeente Haaren (heft zichzelf op) - Haaren, Nederland

  De herindeling van gemeente Haaren wordt voorbereid en de stappen, die gezet worden in de plaatsingsprocedure, zijn in gang gezet. Daarbij is op basis van het Sociaal Plan een belangrijke rol weggelegd voor de externe plaatsingscommissie. Om deze commissie bij zijn werk te ondersteunen zijn we op zoek naar een AMBTELIJK SECRETARIS PLAATSINGSPROCEDURE voor maximaal 16 uur per week in de periode van 1 februari tot en met (indicatief) eind mei 2020 Functie-informatie: Organiseren van vergaderingen en hoorgesprekken van de commissie Opstellen agenda en notuleren van vergaderingen Verzorgen  en verwerken van inkomende en uitgaande stukken Voorbereiden van de advisering commissie Optreden als linking pin naar de verschillende ambtelijke spelers in de plaatsingsprocedure Indien aan de orde mede verzorgen van de communicatie vanuit de plaatsingsprocedure
  0 brokers
 • ONDERSTEUNEND AMBTELIJK SECRETARIS PLAATSINGSCOMMISSIE (GEMEENTE, 16 UPW)

  8 uur geleden

  gemeente Haaren (heft zichzelf op) - Haaren, Nederland

  De herindeling van gemeente Haaren wordt voorbereid en de stappen, die gezet worden in de plaatsingsprocedure, zijn in gang gezet. Daarbij is op basis van het Sociaal Plan een belangrijke rol weggelegd voor de externe plaatsingscommissie. Om deze commissie bij zijn werk te ondersteunen zijn we op zoek naar een AMBTELIJK SECRETARIS PLAATSINGSPROCEDURE voor maximaal 16 uur per week in de periode van 1 februari tot en met (indicatief) eind mei 2020 Functie-informatie: Organiseren van vergaderingen en hoorgesprekken van de commissie Opstellen agenda en notuleren van vergaderingen Verzorgen  en verwerken van inkomende en uitgaande stukken Voorbereiden van de advisering commissie Optreden als linking pin naar de verschillende ambtelijke spelers in de plaatsingsprocedure Indien aan de orde mede verzorgen van de communicatie vanuit de plaatsingsprocedure
  0 brokers
 • ONDERSTEUNEND AMBTELIJK SECRETARIS PLAATSINGSCOMMISSIE (GEMEENTE, 16 UPW)

  10 uur geleden

  gemeente Haaren (heft zichzelf op) - Haaren, Nederland

  De herindeling van gemeente Haaren wordt voorbereid en de stappen, die gezet worden in de plaatsingsprocedure, zijn in gang gezet. Daarbij is op basis van het Sociaal Plan een belangrijke rol weggelegd voor de externe plaatsingscommissie. Om deze commissie bij zijn werk te ondersteunen zijn we op zoek naar een AMBTELIJK SECRETARIS PLAATSINGSPROCEDURE voor maximaal 16 uur per week in de periode van 1 februari tot en met (indicatief) eind mei 2020 Functie-informatie: Organiseren van vergaderingen en hoorgesprekken van de commissie Opstellen agenda en notuleren van vergaderingen Verzorgen  en verwerken van inkomende en uitgaande stukken Voorbereiden van de advisering commissie Optreden als linking pin naar de verschillende ambtelijke spelers in de plaatsingsprocedure Indien aan de orde mede verzorgen van de communicatie vanuit de plaatsingsprocedure
  0 brokers
 • JURIDISCH ADVISEUR MILIEU

  16 uur geleden

  Omgevingsdienst - Noord-Holland

  Voor een opdrachtgever in Noord Holland zoeken we voor het team juridische expertise een juridisch adviseur milieu.  Het team Juridische Expertise bestaat uit 22 juristen. Alle juristen hebben naast hun generieke kennis van het bestuursrecht een specialisatie gericht op onze praktijk (bodem, milieu, bouw en algemeen juridisch). Het grootste deel van de werkzaamheden van het team is gericht op juridische advisering bij de uitvoering van de wettelijke taken in het proces van (Wabo)vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook zorgt het team voor de vertegenwoordiging van verschillende besturen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast levert het team als juridisch kennis- en expertisecentrum via diverse externe platforms input bij ontwikkelingen in het wettelijk stelsel van het Omgevingsrecht en daaraan gerelateerd beleid. Het team vervult ook de juridische functie voor de bedrijfsvoering Wat ga je doen? • Je adviseert over beleid op meerdere samenhangende vakgebieden gericht op het primaire proces van VTH (Wabo/milieu). • Je adviseert collega’s van andere teams over juridische aangelegenheden met betrekking tot milieurecht en aanverwante rechtsgebieden (waterwet, ontgrondingen, Activiteitenbesluit, grondwaterbescherming, e.d.). • Je adviseert en ondersteunt bij het opstellen van vergunningen en handhavingsbesluiten. • Je vertegenwoordigt de opdrachtgever bij de bezwaar-/hoorcommissie en in beroep bij de rechter. • Je handelt Wob-verzoeken af. • Je signaleert risico’s, verbeter- en/of knelpunten en verricht jurisprudentie/ literatuuronderzoek. • Je onderhoudt contacten met partijen en de opdrachtgever en zorgt voor afstemming. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: • Je bent in staat bij de advisering rekening te houden met betrokken belangen van anderen (bijv. de opdrachtgever) en je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke zaken. • Je begrijpt het spanningsveld tussen ‘regels zijn regels’ en ‘iedere situatie is anders’ en de zorgvuldige afwegingen die nodig zijn. • Je hebt gevoel voor integraal werken en weet verschillende belangen te onderkennen en met elkaar te verbinden. • Je bent en blijft uitstekend op de hoogte van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
  1 broker
 • JURIST OMGEVINGSRECHT

  16 uur geleden

  Gemeente - Flevoland

  Voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bij een gemeente in Flevoland zijn we per direct op zoek naar een Omgevingsjurist. In deze functie ben je verantwoordelijk voor; Adviseren/ opstellen bestemmingsplannen (ontwikkelingsplannen), Wabo’s en ruimtelijke onderbouwingen. Opstellen van daarbij behorende college- en raadsvoorstellen. Het adviseren van B&W.
  1 broker
 • JURIST SOCIALE ZAKEN

  16 uur geleden

  Gemeente in Limburg - Limburg

  In deze rol adviseer je samen met zes andere collega’s over de juridische aangelegenheden in deze gemeente. De werkzaamheden zijn over de collega’s verdeeld naar algemeen juridische zaken en sociale zaken. Jij bent vraagbaak voor de organisatie op het gebied van de sociale wetgeving, waaronder Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en Leerlingenvervoer. Daarnaast fungeer je als secretaris van de Sociale Kamer van de externe commissie bezwaarschriften en vertegenwoordig je de gemeente in bestuursrechtelijke procedures op het gebied van sociale wetgeving. 
  1 broker
 • PRIVACY BUSINESS PARTNER

  16 uur geleden

  ASML - Veldhoven, Nederland

  During process of search and selection of permanent Privacy Business Partner for ASML Privacy Office we are looking for a privacy expert for app. 3 months. In this position you will contribute to the goals and activities of the office, as mentioned below.   
  1 broker
 • JURIST STANDPLAATSENBELEID

  16 uur geleden

  Gemeente in Gelderland - Gelderland

  We zij op zoek naar een jurist die voor een samenvoeging van drie gemeenten een nieuw standplaatsenbeleid kan opstellen. Het bestaande beleid moet worden samengevoegd om daar tegelijkertijd een nieuwe invulling aan te geven. Dit gebeurt in interactie met de intern betrokkenen en standplaatshouders. Je fungeert daarnaast als projectleider van een projectgroep die verder bestaat uit een collega van Juridische zaken, collega's van het team APV , een collega van het fysieke domein en communicatiemedewerker. Een klein deel van de werkzaamheden zal bestaan aan het opvolgen van zaken die door de BOA's geconstateerd zijn.  
  1 broker
 • LEGAL COUNSEL

  16 uur geleden

  Offshore Company - Delft

  Are you looking for a temporary position in which you can advise our client's global project-based business and operations? Are you the valuable legal business partner who likes to dive into various legal topics and do you get up to speed very quickly? As Legal Counsel you are responsible for correct execution of all sorts of contracts with the various departments. In this role you analyse specific documents to prepare legal materials for internal clients. You will work closely together with various departments to provide an optimal legal advise and counsel within diverse areas of expertise. Activities a.o.; - Provide legal advice towards the business, ensure that proposed activities, policies, business practices and transactions comply with laws and regulations - Secure best contracts for the various departments  - Prepare legal materials for internal clients - Be a valuable business partner for the various departments dealing with legal affairs
  1 broker
 • JURIST BEZWAAR EN BEROEP (SOCIAAL DOMEIN)

  16 uur geleden

  Gemeente - Flevoland

  Bij de afdeling Juridische Zaken is het secretariaat van de (externe) bezwaarschriftencommissie ondergebracht. Deze commissie behandelt alle inkomende bezwaarschriften van de gemeente. In deze functie gaat het om bezwaarschriften binnen het sociaal domein.  Als juridisch adviseur ga je o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren: •    Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de bezwarencommissie •    Plannen en organiseren van hoorzittingen en het notuleren hiervan •    Het vormen van een juridisch oordeel over de inhoud van bezwaarschriften •    Opstellen van concept-commissieadviezen •    Zelfstandig ambtelijk horen en opstellen concept-beslissingen op bezwaar •    Gespreksleider (mediation)gesprekken •    Begeleiden primair beslissers richting het voeren van (zo veel mogelijk) zelfstandig verweer. De nadruk van deze functie komt steeds meer te liggen op mediationvaardigheden. Bij binnenkomst van een bezwaarschrift wordt snel en persoonlijk (telefonisch) contact opgenomen met de betrokken burger. Je bent gespreksleider bij (mediation)gesprekken met de indiener van een bezwaarschrift en gaat bij de vakafdeling na welke andere oplossingen er voor bezwaarde zijn zonder verdere (formele) bezwaarschriftenprocedure. Onderdeel van de functie is het begeleiden en waar nodig inhoudelijk ondersteunen van de primair beslissers in verweer. 
  1 broker
 • SENIOR JURIST

  16 uur geleden

  Gemeente - Noord-Holland

  Voor een van de grotere vooruitstrevende gemeentes in Noord-Holland zijn we op zoek naar een een senior jurist om de woonbotenverordeining op orde te brengen.  Het op orde brengen van de woonschepenverordening maakt onderdeel uit van het project woonschependossier, waarbij inventarisatie wordt gemaakt van de huidige situatie van woonschepen en waarbij een nieuwe woonschepennota wordt opgesteld. Beleid wordt vervolgens in regels vastgelegd in de geactualiseerde woonschepenverordening. De senior jurist die gezocht wordt gaat deelnemen aan bovengenoemd project, waarbij hij/zij de actualisatie van de woonschepenverordening voor rekening neemt. De projectgroep bestaat uit: procesmanager, visiespecialist RO, vakspecialist RO (Stedenbouwkunde), junior jurist Havens en Vaarwegen en de extern in te huren Senior Jurist. De woonschepenverordening is complex, kent meerdere vormen van vergunning en met eigen eisen en is moeilijk te begrijpen voor gebruikers. Actualisatie is noodzakelijk om aan te laten sluiten op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
  1 broker
 • Legal Counsel | Employment | 6 months | 24 hours

  1 week geleden

  SIRE Life Sciences ® - Onbekend

  The purpose of this role is to provide legal counseling in the HR area. Responsibilities - Advise in negotiations regarding hiring, terminations or disciplinary actions under the Dutch law - Developing document templates and HR policies with an European look - Advise in negotiations with work councils - Supervising external lawyers supporting the HR organization - Contribute to the design of best practices and HR processes from a legal perspective
  1 broker
 • SR BELEIDSMEDEWERKER / JURIDISCH ADVISEUR OMGEVINGSWET (8-12 UUR PW)

  3 weken geleden

  Gemeente Geldrop-Mierlo - Geldrop-Mierlo, Nederland

  Op grond van het Plan van aanpak Omgevingswet zijn er meerdere werkgroepen geformeerd. Voor de werkgroep invoeringsstrategie en Omgevingsvisie zoeken we per direct een juridisch adviseur / beleidsmedewerker die reeds ervaring heeft opgedaan met de volgende werkzaamheden: lnvoeringsstrategie implementatie bepalen Participatie verzorgen met de hele gemeenschap bij het opstellen van de omgevingsvisie (weken van de omgevingsvisie) Nadenken over participatie bij het bepalen van de invoeringsstrategie De organisatieontwikkeling, de transitie sociaal domein. Wijkontwíkkeling De strategische visie en het kernakkoord betrekken in het opstellen van de omgevingsvisie en de invoeringsstrategie Afstemming tussen de programmamanagers onderling; Gevolgen van de omgevingsvisie voor bestaande en nieuwe deelvisies en verordeningen in beeld brengen Opgedane ervaringen uit de pilot omgevingsplan verwerken in de omgevingsvisie Wensen vanuit de samenleving, over de wijze en het niveau meenemen in de invoeringsstrategie en de omgevingsvisie Nadenken over verschillende lagen in de omgevingsvisie (regio, gemeente en wijk) Onderzoek mer-plicht en opstellen MER (fase 1 of fase 2) Rol raad en college meenemen in alle stappen -Begroting opstellen Samenwerking zoeken met buurgemeenten en ketenpartners.
  0 brokers
 • SR BELEIDSMEDEWERKER / JURIDISCH ADVISEUR OMGEVINGSWET (8-12 UUR PW)

  3 weken geleden

  Gemeente Geldrop-Mierlo - Geldrop-Mierlo, Nederland

  Op grond van het Plan van aanpak Omgevingswet zijn er meerdere werkgroepen geformeerd. Voor de werkgroep invoeringsstrategie en Omgevingsvisie zoeken we per direct een juridisch adviseur / beleidsmedewerker die reeds ervaring heeft opgedaan met de volgende werkzaamheden: lnvoeringsstrategie implementatie bepalen Participatie verzorgen met de hele gemeenschap bij het opstellen van de omgevingsvisie (weken van de omgevingsvisie) Nadenken over participatie bij het bepalen van de invoeringsstrategie De organisatieontwikkeling, de transitie sociaal domein. Wijkontwíkkeling De strategische visie en het kernakkoord betrekken in het opstellen van de omgevingsvisie en de invoeringsstrategie Afstemming tussen de programmamanagers onderling; Gevolgen van de omgevingsvisie voor bestaande en nieuwe deelvisies en verordeningen in beeld brengen Opgedane ervaringen uit de pilot omgevingsplan verwerken in de omgevingsvisie Wensen vanuit de samenleving, over de wijze en het niveau meenemen in de invoeringsstrategie en de omgevingsvisie Nadenken over verschillende lagen in de omgevingsvisie (regio, gemeente en wijk) Onderzoek mer-plicht en opstellen MER (fase 1 of fase 2) Rol raad en college meenemen in alle stappen -Begroting opstellen Samenwerking zoeken met buurgemeenten en ketenpartners.
  0 brokers