Finance opdrachten | 44 opdrachten
 • Freelance Financial Controller/ Finance Manager

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Bij een van onze opdrachtgevers, een gespecialiseerde wereldwijde FMCG productie- en handelsorganisatie, hebben wij een opdracht voor een Freelance Financial Controller en Finance Manager. De rol ontstaat vanwege het vertrek van een van de collega's uit het team. Het betreft een fulltime opdracht voor initieel 3 en bij goede performance circa 9 maanden en de start is zo snel als mogelijk. Functie Je wordt bij een van de werkmaatschappijen samen met een andere (business) controller en een team accounting (3 FTE) verantwoordelijk voor een tijdige, accurate en betrouwbare vastlegging en verwerking van de financiële stromen ten behoeve van analyse, reporting en advies. Voor wat betreft de control werkzaamheden zorg je voor het verzamelen van de relevante data vanuit de financiële administratie, je signaleert en analyseert verschillen en lost deze op. Je bent verantwoordelijk voor de reconciliatie van de grootboekrekeningen. Je vergelijkt actuals met het budget. Je bent verantwoordelijk voor de BTW aangifte, accruals, afschrijvingen, voorzieningen etc. Op het gebied van reporting ben je verantwoordelijk voor de maandafsluiting en het realiseren van de financiële rapportages. Je hebt een rol bij de totstandkoming van de budgetten. Je hebt een belangrijke rol richting accountants en belastingdienst. Je levert management informatie op verzoek en je bereidt de consolidatie voor. Je hebt een rol bij de totstandkoming en verbetering van verschillende processen. Je monitort de kwaliteit van de financiële administratie en rapporteert over eventuele tekortkomingen. Je stuurt de medewerkers AR en AP aan Tenslotte ben je eigenaar van verschillende projecten die je zelfstandig tot een goed einde brengt, je toont leiderschap en senioriteit 
  1 broker
 • Freelance Senior Allround Controller (Business Controller + Financial Controller/ Automotive)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Regio West NL

  Van een van onze opdrachtgevers, een groot en landelijk verspreid autodealerbedrijf met meerdere grote automerken in het portfolio, hebben we een interim- verzoek ontvangen voor een gelouterde Freelance Financial Controller met kennis en ervaring in de automotive- branche, je krijgt meerdere automerken onder je hoede. Starten is zo spoedig mogelijk met naar verwachting een minimale duur van de inzet van 3-6 maanden. Omzetting naar vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden (wens vanuit opdrachtgever).   Functie Deliverables/ resultaatgebieden als volgt;  1. Verzorgen en uitdragen van management- rapportage op bu- level (tijdig, juist, volledig) 2. Perfomance dashboard optimaliseren 3. Managerial rol inzake aanwezig team (fungeren als teamlead/ people manager) 4. Special Projects (o.a. dealer management systemen)
  1 broker
 • Freelance Direct Tax Specialist voor multinational

  5 dagen geleden

  Onbekend - Combinatie van thuiswerken, op kantoor in NH en/of op kantoor in LI

  Voor een van onze relaties, een multinational, komen wij graag in contact met een Freelance Direct Tax Specialist. Start van deze opdracht is 1 juli voor tenminste 3 maanden en op basis van full time (4 dagen is bespreekbaar, maar heeft niet de voorkeur). Functie Deze interim odracht is onstaan vanwege langdurige ziekte van de huidige Direct Tax manager. In deze rol word jij verantwoordelijk voor de directe belastingen in EMEA (ca 30 landen). Als meewerkend voorman/-vrouw bewaak je de kwaliteit van de gegevens die jij uit de landen verzameld en -nadat je de gegevens hebt gecontroleerd en daar waar nodig hebt gecorrigeerd- rapporteer je de gegevens aan de Tax Director in Amerika. Je ziet er op toe dat er compliant wordt gewerkt en je voorziet de Tax Director van allerlei analyses, trends, productiviteits- efficiency- en actieplannen. Het is daarbij van belang dat je in ieder geval op de hoogte bent van de Nederlandse Direct Tax richtlijnen. 
  1 broker
 • Financial Controller (vast)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Eindhoven

  We hebben een mooie aanvraag voor een financial controller; het betreft een vaste baan bij een zeer succesvolle E-commerce onderneming in de regio Eindhoven. Organisatie Onze opdrachtgever is een snelgroeiende e-commerce onderneming in de regio Eindhoven met ruim 200 medewerkers. Functie Als Financial Controller houd jij je bezig met de optimalisatie en verdere professionalisering van diverse zaken op de afdeling Finance. In grote lijnen ben jij verantwoordelijk voor het accounting en reporting proces. Met jouw kennis en expertise vanuit je Accountancy-ervaring weet je de periodieke afsluiting tot een hoger niveau te willen, waardoor het besluitvormingsproces optimaal kan worden benut. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband aan diverse lopende projecten, waarbij je niet bang bent om het voortouw te nemen. Binnen jouw coördinerende rol houd jij je daarnaast bezig met het coachen en aansturen van teamgenoten. Samen zorgen jullie ervoor dat gestelde deadlines tijdig worden behaald. Jij zorgt er tevens voor dat deadlines in de toekomst strakker worden neergezet, zodat de ambitieuze doelstellingen van de organisatie kunnen worden behaald. Je rapporteert als Financial Controller rechtstreeks aan de Head of Finance, jouw directe leidinggevende. Een greep uit jouw veelomvattende takenpakket: · Controle op de uitvoering van de verschillende financiële administraties (crediteuren, grootboek, liquide middelen, kas / bank boekingen); · Verzorgen van aangiftes inzake BTW (nationaal en internationaal) en CBS. · Periodiek opstellen en bewaken van tijdige en betrouwbare verslaglegging; · Uitvoeren van de maandelijkse consolidatie; · Voorbereidend en ondersteunend werk t.b.v. de controle door de externe accountant; · Gevraagd en ongevraagd adviseren bij financieel- administratieve vragen en problemen; · Verwerken van ad-hoc-informatieverzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie; · Het opstellen en onderhouden van accountingmanual en internal controls.
  1 broker
 • Freelance Business Controller / Manager Finance

  1 week geleden

  Onbekend - Oost Nederland

  Bij één van onze opdrachtgevers, een (online) reseller voor een specifieke doelgroep in fashion, hebben wij een mooie opdracht voor een Freelance Business Controller. PE zal op korte termijn in gaan stappen, dus er ligt een stevige ambitie om te gaan bouwen. Deze business controller heeft daar een belangrijke rol in. Het betreft een fulltime opdracht (32 - 40 uur) en start is circa 1 juli. Functie De kleding waarin onze opdrachtgever actief is, wordt grootscheeps ingekocht en vervolgens heeft men in Nederland inmiddels een fijnmazig online en offline netwerk opgebouwd waar deze kleding weer wordt verkocht. Klanten zijn zowel gespecialiseerde winkels als consumenten. Fulfilment doet men volledig zelf. Het bedrijf wordt geleid door de twee jonge eigenaren/ ondernemers ieder met een eigen focus (commercie enerzijds en finance en operations anderzijds) Met de aanstaande transactie zal ook de PE daar hands on aan bij gaan dragen. Het MT bestaat verder uit een IT manager, een logistiek operations manager en de huidige FD/ Business Controller. De onderneming groeit hard en de belangrijkste taken tijdens deze opdracht zijn dat er meer gestuurd moet gaan worden op marge. Activity Based Costing moet doorgevoerd gaan worden, er moet per klant of segment inzichtelijk gemaakt gaan worden welke kanalen winstgevend zijn (en welke niet), er moeten KPI's komen waarop vervolgens ook gestuurd gaat worden, de commercie moet van de juiste stuurinfo voorzien gaan worden, complexiteitskosten moeten beter inzichtelijk gemaakt worden, er moet op weekbasis gestuurd kunnen worden etc. Qua technologie en data zijn zaken best op orde en er is BI tooling actief, alleen daar wordt lang niet optimaal gebruik van gemaakt. Qua team zit er nog een controller en accounting en dat draait op zich goed.
  1 broker
 • Freelance Projectcontroller Overheid

  1 week geleden

  Onbekend - Noord Brabant

  Onze opdrachtgever zoekt een Freelance Projectcontroller met ervaring en kennis binnen overheid voor een periode van 4 maanden, 18 uur. Functie In een groot, nieuw samenwerkingsproject met verschillende belanghebbende dienen de financieringstromen op een juiste en rechtmatige wijze uitgevoerd en verantwoord te worden. • Opzetten en inrichten van het project conform de gemeentelijke financiële kaders, subsidievoorwaarden monitoren, cofinancieringen regelen, alternatieven formuleren, eventueel aanbestedingseisen monitoren, urenverantwoording opzetten, etc. • Verzorgen van de financiële analyses en andere managementinformatie en rapportage aan de kwartiermaker en de stuurgroep; • Breng de totale beschikbare middelen in beeld met de eventueel vigerende subsidievoorwaarden voor alle deelnemende partijen
  1 broker
 • Freelance Manager Bedrijfsvoering

  1 week geleden

  Onbekend - Noord Brabant

  Onze opdrachtgever zoekt een Freelance Manager Bedrijfsvoering voor een periode van 6 maanden Functie 1.  Lid zijn van het MT en de doorvertaling van bestuurlijke opdrachten naar de afdeling en het team Financiën; 2.  Gesprekspartner bestuurders bestuurlijke speerpunten en actuele dossiers (portefeuillehouders-overleggen ) 3.  Leidinggevende en klankbord voor de teamleiders; 4.  Leidinggevende voor het team Financiën 5.  Verantwoordelijk voor opstellen en interne en bestuurlijke afstemming de P&C-cycli;
  1 broker
 • Global Master Data Manager (vast of freelance) SAP s/4Hana implementatie

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Voor een van onze relaties, een multinational in de Randstad, komen wij graag in contact met een Global Master Data Manager. Start van deze rol is in juni of uiterlijk juli en duurt totdat een vaste medewerker is gevonden en door jou is ingewerkt. Onze opdrachtgever staat tevens open voor kandidaten die direct of na een interim periode in vaste dienst willen treden. Functie Onze opdrachtgever is bezig met een global uitrol van SAP4Hana. Omdat de master data in dit traject essentieel is, heeft onze opdrachtgever besloten om een dedicated global master data manager aan te nemen die de master data  strategie en master data governance verder gaat professionaliseren, implementeren en bewaken. Daarbij word je ondersteunt door een virtueel team (op afstand) van een 6-tal Master Data Stuarts die functioneel aan jou rapporteren. Verder wordt het jouw taak om de uniformiteit van de master data in alle landen in te regelen en te bewaken. Hierbij word je ondersteund door de Global CIO en de Global HRM Director die desbetreffende landenmanagers informeren over de noodzakelijke transitie naar SAP4Hana en de gevolgen voor het uniformeren van de Master Data. Om vervolgens alle master data te uniformeren en geschikt te maken voor SAP4Hana, voer jij de gesprekken met de lokale Master Data stuarrts en andere stakeholders hieromtrent.
  1 broker
 • Freelance Coördinator Rechtmatigheid

  1 week geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Wij hebben een interim opdracht vacant bij een gemeenschappelijke regeling (overheid) voor een Freelance Coördinator Rechtmatigheid. Start juli of augustus, duur circa 4 mnd voor 36 uur per week. (parttime is bespreekbaar)  Regio Zuid Holland. Functie Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging dient een kritische analyse uit te worden gevoerd op de huidige stand van zaken binnen de opdrachtgever. Ook moet de organisatie met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording vormgegeven (het Three Lines Model) en geïmplementeerd worden. Deel 1 Overzicht: Rechtmatigheidsverantwoording: Waarom? (1)-Het college is verantwoordelijkvoor een rechtmatige uitvoering van de begroting. -Het is daarom aan het college om hier verantwoording over af te leggen. -Een randvoorwaarde is dat de verantwoording over de rechtmatigheid efficiënt en effectief dient te worden vormgegeven.Deel 1 Overzicht: Rechtmatigheidsverantwoording: Waarom? (1)-Het college is verantwoordelijkvoor een rechtmatige uitvoering van de begroting. -Het is daarom aan het college om hier verantwoording over af te leggen. -Een randvoorwaarde is dat de verantwoording over de rechtmatigheid efficiënt en effectief dient te worden vormgegeven.
  1 broker
 • Financial Controller a.i.

  1 week geleden

  Onbekend - Tilburg

  Verantwoordelijk voor de maand afsluiting en de reporting richting de US Consolidatie van meerdere General Ledger accountants Het analyseren van de maandelijkse cijfers (business control) Het managen van de AP, AR, voorraad en payroll processen Het opstellen en reviewen van budgetten en forecasts Voorbereiden van fiscale aangiftes Het onderhouden van contacten met zowel interne als externe auditors
  1 broker
 • Controller a.i.

  1 week geleden

  Onbekend - Breda

  - Boekhouding - Debiteuren / Crediteuren beheer - BTW aangifte - Rapportages - Begroting - Advies
  1 broker
 • Freelance Finance Manager

  2 weken geleden

  Onbekend - regio Noord Holland

  Voor onze opdrachtgever, een organisatie in de food & agri, komen wij graag in contact met een Freelance Finance Manager. De duur van de opdracht is 6 maanden met optie tot verlenging, minimaal 4 dagen per week. Hybride werkvorm.  Functie Door een aangekondigde verkoop van een deel van de moederorganisatie, zal de huidige Finance manager zich volledig gaan richten op de voorbereiding van deze verkoop. Hierdoor ontstaat een interim vraag naar een Finance manager om gedurende het verkoopproces de finance organisatie te leiden als lid van het MT. Je stuurt een team aan van 6 FTE waarvan 2 IT. Het team bestaat uit ervaren mensen. Naast de rol als MT lid ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het finance team en bijbehorende processen en adviseer je het MT. 
  1 broker
 • Senior Controller (RC) Insurance a.i.

  2 weken geleden

  Onbekend - Nederland

  Eerste aanspreekpunt business lines Maandelijkse (kosten)afsluitingen Opstellen en bespreken management rapportages incl. winstbron analyse en resultatenrekening Lead nemen in OP-proces Input leveren aan strategische projecten
  1 broker
 • Financial Accountant a.i.

  2 weken geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Support the team by securing competent and high-performing co-workers. Inspire and empower your team members to perform to the best of their abilities and continuously support them in their development Ensure daily effective and efficient work routines in the Travel, AP & AR Review daily operational work on correctness and timeliness (coding information) Drive change processes in the respective area's & secure policies are followed up Keep an overview of work status, backlogs and set priorities Be the first point of contact for the teams Is responsible for a correct authorization matrix Inter company reconciliations
  1 broker
 • Freelance Senior Financial Accountant (Banking/ CRR/ CRD)

  3 weken geleden

  Onbekend - Regio West NL

  Van een van onze opdrachtgevers, een bancaire instelling, hebben we een ondersteuningsverzoek ontvangen voor een Freelance Senior Financial Accountant (CRR/ CRD). De werkzaamheden zullen bestaan uit het ondersteunen van het opstellen/ analyseren/ documenteren van met name prudentiele rapportages. Start uiterlijk 1 juli tot einde van het jaar. Fulltime, maar 4 dagen is bespreekbaar. Voornamelijk vanuit huis werken.
  1 broker