Finance opdrachten | 93 opdrachten
 • Freelance Manager Planning & Control

  5 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  Onze opdrachtgever zoekt een senior Freelance Manager Planning & Control met gedegen ziekenhuiservaring, start asap, looptijd tot het einde van het jaar. Functie Binnen het herstructureringsproject (verzakelijking, verantwoording & proactiviteit) wordt de Freelance Manager Control verantwoordelijk voor de afdeling (7FTE) en tevens aanjager van de transitie die doorgevoerd moet gaan worden. Resorteert onder Directeur Finance. 
  1 broker
 • CONTROLLER

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  FUNCTIE Experienced Controller – minimum 10 years of work experience including production/operations controlling Pro-active and hands on. Taking ownership for issues and driving resolutions until resolved Able to work independently Willing to support on ad hoc business issues & questions where required Experience with Finance systems ( preferably) SAP finance and sales modules Good project management skills German speaking – at least intermediate Experience with M&A : set-up of and further professionalizing Finance processes like O2C , P2P, R2R treasury Strong analytical skills including Excel modelling Willingness to travel 3 days per week to the manufacturing location
  1 broker | Fulltime
 • Infrastructuur Architect

  5 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De klant wil een opleidingsinstituut zijn voor hun klanten. Kwaliteit en veiligheid staat voorop. Techniek en service zijn van essentieel belang in de kwaliteit, veiligheid en operationele continuïteit. De opdrachtgever werkt met moderne technologieën, fit for purpose, hyper converged en softwaredefined zijn bij hun meer dan mooie intenties. Gezamenlijk, maar met jou in de lead vertalen ze deze naar daadwerkelijke én succesvolle implementaties. Werken vanuit een referentie-architectuurplaat, beleid en architectuurteam zijn hierin onmisbaar.
  1 broker
 • Transitiemanager

  5 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Als Transitiemanager sta je boven de andere afdelingen en behartig je de belangen van alle partijen. Je bent van de projectaanvraag tot de oplevering betrokken bij het project. Je zult het project gedurende de gehele projectduur aan de gestelde projectdoelen toetsen, maar ook aan de ‘afspraken’ die gelden voor de beheerorganisatie. Je begeleidt en bewaakt het proces ten aanzien van de overdracht van het project en innovatieteam naar het beheerteam. Je bent verantwoordelijk voor borging van oplevering van (systeem) documentatie, (technische) ontwerpen, virtuele projecten, inrichting van back-up en monitoring e.d.
  1 broker
 • HR Beleidscoördinator

  5 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Binnen de afdeling HR Beleid van de organisatie zoeken we aanvullende versterking voor het schrijven/ontwikkelen van een sociaal plan. De uitdaging: Als medewerker HR beleid ga je zelfstandig, maar met input vanuit het HR team en de HR manager, een modern sociaal plan vormgeven en een mobiliteitsplan schrijven. Je zal rekening moeten houden met contacten met de bonden en de OR en projectmatig werken om initiatieven voortkomend uit dit project vast voor te bereiden. Concreet moet op 15 mei de eerste opzet, richtlijnen, gepresenteerd worden aan het bestuur. Er is een basis en een visie/doelstelling, maar we willen graag een expert erbij aansluiten om kleur aan de ideeen te geven en het plan vorm te geven.
  1 broker
 • ALLROUND FINANCIEEL ADVISEUR

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  5-2018 Einddatum: 01-09-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32- 36 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 08:00 uur Functieomschrijving De all-round financieel adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel. Daarnaast geeft hij/zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de business controller en levert input voor de prestatiedialoog. De kandidaat wordt ingezet in het team Werk, Inkomen, Participatie en Clusterstaf Sociaal; meer specifiek op een account binnen organisatieonderdeel Werk; afdeling: Werk, Opleiding Jongeren. Werkzaamheden De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. In voorkomende gevallen geeft de allround financieel adviseur financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel waar hij/zij voor werkt. De all-round financieel adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op, voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de all-round adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten behoort eveneens tot het takenpakket.
  1 broker | 32- 36 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 01-09-2018 | deadline: 26-04-2018
 • Assistent Controller

  5 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie In deze rol wordt o.a. het volgende van je verwacht: Verantwoordelijk voor de volledige boekhouding voor een van de de SPV’s entiteiten; Maandafsluiting tijdig en volledig opleveren van de financiële cijfers; Opstellen van periodieke balans en winst- en verlies rekening + jaarrekening.
  1 broker
 • BUSINESS CONTROLLER (SENIOR)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Odijk

  2-07-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 12:00 uur De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de informatievoorziening (IV) - waar nodig 24/7 - en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Ruim 1.600 medewerkers zetten zich in voor deze dienst. De staf van Dienst ICT geeft directe ondersteuning aan het diensthoofd ICT en vervangend diensthoofden bij het realiseren van de doelstellingen op diverse terreinen, waaronder planning- en control en business control. Deze taken richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en beheersing van de interne organisatie van DICT, alsmede de control op de DICT-werkzaamheden. Met de inrichting van deze controlfunctie is er een belangrijke relatie met de PDC-business control, zoals deze binnen de Staf PDC is ingericht. Doelstelling De dienst voert het IV en ICT project- en programmamanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business, dienst Informatiemanagement (IM) en dienst ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. Het werkterrein ICT richt zich, als onderdeel van de bedrijfsvoering, vanuit zowel praktijkinzet als beleidsinzet, op het bevorderen van een effectieve en efficiënte organisatie en het doelmatig en doeltreffend laten functioneren van informatie en communicatietechnologische middelen en toepassingen. Het werkterrein ICT geeft uitvoering aan de visie op ICT, stimuleert verantwoord gebruik van ICT-middelen en –toepassingen, en bevordert snelle, gedegen service bij defecten aan deze middelen en/of toepassingen door de ontwikkeling en uitvoering van op de organisatievereisten toegesneden ICT-beleid, koers en strategie. Verantwoordelijkheden Ons team werkt zoveel mogelijk volgens het principe van zelfsturing. Dat betekent dat je actief deel neemt in de taken en rollen van het team en voor een goed resultaat staat en gaat. Het is van belang dat je vanuit je functie in verbinding bent met de collega's die op de andere aandachtsgebieden werkzaam zijn. De dynamiek in de omgeving van Dienst ICT leidt er soms toe dat je met heel andere klussen aan de slag gaat dan gepland, dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. De controller adviseert aan het MT van de Dienst ICT. Vakmatige taken Je adviseert, regisseert en coordineert ten aanzien van de aandachtsgebieden bedrijfsarchitectuur en procesbeheer, planning en control, quality assurance en impact analyses. Je monitort op resultaten en adviseert met betrekking tot de beheersing in de organisatie. Je helpt mee met de inrichting van de plannings- en controlcyclus en de managementinformatie. Je verzorgt het dashboard voor de Dienst ICT. Je helpt mee aan het bouwen en bestendigen van het dienstverleningsmodel. Je fungeert op het vakgebied van business control als vraagbaak voor het diensthoofd ICT, en neemt de lead in / werkt mee aan beleidsnotities en rapportages hiertoe. Leidinggevende taken Geen leidinggevende taken, wel coaching, sturing op inhoud en als de opdracht daarom vraagt coordinatievermogen. Contacten Intern en extern, contactueel vaardig, (functioneel) netwerker. Vakmatige relaties zijn in ieder geval te leggen met Staf PDC (afdeling K&C), Dienst- en Directie Financien, en Dienstleiding en MT Dienst ICT. Moet kunnen schakelen met diverse echelons in de organisatie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 02-07-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-04-2018
 • MEDEWERKER FISCAAL ADVISERING

  6 dagen geleden

  Onbekend - Naaldwijk

  1-05-2018 Einddatum: 01-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 09:00 uur Financiële Administratie en Informatievoorziening (FAI) is verantwoordelijk voor de centrale financiële administratie, inclusief de personeels- en salarisadministratie van de gemeente Westland. Naast de reguliere (vakinhoudelijke) taken houdt het taakveld FAI zich ook bezig met het optimaliseren van processen op het gebied van digitalisering en de professionalisering van de financiële administratie en de daarbij behorende processen. Opdracht Als medewerker Fiscaal Advisering bestaan je voornaamste taken uit: Fiscale advisering organisatie breed, gespecialiseerd op het fiscale gebied van BTW/BCF/VPB. Behandeling en ondersteuning geven, organisatie breed, op complexe fiscale vraagstukken. Advisering op administratieve inrichtingsvraagstukken financieel pakket. Meedenken over en zorgdragen voor juistheid inrichting grootboek i.r.t. fiscale afwikkeling van administratieve vastlegging. Ontwikkelen uitvoeringsprocessen, assisteren van het implementeren op nieuwe wetgeving op fiscale processen in de administratie, organisatie breed. Ondersteuning in toetsing, juistheid en volledigheid van IC maatregelen en vastlegging en aangifte verwerking van BTW/BCF/VPB aangiftes richting Belastingdienst.
  1 broker | 18 uur | startdatum: 01-05-2018 | einddatum: 01-05-2019 | deadline: 26-04-2018
 • MEDEWERKER TEAM BELASTINGEN

  6 dagen geleden

  Onbekend - Denekamp

  18 Einddatum: 1-8-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-4-2018 om 09:00 uur Medewerker Team Belastingen Taken Functioneel beheer GISVG. Werken met Cognos, maken van rapporten. Ondersteunen van medewerkers bij de verwerking van diverse mutaties binnen GISVG. Werken met VRIS. Kennis van de diverse koppelingen GISVG – DDS – BAG – GISVGInningen. Kennis van de belastingen, Stuf-Tax bestanden, WOZ, Heffingen, LV WOZ. Opmaak van biljetten, aanslagbiljetten, verminderingsbiljetten, verwerking binnen de MDU. Ontvangstbevestigingen belastingbezwaren opstellen en verzenden Ondersteuning bij de afhandeling van belastingbezwaren: OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, BIZ, reclamebelasting, precario, lijkbezorgingsrechten, toeristenbelasting, forensenbelasting, leges Diverse ondersteunende werkzaamheden
  1 broker | 24 uur | startdatum: 7-5-2018 | einddatum: 1-8-2018 | deadline: 26-4-2018
 • Freelance Business Controller Stafdiensten

  6 dagen geleden

  Onbekend - Regio Rijnmond

  Bij een van onze opdrachtgevers hebben wij een opdracht voor een Business Controller waarbij de focus ligt op de stafdiensten. De start is op korte termijn voor een periode van ongeveer 5 maanden. Functie Voor een aantal stafafdelingen van onze opdrachtgevers stel jij de budgetten en de periodieke rapportages op; Je bewaakt de risico's voor de stafdiensten, je brengt de risico's in kaart en brengt risico management voor de stafafdelingen op een hoger niveau; Je stelt analyses op en maakt hierbij gebruik van benchmarks en verschillende kengetallen.
  1 broker
 • Freelance Manager Global Business IT Control

  6 dagen geleden

  Onbekend - Midden Nederland

  For one of our clients we are looking for a fulltime Freelance Manager Global Business IT Control for at least six months Functie As Manager Global Business IT Control you will lead, motivate and develop the Corporate Cost Control team and communicate effectively with stakeholders. Continue to actively develop global management information to drive improvements in both commercial and operational performance management. Able to link operational activities and performance with the financial results.
  1 broker
 • SENIOR FINANCIEEL ADVISEUR

  1 week geleden

  Onbekend - Delft

  5-2018 Einddatum: 14-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 26-04-2018 om 08:00 uur Als Senior Financieel Adviseur ben je met name verantwoordelijk voor advisering op het gebied van Sociaal Domein en Onderwijshuisvesting. Onderdeel hiervan is tevens advisering ontvlechting “Toegang” naar aanleiding van de verzelfstandiging daarvan. Accent ligt daarbij op de advisering en monitoring van financiële dossiers voor het Sociaal Domein en Onderwijshuisvesting en de aansluiting op college/raadsvoorstellen en bijdragen/ondersteuning Planning & Control cyclus. Een tweede accent is de positionering en doorontwikkeling van de advisering Sociaal Domein binnen de afdeling Financiën. Het doel is een werkbare basis leggen voor de op enig moment in te vullen vacature van financieel adviseur, waarbij processen, rollen, taken en samenwerkingsafspraken met de interne klant (programmeurs/managers) en business controller/medewerkers financiën optimaal zijn ingericht
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 14-05-2019 | deadline: 26-04-2018
 • Freelance Finance Manager Holding

  1 week geleden

  Onbekend - Randstad

  Bij één van onze opdrachtgevers hebben wij een opdracht voor een Freelance Finance Manager van de holding. De start van de opdracht is per direct. Functie In deze opdracht ben je als Finance Manager verantwoordelijk voor de financial accounting, de externe rapportages en de rapportages met betrekking tot de inkoop trajecten. Verder zal je veel betrokken worden bij ad-hoc projecten. In deze rol geef je leiding aan een team van 4 accounting professionals. 
  1 broker
 • AVG Specialist

  1 week geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Er is een gegevensarchitect gevraagd om een gegevensmodel te ontwerpen. Het neerzetten van de basis is al gestart met een eerste inventarisatie van gegevensverzamelingen in applicaties. Je zult nauw samenwerken met deze architect. De AVG Specialist krijgt de taak: om het op grond van de AVG verplichte gegevensregister verder uit te bouwen (inclusief de procedures om het systeem te beheersen) en de onderliggende dataclassificatie te verfijnen. voor het inrichten van een procedure voor en het uitvoeren van classificatie van de overige gegevens conform het beveiligingsbeleid. om mee te werken aan risicoanalyses voor gegevensverzamelingen c.q. applicaties die hoge eisen stellen aan de beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid (bijvoorbeeld omdat ze persoonsgegevens bevatten) en waar nodig het realiseren en borgen van de daaruit voortvloeiende (extra) maatregelen. Dit doe je in samenwerking met de beheerders en eigenaren van systemen en processen en met de aanwezige adviseurs op het gebied van informatiebeveiliging, privacybescherming en informatievoorziening. om te adviseren in voorkomende gevallen op vragen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens in systemen.
  1 broker