Finance opdrachten | 30 opdrachten
 • Freelance IFRS 17 modeller

  14 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor één van onze opdrachtgevers binnen de financial services, komen we graag in contact met een freelance kandidaat met ruime ervaring met IFRS, bij voorkeur ook IFRS 17. Het betreft een fulltime rol voor een project (36/40 uur) per direct voor een periode van minimaal 3 maanden. Gezien de huidige situatie zal er voornamelijk vanuit huis gewerkt worden. Functie Het functionele testen van doorgevoerde modelwijzigingen van de reporting tool in het kader van IFRS 17 regelgeving Indien nodig, het doorvoeren van modelwijzigingen binnen de tool op basis van IFRS 17 regelgeving Nauwe samenwerking met de rapportage keten; oa. finance en actuariaat
  1 broker
 • Freelance Business Analist (retail)

  14 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Bij één van onze relaties uit de regio Amsterdam, een grote internationale fashion retailer, hebben wij een opdracht voor een Freelance Retail  Business Analist. De start is zo snel als mogelijk en het betreft een fulltime/ parttime (in overleg) opdracht van naar schatting drie maanden. Functie Deze retailer heeft circa 250 winkels in de Benelux. Het beeld op deze winkels, de locatie en de performance is aan het veranderen. Er zijn grote verschillen tussen de performance van de winkels. Van oudsher heeft men altijd vanuit de producten geredeneerd, maar men wil de transitie gaan maken om meer vanuit de klant en vanuit data te gaan redeneren. Alle data per winkel op het gebied van o.a. passanten, traffic en conversie is voorhanden. Men wil een project gaan starten waarbij mede aan de hand van deze data een analyse gemaakt kan worden waar de grote verschillen vandaan komen en vervolgens zou men graag geadviseerd worden hoe de performance van de verschillende winkels geoptimaliseerd kan worden. 
  1 broker
 • Freelance Strategic Business Analyst (Management Consultancy/ Corporate Finance Advisory)

  19 uur geleden

  Onbekend - Regio West NL

  Van een van onze opdrachtgevers, een multinational (global/ listed setting) hebben wij een nieuw interim- verzoek ontvangen voor het bieden van een Freelance Senior Business Analyst (strategic finance/ management consultancy/ finance transformation/ commercial finance advisory), starten per direct voor 12 maanden. Functie Onze klant zoekt een strategic business analyst met een consultancy achtergrond. Deze zal zich voornamelijk bezig gaan houden met accounting analyses, tevens technische analyses. Je hebt een brede kijk op zaken in zowel commercieel, strategisch en financieel strategisch opzicht. Je zal gaan onderzoeken hoe het nog beter kan en zal onder meer de klantwaarde en marge- analyses onder de loep nemen (naast ook contractor spending). 
  1 broker
 • Freelance Senior Business Intelligence Specialist

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Onze relatie, een overheidsorganisatie in Amsterdam, heeft een mooie opdracht voor een Freelance Senior BI Specialist. Het betreft een fulltime opdracht (36 uur) voor initieel 12 maanden en de start is half november. Functie In jouw rol zorg je ervoor dat processen datagedreven bestuurd en verbeterd kunnen worden. Door de gewenste inzichten van jouw stakeholders op te halen en deze te vertalen naar rapportages en dashboards creëer je nieuwe inzichten en waarde voor onze organisatie. Waar nodig ontwerp je nieuwe oplossingen die ons in staat stellen om in de meer complexe behoefte van onze gebruikers te voorzien. Je hebt uitgebreide kennis van Microsoft Power BI en ruime ervaring met het functioneren binnen een Business Intelligence team. Je bent in staat om ons team te coachen bij het optimaal gebruik van Power BI en zoekt samen met hen naar nieuwe en innovatieve manieren om Power BI in te zetten. Jouw dagelijkse werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:  Samen met de business wensen en informatiebehoeften in kaart brengen Ontwerpen van nieuwe business georiënteerde oplossingen in het Microsoft Power Platform Samenwerken met de ontwikkelaars van het datawarehouse en leveren van input en specificaties Ontwikkelen van rapporten en dashboards met behulp van Power BI Coachen van teamleden/organisatie op het vlak van Power BI Het begeleiden bij de uitrol van Self Service BI Actief bijdragen aan integratie van Power BI binnen de organisatie Adviseren omtrent strategische architectuur keuzes Binnen het domein werken 5 Agile-teams (multidisciplinair en zelfsturend) in tweewekelijkse sprints aan diverse data-gerelateerde producten en diensten, zoals een datawarehouse, BI-oplossingen, API’s en machine learning. Team Data Visualisatie is één van de Agile-teams en heeft als kerntaak het opwerken van data tot informatieproducten op een toegankelijke, herbruikbare, bekende en deelbare wijze. De door het team ontwikkelde dashboards en rapportages ragen bij aan inzicht, sturing en control. Power BI is gekozen als het doel platform voor zowel visualisaties als Self Service BI en fungeert sinds 2018 als onze primaire rapportage-omgeving met 200+ gebruikers. Om de bedrijfsbrede doelstellingen te behalen willen we vanaf 2020 volledig datagedreven werken. Dat betekent dat we streven naar een volledig op feiten gebaseerde besluitvorming, waarmee we onze processen beter en goedkoper kunnen inrichten, besluitvorming en sturing efficiënter en effectiever worden en eindgebruikers beter bediend worden. Daarbij borgen we de veiligheid en betrouwbaarheid van data en informatie.
  1 broker
 • Senior .NET Back-end Developer (Testautomatisering)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De organisatie is druk bezig met een omvangrijk programma waarbij de bestaande kernsystemen optimaal moeten blijven functioneren. Als senior .NET back-end developer word je ingezet binnen het financieel domein en ben je onder andere verantwoordelijk voor: de ontwikkeling en het testen van de software (scrum based); het opstellen van testframeworks ten behoeve van testautomatisering (Specflow/Gluecode); lever je samen met je collega’s en de (domein)architect een constructieve bijdrage aan de technische oplossingsrichting; de ondersteuning van je collega ontwikkelaars; het functioneel en technisch ontwerp; de kwaliteitscontrole op de code; Het opzetten van testframeworks en dus diepgaande ervaring met Testautomatisering is een belangrijk onderdeel van deze functie. Op deze expertise ben jij in staat om het verschil te maken! De ontwikkelomgeving maakt o.a. gebruik van: C#, .NET (core), WCF/WEB API, MVC, CI/CD, MS Azure DevOps etc…
  1 broker
 • Freelance Adviseur Directie & Concernmanagement

  4 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wij hebben een interim opdracht vacant voor een Freelance Adviseur Directie & Concernmanagement bij een overheidsorganisatie. Start januari 2021, opdracht voor 6 mnd, 32 uur per week. Organisatie . Functie In verband met zwangerschapsvervanging zoeken wij een adviseur die ons team tijdelijk komt versterken. Samen met je collega-adviseurs ben jij de rechterhand van de algemeen directeur waar het gaat om advisering van het (concern)management. Als secretaris bereid je in overleg met de directieadviseur de vergaderingen van het(concern)managementteam voor. Dat betekent dat je als spin in het web weet wat er speelt in de organisatie. Je stelt agenda’s op, op basis van een strategische planning voor de komende vergaderingen en verzorgt de verslaglegging. Je organiseert en modereert de tweewekelijkse bijeenkomsten van het volledige management. Je helpt de medewerkers bij het verbeteren van de kwaliteit van de stukken. Je houdt overzicht en zorgt ervoor dat acties tijdig worden uitgevoerd. Door je flexibele instelling ben je goed inzetbaar op acute vraagstukken. Indien nodig vervang je de directieadviseur. Ook signaleer je welke onderwerpen naar de OR zouden moeten en adviseer je de bestuurder over vraagstukken waar de ondernemingsraad (OR) of het lokaal overleg met de vakbonden een rol heeft Samen met je collega verdeel je flexibel de werkzaamheden zodanig dat de continuïteit in de advisering geborgd is. Aan sommige vergaderingen kan hybride, zowel op afstand als vanuit kantoor, deelgenomen worden. Het is gewenst dat je met de systemen kunt werken die dat ondersteunen.
  1 broker
 • Freelance (Capex/ Technical) Project Manager

  4 dagen geleden

  Onbekend - Noord Holland

  Eén van onze relaties, een grote afvalverwerker in Noord Holland, heeft een opdracht voor een tweetal Project Managers. Start van de (fulltime) opdracht is zo snel als mogelijk en de opdracht heeft een initiële looptijd van een jaar. Functie GoAfdeling Projecten is verantwoordelijk (veiligheid, budget, kwaliteit en tijd) voor de uitvoering van de Capex projecten, binnen de bestaande productie-omgevingen. Als projectleider zorg je dat de projecten, met de benodigde mensen en middelen, vanaf het maken van het projectplan tot en met de overdracht naar de productie in goede banen worden geleid binnen de afgesproken budgetten, kwaliteit en tijd.  Verantwoordelijkheden en taken: Je stelt projectplannen en het programma van eisen op. Je zorgt voor akkoord van de opdrachtgever en overige betrokkenen. Je maakt de work breakdown structure. Je geeft functioneel leiding aan het projectteam en bent daarbij verantwoordelijk voor het proces. Je zorgt dat de project risico’s geanalyseerd en beschreven worden. Je stuurt op het beheersen ervan. Je bent verantwoordelijk voor de projectbudgetten van de eigen projecten. Je bewaakt de goedgekeurde scope, planning, SHEQ en organisatie Je zorgt ervoor dat de noodzakelijke kwaliteitscontroles op de geleverde producten worden gedaan en vastgelegd Je zorgt ervoor dat volgens wetgeving, conform procedures en richtlijnen gewerkt en opgeleverd wordt. Je bepaalt in overleg met de afdeling inkoop welke werkzaamheden binnen het project worden ingekocht (detailontwerp – uitvoering) en stemt dit af met de opdrachtgever. Je bent in samenwerking met inkoop verantwoordelijk voor de aanbesteding van de uitvoering, binnen de afgesproken kosten, projecteisen en planning. Je reviewt de projectparameters met het projectteam en koppelt tussentijds terug naar de opdrachtgever. Je zorgt dat de commissioning plaatsvindt na de uitvoering volgens vooraf opgestelde eisen. Je draagt het project na afloop van de commissioning over aan de opdrachtgever. Je waarborgt de kwaliteit en volledigheid van de projectdocumentatie. Je ondersteunt productie als na oplevering, technische wijzigingen plaats moeten vinden. Je zorgt dat de projectteams en de externe partijen volgens de richtlijnen en vereisten en conform wetgeving werken. Je zorgt voor goedgekeurde veiligheidsplannen op basis van de richtlijnen. Je hebt een hoge mate van veiligheidsbewustzijn en neemt dit mee in de dagelijkse besluitvorming. Je voelt je verantwoordelijk m.b.t. het naleven van de regels op het gebied van veilig en gezond werken en gaat hierover in gesprek met anderen.
  1 broker
 • Senior Financial Analyst a.i.

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Assistance in the yearly budget cycle and periodical budget reports. Enhancement in several other reports and reporting processes. Creation of several templates for our periodical processes. Assistance in our day-to-day processes
  1 broker
 • Freelance Corporate Risk & Quality Specialist

  6 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Voor onze opdrachtgever komen wij graag in contact met een Freelance Risk & Quality specialist. Duur van de opdracht zal minimaal 3 maanden zijn. Bij voorkeur fulltime, maar parttime is bespreekbaar. Start week 44. Functie De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit: IT controls ISAE3402 audit Support financial audit Support diverse projecten
  1 broker
 • Freelance Financial Accountant/ Financieel Administrateur (Zorg/ WLZ-ZVW), 24 u/ week

  6 dagen geleden

  Onbekend - West NL

  Van een van onze opdrachtgevers, een specialistisch zorgbedrijf (VVT/ Ouderenzorg), hebben wij een nieuw interim verzoek ontvangen voor een Freelance Financial Accountant ("een echte zorgboekhouder"). Het zwaartepunt van de inzet ligt aan de kant van de financiële administratie en de uitvoering  van reguliere finance- werkzaamheden, ook draag je je steentje bij aan het naderende jaarsluitingstraject en ben daarnaast procesmatig sterk (optimaliseren/ verbeteren/ veranderen). Er wordt gewerkt met Exact. Starten per november, 3 dagen per week, voor meerdere maanden.
  1 broker
 • Sr Financial accountant interim

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Integration of all the accounting into the Amsterdam office
  1 broker
 • sr. Financial Accountant

  1 week geleden

  Onbekend - Capelle aan den IJssel

  Begrijpen en kunnen uitvoeren administratie i.v.m. kennisredunantie. Periodieke rapporten voorbereiden zoals de jaarcijfers, P&L, cashflow en overige management rapporten Implementatie rapportage tool KPI rapportages ontwerpen, (laten) opstellen, informatie vergaren en rapporteren Ondersteunen bij het begrotingsproces Administratieve organisatie & Interne beheersing pragmatisch verbeteren Administratieve processen en administratieve verwerking optimaliseren, automatiseren en beheren Lokale administrateurs (bege)leiden en de lokale AO/IB opwerken naar de groepsstandaard Implementatie van de blauwdruk bij nieuwe deelnemingen. Voorbereiden aangifte VpB (pre)
  1 broker
 • Business controller met Finance controlling aspecten

  1 week geleden

  Onbekend - Leiden

  Als Business Controller kom je te werken voor een internationale organisatie in Leiden. Je rol is met name gericht op Business Control, en omdat het team niet heel groot is (5 m/v) krijg je ook te maken met financial controlling vraagstukken zoals het samenstellen jaarrekening, P&C vraagstukken etc. Hierdoor heb je dus een leuke combinatie tussen sparren met de business en dit zelf te vertalen naar gedegen financiële rapportages. De klant is een goede klant van Steens & Partners waardoor we ze ondersteunen met dit Werving & Selectievraagstuk. Organisatie Informele internationale organisatie met diverse divisies. Je zal direct rapporteren aan het de manager finance. Dit is een vriendelijke en toegankelijke man die je ook graag helpt, mocht je nog niet helemaal thuis zijn in bv. IFRS, Samenstellen jaarrekening etc.
  1 broker
 • Financial Controller - Internationale Organisatie

  1 week geleden

  Onbekend - Rotterdam

  - Rapporteren en analyseren van financiële informatie aan interne en externe stakeholders; - Begeleiden en uitvoeren van jaareinde divisie consolidatie; - Ondersteunen van het team bij de dagelijkse werkzaamheden; - Ondersteunen bij commerciële activiteiten en investeringsprojecten - Jaarrekening
  1 broker
 • IFRS Specialist a.i.

  1 week geleden

  Onbekend - Den Haag

  Create local ownership for country divisions on data translation to IFRS standards; Responsible as project manager to drive progression (drive change on a global scale); Assist country divisions on the understanding of new processes and ways to work; Go-to-person for all IFRS related questions in regards to the project; Reporting to the Finance Director; Work closely with the global consolidation and reporting team.
  1 broker