Finance opdrachten | 93 opdrachten
 • Channel Operations Specialist a.i.

  1 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Manage incoming partner applications including compliance checks and approvals Manage incoming partner deal registrations, including compliance checks, approvals and opportunity creation in CRM Provide first-line support for field channel sales, working with the EMEA Channel Operations team and liaising cross functionally to enable our sales team Manage incoming Distribution Point-Of-Sale data Help to facilitate and resolve day-to-day operations challenges and dispute resolution Assist in projects and initiatives, including Quote-to-Cash improvement, program updates, etc. Ensure integrity of Channel Data in our CRM and Sales Tools (Channel Data Governance) Deliver management reports to support Quarterly Business Reviews, KPI reviews, etc. Management of our Partner Locator as published Communicate and participate with teams across international time zones Other duties as assigned
  1 broker
 • PLANECONOOM

  2 uur geleden

  Onbekend - Almere

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 09:00 uur Als senior planeconoom ben je verantwoordelijk voor de planeconomische advisering over de financiële haalbaarheid en de ontwikkelstrategie van complexe ruimtelijke gebieds- en projectopgaven vanaf de eerste voorbereiding tot en met de uitvoering. Je stelt grondexploitaties op, je bewaakt ze en je actualiseert ze. Daarnaast stel je exploitatieplannen, haalbaarheidsstudies en risico/kansenanalyses op. Je analyseert afwijkingen en adviseert en informeert opdrachtgevers. Je bent betrokken bij verkooponderhandelingen met marktpartijen en/of publieke partijen over exploitatieovereenkomsten en gronduitgiftes. Je bepaalt, mede in samenspraak met gronduitgevers, projectleiders en projectmanagers de financiële strategie en de contractvorming bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen. De tijd van uitsluitend de inzet van het traditionele grondbedrijf ligt al weer een tijd achter ons. Met de verandering naar een meer faciliterende en/of regisserende rol van de gemeente is er behoefte aan meer maatwerk per ruimtelijke opgave. Dit maatwerk vraagt om verbreding van financiële kennis en expertise. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 4-5-2018
 • Assistent Controller

  2 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Het opmaken van de diverse (maand)rapportages; Het maken van financiële analyses; Het maken van aansluitingen en het controleren van de subadministraties; Het voorbereiden van de jaarrekening; Het beoordelen van juistheid en compleetheid van diverse administraties; Aanspreekpunt voor je collega’s voor relevante vraagstukken.
  1 broker
 • Manager zorgadministratie a.i. (Rotterdam)

  6 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Wat ga je doen? • Je geeft leiding aan de medewerkers van het team muteerders (in totaal 8 medewerkers); • Je brengt structuur aan op de afdeling door hoofd- en bijzaken te scheiden en door te prioriteren; • Je zorgt voor de dagelijkse aansturing van het team en bent aanspreekpunt voor de aanpalende afdelingen;   • Je signaleert problemen in het proces en pakt deze met de juiste prioriteiten op. Je draagt hierdoor bij aan structurele verbeteringen; • Je bent in staat om vragen om te zetten in efficiënte en effectieve processtromen; • Je bent een echte verbinder en kunt de vertaalslag maken tussen afdeling verkoop, de financiële processen en de zorgprocessen; • Je werkt aan het professionaliseren van de afdeling en een juiste inrichting van de administratieve processen; • Je anticipeert op veranderingen binnen wet- en regelgeving en financiering van de jeugdzorg. Je maakt hiervan continu een vertaalslag naar de organisatie en draagt zorg voor de implementatie en aanpassing / aanscherping van het beleid.
  1 broker
 • Teamleider Bedrijfsvoering

  9 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Deze opdracht bestaat o.a. uit de volgende taken en werkzaamheden: Je geeft leiding aan een deel van de afdeling bedrijfsvoering. Hieronder vallen de teams communicatie, facilitair, HRM, I&A, managementsecretariaat (25 medewerkers); Je bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit, juistheid en tijdigheid van de producten van de genoemde teams; Samen met de teamleider financiën en de afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing, samenwerking, effectiviteit, continuïteit, doorontwikkeling en innovatie van de afdeling bedrijfsvoering, alsook de verbinding tussen de onderscheiden teams; Je bent mede verantwoordelijk voor het realiseren van afdelingsdoelstellingen; Je stuurt en adviseert (mede) over bedrijfsvoering-vraagstukken op organisatieniveau; Je levert een bijdrage aan het strategisch (concern-)beleid en dat vertaal je in beleidsadviezen,voorbereiding en uitvoering binnen de afdeling Bedrijfsvoering.
  1 broker
 • ERP-Consultant (CargoWise)

  9 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Doordat de organisatie groeit is het noodzakelijk om ook intern een aantal stappen in het kader van efficiency te maken, waarbij een goed functionerend ERP-pakket niet mag ontbreken. Daarom is vorig jaar het pakket CargoWise geïmplementeerd, dat voor de nodige verbeteringen in het proces zou moeten zorgen. Voor wat betreft het primaire proces is dit zeker het geval, de onderliggende financiële processen zijn echter niet optimaal ingericht. Dat levert veel extra werk op en zorgt voor onwenselijke risico’s, terwijl het pakket er juist voor zou moeten zorgen dat er tijd en ruimte komt voor het Finance team om zich dichter tegen de business aan te positioneren. STONE zoekt daarom naar een ervaren (interim) ERP-consultant met actuele kennis van het pakket CargoWise om proces optimaal in te richten.
  1 broker
 • Plant controller

  9 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie In beginsel is jouw opdracht even eenvoudig als complex. Vervang de huidige plant controller tot het einde van het jaar: In verband met een belangrijk project wordt de huidige controller de aankomende periode vrij gemaakt, aan jou de schone taak om deze rol waar te nemen. Je bent in deze rol het eerste aanspreekpunt voor het primaire proces op het gebied van kosten en opbrengsten, budgetten en realisatie en alle andere financieel getinte topics. Binnen het team finance ben je één van de voorlopers bij het verder optimaliseren van SAP, er liggen met name kansen om de informatievoorziening verder op niveau te brengen. Daarnaast ben je betrokken bij diverse kleine projecten en haak je regelmatig aan bij MT-overleggen. Een mooie allround rol als controller op een plant die volop in beweging en ontwikkeling is.
  1 broker
 • Director IT Operations

  9 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie The Director IT Operations is responsible for the operation of the customer’s IT System, as mission critical, high available (24/7), high performance system which is globally used. The scope of the system entails infrastructure, applications and data. This prime responsibility is to be supported by processes like, performance-, availability-, incident-, capacity-, configuration- and cost-management, as well as managing IT Service Vendors and including structured reporting to multiple stakeholders on a frequent basis. The Director IT Operations will provide leadership in the design and development of network, storage and computing architectures, pinpoint problem areas, uphold product quality, and drive innovation and design with technology partner(s). KEY RESULT AREAS /RESPONSIBILITIES: Operations Owns the operation of IT Systems; Ensures an optimal 24/7 IT operation, supporting mission critical processes; Creates and monitors agreements with colleagues; Creates and monitors agreements with IT suppliers; Develops and implements supporting processes and protocols; Manage the design and execution of a disaster recovery plan; Monitors performance of IT suppliers concerned. Monitoring of the operations and handling of incidents and calamities Takes care of monitoring and evaluation of the operations processes; Takes decisions in accordance with protocols; Coordinates and solve incidents with minimal lead time; Manages relationships with business and IT partners. Strategy and Policies Contributes to IT Strategy and IT roadmap; Translates strategy to action plans for IT Operations. Cost management and cost allocation Develops and plans investments cases, in order to keep IT Infrastructure services up to standard; Monitors budgets versus actual costs; Allocates operational costs to specific members. IT Security Executes IT Security Policies, also adhering to external legal policies; Safeguard and monitor the application of the IT Security Policies. Quality of Service & ITIL Process Management Implements ITIL support processes; Works with IT Service providers on the implementation of ITIL.
  1 broker
 • SAP Consultant (SAP PP-PI)

  9 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De SAP consultant is communicatief en analytisch sterk met affiniteit / ervaring in procesontwerp en SAP-projecten. Als consultant heb je inzicht in belangrijke bedrijfsprocessen, templates / sjablonen, change management en trainingen. Je fungeert als betrouwbare adviseur met een sterke relatie met gebruikers en business product owners. Met sterke adviserende (consultancy) en interpersoonlijke vaardigheden kan je anderen motiveren en betrekken. Wat resulteert in een effectieve en efficiënte training en een hoog niveau van kennisoverdracht, procesaanvaarding en prestaties. Werkzaamheden: Templates / sjablonen implementeren en ondersteunen bij template ontwikkeling; Functionele en technisch specificaties documenteren; Ondersteunen bij unit testen; Gebruikers trainen, werkinstructies maken en gebruikers assisteren tijdens de go-live.
  1 broker
 • Senior Technisch Applicatiebeheerder (Oracle)

  9 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Jouw uitdaging? Als DBA/Technisch Applicatiebeheerder binnen het (veranderende) Oracle domein draag je zorg voor: De transitie van de functie van DBA naar Technisch Applicatiebeheerder; Afbouw beheer RDBMS omgeving, OSB, en Oracle Weblogic Server; Technisch applicatiebeheer Oracle Back Office en Oracle DataMarts omgeving; Deelname aan projecten voor het upgraden en vervangen van de infrastructuur; Optimalisatie van systemen; Een goed werkende OTAP omgeving.
  1 broker
 • Projectmanager Hedge Accounting

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie ‘Wat wordt het leidende rente-risicobeleid binnen de organisatie?’, dat is één van de belangrijkste vragen die jij als projectmanager zal gaan beantwoorden. Door IFRS17 (en in mindere mate IFRS9) staat de huidige administratieve inrichting onder druk, de aankomende periode moeten er vanuit de wet- en regelgeving keuzes worden gemaakt en worden vertaald van conceptueel niveau naar dagelijkse praktijk. Je werkt in opdracht van de CFRO en de Manager Accounting Policies en gaat zelfstandig de organisatie in om de benodigde procesveranderingen te bewerkstelligen.
  1 broker
 • EXTERN ADVISEUR BESTUURDERSTOETSING (80 UUR PER JAAR)

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  FUNCTIE De AFM en DNB hebben als taak om commissarissen en bestuurders van financiële ondernemingen te toetsen op geschiktheid. In 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de werkwijze en opzet van deze toetsingen door de commissie Ottow. Naar aanleiding van de bevindingen starten de AFM en DNB nu een pilot voor de duur van, in eerste instantie, 1 jaar om externe deskundigen te betrekken als adviseur in het toetsingsproces. Voor deze pilot zoekt de AFM externe adviseurs die gemiddeld 80 uur per jaar per persoon worden ingezet om hun oordeel over zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van de toetsingen van DNB en de AFM te geven. Ingeschat wordt dat een gemiddelde toetsing zo’n 10 uur in beslag neemt en een dossieronderzoek ongeveer 5 uur. Hierbij probeert de AFM de werkzaamheden zoveel mogelijk vooraf te plannen, maar ook kan het voorkomen dat op korte termijn medewerking wordt gevraagd. De werkzaamheden bestaan uit: Dossieronderzoek: periodiek beoordelen van een representatieve selectie papieren aanvangstoetsingen en verslag doen van de belangrijkste bevindingen richting de toezichthouder op basis van de criteria uit de Beleidsregel geschiktheid 2012. Toetsingen: deelnemen aan toetsingsgesprekken en daarbij samenwerken in een team met medewerkers van DNB en de AFM die de toetsing uitvoeren. De externe deskundige wordt betrokken bij de voorbereiding van het toetsingsgesprek, neemt actief deel en adviseert over de daaropvolgende oordeelsvorming. Gevraagd en ongevraagd adviseren over mogelijke verbeteringen over het toetsingsproces, mede op basis van de bevindingen en aanbevelingen van de commissie Ottow.
  1 broker | Parttime
 • SAP Projectmanager

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Main activities Ensure that EPI methodology is applied in all One E&P project; Prepare and run the governance of the projects (meetings, slides, minutes); Follow up activities and progress of all project resources Responsible for the production of deliverables; Decision making at operational level within the budget envelope.
  1 broker
 • SAP Procurement & Logistics Consultant

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Main activities: Prepare and lead workshops with key users; Functional analysis of the business requirements: impact analysis, feasibility, workload estimation, realization; Challenge the requirements and propose the best solution; Write Business Blueprints and Functional Specifications; Perform customizing or pilot development activities; Organize, prepare and manage testing; Provide assistance and training sessions to key-users; Respecting the defined procedures, best practices and required documentation.
  1 broker
 • Freelance Projectcontroller

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Bij een van onze opdrachtgevers hebben wij een opdracht voor een Freelance Projectcontroller. De opdracht is per direct voor een periode tussen de 3 en 6 maanden. Functie Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van het project budget voor een aantal bouwprojecten die onder je verantwoordelijkheid vallen; Je bewaakt de resultaten voor de projecten op het gebied van kosten vs opbrengsten; Voor de projecten ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van een gedegen risico-analyse.
  1 broker