Legal opdrachten | 18 opdrachten
 • Juridisch adviseur grondzaken (24-32 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Provincie Noord-Holland, regio Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de uitgifte van (commerciële) gronden. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van anterieure- en koopovereenkomsten. U voert onderhandelingen over anterieure- en koopovereenkomsten. U verkoopt percelen grond / bloot-eigendom van percelen grond. U vertegenwoordigt de organisatie richting externe partijen. U vestigt opstalrechten en erfdienstbaarheden. U geeft (mede) vorm aan het uitgiftebeleid. Eisen  U beschikt over een afgeronde universitaire opleiding Rechten. U hebt minimaal 5 jaar relevante en actuele werkervaring opgedaan op gemeentelijk niveau. U bent gespecialiseerd in privaat- en bestuursrecht. Wensen  U hebt minimaal 5 jaar actuele werkervaring opgedaan met het voeren van onderhandelingen over en het opstellen van anterieure- en koopovereenkomsten binnen een gemeente. U hebt ervaring opgedaan in de rol van juridisch adviseur op het gebied van uitgifte. U hebt ervaring opgedaan met verschillende vormen van (samenwerkings)overeenkomsten. U hebt kennis van uitgifte in erfpacht, de verkoop van grond / bloot-eigendom, opstalrechten en erfdienstbaarheden binnen een gemeente. U hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving. U bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek tussen 10 en 14 juni.
  1 broker | 24-32 uur
 • Toetscoördinator / Lead auditor (16-20 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Heerenveen

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U levert informatie over de beheersing van de contractuele risico’s door het coördineren, plannen en uitvoeren van audits volgens systeemgerichte contractbeheersing. U fungeert als sparringpartner voor de contractmanager ten behoeve van de opvolging van negatieve bevindingen en mutaties in het risicoprofiel. U bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het toetsplan en het opstellen van de toetsmix en auditplanning. U bent medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de toets en de beschikbaarheid en functionele aansturing van het toetsteam. U fungeert als de schakel tussen het toetsteam en de contractmanager binnen de projecten. U signaleert risico’s en/of onvolkomenheden die in toetsen of in de toetsplanning kunnen worden verwerkt. U bent verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van systeem-, proces- en producttoetsen. U stelt een toetsverslag op, inclusief motivatie, waarin de positieve en negatieve toetsbevindingen worden vastgelegd. U verzamelt negatieve bevindingen en verbeteringen in een overzicht. U adviseert op basis van de opgedane bevindingen uit de audits en waarnemingen in het geval van product- en documenttoetsen. U adviseert en ondersteunt de contractmanager. U bent verantwoordelijk voor de toetscoördinatie en contractbeheersing. U stemt de uitkomsten van de toetsen af met de contractmanager. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA of bereid dit te behalen. U hebt ervaring met het begeleiden van civieltechnische werkzaamheden in de uitvoering. U hebt kennis van en ervaring met de principes van kwaliteitsmanagement, risicomanagement en projectmanagement. U hebt kennis van en ervaring met systeemgerichte contractbeheersing en UAV-gc-contracten. U hebt minimaal 5 jaar ervaring met de voorbereiding van civieltechnische projecten. U hebt minimaal 3 jaar ervaring met de begeleiding van civieltechnische werkzaamheden in uitvoering. U bent bereid om buiten de normale werktijden werkzaamheden te verrichten (in de avond, het weekend en op feestdagen). Wensen U hebt ervaring met het opstellen van bestekstekeningen in AutoCAD. U hebt aantoonbare ervaring met systeemgerichte contractbeheersing binnen grote en complexe (multidisciplinaire) projecten (met een waarde van minimaal € 5 miljoen).
  1 broker | 16-20 uur
 • Senior contractmanager verhardingen (36 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het contractbeheerteam. U managet één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten en zorgt voor het vastleggen, managen en bewaken ervan, met als doel de eigen organisatiedoelstelling (waaronder de agenda duurzaam) en realiseert de concerndoelstellingen van zowel de aannemer(s) als de eigen gemeentelijke organisatie. U fungeert als voorportaal voor de verschillende afnemers binnen de gemeente en kent de nadere overeenkomsten van de afnemers in overleg toe aan de samenwerkingsovereenkomst. U stemt samenwerkings- / raamovereenkomsten voor de levering van bijvoorbeeld OV- en VRI-masten, bestratingsmateriaal of het plaatsen van bomen af met de andere contractmanagers. U bewaakt de invulling van de duurzaamheidsambities vanuit het EMVI-plan, waaronder het periodiek toetsen van de maatregelen ter invulling van slim en schoon werken en de CO2-ladder bij aannemers. U adviseert de categoriemanager en lead buyer over het verlengen of beëindigen van lopende raamovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. U zorgt ervoor dat de interne organisatie is voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie. U ontvangt en beoordeelt rapportages van de betreffende aannemers omtrent de inzet van materieel en controleert of de aannemers hun beloftes nakomen op het gebied van samenwerking en duurzaamheid. U signaleert risico’s, doet beheersingsvoorstellen en levert voortgangsrapportages aan. U verzorgt het eerste escalatieniveau voor de projectteams bij stagnatie in de samenwerking. U verricht prestatiemetingen met de aannemer en laat u daarbij informeren door de projectteams. U stelt per contract een contractmanagementplan op waarin de beheersing van het contract wordt beschreven. U signaleert behoeften, kansen en de noodzaak voor verbeterprojecten. U levert een bijdrage aan het inrichten van efficiënte werkprocessen. U bent het eerste aanspreekpunt voor de programmamanager en de andere contractmanagers. U bent de vertegenwoordiger van de contractmanagers binnen de organisatie. U ondersteunt het coördineren en verdelen van (aanvullende) taken onder de contractmanagers. U ondersteunt en adviseert de programmamanager bij de inrichting van de organisatie rondom contractmanagement. U bent verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van de contractmanagers. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar ervaring opgedaan als contractmanager voor werken in de openbare ruimte van een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. U hebt ruime ervaring opgedaan met het opstellen van contracten voor beheer- en onderhoudsopgaven. U hebt ervaring opgedaan met het beheer en onderhoud van verhardingen in stedelijk gebied. U hebt ervaring opgedaan met het begeleiden en inrichten van het contractmanagement en de ondersteunende processen. U hebt kennis van de markt waarbinnen u opereert. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met de toepassing van VISI. U hebt kennis van UAV, UAV-gc en RAW. U hebt affiniteit met inkoop.
  1 broker | 36 uur
 • Adviseur inkoop openbare ruimte (24-36 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen van en adviseren over de inkoopstrategie. U adviseert over de BPKV-uitvragen. U stelt diverse contractstukken op. U levert input voor het contractmanagementplan. U bent verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van (Europese) aanbestedingen en het beoordelen van de BPKV- / EMVI-uitvragen. U stelt gunningsadviezen op. U stelt brieven op ten behoeve van de gunningsbeslissing en de opdracht. U voert afwijzings- en toelichtingsgesprekken met de inschrijvers. U ondersteunt bij juridische procedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten. U handelt klachtenprocedures af met betrekking tot de gevoerde inkooptrajecten. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding of een hbo werk- en denkniveau verkregen door relevante werkervaring. U hebt een afgeronde inkoopopleiding, bijvoorbeeld NEVI. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als inkoopadviseur met het begeleiden van minimaal 4 meervoudige en/of Europese aanbestedingstrajecten in de openbare ruimte en/of met materialen gerelateerd aan de openbare ruimte. U hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met UAV en UAV-gc. Wensen U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als inkoopadviseur in een G5-gemeente, het Rijk of een provincie. U hebt aantoonbare ervaring met het contracteren van innovatieve oplossingen. U hebt aantoonbare kennis van de RAW-systematiek.
  1 broker | 24-36 uur
 • JURIST COMPLIANCY

  3 dagen geleden

  CINOP Holding B.V. - 's-Hertogenbosch

  Wil jij als Compliance Officer Erasmus+ werken bij dé toonaangevende partner in leren?  Wil jij deel uitmaken van het team van 150 gedreven professionals dat gaat voor een optimale deelname aan de samenleving, vandaag en morgen?  Vanwege de groei van het programma zijn wij op zoek naar een Compliance Officer, die bijdraagt aan een vlekkeloos verloop van de uitvoering van het Erasmus+ subsidieprogramma. In deze uitdagende rol opereer jij op het snijvlak van Nederlands recht en Europese richtlijnen.  Wat ga jij doen?  Je gaat voornamelijk werken voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ dat onderdeel is van CINOP. Daarnaast word je kennis ingezet op publieke programma’s en projecten, zoals: NLQF, ECVET & EQUAVET. Als Compliance Officer vervul je een onafhankelijke rol die gericht is op het bevorderen en naleven van wet-en regelgeving gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen van het Erasmus+ programma. Je interpreteert procedures en richtlijnen zodanig dat ze toegepast kunnen worden in de beleidsrijke context van het Erasmus+ Programma. Dit doe je in directe afstemming met de Consultants, het Management evenals de afdeling Financiën.  Tevens ben je verantwoordelijk voor het geven van richting voor de uitvoering van beleid evenals het bewaken van de naleving hiervan. Dit doe je o.a. door het organiseren van audits. We verwachten hierbij dat je in staat bent om bewustwording op het gebied van compliance te vergroten binnen het programma. Je staat hierbij in verbinding met de collega’s die dit werk uitvoeren voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Een perfectionistische blik en oog voor detail zijn hiervoor cruciaal! Daarnaast werk je zelf ook mee, denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van controles van de door de opdrachtgever gesubsidieerde projecten.  Binnen de organisatie fungeer je ten slotte als eerste eerste aanspreekpunt voor juridische vraagstukken. Bij CINOP verwachten we dat je zelfstandig werkt, een hoge standaard hebt en vanuit verbinding samenwerkt met relevante collega’s en stakeholders. Om succesvol te zijn in deze rol beschik je over een flexibele en professionele werkhouding. Je durft mensen binnen alle lagen van de organisatie aan te spreken op hun verantwoordelijkheden om de bewustwording en integriteit te waarborgen waar wij voor staan.
  1 broker
 • JURIST BESTUURSRECHT - OMGEVINGSRECHT

  3 dagen geleden

  Gemeente in Noord-Brabant - Nuenen

  Onze opdrachtgever is een gemeente in Noord-Brabant, op zoek naar een ervaren bestuursrechtjurist die op oproepbasis inzetbaar is bij het behandelen van bezwaar- en/of beroep in ruimtelijke dossiers. Denk daarbij vooral aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 
  1 broker
 • JURIST BESTUURSRECHT

  3 dagen geleden

  Toezichthouder - Amsterdam

  De afdeling Juridische Zaken (JZ) bestaat uit ongeveer 50 medewerkers en vervult een centrale, proactieve rol bij de (toezicht)activiteiten van de organisatie. Vanaf de start van een onderzoek bij een instelling tot en met het procederen bij de bestuursrechter of het doen van een aangifte bij het OM is JZ bij een zaak betrokken en wordt zij om advies gevraagd. JZ is onderverdeeld in 4 teams en elk van die 4 teams ondersteunt één of meer (toezicht)afdelingen. Als afdeling adviseren ze aan het bestuur van de organisatie en aan de verschillende toezichtafdelingen over individuele dossiers en beleid. Ook werken ze nauw samen met regelgevende instanties, zowel op nationaal als internationaal niveau. Waar nodig procederen ze. Ze hebben ook advocaten/gemachtigden binnen de afdeling die regelmatig procederen. De afdeling werkt op een juridisch hoog niveau en staan tegelijkertijd midden in het toezicht. Binnen de afdeling JZ houdt het team Boetes & Bedrijfsvoering zich zowel bezig met het onafhankelijk adviseren van het bestuur van de organisatie over het opleggen van bestuurlijke boetes als met de advisering over de juridische bedrijfsvoering. Voor versterking van de juridische bedrijfsvoering is het team op zoek naar een interim jurist. Je zal betrokken zijn bij afwikkeling van bezwaarschriften t.a.v. heffingen, eventueel behandeling Wob-verzoeken en Wbp-inzage-verzoeken. Verder zal er geadviseerd worden in wetgevingstrajecten gerelateerd aan de bekostigingssystematiek en vindt juridische ondersteuning voor incassoprocedures plaats.
  1 broker
 • JURIDISCH ADVISEUR BEZWAAR (WABO)

  3 dagen geleden

  Gemeente - Flevoland

  Bij de afdeling Juridische Zaken is het secretariaat van de (externe) bezwaarschriftencommissie ondergebracht. Deze commissie behandelt alle inkomende bezwaarschriften van de gemeente Almere, met uitzondering van Belastingen, Sociale Zaken en HRM.  Als juridisch adviseur ga je o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren: •    Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de bezwarencommissie •    Plannen en organiseren van hoorzittingen en het notuleren hiervan •    Het vormen van een juridisch oordeel over de inhoud van bezwaarschriften •    Opstellen van concept-commissieadviezen •    Zelfstandig ambtelijk horen en opstellen concept-beslissingen op bezwaar •    Gespreksleider (mediation)gesprekken De nadruk van deze functie komt steeds meer te liggen op mediationvaardigheden. Bij binnenkomst van een bezwaarschrift wordt snel en persoonlijk (telefonisch) contact opgenomen met de betrokken burger. Je bent gespreksleider bij (mediation)gesprekken met de indiener van een bezwaarschrift en gaat bij de vakafdeling na welke andere oplossingen er voor bezwaarde zijn zonder verdere (formele) bezwaarschriftenprocedure. Inhoudelijk zal de focus voornamelijk liggen op bezwaarschriften tegen besluiten van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving.
  1 broker
 • SENIOR JURIST BEZWAAR EN BEROEP

  3 dagen geleden

  Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid in Den Haag - Den Haag

  Jouw uitdaging In verband met ongeveer 100 verwachte zaken in juni en juli, is onze opdrachtgever per begin juni op zoek naar een senior jurist. De opdracht loopt formeel tot 1 november 2019, de mogelijkheid voor een langere opdracht bestaat ook.  Je wordt verantwoordelijk voor het behandelen van complexe bezwaarzaken. In het bijzonder gaat het om werkzaamheden in het kader van de diverse regelingen waaronder Visserijregelingen en de Wet Natuurbescherming. Ook adviseer je in het kader van vergunning- en ontheffingsverlening.  Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden.
  1 broker
 • Contractmanager programma wateroverlast (20-28 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Roermond

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de contractering en het begeleiden van de uitvoering ervan van strategie tot realisatie, zowel op programma- als op projectniveau. U draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de inkoopstrategie en de contractering bij de betrokken partijen om het project binnen de randvoorwaarden te kunnen realiseren. U bent verantwoordelijk voor het mede-uitwerken, opstellen en implementeren van de inkoopstrategie en -plannen en alle bijkomende aspecten. U draagt zorg voor het aansturen en verder vormgeven van de contractvoorbereiding en -aanbesteding van lopende gebiedsprojecten en overige inkopen. U bent verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van het contractmanagement. U draagt zorg voor de kwaliteitsborging. U draagt bij aan de ontwikkelambitie van het waterschap met betrekking tot het contracteren en de contractvormen door onder andere het afstemmen over de eisen, uitvoering, oplevering en overdracht. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als contractmanager. U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan bij publieke organisaties, zoals Rijkswaterstaat, een waterschap, provincie en/of gemeente. Wensen U hebt ervaring met contractmanagement op het gebied van werken en adviesdiensten en de verschillende contractvormen die daarbij horen. U hebt ervaring opgedaan binnen vergelijkbare projecten.
  1 broker | 20-28 uur
 • Interim Legal professional

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Voor verschillende opdrachtgevers in heel Nederland komt Robert Walters graag in contact met Interim Legal professionals met minimaal 5 jaar werkervaring. Robert Walters bemiddelt juristen die ervaring hebben met specifieke rechtsgebieden, maar ook juristen met een sterke generalistische achtergrond. Als Interim Legal professional ben je tijdelijk werkzaam bij één van onze opdrachtgevers. De werkzaamheden sluiten goed aan op je reeds opgedane kennis en ervaring. Onderstaande een aantal voorbeelden van functies die je op interim basis via Robert Walters kan vervullen. Interim bedrijfsjurist Interim corporate legal counsel Interim legal counsel Interim compliance officer Interim legal manager Interim contractmanager Interim advocaat Interim trust officer Interim kandidaat-notaris Interim general counsel Profiel Interim Legal professional Afgeronde WO opleiding rechten. Minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in de advocatuur en/of het bedrijfsleven. Gedegen kennis en ervaring met één of meer rechtsgebieden. Een gezonde dosis interesse en flexibiliteit. Goed gevoel voor ondernemerschap. Ben je interim jurist? Robert Walters werkt graag met jou samen op basis van heldere en transparante afspraken. Wil je meer weten over de interim mogelijkheden? Solliciteer dan direct online of neem contact op voor meer informatie. Vertrouwelijke behandeling is vanzelfsprekend gegarandeerd.
  1 broker
 • Jurist ruimtelijke projecten 5-3-2019

  2 maanden geleden

  Onbekend - Provincie Utrecht

  n onze opdrachtgevers, een gemeente in het midden van het land, zijn wij op zoek naar een juridisch adviseur ruimtelijke projecten. Functieomschrijving:     In verband met het vertrek van een collega is er bij het cluster Juridische dienstverlening behoefte aan een juridisch adviseur die actief kan zijn in ruimtelijke projecten. Het cluster is verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van de organisatieonderdelen van de gemeente, het coördineren van Wob-verzoeken en klachten en het behandelen van bestuurlijk gevoelige Wob-verzoeken en klachten. Als juridisch adviseur word je actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van uitdagende ruimtelijke projecten. Daarnaast adviseer je over projecten zoals de milieuzone en de uitbreiding van het voetgangersgebied in de stad en de implementatie van de Omgevingswet. Je adviseert onze projectmanagers over alle voorkomende juridische facetten van een project. Daarbij stuurt je bij voorkeur “aan de voorkant”, signaleert risico's waarmee rekening moet worden houden en vertaalt deze naar beheersmaatregelen. De opdrachtgever werkt bij voorkeur opgavegericht en integraal: je werkt daarom regelmatig samen met collega’s die betrokken zijn bij planvorming, vergunningverlening, MER, luchtkwaliteit en dergelijke. Om succesvol te zijn in deze rol is het van belang dat jij een stevige adviseur bent die staat voor het projectresultaat, maar tegelijkertijd oog houdt voor de kaders en politiek/bestuurlijke verhoudingen. Je bent in staat verschillende rollen te zien en te pakken. Daarnaast ben je oplossingsgericht en heb je een pro-actieve houding.                                                                           Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht. Met bij voorkeur als afstudeerrichting (master): (ruimtelijk) bestuursrecht; minimaal 4 jaar recente en relevante werkervaring als jurist; ruime recente en relevante werkervaring met het juridisch ondersteunen van projectmanagers bij de voorbereiding en uitvoering van grote en/of complexe projecten in openbare ruimte, infrastructuur en/of vastgoed; werkervaring bij overheidsorganisatie(s) (zoals een gemeente) is een pré; competenties: resultaatgericht, gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, oplossingsgericht en proactief. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk dinsdag 19 februari a.s. contact op met Nathalie van der Meer via of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 2 maanden met optie op verlenging | 16 - 36 uur | startdatum: 18 maart 2019
 • Jurist ambtenarenrecht 4-3-2019

  2 maanden geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  anisatie (stichting) in de randstad zijn wij op zoek naar een interim jurist ambtenarenrecht. Functieomschrijving Onze opdrachtgever is met spoed op zoek naar een ervaren interim jurist ambtenarenrecht ter vervanging van een collega. De werkzaamheden betreffen het behandelen van dossiers van a tot z. Denk hierbij aan het bijstaan van klanten met een zienswijze, het voeren van gesprekken, bezwaar & beroep, strafmaatregelen, beoordelingen waartegen men in bezwaar wil etc. De opdracht is voor 40 uur per week, maar minder uren is bespreekbaar. Er bestaat een mogelijkheid om zaken deels op afstand uit te voeren. Er ligt een (kleine) werkvoorraad op het moment waar je direct mee aan de slag kan. Eisen De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; je hebt meerjarige werkervaring in een vergelijkbare functie; je hebt minimaal drie jaar werkervaring opgedaan op het gebied van ambtenarenrecht; competenties: resultaatgericht, zelfstandig, analytisch, goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 7 maart a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 2 maanden met optie tot verlenging | 32 - 40 uur | startdatum: 18 maart 2019
 • Jurist omgevingsrecht 4-3-2019

  2 maanden geleden

  Onbekend - Utrecht

  eente in de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een jurist omgevingsrecht. Functieomschrijving Je komt als senior jurist omgevingsrecht te werken op de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, onderdeel bestuurszaken. Binnen deze afdeling houdt men zich onder andere bezig met alle mogelijke juridische vraagstukken binnen de gemeente. Vanuit deze afdeling werk je als onderdeel/lid van een omgevingsteam nauw samen met jouw collega beleidsmedewerkers, vergunningverleners, plantoetsers en toezichthouders van de afdeling fysiek domein, onderdeel ruimtelijke ontwikkeling. Jouw taken bestaan primair uit: het behandelen en begeleiden van (complexe) handhavingsdossiers, zowel zelfstandig als binnen het omgevingsteam; je bent zowel inhoudelijk als procesmatig van A tot Z verantwoordelijk voor de tijdige en goede afhandeling van de handhavingsdossiers. Je voert hiervoor gesprekken op meerdere niveaus en je hebt constant de regie over het dossier; je bewaakt de termijnen en zorgt voor een duidelijke en kwalitatief goede afhandeling; je beoordeelt situaties juridisch inhoudelijk op de vraag of er sprake is van een overtreding en wie de overtreder(s) is/zijn; je bent zelfstandig in staat om te beoordelen of en in hoeverre sprake is van legalisatiemogelijkheden; je handelt klachten en verzoeken om handhaving af; binnen de dossiers adviseer en vertegenwoordig jij uiteraard het college; ook vertegenwoordig jij het college tijdens hoorzittingen bij de commissie bezwaarschriften en bij zittingen in (hoger) beroep bij de Rechtbank Midden Nederland en/of de Raad van State; je ondersteunt het team bij overige voorkomende juridische vraagstukken binnen het vakgebied. Je bent een prettige gesprekspartner voor zowel externe, als interne partners en draagt op een constructieve wijze bij aan een oplossing van de situatie, waarbij het voor jou niet noodzakelijk is om deze oplossing per se door middel van een formele handhavingsprocedure te vinden. Je bent communicatief vaardig en beschikt over een sterke bestuurlijke sensitiviteit. Je draagt hierbij het beleid van de gemeente uit. Je bent in staat om voornoemde werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren en je legt tijdig (op eigen initiatief) verantwoording af aan de teamleider/afdelingsmanager. Eisen je beschikt over een afgeronde WO opleiding Rechten; je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist omgevingswet bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 8 jaar; je hebt aantoonbare werkervaring met het vertegenwoordigen van gemeente(n) bij hoorzittingen in het kader van bezwaar en (hoger) beroep in de afgelopen 3 jaar; je hebt aantoonbare kennis van de Wabo, Awb en overige relevante wet- en regelgeving in de afgelopen 3 jaar; je hebt aantoonbare werkervaring met het Mozard-zaaksysteem. Competenties je bent klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht; je bent integer en bereid een integriteitsverklaring te ondertekenen; je bent sociaal en communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; je bent creatief in het vinden van oplossingen en past dit ook toe; je denkt en werkt in oplossingen en/of mogelijkheden; je staat stevig in je schoenen en weet van aanpakken en doorpakken; je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent daarnaast ook een netwerker, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, ofwel je bent goed in staat verbindingen te leggen; je bent organisatie- en bestuurlijk sensitief. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan uiterlijk dinsdag 5 maart a.s. contact op met Judith Steinfort via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 9 maanden met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 1 april 2019
 • Jurist privaatrecht 5-3-2019

  2 maanden geleden

  Onbekend - Midden-Nederland

  n onze opdrachtgevers, een overheidsorganisatie in het midden van het land, zijn wij op zoek naar een jurist Privaatrecht. Wat ga je doen Jij gaat aan de slag als juridisch adviseur binnen het domein Leefomgeving (LFO). Je richt je aandacht primair op de juridische kwaliteit van overeenkomsten en contracten e.d.. Je draagt bij aan de juridische kwaliteit van de veelheid aan dossiers. Je werkt daarbij vooral samen met de senior bestuurlijk-juridisch adviseur en de jurist Grondzaken. Daarnaast werk je in netwerk-verband samen met de concern-juristen. Binnen specifieke onderdelen van het domein zijn daarnaast sectorjuristen werkzaam voor bijvoorbeeld Water, Groene vergunningverlening en Ruimtelijke Ordening. Dit houdt de volgende werkzaamheden in: je adviseert en ondersteunt het kernteam bij de juridische kwaliteitsborging van het programma en rapporteert hierover rechtstreeks aan de programmamanager; je werkt in opdracht (van ambtelijke opdrachtgevers) aan het opstellen van overeenkomsten, met name op het gebied van vastgoed; je adviseert medewerkers grondzaken en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een veelheid aan uitvoeringsprojecten; je signaleert risico’s en verbeterpunten (juridische kwaliteitsborging); je kent de “ins en outs” van de benodigde politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en stelt zo nodig zelf bestuursvoorstellen op met betrekking tot juridische aangelegenheden. In voorkomende gevallen toets je de voorstellen van collega’s van het domein op de benodigde juridische onderdelen, zoals bijvoorbeeld toetsing op staatsteun; je draagt bij aan de vergroting van het juridisch bewustzijn van de medewerkers ter verhoging en borging van juridische kwaliteit van de producten. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichting, instructie en bijeenkomsten; je hebt al 3 jaren werkervaring als juridisch adviseur, waardoor je gewend bent juridische vraagstukken te analyseren en nieuwe kennis snel op te nemen en toe te passen in het werk. Je bent op de hoogte van actuele en relevante wetgeving en jurisprudentie; je bent in staat om een vraagstuk vanuit het perspectief van verschillende partijen te analyseren als onderdeel van jouw probleemanalyse; voor zover mogelijk lever je in voorkomende gevallen ook een bijdrage aan dossiers binnen het domein, met name op jouw kennisvlak van privaatrechtelijke overeenkomsten.  Eisen een afgeronde opleiding WO Rechten - richting privaat en kennis van staats- en bestuursrecht; minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring voor minimaal 3 overheidsorganisaties in een soortgelijke functie; minimaal 5 jaar recente kennis van en ervaring met bestuursrechtelijke en bij voorkeur ook privaatrechtelijke onderwerpen; je kunt helder en beknopt juridische adviezen schrijven; competenties: flexibel en klantgericht, analytisch, pro-actief, teamplayer, communicatief- en adviesvaardig. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk 11 maart a.s. contact met op  met Anouk Nijman via of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 7 maanden met mogelijkheid op verlenging van 2x 1 jaar | 32 - 36 uur | startdatum: 1 mei 2019