Finance opdrachten | 57 opdrachten
 • Freelance Projectleider Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof

  3 dagen geleden

  Onbekend - Midden Nederland

  Wij hebben een lange interim opdracht vacant voor een Freelance Projecteider Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. Duur opdracht 12 mnd met mogelijkheid om 2x12 mnd te verlengen. Start in juni, 20-28 uur per week. Locatie Midden Nederland. Heb jij ervaring met het opbouwen van- en aansturing geven binnen een programmaorganisatie en heb jij daarbij de juiste mix tussen strategisch en operationeel denken en handelen? Heb je daarnaast affiniteit met complexe en technische thema’s, en ben je in staat om collega’s op dit gebied te adviseren en tevens te ondersteunen in (ruimtelijke) gebiedsprocessen. Doe je dit allemaal ook nog eens graag binnen een actueel, dynamisch en bestuurlijk dossier, dan is dit de interim opdracht die je zoekt! Functie Expertiseteam Stikstof en Natura 2000. Het Expertiseteam is 1 van de units van de opdrachtgever. Vanuit deze unit ondersteunen wij landelijk bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij, via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 15 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer. Wat is jouw rol? Als projectleider ondersteun je het traject om verder vorm te geven aan de GGA, zowel op strategisch niveau als operationeel niveau. Op strategisch niveau door mee te denken en te adviseren bij de vormgeving van de GGA en ter ondersteuning te voorzien in de benodigde informatie en data. Daarnaast zit er een grote operationele kant aan de GGA, zodra deze meer vorm heeft gekregen, zorg jij ervoor dat de provincies hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en ondersteun je vervolgens de uitvoering. Dit doe je in nauwe afstemming met de Thematrekker GGA en door goed te schakelen met de andere relevante thematrekkers of daaronder ressorterende werkgroepen. Kortom je hebt een rol als projectleider op het raakvlak tussen uitvoering en beleid in een dossier dat politiek-bestuurlijk volop in beweging is. Wij benadrukken dat de IPS nog in opbouw is en daarmee de precieze invulling van deze rol nog nader vorm zal krijgen. Zoals aangegeven is de samenhang met het Programma natuur ook in opbouw. Dit geeft ruimte om hier zelf in af te stemmen met de Thematrekker(s) om zo tot de gewenste invulling te komen en deze te koppelen aan waar de behoefte(n) op dat moment bestaan.
  1 broker
 • Kwartiermaker SOC

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Onze relatie, een overheidsorganisatie in Amsterdam, heeft een mooie opdracht voor een Kwartiermaker Security Operations Center. Dit SOC gaat worden opgericht en bij deze opdracht krijg je de kans daar vanaf het begin mede vorm aan te geven. Het betreft een fulltime opdracht (36 uur) voor een jaar en de start is eind juni. Functie Het SOC heeft als doel het digitale verkeer nog beter te volgen, waarbij er uiteraard ook al beveiligingsmaatregelen in place zijn. Als Kwartiermaker heb je een belangrijke rol bij de oprichting van dit center. Het SOC moet helpen dreiging te detecteren, zoals bijvoorbeeld ransomware, data extracties en DDOS aanvallen. Daarnaast onderzoekt het SOC de bevindingen vanuit dergelijke dreigingen, treedt op wanneer nodig en is een belangrijke schakel voor wat betreft de samenwerking met andere overheidsorganisaties. Het oprichten van het SOC gebeurt in nauwe samenwerking met in ieder geval het team Security, de CTO en overige IT stakeholders. Als kwartiermaker krijg je het mandaat een nieuw team in te richten met de beste security experts. Dit team zorgt er straks voor dat de juiste data wordt verzameld voor de analyse op potentieel risico. Taken en verantwoordelijkheden: Het SOC vormgeven en begeleiden naar de hedendaagse standaard Inzicht creëren in hetgeen er gebeurt binnen het security vakgebied zowel intern als extern De business ondersteunen aan de hand van de vertaalslag van business risk naar de technische monitoring Incident management (verder) vormgeven en verbinding zoeken met betrokken teams Nauwe en goede samenwerking met betrokken afdelingen Stakeholdermanagement en sparren met de business met het oog op betere dienstverlening vanuit het SOC Je rapporteert aan de CISO en CTO waar je ook nauw mee samenwerkt Samenwerken met externe partijen
  1 broker
 • Freelance Business consultant (digitale transformatie)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Amsterdam

  Bij een een overheidsorganisatie in de regio Amsterdam hebben wij een opdracht voor een Freelance Business consultant (digitale transformatie). Start 15 juni voor 36 uur per week voor een periode van 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Functie De organisatie van de opdrachtgever maakt een ontwikkeling door, waardoor de informatievoorziening anders wordt ingericht. Het doel is volledige digitalisering en verregaande automatisering. De voorbereiding en uitvoering voor deze transitie wordt gedaan door het programma Digitale Transformatie en moet in 2020 tastbaar maatschappelijke resultaten opleveren. Ter versterking van het programmateam is er behoefte aan een business consultant. De taken voor deze business consultant zijn als volgt samen te vatten: Analyse van businesswensen en bedrijfsprocessen Advies over organisatie- en ICT- vraagstukken Advies over verbeteringstrajecten aan stakeholders Opstellen requirements Uitvoeren van marktverkenning Begeleiden van uitvoeringsprojecten (bewaken van requirements) Creëren van draagvlak voor veranderingen (zowel strategisch als operationeel) Sparringpartner voor stakeholders
  1 broker
 • Business Controller a.i.

  3 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Fungeert als stevige gespreks-/sparringpartner voor het sectorhoofd, de financial - en projectcontrollers en AR medewerkers. Analyseren van de financiële rapportages van Financiën. Op basis van deze analyses het mede opstellen van periodieke rapportages en adviezen. Monitoren van de realisatie van het jaarplan van de dienst FM. Adviseert ten behoeve van de (bij)sturing van de business processen. Adviseert gevraagd en ongevraagd de FM sectorhoofden omtrent resultaatafspraken, kaders, normen en (financiële) trends. Het verder ontwikkelen van KPI's en financiële kengetallen, gericht op het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit.
  1 broker
 • Manager Business Control - vast

  3 weken geleden

  Onbekend - Gelderland

  We hebben een mooie leidinggevende rol voor een ervaren business controller in de regio Gelderland. Zorg ervaring is geen must Organisatie Onze opdrachtgever is een professionele zorginstelling in Gelderland met meerdere locaties Functie Business controller plus, dus meewerkend maar met een coördinerende rol binnen het team. Je maakt de planning, stelt prioriteiten en springt zelf in waar nodig.  Je legt verbinding met de  zorgteams zodat je de organisatie echt van binnenuit snapt. Om daarna te komen tot adviezen en business cases waarin naast het verlenen van goede zorg ook bedrijfsmatige afwegingen zijn gemaakt. Je adviseert aan directie en RvB en bent betrokken bij het implementeren van verbetertrajecten  Je krijgt snel veel ruimte om impact te maken
  1 broker
 • Freelance Senior Java Developer

  3 weken geleden

  Onbekend - Provincie Utrecht

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een hands-on Freelance Senior Java Developer in de regio Utrecht. Het betreft een rol van 36 uur per week voor minimaal 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Start op korte termijn. Functie Ons, qua omvang, voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. Deze omgeving groeit voortdurend in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Deze omgeving is daarmee een belangrijke bron van informatievoorziening voor de opdrachtgever. Door toename van werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van onze Business Intelligence DevOps teams!  Vind jij het interessant om toepassingen te ontwikkelen op basis van cloud en big data technologie? Vind jij het belangrijk om Nederland veiliger te maken en bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen? En wil je ons helpen om big data een steeds grotere rol in ons werk te geven? Kom ons dan versterken! Onderdeel van de opdracht is bereidheid om, in de toekomst, piketdiensten te draaien buiten kantoortijden (standby dienst, maximaal 7 weken per jaar). Doelstelling: Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar een senior Java developer met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data.
  1 broker
 • Financieel Strategisch Adviseur

  3 weken geleden

  Onbekend - Noord Holland

  Bij een een overheidsorganisatie in Noord Holland hebben wij een opdracht voor een Freelance Financieel Strategisch Adviseur. Start 1 juni voor 36 uur per week voor een periode van 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Functie Je bent in het bezit van een afgeronde WO opleiding in een financiële of bedrijfseconomische richting; Je volgt de ontwikkelingen in het werkveld, herkent de behoeftes in de lijn en draagt bij aan het behalen van de financiële doelstellingen; Je neemt actief deel aan de vorming van beleid met focus op financiën en het bewaken van concernspelregels (o.a. rechtmatigheid); Je helpt mee de financiële processen en systematiek te verbeteren en te digitaliseren binnen de afdeling; Je hebt een Hands-on mentaliteit, bent digitaal vaardig en naast een denker ook een Doener.
  1 broker
 • Freelance Sr Business Controller / Coördinator IT-Audits

  3 weken geleden

  Onbekend - Provincie Utrecht

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een hands-on Freelance Sr Busienss Controller / Coördinator IT- Audits in de regio Utrecht. Het betreft een rol van 36 uur per week voor minimaal 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Start op korte termijn. Functie Als coordinator IT-Audits ben je de expert op het gebied van interne beheersing. Je kunt goed mensen mee nemen & draagvlak creëren, in het belang van het verbeteren van processen. Daarnaast ben je de gesprekspartner van afdeling Concern Audit. Wat je onder andere gaat doen in deze rol; Waar ga je werken? De staf van dienst ICT, onderdeel van IV, wordt gevormd door een klein team uit verschillende disciplines. De dienst ICT is de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT van de opdrachtgever. De dienst ICT is verantwoordelijk voor de Informatie Voorziening (voornamelijk 24/7) en de gebruiksondersteuning. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe functionaliteiten en zijn we verantwoordelijk voor het doorontwikkeling en onderhouden van de bestaande Informatievoorziening-applicaties. Naast project- en programmamanagement, voert de dienst ICT regie op uitbestede services. De staf bestaat uit professionals die ondersteuning geven aan dienstleiding en het MT van de dienst ICT. Je rapporteert aan de teamchef Staf dienst ICT. Zelfstandigheid en zelfsturing zijn belangrijke kenmerken van het werk. Verantwoordelijkheden: Je coördineert en draagt zorg dat de bevindingen binnen de organisatie worden opgepakt; Je bent voorzitter van de werkgroep audit bevindingen; Je signaleert risico's, verbeterpunten en kansen in processen en adviseert hoe processen daarop aangepast kunnen worden; Je adviseert en rapporteert over je bevindingen aan management, afdelingen en bewaakt de opvolging daarvan; Je neemt deel aan diverse projecten binnen de organisatie, waaronder de adoptie van BIO (normenstelsel) Vakmatige taken: Je coördineert en draagt zorg dat de bevindingen binnen de organisatie worden opgepakt; Je bent voorzitter van de werkgroep audit bevindingen; Je signaleert risico's, verbeterpunten en kansen in processen en adviseert hoe processen daarop aangepast kunnen worden; Je adviseert en rapporteert over je bevindingen aan management, afdelingen en bewaakt de opvolging daarvan; Je neemt deel aan diverse projecten binnen de organisatie, waaronder de adoptie van BIO (normenstelsel)
  1 broker
 • Ondernemende Business Controller (MT Lid)

  3 weken geleden

  Onbekend - Zuid West Nederland

  Wij zoeken voor één van onze relaties een Business Controller bij een aansprekend familiebedrijf. Het betreft een full time functie in loondienst. Je maakt in deze functie onderdeel deel uit van het MT van een business unit met vestigingen in de regio Zuid Holland, West Brabant en Zeeland.  Organisatie De groep bestaat al meer dan 100 jaar en is actief in de Benelux met circa 50 werkmaatschappijen. Zij beschikken over meerdere schakels binnen de keten. Onder andere van productie, logistiek, warehouse, groothandel tot retail. De groep staat bekent als prettige werkgever waar duidelijk oog is voor de medewerkers. Die maken immers het verschil richting klanten en afnemers.  Als Business Controller ben je het financiële geweten van een business unit en sparringpartner van de BU directeur. Je zit dicht tegen de business aan en werkt vanuit één van de vestigingen zodat je dagelijks de dynamiek met klanten ervaart. Je valt hiërarchisch ook direct onder de BU directeur met een dotted line naar de groeps CFO. Je stuurt een team aan. Functie Je bent verantwoordelijk voor het volgende: Planning & Control cyclus van de business unit (financiële rapportages, investeringsanalyses, begrotingen, rolling forecasts, aangiften balans, en V&W); Je analyseert de cijfers en bedrijfsprocessen en komt op basis daarvan met initiatieven voor verbeteringen; Je geeft leiding aan een klein administratief team en vervult de rol van meewerkend voorman; Je bent het financiële geweten van de BU en sparringpartner voor alle MT leden en leidinggevenden binnen de business unit alsmede de groeps CFO. NB onze relatie zoekt bewust geen financial controller maar vooral iemand die 'naar voren kijkt' en van toegevoegde waarde kan zijn in het MT met scherpe analyses en input waar de BU beter van wordt.
  1 broker
 • Freelance Business Controller (Staven)

  3 weken geleden

  Onbekend - Onbekend

  Bij een van onze opdrachtgevers hebben wij een opdracht voor een Freelance Business Controller voor de staven. De start is 1 juni voor een periode van 6 maanden. Functie In deze opdracht ben je verantwoordelijk voor de financiële rapportage van de afdelingen HR, Legal, Inkoop en IT.
  1 broker
 • Freelance auditor / interne controleur gemeente

  3 weken geleden

  Onbekend - West Brabant

  Wij zijn op zoek naar een auditor / intern controleur voor 24 uur per week. Periode tot en met 31 december 2020 met optie tot verlenging tot maart 2021. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij twee gemeenten in West-Brabant. Functie Jeugd: controles op toegangsproces jeugd bij Altena en Geertruidenberg. Controle op +/- 10% van afgegeven beschikkingen ZIN en PGB. Per kwartaal of 6 maanden verslag opstellen. IC-plan 2020 is reeds beschikbaar. KIC-online wordt gebruikt voor de vastlegging van de uitgevoerde controle. WMO: Controles op rechtmatigheid proces en controles op financiële rechtmatigheid. IC-plan 2020 is reeds aanwezig. Per kwartaal bespreken en rapporteren. KIC-online wordt gebruikt voor de vastlegging van de uitgevoerde controle. BUIG: Controles op rechtmatigheid proces en controles op financiële rechtmatigheid. IC-plan 2020 is reeds aanwezig. KIC-online wordt gebruikt voor de vastlegging van de uitgevoerde controle.
  1 broker
 • Manager IT

  1 maand geleden

  Onbekend - Overijssel

  Bij een van onze opdrachtgevers is er behoefte aan een Manager IT. Het betreft een internationale organisatie. Start zsm voor 32 - 40 uur per week. De functie is in vaste dienst en in het oosten van het land. Functie Dit is een groei functie waarbij je in eerste instantie twee supportmedewerkers gaat coördineren en sturen. Daarna ga je steeds meer je rol pakken als it manager waarbij Cloud werken en Security als eerste punten behandeld zullen worden. Hierbij ga je als sparringspartner fungeren voor management en directie en uiteindelijk groei je door naar een volledige IT & Security manager zoals hieronder beschreven.  Als IT & Security manager ben je verantwoordelijk voor strategie, innovatie, IT projecten en (cyber)security, en tevens voor de directe aansturing en (mede-) uitvoering van de operationele taken en werkzaamheden. Ontwikkelen, opstellen en vastleggen van IT- & securitybeleid en procedures, inclusief de naleving hiervan, een en ander in overleg met de betrokken bedrijfsonderdelen; IdWij zoeken een kandidaat met een technische achtergrond en een praktische insteek die de strategische IT onderwerpen kan vertalen naar heldere IT oplossingen om de organisatie optimaal te ondersteunen. De ondersteuning geldt voor bedrijfssystemen in een Windows-serveromgeving die extern is ondergebracht. Tot slot ben je als manager verantwoordelijk voor het leidinggeven en aansturen van op dit moment 2 directe collega’s. De IT-afdeling werkt voor een aantal entiteiten met eigen (gescheiden) ICT-omgeving /kantoorautomatisering en hun eigen applicaties. Doel is om een zodanig IT-landschap te creëren waarin flexibiliteit, zelfstandigheid en de veiligheid van de bedrijfsonderdelen gewaarborgd blijft, maar waarin ook op een efficiënte en effectieve manier samen aan IT-oplossingen wordt gewerkt. Initiëren / ontwikkelen van een heldere, uitvoerbare IT strategie; identificeren en beoordelen innovatieve (nieuwe) IT oplossingen; Leiden of deelnemen aan IT implementatieprojecten; Security awareness bij gebruikers; Zorg dragen voor betrouwbare IT-operaties, evenals systeemback-ups, archivering en noodherstel; Monitoren en analyseren systeemprestaties; Controle op kwaliteit IT systemen en werkwijze bij de buitenlandse kantoren (waarbij reizen een vereiste kan zijn); Beheer leveranciersrelaties / onderhoudscontracten, licentieovereenkomsten en inventaris; Beheersen IT kosten d.m.v. efficiënte oplossingen; Leidinggeven IT team.
  1 broker
 • Freelance CISO

  1 maand geleden

  Onbekend - Noord Brabant

  Ter overbrugging van een vacature is onze opdrachtgever een publieke overkoepelende organisatie per direct op zoek naar een Chief Information Security Officer  Organisatie Als CISO ben je dé spin in het web als het gaat om de beveiliging van informatie binnen drie organisaties. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van, en toezicht houden op het (strategische) programma informatiebeveiliging. Je hebt een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben. Je moet hierbij denken aan het opstellen van o.a. beveiligingsplannen, controleplannen en het ENSIA verantwoordingsproces. Je coördineert de uitvoering van informatieveiligheidsmaatregelen en afhandeling van beveiligingsincidenten en geeft hierover voorlichting en advies aan het management, bestuur en de organisatie. Hierbij is bewustwording van groot belang om het aantal beveiligingsincidenten zo ver mogelijk te beperken. Jij als informatiebeveiligingsexpert bent daarom onmisbaar in de organisatie. Daarnaast neem je als CISO initiatieven en zorg je ervoor dat gegevensbescherming hoog op de agenda blijft bij de drie organisaties. Als CISO onderhoud je contact met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Privacy Officer (PO). Functie Verantwoordelijkheden en Taken: De belangrijkste adviseur binnen de organisatie over informatiebeveiliging Coördineren en opstellen van informatieveiligheidsbeleid Coördineren en uitvoeren van actiepunten uit het informatieveiligheidsbeleid Bevorderen van bewustzijn over informatiebeveiliging in de organisatie Registratie en afhandeling beveiligingsincidenten Rapportage aan management, college van B&W en gemeenteraad over informatieveiligheid ENSIA-coördinator
  1 broker
 • Freelance Actuaris

  1 maand geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Wij hebben een interim opdracht vacant voor een Freelance Actuaris bij een verzekeraar. Start 1 juli. 32-36 uur. Regio Zuid Holland. Opdracht voor 3-6 mnd. Functie Niche player in het verzekeringslandschap. Zeer brede rol. Dicht tegen de business aan. Je ziet alles (pricing, reporting en bepaling voorzieningen) wat er binnen deze verzekeraar speelt. Veel maatwerk waarbij je claims weet te vertalen in reservering en voorzieningen. Je maakt onderdeel uit van het team Financiën & Actuariaat, bestaande uit een senior actuaris, een business controller en twee financieel administratief medewerkers. Als actuaris horen de volgende werkzaamheden tot jouw takenpakket: Actuariële werkzaamheden op basis van jaarrekening- en Solvency II grondslagen, w.o. het berekenen van technische voorzieningen en de SKV, opstellen en reviewen van QRT’s, monitoren solvabiliteit. Monitoren van en adviseren over premie- en voorzieningenbeleid, risk appetite, kapitaalbeleid, herverzekeringsbeleid. Uitvoeren van premieberekeningen. Uitvoeren van het ORSA-proces. Beoordelen van en adviseren over herverzekeringscontracten. Actieve rol bij risk management en acquisitie. Diverse advieswerkzaamheden over de premiestelling en eigen risico’s voor bestaande en nieuwe producten/klanten, het signaleren van en rapporteren over eventuele trends in de schadelastontwikkeling.
  1 broker
 • Freelance Zorgverkoopcontroller

  1 maand geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  Vanwege zwangerschapsverlof zoekt onze opdrachtgever een Freelance Zorgcontroller voor 32 uur/week. Functie bewaking van contractafspraken binnen de organisatie bewaking van gemaakte afspraken met financiers in contractering offertes/voorstellen maken voor financiers  volgen landelijke en regionale ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de afspraken met financiers onderhandeling met zorgverzekeraars Strategiebepaling tav kostprijsberekening
  1 broker