Finance opdrachten | 253 opdrachten
 • Controller Projecten

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Je adviseert en ondersteunt aan de Manager Projectbeheersing en overige teamleden; Je verzorgt en borgt de financiële processen gedurende de gehele looptijd van de projecten; Je stelt prognoses op, adviseert en levert een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van de projectplannen en voortgangsrapportages; Je bewaakt het beleid, de procedures en de regelgeving omtrent de verwerving en aanwending van financiële middelen; Je toetst en analyseert de bedrijfsvoeringvan een project en adviseert over doelmatigheid en rechtmatigheid; Je bewaakt de aanwending van middelen en de realisering van de projectplannen, verzorgt de juiste bedrijfsvoering binnen de projecten en stelt de financiële paragraaf van de jaarplannen en de voortgangsrapportages van de projecten op; Je verzorgt de afstemming van overige informatiecycli en P&C-producten en verzorgt de afstemming met de businesscontroller.
  1 broker
 • Freelance Fatca CRS IQ Auditor

  4 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze opdrachtgevers in de financiële dienstverlening zijn wij op zoek naar een Freelance Fatca CRS Auditor voor het doen van een specifieke audit op dit vlak. Deze opdracht is een specifieke audit voor een korte periode van ongeveer 100 tot 150 uur welke over meerdere weken verspreid kan worden (bijvoorbeeld 2 dagen per week voor 2 maanden). Start van de opdracht is eind september / begin oktober. Functie Middels hands on steekproeven beoordeel je of onze opdrachtgever compliant is ten aanzien van deze regelgeving.
  1 broker
 • Freelance Data Warehouse EDP Auditor

  4 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze opdrachtgevers in de financiële dienstverlening zijn wij op zoek naar een Freelance EDP Auditor. Deze opdracht is een specifieke audit voor een korte periode van ongeveer 100 tot 150 uur welke over meerdere weken verspreid kan worden (bijvoorbeeld 2 dagen per week voor 2 maanden). Start van de opdracht is eind september / begin oktober. Functie De auditor houdt zich bezig met een audit betreffende hun Data Warehouse en het releasemanagement hieromtrent.
  1 broker
 • MEDEWERKER ADMINISTRATIE KEY2FINANCE

  4 dagen geleden

  Onbekend - Naaldwijk

  1-08-2018 Einddatum: 01-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 23-07-2018 om 09:00 uur Financiële Administratie en Informatievoorziening (FAI) is verantwoordelijk voor de centrale financiële administratie, inclusief de personeels- en salarisadministratie van de gemeente Westland. Naast de reguliere (vakinhoudelijke) taken houdt het taakveld FAI zich ook bezig met het optimaliseren van processen op het gebied van digitalisering en de professionalisering van de financiële administratie en de daarbij behorende processen. Opdracht Als medewerker Bedrijfsvoering bestaan je voornaamste taken uit: Bepalen van de codering van crediteurfacturen, waarop de lasten geboekt mogen worden en het verwerken van deze codering op de betreffende facturen. Daarna zet je deze door in de verdere routing richting geaccordeerde/budgethouder; Controleren van de ingeleverde crediteur facturen; Muteren van op te boeken verplichtingen in opdracht budgethouders; Opstellen van opdrachten tot debiteur facturen; Verzamelen, registreren en controleren van de debiteur opdrachten; Signaleren van openstaande crediteuren en het monitoren op de afwikkeling van alle crediteur betalingen en de verplichtingen op juistheid en tijdigheid; Registreren en financieel verwerken van diverse administratieve taken.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 01-11-2018 | deadline: 23-07-2018
 • Corporate Recruiter

  4 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie In deze rol ben je verantwoordelijk voor de hele recruitment-cycle, van searchen, plannen van gesprekken tot het aanbiedingsproces. Je werkt nauw samen met twee collega’s op de afdeling. Werkzaamheden omvatten onder andere: Aantrekken van de beste technische specialisten, incl. het opstellen van wervingsprofielen en het adviseren over de juiste wervingsstrategie en -aanpak; Voeren van selectiegesprekken; Overleggen met en adviseren van managers en de directie; Contract besprekingen met nieuwe medewerkers.
  1 broker
 • Senior Financieel Medewerker

  4 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De Senior Financieel Medewerker is op hoofdlijnen verantwoordelijk voor: De realisatie van de administratieve en financiële gegevensverwerking, zodanig dat gegevens tijdig en correct zijn ingevoerd, problemen en onregelmatigheden tijdig zijn gesignaleerd, overzichten zijn opgesteld, bestanden zijn beheerd en correspondentie is verzorgd; Het vervullen van het seniorschap zodanig dat meer complexe werkzaamheden zijn uitgevoerd, een klankbordfunctie is vervuld en de kwaliteit en voortgang zijn bewaakt. Meer specifiek omvat deze opdracht de volgende werkzaamheden: Controle op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de verwerkte gegevens in de administratie (zoals balansrekeningen, tussenrekeningen, beoordelen werkelijke boekingen en openstaande verplichtingen); Controleplan: Het beoordelen en verder uitwerken van het reeds aanwezige controleplan, waardoor controle op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de verwerkte gegevens in de administratie is geborgd, maar ook uitvoerbaar is; Ondersteuning vanuit Financiën bij de P&C producten; Vanwege verdergaande automatisering van de gegevensverwerking (inkomende facturen) opzetten van de juiste controles en analyses en deze implementeren.
  1 broker
 • INTERIM MANAGER BUSINESS TRANSFORMATION

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  FUNCTIE The scope of the change work has been divided based on the program pillar set-up. You are responsible for leading and creating the identified change deliverables such as the program adoption measurement, program From-Tos, company-wide change adoption survey, approach to enable people managers, etc. In addition to supporting the program and local teams to build their capability in managing change and transition. Drive and execute the change management deliverables: Support in maintaining the stakeholder heat map and identifying interventions needed Support in creating a framework to measure the change adoption for the transformation Drive set-up of a program-wide change adoption survey, linked to existing surveys Drive set-up of a framework to enable leaders and managers to help their teams in the transition Support in creating team dialogues/interventions to bring people along on the journey Support identified teams in managing the change for their areas in relation to the program Drive and maintain the (local) change champion network Work closely with a broad group of people to co-create, validate and implement/roll-out Develop change management capabilities Help program and local people to understand and work with our change methodology Provide support/coaching on change management Provide targeted guidance to market, business groups, functions Participate in change management community of practice
  1 broker | Fulltime
 • Freelance Teamleider P2P

  4 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Onze opdrachtgever is een internationale leverancier van werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. In verband met de implementatie van een nieuw P2P systeem en het vertrek van de vaste Teamleider is er behoefte ontstaan aan een Freelance Teamleider P2P die het team kan begeleiden van een uitvoerende naar een procesmatige werkwijze. De opdracht start begin september. Het betreft een fulltime opdracht (4 dagen is bespreekbaar) voor een periode van circa 6 maanden. Hierbij zul je 3 à 4 dagen per week werkzaam zijn op locatie in Z-H  en 1 à 2 dagen op locatie in N-H. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden in de maand augustus plaats. Functie Als Freelance Teamleider P2P, neem je de werkzaamheden over van de vaste medewerker. Je belangrijkste taak ligt in het coachen van de medewerkers naar de nieuwe procesmatige manier van werken en het wegnemen/oplossen van de hick-ups gepaard gaande met de invoering van het nieuwe systeem. Hierbij komt veel stakeholdermanagement richting procurement, leveranciers, de financiële administratie en het eigen team kijken. Verder zul je als meewerkend voorman ook zelf de handen uit de mouwen steken en zo het team helpen om opgelopen achterstanden die ontstaan zijn door hick-ups in de implementatie van het nieuwe systeem, weg te werken. Als de nieuwe werkwijze goed is doorgevoerd in de organisatie, het team weer goed functioneert en een nieuwe teamleider is aangesteld en ingewerkt eindigt deze opdracht.
  1 broker
 • COLLECTION SPECIALIST

  5 dagen geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE We are looking for Bachelor or master degree in business economics, law or related area A professional candidate with a collections background in business-to-business collections with a customer service mind-set Is pro-active and shows determination to achieve excellent results Strong communication and negotiation skills Challenges the status quo Fluent in English Experience in working with Excel (vlookup and pivot tables) Basic knowledge of accounting principles required SAP or similar ERP accounting application experience preferred Experience within the healthcare or medical manufacturing industry is beneficial Experience in working with collection software a plus, not required
  1 broker | Fulltime
 • FINANCIEEL ADVISEUR (ZZP)

  5 dagen geleden

  BMC Implementatie B.V. - Zwolle

  Financieel Adviseur (ZZP) Voor de regio Noord Oost zijn wij op zoek naar meerdere financieel adviseurs met een achtergrond in de publieke sector. Als ZZP-er bij BMC werk je aan boeiende opdrachten binnen de overheid.  De ene keer word je ingezet voor een project, de andere keer voor de oplossing van een tijdelijk bezettingsprobleem. Je vervult je opdrachten zelfstandig bij onze opdrachtgevers in de publieke sector. Onze opdrachtgevers zijn de gemeenten, provinciën, rijksoverheid en de agentschappen. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van tijdige en betrouwbare managementinformatie, onderbouwd met (financiële) analyses en bedrijfseconomische modellen ten behoeve van een optimale (financiële) bedrijfsvoering op operationeel en strategisch niveau. Daarnaast adviseer je het management over bedrijfsvoeringsvraagstukken en heb je de regie over risicomanagement en audittrajecten bij gemeenten. Je vindt het uitdagend om in lastige contexten te opereren en je wilt graag een bijdrage leveren aan een effectieve en beheersbare overheid.  Naast het uitvoeren van opdrachten bij klanten is ook het actief en inhoudelijk onderhouden van je netwerk belangrijk. Je signaleert kansen in de markt en levert een actieve bijdrage aan onze landelijke expertisegroepen.
  1 broker
 • AUDIT ADVISEUR (ZZP)

  5 dagen geleden

  BMC Implementatie B.V. - Zwolle

  Als audit adviseur bij BMC ben je een strategische sparringpartner voor management en directie bij onze opdrachtgevers in de publieke sector.  Als ZZP- er bij BMC werk je aan boeiende opdrachten binnen de overheid. De ene keer word je ingezet voor een project, de andere keer voor de oplossing van een tijdelijk bezettingsprobleem. Je vervult je opdrachten zelfstandig bij onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn de gemeenten, provinciën, rijksoverheid en de agentschappen. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verbetergerichte audits gezamenlijk met het auditteam vanuit de auditpool. Je draagt zorg dat er op een deskundige en objectieve wijze een auditontwerp wordt opgesteld en uitgevoerd. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en realisatie van de audit. Verder rapporteer je aan de opdrachtgever over de resultaten van de audits en adviseert over structurele verbeteringen met betrekkingen tot aspecten geld, organisatie, tijd, risico, informatie, communicatie en kwaliteit. Over deze aspecten geef je gevraagd en ongevraagd advies over structurele verbeteringen. Je volgt ontwikkelingen en resultaten van onderzoek op auditgebied, vertaalt nieuwe  ontwikkelingen naar producten, werkwijzen en benodigde aanpassing in het auditbeleid. Naast het uitvoeren van opdrachten bij klanten is ook het actief en inhoudelijk onderhouden van je netwerk belangrijk. Je signaleert kansen in de markt en levert een actieve bijdrage aan onze landelijke expertisegroepen.  
  1 broker
 • BUSINESS CONTROLLER (ZZP)

  5 dagen geleden

  BMC Implementatie B.V. - Zwolle

  Als Business Controller bij BMC ben je een strategische sparringpartner voor management en directie bij onze opdrachtgevers in de publieke sector. Als ZZP- er bij BMC werk je aan boeiende opdrachten binnen de overheid. De ene keer word je ingezet voor een project, de andere keer voor de oplossing van een tijdelijk bezettingsprobleem. Je vervult je opdrachten zelfstandig bij onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn de gemeenten, provinciën, rijksoverheid en de agentschappen. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van tijdige en betrouwbare managementinformatie, onderbouwd met (financiële) analyses en bedrijfseconomische modellen ten behoeve van een optimale (financiële) bedrijfsvoering op operationeel en strategisch niveau. Daarnaast adviseer je het management over bedrijfsvoeringsvraagstukken en heb je de regie over risicomanagement en audittrajecten bij gemeenten. Je vindt het uitdagend om in lastige contexten te opereren en je wilt graag een bijdrage leveren aan een effectieve en beheersbare overheid.  Naast het uitvoeren van opdrachten bij klanten is ook het actief en inhoudelijk onderhouden van je netwerk belangrijk. Je signaleert kansen in de markt en levert een actieve bijdrage aan onze landelijke expertisegroepen.  
  1 broker
 • Purchase 2 Pay Consultant

  1 week geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De P2P Consultant bepaalt in samenspraak met de verschillende stakeholders de uitgangspunten, doelstellingen en te verwachten resultaten. Je gaat relevante bestelkanalen analyseren, een projectplan opstellen en ondersteuning bieden bij een aanbesteding. De feitelijke inrichting en implementatie kan een vervolgonderdeel zijn van de opdracht. Je zorgt dan voor de hands-on implementatie; van het maken van het implementatieplan, zorgdragen dat de business wordt getraind tot en met de ingebruikname en de gebruikersinstructies. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor: Implementatie SAP SIM; Visie en plan van aanpak P2P.
  1 broker
 • Freelance Implementatiemanager New Fund

  1 week geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze opdrachtgevers in de financiële dienstverlening zijn wij op zoek naar een Freelance Implementatie Manager New Fund. De productontwikkeling voor het nieuwe fonds is reeds afgerond. Als Implementatie Manager help je met het verder implementeren en borgen van het proces in de organisatie. Je raakt daarbij de organisatie in volle breedte  van Sales, ICT, Finance, Reporting, Fund Management tot ORM etc.. Feitelijk fungeer je als Projectleider/manager en maak je een nadere impact analyse, een project plan en vervolgens een implementatie plan en ziet toe op het realiseren van de plannen. Je help hands-on hierbij mee en bent aanjager van het geheel richting de diverse stakeholders en betrokkenen. Functie Start van de opdracht zo snel mogelijk voor een periode tot minimaal einde jaar op full time basis.
  1 broker
 • Corporate Recruiter (Steens & Partners)

  1 week geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Steens & Partners is een snelgroeiende organisatie met kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Ter versterking van ons team in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Corporate Recruiter Organisatie Marktleider in Nederland Steens & Partners is specialist in de selectie en inzet van freelance finance professionals. In Nederland zijn wij marktleider op de interimmarkt. Wij zijn FD Gazelle in 2015, 2016 en 2017, de jaarlijkse onderscheiding van het FD voor de snelst groeiende ondernemingen in Nederland. MT Magazine, de MT1000,  heeft na onderzoek  door het Erasmus Centre for Business Innovation Steens & Partners aangewezen als de nummer 1 in operational excellence binnen het vakgebied Interim Management (advies en consultancy) in Nederland. Wij zijn partner van de CFO Day en de Executive Day. Onze opdrachtgevers zijn de financieel directies en financieel managers van Nederlandse top-1000-organisaties. Zij kiezen voor Steens & Partners omdat wij beschikken over een uitgebreid kwaliteitsnetwerk van ruim negenduizend freelance finance professionals op medior- tot en met directieniveau: finance managers, controllers, accountants, finance specialisten en CFO's. Door onze goede naam in de markt trekken wij hooggekwalificeerde freelancers finance professionals aan. Wij kunnen altijd - en onafhankelijk - de beste kandidaat voorstellen. Functie Als Corporate Recruiter bij Steens & Partners maak jij de verbinding tussen de freelance finance professional en de opdrachtgever. Jouw drijfveer: de absolute wil om opdrachtgevers en freelance finance professionals vooruit te helpen.  Door op zoek te gaan naar die ene freelance finance professional die de expertise in huis heeft om problemen op te lossen en/of te zorgen voor verdere groei van onze opdrachtgevers. Je searcht, selecteert, interviewt en matcht.  Managers op het gebied van finance, risk, audit, compliance en programmamanagement. Je stemt de (tariefs)voorwaarden met de freelance professional af. Ook win je dagelijks referenties in, veelal op C-level. Onze associate directors de acquisitie van nieuwe opdrachten. Met enige regelmaat zit je om tafel bij onze opdrachtgevers om een nieuwe opdracht tot in detail te inventariseren. Jij geeft een onderbouwd advies welke kandidaat bij de opdrachtgever wordt geïntroduceerd. Samen met ons team van recruitment professionals zet jij het gewenste resultaat neer.
  1 broker