Finance opdrachten | 57 opdrachten
 • Freelance Manager Klant & Markt

  3 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze opdrachtgevers in de zorgsector (care) komen wij graag in contact met een Freelance Manager Klant & Markt. Start van de opdracht liefst per 1 juni voor de duur van ongeveer 5 maanden op full time basis. Functie In de rol ben je verantwoordelijk (middels teamleads) voor het aansturen en begeleiden van een viertal afdelingen (ongeveer 50 FTE): 1. Zorgverkoop 2. Zorgbemiddeling 3. Zorgadministratie 4. Communicatie Je helpt de teams zowel inhoudelijk als procesmatig met het realiseren van de jaarplannen. Je schakelt tussen de verschillende afdeling en zorgt voor een goede verbinding. Tevens help je de teams om tot een hoger niveau te komen. Met name de ontwikkeling van het procesmatig en cyclisch werken kan daarbij gestimuleerd worden.
  1 broker
 • Freelance Senior Data / Business Intelligence Specialist

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Gelderland

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een Freelance Senior Data / Business Intelligence Specialist  in de regio Gelderland. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 1 jaar. Start op korte termijn. Functie De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ict-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de opdrachtgever zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak. Het I&A cluster Business Intelligence is met 10 medewerkers verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van managementinformatie en rapportages voor de hele organisatie. Voor het cluster zijn wij op zoek naar een breed inzetbare Senior Data / Business Intelligence Specialist die tijdelijk ons team komt versterken.Als senior Data / Business Intelligence Specialist ben je verantwoordelijk voor: Het ontwikkelen van ETL toepassingen, Data Marts, Rapportages en Dashboards op basis van de specificaties. Dit alles op basis van een vaste datawarehouse architectuur, ETL design patterns, standaarden en templates; het uitvoeren van informatie analyses en opstellen van specificaties; het ontwikkelen van de Big Data en analytics faciliteiten; het opstellen van documentatie
  1 broker
 • Freelance Project Controller

  3 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Nederland

  Bij een van onze opdrachtgever in het Zuiden van Nederland hebben wij een opdracht voor een Freelance Project Controller. De start is per direct voor een periode van 6 tot 12 maanden. Functie Binnen deze opdracht ben je verantwoordelijk voor project control van een groot aantal projecten. De projecten zijn technisch van aard, er lopen ongeveer 800 verschillende projecten door de organisatie heen. Aangezien de afgelopen jaren project control onderbelicht is gebleven binnen de organisatie heeft onze opdrachtgever behoefte aan een interim manager die project control eerder heeft opgezet binnen een organisatie of binnen een opdracht.
  1 broker
 • Freelance Projectleider ICT

  3 dagen geleden

  Onbekend - Provincie Noord-Brabant

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een hands-on Freelance projectleider ICT in de regio Noord-Brabant. Het betreft een rol van 24 uur per week voor minimaal een half jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Start op korte termijn. Functie Voorbereiden herindeling van de opdrachtgever door het realiseren van een automatiseringsomgeving voor de nieuwe gemeente gebruik makend van de technische infrastructuur. Het gaat om de volgende taken die binnen het project vallen: Het verder uitwerken van de draft van de toekomstige Automatiseringsomgeving van de nieuwe Gemeente; Voorzitten van de werkgroep Automatisering van de herindeling; Opstellen projectplan inclusief benodigde middelen; Leidinggeven aan de uitvoering van het projectplan Automatiseringsomgeving nieuwe gemeente vanuit een hands-on mentaliteit.
  1 broker
 • Freelance Business Intelligence Informatie Analist

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Gelderland

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een Freelance Business Intelligence Informatie Analist in de regio Gelderland. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 1 jaar. Start op korte termijn. Functie De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ict-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak. Het I&A cluster Business Intelligence is met 10 medewerkers verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van managementinformatie en rapportages voor de hele organisatie. Verantwoordelijkheden: De Informatie analist stelt samen met gebruikers en opdrachtgevers de functionele specificaties op waaraan een Business Intelligence informatievoorziening moet voldoen. De Informatie analist analyseert de eisen en stelt de wensen van de gebruikers vast. De functionele specificaties worden vertaald in een functioneel ontwerp van het nieuwe systeem. De Informatie analist beheert en onderhoudt het ontwerp en begeleidt het opstellen van het technisch ontwerp. De Informatie analist is sparringpartner voor de architect en de cluster coördinator, is verantwoordelijk voor het totale ontwerp traject en draagt zorg voor de benodigde planning en kwaliteitsbewaking.
  1 broker
 • Freelance Test coördinator

  3 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een Freelance Test coördinator. Het betreft een fulltime rol van 36 uur per week voor minimaal 10 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar. Start op korte termijn. Functie De tester gaat onderdeel uitmaken van een projectorganisatie die tot doel heeft het implementeren van een nieuwe werving en selectie systeem voor de opdrachtgever. Coördineren en mede uitvoeren van de testen De werkzaamheden bestaan uit: 1. Opstellen testplan 2. Coördineren testen, mede op basis van agile werkmethodiek 3. Opstellen testscripts 4. Mede uitvoeren testen 5. Rapporteren over voortgang testen en resultaten testen 6. Overleg voeren met projectgroep leden en softwareleverancier dat aan alle voorwaarden voor het testen kan worden voldaan.
  1 broker
 • Credit Manager

  3 dagen geleden

  Onbekend - BREDA

  Voor onze opdrachtgever, een landelijke organisatie in de Automotive, zijn wij op zoek naar een creditmanager voor een vaste invulling Functie De Creditmanager is verantwoordelijk voor het zo laag mogelijk houden van het openstaand debiteuren saldo door (pro)actief te sturen op betaaltermijn en tijdige betaling (overdue). Je bent sterk in stakeholder management, bouwt een eigen netwerk en bent in staat om draagvlak te creëren en waar nodig escaleer je op het juiste moment naar senior management. Je bent verantwoordelijk voor teammanagement, coaching, sturing, prioriteitstelling en controle op tijdige en volledige uitvoering van de activiteitenkalender van de debiteurenafdeling; Managen, monitoren en bijsturen van de prestaties van de debiteuren medewerkers & het externe incassobureau om de gestelde doelstellingen te behalen; Issues signaleren, effectieve root cause analyses maken en meedenken in het verbeteren van de processen; Initiatief nemen om policy ’s, procedures, werkwijzen/ efficiency /controles en resultaten te verbeteren in het order-to-cash proces binnen TB; Je bent verantwoordelijk voor het zetten van kredietlimieten van klanten en voor het voorzieningsniveau op de dubieuze debiteuren.
  1 broker
 • Freelance Senior Software Engineer

  3 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een Freelance Senior Software Engineer in de regio Gelderland. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 10 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 2 x 1 jaar. Start op korte termijn. Functie De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Digitalisering is belangrijk om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt een Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het digitale stelsel krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket: het nieuwe Omgevingsloket. Het scrum team DSO Viewer de software voor het beheer en de verdere ontwikkeling van deze viewer. Voor team DSO Viewer is de opdrachtgever op zoek naar een frontend Senior Software Engineer. Als Software Engineer werk je in een professioneel, ervaren en gedreven Agile team aan het uitvoeren van ontwikkelwerkzaamheden. Het betreft de software voor Viewer Regels en Kaart, zowel het front end component, als de interface met de backend. Van de Software Engineer wordt verwacht dat hij/zij in sprints de code ontwikkelt en (unit) testen opstelt op basis van user stories, ten bate van het beheer en de verdere uitbreiding van de software. Tenslotte wordt verwacht dat de Software Engineer nauw samenwerkt met de andere leden van het scrum team en met andere ontwikkelteams in de DSO-keten, binnen en buiten de opdrachtgever. Ook ben je in staat om werkzaamheden van andere teamleden over te nemen. 
  1 broker
 • Freelance International Controller

  3 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  Vanwege verschuivingen in de interne bezetting is onze opdrachtgever op zoek naar een Freelance International Controller voor een periode van 6 maanden, gevolgd door een mogelijk vast dienstverband. Functie De International Controller maakt deel uit van het Group Controlling team. Je bent verantwoordelijk voor een regio en werkt nauw samen met de desbetreffende finance managers van de business units. Verantwoordelijkheden: analyses van winstgevendheid; (financiële) risico’s; investeringsbeslissingen en financieringsvraagstukken. 
  1 broker
 • Freelance Senior Netwerkspecialist

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een Freelance Senior Netwerkspecialist in de regio Utrecht. Het betreft een rol van 36 uur per week voor minimaal 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Start op korte termijn. Functie Het speciaal beheer team (SBT) is onderdeel van de Dienst-ICT en werkt nauw samen met de operatie. SBT houdt zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van een infrastructuur en bijhorende toepassingen binnen het operationeel netwerk. Dit netwerk ondersteunt de operationele eenheden en is daartoe hoog beschikbaar ( 7x24 in bedrijf). In projectverband wordt gewerkt aan de migratie van delen van het netwerk waarbij onderdelen opnieuw ontworpen en geïmplementeerd moeten worden.Voor de tijdelijke versterking van het team en het project zoekt de Dienst-ICT een Senior netwerkspecialist om dit te ondersteunen. Als Senior netwerkspecialist ben je betrokken bij vraagstukken die betrekking hebben op het ontwerpen van netwerkoplossingen, routing en security en houd je je bezig met operationele zaken. Je bent in staat om de vernieuwing in het netwerk te ontwerpen en bent gesprekspartner voor zowel beheerders als de architecten. Naast het ontwerpen draag je ook bij aan het borgen van de overdracht naar beheer en heb je oog voor de operationele gevolgen ten aanzien van monitoring, logging en stabiliteit van de netwerken. Je werkt graag samen in een team van ontwikkelaars en beheerders en bent enthousiast om te werken aan nieuwe uitdagingen. Vanwege het innovatieve karakter van het project zullen regelmatig nieuwe technieken worden toegepast in de oplossing. Je draagt actief kennis over aan collega's over de gekozen oplossingen en brengt daarbij relevante expertise binnen het eigen vakgebied over naar het team. Onderdeel van deze functie zijn piketdiensten. Daarnaast kan het voorkomen dat je op andere locaties aanwezig dient te zijn. De aanwezigheid op andere locaties is niet op regelmatige basis en kan niet van tevoren ingeschat worden. Het maken van de vertaling van de architectuur naar concrete ICT-oplossingen voor het operationeel netwerk; Het bespreken en toetsen van de gekozen oplossingen in samenwerking met architecten/product managers en leveranciers; Het maken (en reviewen) van ontwerpen; Het analyseren van verstoringen tijdens realisatie; Het maken van impactanalyses en het geven van onderbouwd advies; Je bent de technische lead voor netwerk- en beveiligingsonderwerpen binnen het team; Het bijdragen aan het capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement voor de netwerkinfrastructuur; Het adviserend optreden bij incidenten, problemen, changes en projecten binnen het eigen vakgebied; Het iedere dag participeren in ontwikkeltrajecten. Incidenten die ontstaan bij de ingebruikname handel je zelfstandig af en je voert wijzigingen door om de service te herstellen (2e lijns). Eigenschappen: Je werkt graag samen in een team van ontwikkelaars en beheerders en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen; Om structuur te geven aan deze werkzaamheden werken wij met de scrum/agile methodiek en je bent in staat om zelfstandig invulling te geven aan de toegewezen taken; Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt; Je hebt een passie voor ICT en experimenteert hier graag mee; Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer; Vanwege het innovatieve karakter van het project zullen regelmatig nieuwe technieken worden toegepast in de oplossing. Je draagt actief kennis over aan collega's over de gekozen oplossingen en brengt daarbij relevante expertise binnen het eigen vakgebied over naar het team; Wij werken samen met de operatie en hierdoor ben je bereid om soms ook buiten de reguliere werktijden werkzaamheden uit te voeren en je collega's te ondersteunen; Je bent bereid om te reizen (uiteraard met dienstauto) om ook op andere locaties ondersteuning te verlenen. Piketdiensten zijn onderdeel van de functie (eens in de 5 tot 6 weken de gehele week).
  1 broker
 • Freelance Kwartiermaker Chief Information Officer (CIO)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Voor onze opdrachtgever, een overheidsinstelling in de provincie Utrecht, komen we graag in contact met een freelance Kwartiermaker Chief Information Officer (CIO). Het betreft een parttime rol voor minimaal 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van 2 x 6 maanden. Start op korte termijn. Functie De opdrachtgever heeft behoefte aan een nog stevigere strategische sturing op haar informatievoorziening. We hebben met de recente IV visie, ambities en strategische meerjaren doelstellingen geformuleerd waaronder een betere (digitale) dienstverlening en een stabiel, veilig, duurzaam en wendbaar fundament. Daarnaast willen we een vernieuwde, moderne digitale werkomgeving realiseren. Om deze ambities te realiseren is intensievere strategische sturing en de inrichting van portfoliomanagement noodzakelijk. Ook vraagt dit om een bundeling van I-expertise, denken en werken vanuit een CIO-office en een herkenbare ‘change/run’ organisatie. We zijn op zoek naar een Kwartiermaker CIO die de komende tijd deze onderwerpen, gebaseerd op een onderzoeksrapport van bureau PBLQ verder gaat verkennen, uitwerken en voorstellen doet aan het directieteam van de gemeente. In de huidige situatie is het geheel van de informatievoorziening gespreid over drie organisatieonderdelen: Archief Eemland (AE); Informatiebeheer binnen de afdeling Interne Dienstverlening en Advies (IDA) en de afdeling IT Dienstverlening en Advies (ITDA). In elk organisatieonderdeel zijn zowel ‘change als run’ taken ondergebracht. De opdrachtformulering: Het verder uitwerken van en adviseren over de uitkomsten van het PBLQ onderzoeksrapport. Het uitgangspunt hierbij is dat de CIO in de organisatiestructuur als manager boven het CIO office en de CTO (run) organisatie wordt geplaatst, zodanig dat dit op termijn op een budgetneutrale wijze gerealiseerd kan worden; Het neerzetten van een nieuwe krachtige en Lean ingerichte IV-organisatie met als uitgangspunt meer samenhang tussen de verschillende onderdelen om de IV-ambities & doelstellingen te kunnen behalen. Je kijkt daarbij met name ook naar welke werkzaamheden en onderdelen thuishoren in een nieuwe IV organisatie-eenheid. Het kwartiermaken voor de functie van CIO, het gaan werken met een CIO office en hiermee ervaring opdoen, zonder dit (vooralsnog) te formaliseren; Een inrichtingsplan op te stellen over hoe we het Portfoliomanagement kunnen vormgeven en hier een start mee te maken met als doel een nieuw portfolioproces waarin transparante en duidelijke (strategische) keuzes gemaakt kunnen worden op IV-gebied voor de stad & de business. Samen met de IV- afdelingen en de business een voorstel neerleggen om de IV component in de business verder te versterken. Als Kwartiermaker CIO houd jij je enerzijds bezig met kaders en richtlijnen (en het toezicht daarop) en anderzijds de sturing op veranderingen en strategische ontwikkelingen zoals hierboven beschreven. Je bent in staat om het totaal van de informatievoorziening te overzien, doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist? Jouw opdrachtgever is de directie en je wordt rechtstreeks onder de directie gepositioneerd. In het veranderproces werk je nadrukkelijk samen met de afdelingsmanagers van de huidige IV afdelingen (ITDA, IDA en AE). We zoeken een Kwartiermaker CIO die enerzijds een verbinder is, relaties weet te leggen en veel affiniteit heeft met de business, maar anderzijds ook niet bang is grenzen te stellen en duidelijke keuzes te maken (voor de gewenste nieuwe organisatie). Je denkt vanuit klantwaarde en je bent altijd op zoek naar het continue verbetervermogen in de organisatie. Bestuur, management en organisatie zien jou als een stevige sparringpartner om de IV- ambities en doelstellingen te realiseren. Je weet hen vanuit natuurlijk gezag te overtuigen. Je geeft richting, weet draagvlak te creëren voor de door jou uitgezette koers en je bent een goede gesprekspartner voor de informatiemanagers die binnen de domeinen de inhoudelijke I-opgaves verder vormgeven. Je beschikt daarnaast ook over uitstekende leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden. Kortom: je bent een stevige en onafhankelijk denkende sparringpartner die bestuur, directie en management gevraagd en ongevraagd adviseert over doelmatigheid en doeltreffendheid op het gehele IV vakgebied.
  1 broker
 • Freelance Directeur/ Concerncontroller

  3 dagen geleden

  Onbekend - Groningen

  Bij onze opdrachtgever, een kleine gemeente in Groningen, hebben wij een mooie opdracht voor een Interim Directeur/ Concerncontroller. De opdracht start per 1 juli en duurt tot het eind van het jaar. Het betreft een fulltime opdracht (36 uur). Functie Directeur Als directeur maak je onderdeel uit van het directieteam en geef je leiding aan de teams Informatisering & Organisatie, Automatisering, Concern Control en DIV & Archief. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen ben je aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. De functie omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten. Je geeft integraal leiding aan een deel van de organisatie en je bent(eind)verantwoordelijk voor de visieontwikkeling en strategische integrale bedrijfsvoering van de organisatie of een deel daarvan. Uitvoering vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of bestuurlijke algemene kaders en/of doelstellingen. Functiekenmerken: Je bent mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen Je signaleert en adviseert over complexe en strategische vraagstukken op bestuurlijk en concern breed niveau met een grote impact op de organisatie Je bent mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie Je geeft integraal leiding aan een deel van een domein. Je bent binnen het domein eindverantwoordelijk voor de verbinding tussen ambtelijke en bestuurlijke processen & generieke taken Concerncontroller Als concerncontroller ben je dé adviseur voor de directie, het bestuur en de teams over soft en hardcontrol. Denk hierbij aan groepscontrol, politieke control, beleidscontrol en bedrijfsvoeringscontrol. Je hebt een onafhankelijke positie en valt hiërarchisch rechtstreeks onder de gemeentesecretaris. Het team dat zich bezig houdt met control wordt de komende periode verder vormgegeven. Je verbindt je graag met collega’s die een rol hebben op het gebied van control. Jij begrijpt waar de organisatie voor staat en wat de organisatiedoelen zijn. Hierop anticipeer je, zodat op tijd kan worden bijgestuurd. Juiste en tijdige informatie is de basis voor de koers en zal uit meer moeten bestaan dan een reeks cijfers. Jij verdiept deze informatie via cases en story’s die de ‘getallen’ laten leven, waardoor management en bestuur gedegen besluiten kunnen nemen. Als gemeente legt men verantwoording af over de activiteiten en processen aan de gemeenschap. Je maakt de toegevoegde waarde zichtbaar en of het geld dat voor de gemeenschap is bestemd, daar ook daadwerkelijk aan wordt besteed. Je signaleert risico’s als eerste, bent een ster in het aandragen van knel- en verbeterpunten en krijgt altijd door middel van onderzoek de onderste steen boven. Je manier van werken is gericht op het stimuleren van kwaliteitsontwikkeling, resultaatgericht werken en het nemen van verantwoordelijkheid van de teams én de hele organisatie. Teams leren van jou keuzen te verantwoorden, waarbij je zoekt naar de juiste balans tussen control en zelforganisatie. Je werkwijze is innovatief en verrassend.
  1 broker
 • Freelance Adviseur financiële administraties

  3 dagen geleden

  Onbekend - Friesland

  Bij onze opdrachtgever, een kleine gemeente in Friesland, hebben wij een opdracht voor een meewerkend voorman en adviseur financiële administraties. Startdatum is 24 juni, in eerste instantie vanuit huis en de opdracht duurt circa 4 maanden. Het betreft een opdracht voor 28 - 32 uur per week. Functie Als adviseur van de financiële administraties ben jij hét aanspreekpunt, dé vraagbaak en de linking- pin van de financiële administratie. Je hebt administratief overzicht (en overall toezicht) in de balans met sub administraties en adviseert gevraagd en ongevraagd hierover op basis van je analyses. In de tijdelijke periode van zwangerschapsverlof is de verwachting dat de focus van deze brede functie vooral zal komen te liggen op de rol van meewerkend voorman (of -vrouw). Door je brede ervaring fungeer je als vraagbaak (adviseur) voor de sr. financieel administrateurs en technische beheerders en ben je ook allround uitvoerend actief op de financiële administratie.  Verantwoordelijkheden Rol van meewerkend voorman (of -vrouw).  Vraagbaak (adviseur) voor de sr. financieel administrateurs en technische beheerders  Allround uitvoerend actief op de financiële administratie. Het waar nodig adviseren aan B&W’s en AB/DB en in voorkomende gevallen de raden over ontwikkelingen en maatregelen binnen de financiële administraties; Het uitvoeren van de meer ingewikkelde processen binnen de financiële administraties (journalisering, balans e.d.); Het organiseren, plannen en uitvoeren van de financiële administraties passend bij de beide dragende organisaties en de werkmaatschappij; De gedeeltelijke uitvoering en het beheer van het integraal treasurybeleid voor de dragende organisaties, op grond van vastgestelde beleidslijnen door het team Financieel Advies en Control; Het aanleveren van gegevens voor de planning en control cyclus in samenwerking met de technische beheerders; Het (gezamenlijk) opstellen van financiële overzichten voor de financiële jaarcyclus en het genereren van managementinformatie; Samen met de technische beheerders van de financiële administratie meedenken en -werken aan verdere werkzaamheden die voortvloeien uit de per 1 januari 2020 gemaakte overstap van financieel systeem (van K2 naar CM). Daarnaast verricht je andere voorkomende werkzaamheden op de financiële administratie.
  1 broker
 • Freelance Informatieanalist

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Amsterdam

  Voor onze opdrachtgever, een overheidsinstelling in de regio Amsterdam, komen we graag in contact met een freelance informatieanalist. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 7 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Start op korte termijn. Functie De opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert de opdrachtgever onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen. Team Informatiestandaarden maakt deel uit van de afdeling Informatiemanagement. Het team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de informatiestandaarden (iStandaarden) voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW) en het Persoonsgebonden budget. Deze iStandaarden vormen de basis van de informatie-uitwisseling tussen de uitvoerders van de zorgprocessen in de betreffende domeinen. Bij onze werkzaamheden stellen wij de cliënt centraal, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de administratieve lastenvermindering in de zorg, gaan wij domeinoverstijgend te werk en zetten wij in op een toekomstbestendige informatievoorziening. Het team bestaat uit 12 fte, waarvan een deel extern ingehuurde medewerkers zijn. De informatieanalist iWmo - iJw houdt zich bezig met het ontwikkelen, opzetten en uitwerken van functionele- en technische specificaties die de basis vormen voor de gegevensuitwisseling binnen de Wmo en Jeugdwet. De kerntaken en verantwoordelijkheden zijn: wijzigingsvoorstellen uitwerken en bespreken met betrokken veldpartijen. Zorgen voor functionele- en technische oplossingen die door het veld gedragen worden en tevens voldoen aan de ontwerprichtlijnen van iStandaarden. Daarbij kan de informatieanalist zowel functioneel en technisch de impact voor de standaarden inschatten als voor de veldpartijen. Naast de taken gericht op beheer en doorontwikkeling van de huidige iWmo- en iJw-standaard, participeert de informatieanalist ook in de doorontwikkeling van de gegevensuitwisseling. Om richting te geven aan de doorontwikkeling en aansluiting te behouden bij de dagelijkse praktijk is de informatieanalist ook een gesprekspartner voor alle veldpartijen in de Wmo en Jeugdwet.
  1 broker
 • Freelance Projectleider / Financieel Applicatiebeheerder

  3 dagen geleden

  Onbekend - Noord Holland

  Bij een een overheidsorganisatie in Noord Holland hebben wij een opdracht voor een Projectleider / Financieel Applicatiebeheerder. Start 9 juni voor 36 uur per week voor een periode van 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Organisatie . Functie Opdrachtomschrijving Als projectleider realiseer je in samenwerking met de projectleider van de leverancier, een succesvolle implementatie van iFinanciën (Pinkroccade). Je houdt een duidelijk overzicht over de te nemen stappen in het project en stemt de werkzaamheden af met de betrokkenen in de organisatie. Daarnaast ben je voor een groot deel van je tijd verantwoordelijk voor de applicatiebeheer Civision en LIAS. Je bent vraagbaak en houdt de activa administratie bij. Functie-eisen Minimaal HBO werk- en denkniveau en een afgeronde financiële opleiding. Je kan goed leidinggeven aan projecten en je hebt aantoonbare ervaring hierin. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op een financiële administratie van een gemeente. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring applicatiebeheer met Civision. Ervaring met LIAS en vaste activa administratie is een pré. Competenties Analytisch vermogen Pro-actief Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Resultaatgericht Samenwerkingsgericht Aanbod Marktconform. Inlichtingen Deze procedure, met nummer 8405 wordt behandeld vanuit ons kantoor in Amsterdam. Telefoon 020-3013590. Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email.
  1 broker