Legal opdrachten | 37 opdrachten
 • MEDEWERKER INVORDERING

  6 uur geleden

  Onbekend - Leeuwarden

  3-09-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 27-8-2018 om 12:00 uur Het team Financiële Ondersteuning en Invordering is onderdeel van de sector Sociale Zaken van de dienst Welzijn en telt 30 medewerkers. Het team Financiële Ondersteuning en Invordering is een enthousiast team en zorgt door hun klantvriendelijke dienstverlening voor een optimale ondersteuning aan alle teams binnen het Sociale Domein. Verantwoordelijkheden Als medewerker invordering verricht je de volgende werkzaamheden: je beoordeelt welke gegevens nodig zijn voor de afhandeling van verhaals- en invorderingstaken en verzamelt deze; je verifieert en valideert de ontvangen gegevens op volledigheid en juistheid; je adviseert en concludeert op basis van de ontvangen gegevens, wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid; je legt voornoemde gegevens en conclusies schriftelijk en elektronisch vast in rapportage, een beschikking en in een geautomatiseerd uitkeringssysteem. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 03-09-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 27-8-2018
 • MEET-UP WITH YACHT LEGAL OVERHEID 27 SEPTEMBER

  6 uur geleden

  YACHT Legal - Landelijk

  MEET-UP YACHT LEGAL  Wij komen graag in contact met juristen bestuursrecht die een tweede of derde stap in hun carrière willen maken als jurist bij de (rijks)overheid en zich verder willen ontwikkelen als professional. Nieuwe collega’s die ervaring willen opdoen bij de mooiste opdrachtgevers, inhoudelijk betrokken en enthousiast zijn, afwisseling zoeken én vakgenoten willen ontmoeten.  Deze Meet-up is vooral bedoeld om kennis te maken met YACHT en meer te weten te komen over wat het werken als interim professional inhoudt.  En wie weet verlaat jij deze avond met een dienstverband bij YACHT in het vooruitzicht! Ook ZZP'ers die meer willen weten over opdrachten via YACHT ontmoeten wij graag.  YACHT in het kort Als interim professional bij YACHT ben je verbindend, daadkrachtig en deskundig. Samen met jouw collega interim professionals werk je aan je eigen ontwikkeling en die van onze klanten. Je gaat verschillende opdrachten doen binnen jouw expertise waarbij wij ook kijken naar de uitdaging voor jou. Opdrachten op het gebied van het bestuursrecht (denk aan rollen als jurist bezwaar en beroep, handhaving, vergunningverleniing, APV of juridisch beleidsadviseur).  Elke opdrachtgever en elke situatie is anders, hierdoor neem je elke keer best practices mee en help je een volgende opdrachtgever ook weer vooruit. Daarnaast heb je binnen YACHT betrokken en enthousiaste collega's die ook met elkaar meer uit hun expertise halen. Zo kun je je aansluiten bij een van onze expert-teams, zelf een nieuw initiatief starten, een whitepaper schrijven of een nieuwe tool ontwikkelen. Buiten de vakinhoudelijke ontwikkeling helpen we je natuurlijk ook om op je persoonlijke competenties vooruit te komen. Als je hier behoefte aan hebt, beschikken we over verschillende coaches om je te helpen. Herken jij jezelf in bovenstaande en wil je meer weten? Kom dan naar onze Meet-up op donderdag 27 september tussen 18.00 en 21.00 uur bij YACHT in Utrecht (langs de A2).  Tijdens de Meet-up ontmoet je ons team, bestaande uit sales- en recruitment consultants. We vertellen je graag meer over onze opdrachtgevers, opdrachten en wat je van ons kunt verwachten. Ook zullen onze interim professionals, echte ervaringsdeskundigen, je meenemen in hun ervaringen en de uitdagingen die ook jij mogelijk aan gaat! Programma 18.00 - 19.00 uur     Inloop en buffet 19.00 - 19.30 uur     Centrale aftrap en presentatie over Yacht  19.30 - 20.30 uur     Kennismaking met consultants Yacht & interim professionals 20.30 - 21.00 uur     Netwerkborrel
  1 broker
 • Bestemmingsplan jurist

  9 uur geleden

  Onbekend - Midden Nederland

  n onze opdrachtgevers, een gemeente in het midden van het land, zijn wij op zoek naar een Bestemmingsplan jurist. Functieomschrijving: Je gaat je in deze functie bezighouden met de navolgende werkzaamheden: het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en afwijkingsprocedures, zowel zelfstandig als in teamverband; het voeren van overleg met initiatiefnemers, partners, belanghebbenden en intern met collega’s; het behandelen van verzoeken om planschadetegemoetkoming; het voeren van gerechtelijke procedures op het vakgebied; het adviseren aan het bestuur; het leveren van een bijdrage in projecten; het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet; Kandidaatomschrijving je beschikt over een afgeronde WO opleiding Rechten; je hebt minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar in de rol van bestemmingsjurist en/of juridische beleidsmedewerker op het gebied van ruimtelijke ordening bij een gemeente; je hebt aantoonbaar werkervaring met de Omgevingswet bij een gemeente; je stelt de klant(en) voorop, en gaat uit van kansen en mogelijkheden; je bent iemand die ‘van buiten naar binnen’ denkt;   je bent leergierig, ondernemend en proactief; je bent flexibel inzetbaar; je kunt goed communiceren en verbinden.   Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk vrijdag 24 augustus a.s. contact op met Judith Steinfort  of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 6 maanden (met optie op verlenging) | 36 uur | startdatum: 17 september 2018
 • JURIDISCH ADVISEUR RO/ WABO

  4 dagen geleden

  Gemeente - Noord-Holland

  De jurist die wij zoeken heeft als taak om juridische advies te geven op activiteiten die vallen onder de WABO. Het gaat om de complexere dossiers. Waarbij de jurist ruime kennis heeft van de omgevingswet en zelfstandig kan onderbouwen.   Je adviseert op vergunningaanvragen die binnen het Vergunningencentrum worden behandeld. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en borging van een of meerdere vakgebieden. Nadruk in deze functie ligt op inhoud. Je houdt je onder andere bezig met  •    Opstellen ruimtelijke onderbouwingen Wabo projectbesluiten •    Begeleiding juridische procedure Wabo projectbesluiten •    Controleren en opstellen Wabo vergunningen •    Controleren planschaderapporten en begeleiding juridische procedure •    Opstellen gedoogbeschikkingen •    Advisering casushouders en medewerkers Omgevingsloket •    Advisering aanpassing APV inzake in- en uitritvergunning •    Adviseren in bezwaarzaken en lid bezwaarcommissie •    Juridisch advisering over Wabo vergunningen •    Adviseren van overige afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie, waaronder op de beleidsvelden juridisch en handhaving  
  1 broker
 • JURIDISCH ADVISEUR ONDERMIJNINGEN/BIBOB

  4 dagen geleden

  Gemeente - Noord Holland

  Afdeling Openbare orde en veiligheid: OOV werkt aan het vergroten van de veiligheid in de stad. Dit gaat zowel over rampenbestrijding en crisisbeheersing als over het voorkomen en bestrijden van overlast, criminaliteit en radicalisering. OOV werkt veel samen met politie, brandweer en het openbaar ministerie. De afdeling ondersteunt en adviseert de burgemeester bij de uitoefening van zijn taak op het gebied van openbare orde en veiligheid. Programma Ondermijning: Binnen de sector is een programma opgezet voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze aanpak vergt een goed plan en een goed team, om een stevige integrale en programmatische aanpak neer te zetten. Het vergt ook een aanpak voor de lange termijn, het is geen knelpunt dat met een project van een jaar opgelost kan worden. Het vergt een programma met een looptijd van tenminste 3-5 jaar. Het programma Ondermijning zal bestaan uit zeven onderdelen, die parallel aan elkaar opgepakt worden: RIEC, horeca, fraude, gokken, overige fenomenen, oprichting van een intern meldpunt en maatschappelijke weerbaarheid. De eerste vijf thema’s worden uitgewerkt in verschillende projecten, waarbij o.a. netwerken, geldstromen, kopstukken, vastgoed en dergelijke in beeld gebracht worden. Ook structurele intensivering van Bibob-beleid (vergunningverlening, transacties met vastgoed en grond) maakt onderdeel uit van het programma. Het programma wordt met de RIEC-partners afgestemd en vastgesteld in de driehoek. De functie Binnen de afdeling OOV wordt de Jurist Bibob / Ondermijning verantwoordelijk voor de advisering over en uitvoering van de bestuurlijke interventies en instrumenten. Hiervoor zal hij/zij actief opereren in samenwerking met de veiligheidspartners en betrokken interne afdelingen. Je adviseert directe collega’s, collega-afdelingen, management en het college van B&W op het gebied van handhaving en algemene (beleids-) ontwikkelingen en je ondersteunt toezichthouders. Je stelt beleid op, adviseert over nieuwe bestuurlijke instrumenten en stemt zaken af in de keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Werkzaamheden: Opzetten en begeleiden van thematische onderzoeken naar specifieke fenomenen / delicten. Uitwerken van en adviseren over een integrale aanpak op die fenomenen, samen met de partners. Adviseren over en het mede ontwikkelen van beleid op meerdere complexe fenomenen binnen de ondermijning en Bibob. Uitvoeren van meerdere deelprojecten waarbij sprake is van een ruime interpretatieruimte i.v.m. het opzetten van barrièremodellen.  
  1 broker
 • JURIST PRIVAATRECHT

  4 dagen geleden

  Nationaal Coördinator Groningen - Groningen

  Als jurist bij de Arbiter Bodembeweging verricht je voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden tijdens de afhandeling van een geschil. Je hebt de rol van secretaris in een zaak en de nadruk zal liggen op het schrijven van uitspraken. Je functioneert als contactpersoon voor eigenaren, bewoners en de organisaties die bij het geschil een rol spelen. Je communiceert uiterst zorgvuldig met de verschillende partijen en organiseert de juridische en logistieke voortgang. Daarbij werk je samen met ervaren Arbiters, collega-juristen en de administratief ondersteuners binnen het team.  verzorgt de juridische ondersteuning van de Arbiters Bodembeweging. verzorgt de voorbereiding van schouwen en hoorzittingen en bent daarbij uiteraard ook aanwezig. doet verslag van de schouw en hoorzitting en schrijft het vonnis. overlegt met eigenaar en bewoners en communiceert indien nodig over de uitspraak. overlegt met NAM m.b.t. de juridische aspecten van een geschil en communiceert indien nodig over de uitspraak. bent in staat om klantwensen om te zetten in concrete acties die de afhandeling bevorderen. levert een bijdrage aan oplossingen door actief kennis te delen en in te brengen. verwerkt de juridische afwikkeling van een geschil. maakt afspraken ten aanzien van de voortgang van het werk, werkverdeling en vervanging.
  1 broker
 • Senior Jurist Letsel

  4 dagen geleden

  Onbekend - Tilburg

  Als jurist ben je direct inzetbaar op een dossierkast op het gebied van letsel. Je leest je snel in, je kunt zelfstandig met klanten omgaan en hebt weinig begeleiding nodig. Je lost juridische problemen op, je voert procedures en toont veel empathie. Er dient tijdelijk een dossierkast van letsel opgevangen te worden. Je krijgt een uitdagende baan met veel eigen verantwoordelijkheid. Je legt bezoeken af bij klanten en zorgt voor een goede afwikkeling van de letselschade van onze klant. Je werkt binnen een team van letseljuristen en civilisten. Het team is ongeveer 20 medewerkers. Wij zitten met drie teams van bijzondere juridische zaken op een afdeling. BJZ bestaat uit 10 teams verdeeld over 4 locaties.
  1 broker | 4 maanden | 36 uur | startdatum: z.s.m.
 • Jurist privaatrecht

  6 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  n onze opdrachtgevers, een gemeente in Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar een senior juridisch adviseur Privaatrecht. Functieomschrijving:  je adviseert op het gebied van aanbestedingsrecht / privaatrecht (algemeen en bijzonder) / bouwrecht / Omgevingsrecht; je stelt overeenkomsten op en beoordeelt deze. Te weten: intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, koop- / verkoop overeenkomsten; je adviseert inzake grondzaken / grondexploitatie / beheer gemeentelijk vastgoed / Omgevingswet / juridische geschillen / governance / staatssteun / Wet Markt & Overheid / Algemene voorwaarden / contractenbeheer; je adviseert en geeft ondersteuning bij gerechtelijke procedures; je bent een juridische vraagbaak op het gebied van aanbestedingsrecht en privaatrecht. Eisen je beschikt over een afgeronde WO-opleiding (privaatrecht), bij voorkeur aangevuld met gerichte vakken / cursussen op het gebied van aanbestedingsrecht / RAW - UAV / bouwrecht / staatssteun; je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van aanbestedingsrecht en algemeen privaatrecht; je hebt ruime aantoonbare (projectmatige) werkervaring binnen gemeenten; competenties: resultaatgericht, goed analytisch en creatief denkvermogen, klantgericht, proactief, zelfstandig maar ook een teamplayer, uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden, omgevingsbewust en bestuurlijk sensitief. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk maandag 20 augustus a.s. contact op met Judith Steinfort via of 079 – 363 19 19.
  1 broker | medio september 2018 voor een periode van 9 maanden | 28 - 32 uur
 • Senior juridisch adviseur (28-32 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als juridische vraagbaak op het gebied van aanbestedingsrecht en privaatrecht / bouwrecht. U adviseert interne klanten over overeenkomsten. U draagt zorg voor het opstellen en beoordelen van overeenkomsten (intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten en koop- en verkoopovereenkomsten). U adviseert over grondzaken, grondexploitatie, het beheer van gemeentelijk vastgoed, de Omgevingswet, juridische geschillen, governance, staatssteun, de Wet markt en overheid, algemene voorwaarden en contractbeheer. U benadert interne klanten proactief. U adviseert over en/of ondersteunt bij gerechtelijke procedures. U informeert collega’s over mogelijkheden op het gebied van juridische advisering. Eisen U hebt een afgeronde wo-opleiding op het gebied van privaatrecht. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met aanbestedingsrecht en algemeen privaatrecht. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt gerichte vakken / cursussen gevolgd op het gebied van aanbestedingsrecht, RAW en UAV, bouwrecht en staatssteun.
  1 broker | 28-32 uur
 • JURIDISCH ADVISEUR (SENIOR)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Alphen aan den Rijn

  9-2018 Einddatum: 27-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28-32 Sluitingsdatum: 30-08-2018 om 09:00 uur Gezocht: een Senior Juridisch Adviseur. Kennisgebieden: Bestuursrecht, omgevingsrecht, privaatrecht (o.a. overeenkomsten en aansprakelijkheidstellingen), bouw- en vastgoedrecht, juridische kwaliteitszorg. Werkervaring: (projectmatige) werkervaring binnen gemeenten, sterke adviesvaardigheden. Je benadert interne klanten proactief en je neemt je collega’s mee in de kansen die juridische advisering biedt. Je adviseert interne klanten rondom overeenkomsten, bijvoorbeeld een samenwerkovereenkomst of anterieure exploitatieovereenkomst. Voortvloeiend hieruit stel je zelf overeenkomsten op of beoordeel je door anderen opgestelde overeenkomsten. De functie op hoofdlijnen: Advisering aanbestedingsrecht / privaatrecht (algemeen en bijzonder) / bouwrecht / Omgevingsrecht; Opstellen en beoordelen overeenkomsten: intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, koop- / verkoop overeenkomsten; Advisering inzake grondzaken / grondexploitatie / beheer gemeentelijk vastgoed / Omgevingswet / juridische geschillen / governance / staatssteun / Wet Markt & Overheid / Algemene voorwaarden / contractenbeheer; Advisering / ondersteuning bij gerechtelijke procedures; Juridische vraagbaak aanbestedingsrecht en privaatrecht.
  1 broker | 28-32 uur | startdatum: 17-09-2018 | einddatum: 27-06-2019 | deadline: 30-08-2018
 • Uitvoeringscoördinator (36 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U voert het contractmanagement ten aanzien van het project. U controleert de werkzaamheden en (BLVC-)omstandigheden op locatie op de gemaakte afspraken. U coacht het interne personeel. U fungeert als het aanspreekpunt voor interne (gemeentelijke) stakeholders en opdrachtnemers ten aanzien van de projectwerkzaamheden. U onderhoudt contacten met de projectpartners / gemeentelijke stakeholders bij wijzigingen in de uitvoering. U ondersteunt bij de proces- en producttoetsen indien nodig. U organiseert het afstemmingsoverleg met betrokken partijen om problemen op te lossen. U draagt zorg voor het opnemen en afleveren van het gemaakte werk door de opdrachtnemer. U legt geconstateerde gebreken vast en maakt vervolgafspraken. U adviseert de contractmanager. U toetst werk- en keuringsplannen. U maakt en registreert beoordelingen die voortvloeien uit de toetsing. U begeleidt de terbeschikkingstelling van materialen. U ondersteunt, adviseert en informeert de technisch manager en omgevingsmanager. U beoordeelt verzoeken tot wijzigingen en afwijkingen en brengt hierover advies uit naar de contractmanager. U neemt deel aan risicosessies en IPM-vergaderingen ten aanzien van de voortgang van het werk. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt ervaring met UAV-gc-contracten en civieltechnische projecten. U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met maaiveldinrichting en infrastructuur binnen een complexe, grootstedelijke omgeving. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan met de procedures van het Amsterdamse coördinatiestelsel Werken aan de Weg.
  1 broker | 36 uur
 • Adviseur inkoop en contracten (36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Middelburg

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering richting verschillende marktpartijen. U bepaalt de marktbenadering. U stelt het inkoopplan op waarin de omvang, bijbehorende kaders, wensen en eisen op een juiste wijze zijn vertaald en afgestemd op de ontwikkelingen in de markt. U draagt zorg voor het opstellen, aanbesteden en beheersen van een contract binnen kleine, afgebakende projecten met een gering afbreukrisico. U houdt bij of de contracten worden uitgevoerd volgens afspraak. U adviseert over het waarborgen van de beheersbaarheid van het contract bij de totstandkoming en looptijd. U verricht controles, voert systeem- en procestoetsen uit en/of stuurt deze aan. U rapporteert (dreigende) afwijkingen tijdig en op overzichtelijke wijze. U voert meerwaardetoetsen en marktscans uit. U spreekt opdrachtnemers / leveranciers aan op contractafspraken. U realiseert een juist informatieniveau over de afgebakende onderdelen van het inkoop- en contractmanagementproces en communiceert hierover. U signaleert en analyseert ontwikkelingen die de uitvoering van het inkoop- en contractproces kunnen beïnvloeden en adviseert hierover. Eisen  U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt een relevante vakinhoudelijke opleiding afgerond, zoals NEVI. U hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met uitvoeringscontracten. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt kennis van UAV-gc, EMVI, ISO 9001, systeemgerichte contractbeheersing, assetmanagement en relevante contractmodellen (met name D&C, prestatiecontracten en ingenieursdienstencontracten). U hebt kennis van en ervaring met risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering en de aanbestedingswetgeving. U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met het adviseren op het gebied van inkoop- en contractmanagement. U hebt aantoonbare ervaring met het beheersen en signaleren binnen het inkoop- en contractmanagement.
  1 broker | 36 uur
 • JURIDISCH BELEIDSADVISEUR

  1 week geleden

  Onbekend - Utrecht

  FUNCTIE Als Juridisch Beleidsadviseur bij de afdeling Bedrijfsjuridische Diensten/ Team Zorg draag je zorg voor het rechtmatig handelen van de SVB in haar primaire processen ten aanzien van trekkingsrechten. Je levert een bijdrage aan uitvoeringstoetsen die de SVB/DPGB uitbrengt over nieuwe wetgeving, doet voorstellen voor het ontwikkelen en actueel houden van juridische kaders, draagt bij aan het toetsen en bewaken van de uitvoering van deze kaders en stelt de kaders zo nodig bij. De voorstellen voor juridische kaders stem je af met de relevante directies en afdelingen en zo nodig met externe partijen. Je draagt dus zorg voor het rechtmatig handelen van de SVB/DPGB in haar primaire processen. In deze functie breng je ook gevraagd en ongevraagd advies uit aan in- en externe relaties over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en beleid, ben je betrokken bij principiële juridische procedures en duik je in complexe casuïstiek. Daarnaast help je daar waar nodig de strategische belangen van de SVB DPGB te behartigen. Je zorgt voor het juridische bewustzijn in de organisatie. Je werkt op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht, waarin de privacywetgeving een prominente rol speelt. Je rapporteert rechtstreeks aan de Manager Bedrijfsjuridische Diensten/team Zorg.
  1 broker | Parttime
 • Jurist Grondzaken

  1 week geleden

  Onbekend - Randstad

  onze opdrachtgevers, een gemeente in de randstad, zijn wij op zoek naar een Jurist Grondzaken. Functieomschrijving De afdeling is verantwoordelijk voor de realisatie van woningbouwprojecten, bedrijvenparken, maatschappelijke voorzieningen, infra projecten en natuur en recreatiegebieden. je bent het eerste aanspreekpunt bij juridische aangelegenheden op het gebied van grondzaken en vastgoed; je voert onderhandelingen en verricht werkzaamheden ter vastlegging van afspraken tussen partijen; je stelt privaatrechtelijke overeenkomsten zoals samenwerkings-, koop- en anterieure overeenkomsten op en toetst deze; je houdt controle op naleving van de overeenkomsten; je adviseert in procedures; je werkt het grondbeleid van “bepalend naar regisserend” verder uit en draagt deze uit; je adviseert over wijzigingen van relevante wet- en regelgeving en het bevorderen van kennisontwikkeling op de afdeling; je behartigt in het projectteam de juridische en vastgoed belangen. Eisen je hebt een afgeronde WO opleiding rechten; je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als vastgoedjurist bij gemeenten; je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist in complexe projecten gebiedsontwikkeling bij gemeenten; je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van grondbeleid, onteigening, Wvg en Wro blijkend uit relevante opleidingen / cursussen; je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, bent zelfstandig, nauwkeurig en proactief, bent enthousiast en flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan z.s.m. uiterlijk vrijdag 17 augustus a.s. contact op met Judith Steinfort via of 079–363 19 19.  
  1 broker | 9 maanden | 20 uur | startdatum: 1 november 2018 | einddatum: 101-08-2019 | deadline: 21-08-2018
 • Strategisch juridisch adviseur

  1 week geleden

  Onbekend - Randstad

  n onze opdrachtgevers, een grote gemeente in de Randstad, zijn wij op zoek naar een strategisch juridisch adviseur. Het profiel hieronder is in algemene termen opgesteld. Omdat de opdracht een gevoelig dossier betreft, kun je voor nadere inhoudelijke informatie persoonlijk contact opnemen.    Functieomschrijving: Als strategisch juridisch adviseur ga je je onder meer bezighouden met: het initiëren – gevraagd en ongevraagd –  en ontwikkelen van en adviseren over juridisch beleid vanuit een multidisciplinaire insteek; het verstrekken van integrale adviezen over complexe juridische aangelegenheden aan betrokken organisaties; het begeleiden van juridische en bestuurlijke procedures; het signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen in beleidsinitiatieven. Eisen: afgeronde universitaire juridische opleiding op bestuursrechtelijk gebied; tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen of beoordelen van voorgenomen regelgeving bij een gemeente of grote overheidsorganisatie op relevante beleidsthema’s en met politiek gevoelige dossiers; tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met strategische beleidsvraagstukken en bestuurlijke besluitvorming bij een gemeente of grote overheidsorganisatie op relevante beleidsthema’s en met politiek gevoelige dossiers affiniteit met Agile / Scrum en/of programmatisch werken, bij voorkeur in een beleidsomgeving; beschikken over kennis van de Europese dienstenrichtlijn en Europese regelgeving. Reageren: Heb je interesse, wil je een nadere toelichting? Neem dan uiterlijk woensdag 15 augustus 2018 contact op met Judith Steinfort via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 363 19 19.
  1 broker | 1 jaar | 30 - 36 uur | startdatum: 3 september 2018