Finance opdrachten | 253 opdrachten
 • SENIOR FP&A MANAGER

  10 uur geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE Your responsibilities Act as a sparring partner for the Consumer Care Business Manager's and for our Business Groups in PH Co-Lead the business to its agreed financial and strategic objectives Ensure that proper controls are maintained and that business risks are timely identified Build an understanding of service developments and market trends Take up or proactively participate in change projects, in particular recommend ways to simplify processes and strengthen controls Evaluate and approve financial decisions with respect to service scenarios/activities Plan, control and execute the financial planning process for the Consumer Care function Provide input for sound fact-based business decisions, by creating transparency on the state of the business Drive financial performance of the business, by highlighting savings opportunities and issues including follow-up on corrective actions Take responsibility for financial risk management, ensuring solid underpinning of the correct level of warranty provision You will be part of the Finance Centre of Expertise for Consumer Care, approx. 10 people. Global Consumer Care is part of the Philips Personal Health. Linking Consumer Care to the Marketing function enables a coordinated focus on creating promoters at each critical touch-point of after-sales service. Our ambition is to improve the experience that consumers have when they interact with Philips after they have purchased products. This leads to increased loyalty, cross-selling opportunities, and greater long-term value from our customer base. Global Consumer Care is responsible to organize and manage the front end of all consumer touch points (phone, e-mail, website, chat etc.) as well as the back end infrastructure (spare parts, repair network, knowledge management, escalation channels, etc.) on a global scale and for all Philips Personal Health products. The Consumer Care Business Controller acts as sparring partner to the Quality Leads and Business Managers for all Consumer Care related matters, and report to the Global Consumer Care Controller.
  1 broker | Fulltime
 • Freelance Business Controller

  23 uur geleden

  Onbekend - Randstad

  Onze opdrachtgever, een retailorganisatie, heeft per direct een opdracht voor een Freelance Business Controller.  Functie Als Business Controller maak je deel uit van het managementteam. Je bent in staat om op basis van verdieping in bedrijfsprocessen in een complexe organisatie zaken voor elkaar te krijgen. Je beweegt je daarbij makkelijk op diverse niveaus en weet collega’s op de doeltreffende manier mee te nemen in veranderingsprocessen. Hierbij gebruik je de nodige flair en geef je gevraagd en ongevraagd advies. Je bent communicatief vaardig en beschikt over een helikopter view om van daaruit de strategie te beredeneren en af te dalen in details. Je pakt hierbij een voortrekkersrol zonder te duwen waar dit niet kan. Je krijgt een uitdagende positie binnen Retail waarin gedrevenheid, samenwerking, resultaten en een goede sfeer voorop staan. Je gaat aan de slag met; advisering en identificatie van performance verbeteringen op basis van analyse zorg dragen voor de uitvoering, begeleiding en monitoren van business cases en voor- en nacalculaties ontwikkelen en periodiek rapporteren van KPI’s die de voortgang van de strategie weergeven en acties tot verbetering of bijsturing initiëren uitdagen en toetsen van de strategische beleidsvorming en –uitvoering met betrekking tot bijvoorbeeld omvang winkelbestand, winkelformule, personeelsinzet, call-reductie programma, personalisatieprogramma en omzet cq afzet producten en diensten herkennen en benoemen van business risico’s en kansen op basis van kennis en verdieping in de bedrijfsprocessen
  1 broker
 • Freelance HR Controller

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Bij een van onze opdrachtgevers hebben wij een opdracht voor een Freelance HR Controller / International Payroll Specialist. De start is medio september voor de duur van 3 - 6 maanden. Functie Onze opdrachtgever is de mogelijkheden aan het onderzoeken om de Payrolling te outsourcen. Alvorens hiermee van start te gaan moeten eerst alle processen met betrekking tot payroll activiteiten strak worden getrokken (end to end). Er zijn complexe vraagstukken op het gebied van internationale verloningen. In deze opdracht loop jij alle processen door die fout gevoelig zijn. Hierbij valt te denken aan internationale verloningen, uren registratie inhuur, onderlinge uitwisseling van personeel tussen de verschillende entiteiten.     
  1 broker
 • PROCESCONTROLLER GARAGEPARKEREN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  8-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 30-07-2018 om 08:00 uur Als Proces Controller van Garageparkeren acteer je als expert op het gebied van AO/IC en procesmanagement. Vanuit deze expertise ondersteun je de afdelingsmanager en procesverantwoordelijken binnen de gestelde kaders en de interne (financiële) processen binnen de bedrijfsvoering van Garageparkeren/ de organisatie. Werkzaamheden Je bereidt zelfstandig verbandscontroles voor, voert (pro-actief) analyses uit, o.a. bij proceswijzigingen en je bespreekt de controle opdracht en resultaten met de procesverantwoordelijke (proceseigenaar); Je stemt de bevindingen af en je doet verbetervoorstellen voor (deels) bestaande en nog te ontwikkelen controles en processen; Je bent verantwoordelijk voor de aanlevering van managementinformatie op het gebied van proces- en risicomanagement; Je stuur en adviseert op het evenwicht tussen procesbelang, risico en efficiency; Je levert een positieve bijdrage aan het beleid rondom procesmanagement en ondersteunt bij audits en onderzoeken, implementatie van proces wijzigingen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-08-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 30-07-2018
 • MANAGER PROJECTBEHEERSING DIJKVERSTERKING MAASWERKEN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Roermond

  8-2018 Einddatum: 13-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-07-2018 om 08:00 uur Veel dijken in Noord- , Midden- en Zuid Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het dijkversterkingsprogramma Maaswerken (sluitsstukkaden / prioritaire dijkversterkingen) van de organisatie heeft tot doel de waterveiligheid in Limburg te verbeteren. Daartoe worden in de noordelijke Maasvallei op vele plaatsen dijkversterkingen gerealiseerd. De totale investeringssom bedraagt ca 90 miljoen euro. Op diverse locaties is inmiddels gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Voor 3 locaties is zojuist de planvormingsfase afgerond en wordt gestart met de aanbestedingsfase. Waar mogelijk worden gebieds- en/ of ruimtelijke kwaliteiten verbeterd en/of versterkt. De organisatie werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven. Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het IPM-model en waarbij intensief contact met de omgeving plaatsvindt. Voor het IPM-team Dijkversterking Maaswerken wordt een manager projectbeheersing gezocht. Als Manager Projectbeheersing (MPB), ben je verantwoordelijk voor de projectbeheersing van het programma Dijkversterkingen Maaswerken, zodanig dat de realisatie van de doelstellingen op een beheerste wijze tot stand komt. Als MPB ben je verantwoordelijk voor de projectbrede beheersing van het project op de aspecten tijd-, geld- en risicobeheersing. Het beheersaspect geld bestaat uit kostenraming, financieel beheer, managementcyclus (planproces en verantwoording) en capaciteitsmanagement. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de projectbrede voortgangsrapportage intern en naar RWS Maaswerken, scopebeheer, kwaliteitsmanagement, interfacemanagement en documentbeheer Het eindresultaat van de opdracht is dat de projecten binnen het programma prioritaire dijkversterking gerealiseerd zijn binnen de randvoorwaarden op tijd-, geld, risicobeheersing en informatievoorziening. In je rol als Manager Projectbeheersing word je ondersteund door een Assistent Manager Projectbeheersing / Financieel Manager, Assistent Financieel Manager en Risicomanager. Samen met hen vorm je het projectbeheersingsteam. Scope: Je stuurt op de eindresultaten van projectbeheersing binnen het projectbeheersingsteam en neemt als IPM-rolhouder deel aan het programmamanagement­team (PMT) van de dijkversterking Maaswerken; Je bent aanspreekpunt en sparringpartner voor de IPM-rolhouders en zorgt dat deze in control zijn; Je onderhoudt contacten met de lijnorganisatie (financiën en control) van het waterschap; Je zorgt voor het inschakelen van de juiste kennis ten behoeve van het project voor de evaluatie en toetsing van projectbeheersingsaspecten. Je zorgt voor het informeren van de programmamanager over projectaanpak, -voortgang, -evaluatie en eventuele bestuurlijke aandachtspunten. Je zorgt voor prioriteiten stellen, voortgang bewaken, controleren en zo nodig bijsturen van activiteiten en producten (incl. de samenhang tussen beheersaspecten); Je zorgt voor het opstellen van voortgangsrapportages en bespreekt deze met de opdrachtgever, de subsidiënt en eventuele derden. Je stelt zelf sturingsinformatie op en zorgt dat deze van uitmuntende kwaliteit zijn en geschikt voor aansturing op zowel opdrachtgeversniveau als op programma/project/ IPM-rolhoudersniveau.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 13-08-2018 | einddatum: 13-02-2019 | deadline: 27-07-2018
 • Acceptant Particulieren in Rotterdam

  2 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Onze opdrachtgever is op zoek naar meerdere Acceptanten Particulier voor het kantoor in Rotterdam. Door een goede acquirerende overname is er behoefte aan meer acceptanten. Heb jij affiniteit met verzekeringen en bij voorkeur in het acceptatie proces, lees dan vooral verder. Dus ben jij de nieuwe acceptant Particulier? Een greep uit de werkzaamheden: - Zelfstandig verwerken acceptatievraagstukken; - Opmaken van particuliere polissen; - Branches Motorrijtuigen, Varia en Brand; - Je heeft veel contact met de assurantietussenpersonen; Competenties die van pas komen: * Commerciele vaardigheden; * Inhoudelijke kennis  
  1 broker
 • Acceptant Zakelijk in Rotterdam

  2 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Onze opdrachtgever is op zoek naar uitbreiding op de afdeling acceptatie in Rotterdam. Ze zijn op zoek naar meerdere Acceptanten Zakelijk. Een greep uit je werkzaamheden: - Je hebt een adviseren en commerciële rol; - Je bent het aanspreekpunt voor agenten; - Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van acceptatievraagstukken, opmaken van polissen en behoud; - Je doet acquisitie op zakelijke gerelateerde assurantiezaken. - Je voert zelfstandig onderhandelingen en besprekingen met verzekeraars over verzekeringscontracten; - Administratief zelfstandig kunnen verwerken van polisstukken; - Je zorgt voor een goede relatie met de interne- en externe klanten; - Je doet voorstellen die voldoen aan de gestelde WFT-advies richtlijnen.  
  1 broker
 • Schadebehandelaar Particulieren in Rotterdam

  2 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Onze opdrachtgever is op zoek naar meerdere Acceptanten Particulier voor het kantoor in Rotterdam. Door een goede acquirerende overname is er behoefte aan meer acceptanten. Heb jij affiniteit met verzekeringen en bij voorkeur in het acceptatie proces, lees dan vooral verder. Een greep uit de werkzaamheden: - Zelfstandig verwerken Schadeclaims binnen de volmacht; - Branches Motorrijtuigen, Varia en Brand; - Je heeft veel contact met de assurantietussenpersonen; Competenties die van pas komen: * Commerciele vaardigheden; * Inhoudelijke kennis  
  1 broker
 • Freelance Implementatie specialist Exact Online

  2 dagen geleden

  Onbekend - Noord Holland

  Voor een internationaal transportbedrijf, gespecialiseerd in luchtvracht, zijn wij op zoek naar een Freelance implementatie specialist Exact Online. (inrichten Exact online). Start per direct voor een periode van ongeveer 6 weken. Functie De organisatie maakt deel uit van een internationale organisatie met het hoofdkantoor in Duitsland. De Nederlandse organisatie is recent opgezet, en men is nu bezig om de financiële administratie in te richten.  De organisatie heeft gekozen voor het pakket: Exact Online De freelance professional dient gedurende de interim periode (ongeveer 6 weken) de financiële administratie in te richten conform de Duitse opzet om vervolgens Exact online in te richten.    
  1 broker
 • HR Performance Adviseur

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie In deze nieuwe rol ga jij als expert op het gebied van Performance Management o.a. aan de slag met het volgende: Beleid uitvoeren en verder verbeteren: Wat is er nu, waar willen we naar toe en wat hebben we daarvoor nodig; Implementatie: Hoe gaan we dit doen; Achterstallig onderhoud’ en actie ondernemen op huidige cases; Begeleiden en regie voeren op individuele performance casuïstiek; Veel bezig zijn met het oplossen van complexe cases (ziekteverzuim doet de leidinggevende, het gaat om exitgesprekken, outplacement, herplaatsen, bepalen opleidings- en ontwikkelingsbehoeften, veel aandacht zal er moeten zijn voor houding en gedrag); Samenwerken en ondersteunen van de professionals performance management; Uitdragen van integraal personeelsmanagement en durft daar een stevige positie op in te nemen; Je richt je op bewustwording en prestatieverbeteringen met als doel de juiste mensen op de juiste plek! Hiervoor maak je analyses op het huidige bestand en ondersteun je HR en de leidinggevenden vanuit je specialisme; Je confronteert en stimuleert, zakelijk, met zo nu en dan een lolletje.
  1 broker
 • Freelance SAP BPC Consolidation/Reporting specialist

  3 dagen geleden

  Onbekend - Midden Nederland

  At one of our clients, a production company in Europe, we have a assignement for a freelance Consolidation / Reporting Specialist (SAP BPC). The assignment is for 4 to 5 days per week for the duration of approximately 4 months. Start is ASAP. Functie As a Freelance SAP BPC. Consolidation/Reporting specialist, you will be held responsible for the month closing, creation of consolidated reports, Intercompany matches, judging investment requests etc.   
  1 broker
 • SENIOR ACTUARIEEL ANALIST

  3 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Voor onze opdrachtgever zijn wij met spoed op zoek naar 2 Senior Actuarieel Ondersteuners met Solvency II ervaring voor 32 uur per week Het gaat hier om een opdracht tot ten minste eind juni 2019. De werkzaamheden zijn met name in Rotterdam, maar ook regelmatig in Den Haag en Amsterdam.  Wat ga je doen? In het kader van de implementatie van een nieuw accounting programma ga je: Het opstellen van requirements voor de implementatie van de Accounting Engine; Inhoudelijk en administratief ondersteunen van meer ervaren experts.
  1 broker
 • MEDIOR ACTUARIEEL ANALIST

  3 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Voor onze opdrachtgever zijn wij met spoed op zoek naar 2 medior actuarieel ondersteuners met Solvency II ervaring voor 32 uur per week Het gaat hier om een opdracht tot ten minste eind juni 2019. De werkzaamheden zijn met name in Rotterdam, maar ook regelmatig in Den Haag en Amsterdam.  Wat ga je doen? In het kader van de implementatie van een nieuw accounting programma ga je: Het opstellen van requirements voor de implementatie van de Accounting Engine; Inhoudelijk en administratief ondersteunen van meer ervaren experts.
  1 broker
 • INKOOPADVISEUR (ZZP)

  3 dagen geleden

  BMC Implementatie B.V. - Zwolle

  In de rol van inkoopadviseur ben je werkzaam in de publieke sector. Als ZZP-er bij BMC werk je aan boeiende opdrachten binnen de overheid. De ene keer word je ingezet voor een project, de andere keer voor de oplossing van een tijdelijk bezettingsprobleem.   Je vervult je opdrachten zelfstandig bij onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn de gemeenten, provinciën, rijksoverheid en de agentschappen. Naast het uitvoeren van opdrachten bij klanten is ook het actief en inhoudelijk onderhouden van je netwerk belangrijk. Je signaleert kansen in de markt en levert een actieve bijdrage aan onze landelijke expertisegroepen. Je bent voor je interne stakeholders de centrale contactpersoon en speelt een adviserende rol voor alles wat te maken heeft met inkoop; Je fungeert als accountmanager en sparringpartner op het gebied van inkoop voor je interne klanten; Je relatie met hen is hierdoor uitstekend waardoor je hun behoeften perfect begrijpt en het juiste inkoopadvies kan geven; Je begeleidt inkooptrajecten opgestart vanuit de interne klant en initieert besparingsprojecten; Je behaalt synergie voordelen door het onderzoeken van mogelijke aansluiting bij contracten; Je fungeert als projectmanager in inkooptrajecten, realiseert kostenbesparingen en adviseert en bewaakt de voortgang t.a.v. procesverbeteringen.
  1 broker
 • Purchase to Pay Process Specialist (6-12 mnd)

  3 dagen geleden

  SIRE ® - Noord-Brabant

  Voor een project binnen de inkoopafdeling genaamd 'process to pay' is onze klant op zoek naar een project administrator. Het betreft een project voor 6-12 maanden met een startdatum van begin september. Beschik jij over de volgende eigenschappen: - Analytisch denkvermogen (processen in kaart kunnen brengen) - Ervaring binnen inkoop en financien - Projectervaring? Reageer dan direct! Voor vragen, j.spape@sire-search.com Responsibilities - Clarification of differences in supplier Invoices (cause) and need adjustments in SAP. For example credit requests - Coordination of problems within the organization - Identify weaknesses to optimize the processes - Evaluation and reporting of important process quality indicators
  1 broker