Finance opdrachten | 51 opdrachten
 • Freelance Projectleider ERP implementatie Dynamics 365

  1 dag geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor één van onze opdrachtgevers (groothandel) zoeken wij een Freelance Projectleider ERP implementatie. De opdracht start in september/oktober is en voor minimaal 1 jaar. Organisatie Onze opdrachtgever is actief in de (Retail) groothandel sector met meerdere locaties. Binnen het bedrijf zijn 3 projectmanagers actief die telkens de implementatie verzorgen bij één of meer locaties. Voor Q4 2018 is een pilot voorzien waar alle drie de projectmanagers bij betrokken zijn (kennis opdoen) waarna de projectmanager zelfstandig de uitrol per locatie verzorgd. Functie Implementeren van het ERP systeem bij de aangesloten leden Helpen inrichten en optimaliseren van het ERP systeem incl rapportages o.a. gericht op logistics en warehouse Opleiden van medewerkers en leidinggevenden Testen van nieuwe systeem en het migreren van de data in het nieuwe ERP systeem
  1 broker
 • Freelance Manager Planning, Control en Informatie (Cure/ RA en/ of RC)

  1 dag geleden

  Onbekend - Actief!

  Van een van onze opdrachtgevers (cure/ care) hebben we nieuwe interim- aanvraag ontvangen voor een Freelance Manager Planning & Control. Onze client wil met de tijdelijke invulling deze financiële functie op de langere termijn bezien, vandaar dat de vacature op interim- basis willen opgevuld gaat worden.  Functie In deze rol ben je verantwoordelijk voor de P/C- cyclus inclusief informatiemanagement en aanspreekpunt voor alle financiële aangelegenheden van het management. Je participeert in het wekelijks directieoverleg van het MT en werkt nauw samen met de medische staf en de specialisten. Je gaat samenwerken met de Manager Financiële- en Zorgadministratie. Naast het contact met deze (strategische) stakeholders bent u in staat om ook op tactisch niveau (rve- management) en stafafdelingen) en operationeel niveau (unithoofden) samen te werken. Daarnaast heeft u een functionele lijn naar collega’s op financiële posities binnen de andere bedrijfsonderdelen. Het team bestaat uit 14 collega’s. De uitdagingen binnen deze positie zijn groot zoals onder meer het verbeteren van de doelmatigheid en het werken aan een optimaal begrotingsproces. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en (financiële) rapportages en op uw terrein een stevige sparringpartner van de directie. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de financiële adviseurs die vooralsnog decentraal gepositioneerd zijn bij de rve's en stafafdelingen. Daarnaast heeft u een coördinerende rol in de gemeenschappelijke begroting en rapportages. Harmonisatie van de planning & control cyclus van de (deelnemende) ziekenhuizen is dan ook een belangrijke opdracht. De uitdagingen binnen deze positie zijn divers zoals onder meer het verbeteren van de doelmatigheid en het werken aan een optimaal begrotingsproces, u bent voor allerhande stakeholders een stevige sparringpartner. Inhoudelijk bent u o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het begeleiden van het begrotingsproces, het verzorgen van (financiële) rapportages en het aanjagen van projecten met een financiële insteek. U weet externe veranderingen, veranderende wet- en regelgeving te vertalen naar concreet intern beleid en of acties. Wij zijn dan ook nadrukkelijk op zoek naar een professional die aantoonbare ervaring heeft met verandering- en of verbeteringstrajecten en ervaring heeft met het sturing geven aan het verbeteren van de financiële performance van een ziekenhuis of zorgorganisatie.
  1 broker
 • HR Adviseur

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie In deze opdracht ben je HR verantwoordelijke in de breedste zin van het woord voor drie bedrijven binnen deze organisatie. Je houdt je o.a. bezig met: Operationele HR taken; Recruitment/werving & selectie: het gehele proces van inhuur tot exitprocedures; Oppakken van verzuimzaken/verzuimmanagement in samenwerking met verzuimmanager (extern); Ondersteuning bij lopende HR-projecten; Overige HR werkzaamheden.
  1 broker
 • Freelance Operational Risk Manager (Pensioenfonds)

  1 dag geleden

  Onbekend - Omgeving Utrecht

  Voor één van onze opdrachtgevers, een pensioenfonds, zijn wij op zoek naar een Freelance Operational Risk Manager. In deze rol binnen een nieuw te vormen team, wordt jij mede verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de risk organisatie.  Het betreft een fulltime opdracht (4 dagen bespreekbaar) voor minimaal 4 maanden totdat een nieuwe vaste Riskmanager is geworven en ingewerkt. Start zo spoedig mogelijk. Verlenging van de opdracht wordt gedurende het traject zichtbaar. Functie Deze interim positie is ontstaan door de oprichting van een nieuwe team, gecombineerd met ondercapaciteit. Op het gebied van risicobeheersing is de organisatie nog niet volwassen en wil men op korte termijn stappen gaan maken. Het uiteindelijk doel is een permanente bezetting, maar op dit moment heeft de organisatie behoefte aan ervaren Operationeel Risk Manager, die snel de organisatie verder kan helpen. Op dit moment is de organisatie een risicoteam aan het inrichten die belast gaat worden met: Operationeel risico management, waaronder: Uitbestedingsrisico, IT risico, Integriteitsrisico en Juridisch risico; Beheer risico- en assurance raamwerk; Coördinatie en beheer Risk Control Self Asessment traject Periodieke Risico-analyses coördineren; Coördinatie van het auditplan; Coördinatie en beheer van de bevindingen voortkomend uit derdelijns audits;
  1 broker
 • SENIOR FINANCIEEL ADVISEUR

  1 dag geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Je fungeert vanuit je eigen vakgebied als "partner in business" voor je klant (gemeente, gemeenschappelijke regeling) en je ondersteunt de klant bij het samenstellen van de begroting, de jaarrekening en de tussentijdse rapportages. Je toetst en adviseert op veelal tactisch/strategisch niveau over de inrichting en het beheer van financiële administratie.  Samen met je klant zorg je voor een optimalisatie van deze inrichting en onderzoek je mogelijkheden tot het verbeteren van de werkwijzen en processen.   Je houdt je bezig met het (door)ontwikkelen van modellen voor de begroting en de jaarrekening en je volgt actief de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast verricht je ook de meer complexe werkzaamheden binnen het vakgebied en kan je  projectmatig werken.   Je komt in een team te zitten met leuke en betrokken collega's die een diverse achtergrond hebben op financieel gebied en het is je streven om de dienstverlening van het SCD op rolletjes te laten verlopen. Je werkt binnen het SCD samen met verschillende disciplines zoals treasury, fiscalisten, P&O en administratieve medewerkers en zoekt automatisch de verbinding. Naast gevoel bij cijfers vinden we communicatieve eigenschappen belangrijk. Als "partner in business" verlies je immers het totaalplaatje niet uit het oog, ben je de brug naar de klant en weet je gericht een boodschap over te brengen.
  1 broker
 • ACCOUNTING & REPORTING SPECIALIST A.I.

  1 dag geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  FUNCTIE Monthly closing process Planning of month-end closing activities in consultation with Consolidation & Reporting Specialists; Review of monthly reporting submitted (by local units) to ensure quality of reporting; Ensure timely, adequate and reliable monthly financial closing process for the assigned BU/region, including management of all relevant central consolidation and elimination adjustments; Provide feedback to local reporting entities on quality delivered during month-end closing process. Accounting performance reporting units Pro-actively monitor the quality of the balance sheet and statement of income for the respective reporting entities. Work together with the local accounting teams and other Finance Pillars to ensure a healthy financial position; Develop and implement guidelines, in consultation with accounting manager, which sets the minimum requirements for a qualitative balance sheet; Drive one monthly closing procedure for the respective reporting entities; Set the accounting agenda (use accounting dashboard) for the respective reporting entities; Follow-up on open accounting issues with the local reporting units and monitor on the correct and timely solution of these issues; Manage service delivery and accounting performance by local reporting units/Global Business Shared Services; take the leading role in representing the regional Finance Accounting Pillar; Work together with the respective local reporting units/SSC to ensure compliance with local GAAP), local statutory and fiscal requirements; Provide functional direction, training and support to local reporting units; Perform visits to the local reporting units in the region; Focal Point for discussions with external auditors in the respective region; Manage the annual group to statutory reporting process for the relevant reporting entities and ensure analysis of statutory-group reporting differences; Be the subject matter specialist on complex accounting subjects.
  1 broker | Fulltime
 • Medewerker zorgadministratie a.i.

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  De werkzaamheden verwerken achteraf controles zorgverzekeraars, afhandelen vragen medisch specialisten en patiënten, voorbereiden van de facturatie, uitvoeren van steekproeven en andere controles.
  1 broker
 • Administrateur a.i. / Assistent Controller a.i.

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  • Accuraat en zelfstandig verwerken van de financiële administratie; • Realtime inzicht kunnen verschaffen in crediteurenadministratie (inclusief verplichtingen en contracten), projectadministratie en verkoopadministratie; • Ondersteuning bieden bij periodieke afsluitingen.
  1 broker
 • Freelance Inkoop & Aanbestedings Specialist

  2 dagen geleden

  Onbekend - Noord Brabant

  Voor een woningcorporatie zoeken wij een Freelance Inkoop & Aanbesteding Specialist. Beschikbaarheid per direct. Opdracht voor ca  6 weken (full time). Functie Het bestaande inkoop en aanbestedingsbeleid moet herijkt worden in samenspraak met de stakeholders. De woningcorporatie maakt gebruik van het zgn. drie kamer model. De sfeer intern is leuk hectisch en dynamisch. Er spelen meerdere grote projecten tegelijkertijd.
  1 broker
 • FINANCIEEL ANALIST

  3 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  -2018 Einddatum: 1-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 25-9-2018 om 08:00 uur De Financieel Analist is werkzaam binnen de afdeling Financial Reporting (FR). Deze afdeling bewaakt de voortgang van de business ten opzichte van de (financiële) doelstellingen. De inrichting van de interne organisatie is gericht op de scheiding van de verschillende taken binnen de afdeling Financial Reporting. Hierdoor is de afdeling beter in staat om effectiever en efficiënter een bijdrage te leveren aan het in control zijn binnen het concern. Financieel Analist (FSK 11 en 12). Deze analisten worden ingezet voor het hoofdproduct Analyse & Advies uit de Producten –en Dienstencatalogus van de afdeling Financial Reporting. Ze zijn het primaire aanspreekpunt van de clusters op het gebied van Financial Reporting. Daarnaast kan de Financieel Analist binnen een cluster fungeren als p&c coördinator en is hiermee verantwoordelijk voor de doorvertaling/communicatie van concernoverstijgende onderwerpen/acties binnen het eigen team. De p&c coördinator verricht tevens de functionele aansturing van het eigen team. De Financieel Analist FSK 11 en 12 kan waar nodig een coördinerende rol vervullen over de Back Office activiteiten. De Front Office is geheel afhankelijk van de Back Office die verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van betrouwbare stukken (begrotingen, jaarplannen, jaarrekening en de periodieke (interne en externe) rapportages). De Front Office rol wordt vervuld door medewerkers op FSK 11 en 12, gezien de complexe omgeving en de verscheidenheid aan onderwerpen en contacten. Dit vraagt om een proactieve Adviseur die op een hoger abstractieniveau kan werken en denken waarbij bestuurlijke –en omgevingssensitiviteit als essentieel wordt ervaren. Doel van de functie: Zorgdragen voor periodieke analyses en adviezen richting het lijnmanagement (gericht op specifieke expertisegebieden), specifiek gericht op het primair proces van een cluster, binnen de kaders van het concernbeleid op middelengebied; Zorgdragen voor de doorvertaling/communicatie van concernoverstijgende actualiteiten binnen het eigen team en hierin een coördinerende rol/ de functionele aansturing vervullen; Zorgdragen dat de business financieel in control is en blijft. Resultaten: Een actuele samenhangende inrichting van de Financiële Administratie en de overige financiële systemen; Geformuleerde en opgevolgde (bedrijfseconomische) adviezen aan het lijnmanagement/de kadersteller (gericht op specifieke expertisegebieden) van een cluster die bijdragen aan de realisatie van de taken en de veranderopgaven van het cluster; De business is en blijft financieel in control; Gestandaardiseerde, efficiënte en adequaat werkende p&c-processen en instrumentarium; Goed functionerende spilfunctie tussen accounting, business control, centraal team, project control (en prosa). Het op tijd beschikbaar stellen van volledige en juiste p&c producten (begrotingen, jaarplannen, jaarrekening en de periodieke (interne en externe) rapportages. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 1-05-2019 | deadline: 25-9-2018
 • Freelance Accounting Officer/ Financial Accountant (Corporate/ Holding Accounting/ Key-user AFAS)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Amsterdam

  Van een van onze opdrachtgevers hebben we een nieuwe interim-aanvraag ontvangen voor een procesmatig ijzersterke Freelance Accounting Officer (Corporate Accounting). Starten per direct, allereerst voor 3-4 maanden.  Functie In deze rol is het noodzakelijk dat je key-user ervaring hebt van AFAS (efficiëntieslag, optimalisatieslag, workflows/ templates inrichten, PO- proces werkend maken, van manueel naar geautomatiseerd in AFAS) Deliverables als volgt;  - Optimaliseren van goedkeuringsproces inkoopfacturen - Optimaliseren van activaregister (lease accounting bijv.) - Expense claim systeem verbeteren - Uitvoeren reguliere GL/ AP/ AR- werkzaamheden.
  1 broker
 • Casemanager

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie In deze nieuwe rol ga jij als expert op het gebied van casuïstiek o.a. aan de slag met het volgende: Achterstallig onderhoud’ en actie ondernemen op huidige cases; Begeleiden en regie voeren op individuele performance casuïstiek; Veel bezig zijn met het oplossen van complexe cases (ziekteverzuim doet de leidinggevende, het gaat om exitgesprekken, outplacement, herplaatsen, bepalen opleidings- en ontwikkelingsbehoeften, veel aandacht zal er moeten zijn voor houding en gedrag); Samenwerken en ondersteunen van de professionals performance management; Beleid uitvoeren en verder verbeteren: Wat is er nu, waar willen we naar toe en wat hebben we daarvoor nodig; Implementatie: Hoe gaan we dit doen; Uitdragen van integraal personeelsmanagement en durft daar een stevige positie op in te nemen; Je richt je op bewustwording en prestatieverbeteringen met als doel de juiste mensen op de juiste plek! Hiervoor maak je analyses op het huidige bestand en ondersteun je HR en de leidinggevenden vanuit je specialisme; Je confronteert en stimuleert, zakelijk, met zo nu en dan een lolletje.
  1 broker
 • Associate Interim Manageme

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Je bent in hart en nieren een zakelijke ondernemer en echt op zoek naar iets anders. Kiest overtuigd voor onze branche en voor STONE. Dat is een persoonlijke keuze daarna pas een zakelijke. Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw deel van het grote plan. Je bouwt relaties voor de langere termijn met opdrachtgevers én kandidaten. Je biedt hen een kijkje in de STONE keuken. Je vraagt hen bij onze netwerk events, verwent hen met een wedstrijd bij Excelsior of een kennislunch op Sociëteit de Maas. Acquireert opdrachten, adviseert, regisseert en managet verwachtingen, intern en extern. Bent scherp en actiegericht. Realistisch en ambitieus tegelijk. Met een gevulde agenda en collegialiteit geef je het goede voorbeeld. Je bent heel nadrukkelijk in de markt aanwezig en de spil in het eigen netwerk. Timmert onderscheidend aan de weg. “Nee” is ook een antwoord, jij durft keuzes te maken. Je volhardt en zet door. Je staat volledig achter de werkwijze, doelstellingen en de visie van het bedrijf. Maakt je het STONE-DNA snel eigen. Je draagt bij aan je eigen geluk en dat van anderen. Je houdt van hard werken, maar ook van avontuur en kan er goed tegen als je op de hak wordt genomen. Want dat doen we graag bij STONE. Je bent een teamspeler die in samenwerking met onze recruiters de interim-opdrachten bij onze opdrachtgevers invult. Uiteindelijk leidt dit tot minimaal 15-20 lopende opdrachten met een margeomzet van 400 tot 500 duizend euro per jaar. Successen en tegenvallers (de leermomenten) vieren we met elkaar. Tussen de bedrijven door, aan onze eigen bar of als wij met elkaar op reis zijn.
  1 broker
 • Interim Projectmanager Unit4 Business World

  3 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  De afdeling financiën van onze opdrachtgever is een aantal jaren geleden gecentraliseerd. Tijdens de centralisatie werd er gekozen om Unit4 Business World te implementeren. Op dit moment wordt er door de opdrachtgever een stuurgroep samengesteld om het interne gebruik van Unit4 Business World naar een hoger niveau te tillen. Ter versterking van de stuurgroep is de opdrachtgever hierdoor op zoek naar een interim projectmanager Unit4 Business World met een financiële achtergrond. Taken en verantwoordelijkheden Je schrijft verbetervoorstellen omtrent het efficiënter gebruik maken van het pakket Unit4 Business World; Je inventariseert de "quick wins" die te behalen zijn omtrent het gebruik van Unit4 Business World; Je voert interviews zodat je een inventarisatie kan maken waar de gebruikers vanuit de afdeling financiën op dit moment het meest tegen aan lopen; Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van een projectplan. Functie eisen Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding in bedrijfseconomie of accountancy; Je hebt minimaal tien jaar werkervaring opgedaan in een financiële functie (control of management); Je hebt in het verleden een Unit4 Business World implementatie begeleid vanuit de afdeling financiën; Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent omgevingsbewust; Ben je of kom je binnenkort weer beschikbaar voor een nieuwe opdracht en zou je meer informatie over de opdracht willen hebben? Solliciteer dan op deze vacature en bij gebleken geschiktheid zal er contact met je worden opgenomen.
  1 broker
 • SENIOR ADVISEUR INTERNE CONTROLE

  4 dagen geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Het team Interne controle is bezig met een verbeterslag van het Interne controleproces om dit om te vormen van een traditioneel intern controleproces, dat vooral kijkt naar financiële rechtmatigheid (financial control) naar een controleproces dat ook nadrukkelijk kijkt naar doeltreffendheid en doelmatigheid van processen (business control) om zo extra toegevoegde waarde te hebben voor het management. Als Senior Adviseur Interne controle heb je een uitvoerde taken (voor een aantal controles) maar vooral ook een coachende rol naar de andere adviseurs om hen te helpen om bovenstaande verandering van financial control naar business control door te voeren. Meedenken over nieuwe methoden van onderzoek en gespreksvoering zijn hier nadrukkelijk onderdeel van. Niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktische uitvoering van de onderzoeken (learning by doing). 
  1 broker