Finance opdrachten | 24 opdrachten
 • Senior Business Controller (vast)

  17 uur geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Bij een opdrachtgever in de zorg hebben wij een vacature voor een Business Controller voor 36 uur per week. Starten per direct voor vast.. Functie Als business controller adviseer je en ondersteun je het management met betrekking tot bedrijfsmatige ontwikkelingen en schakel je op diverse niveau's.  Je bent verantwoordelijk voor analyses die voortkomen uit de reguliere maandafsluiting. Je zal een grote rol spelen binnen de organisatie bij het verder professionaliseren van de finance afdeling. 
  1 broker
 • Consolidation Specialist a.i.

  1 dag geleden

  Onbekend - Rijswijk

  The candidate will need to adjust/create journals, check all accounts and if neccesarry role up in Sigma Conso. IFRS 16 has been implemented in the system. Candidate does not need to have strong IFRS 16 knowledge as someone else takes care of this, some knowledge is preffered. The candidate needs to add journal adjustments on project base. Needs to find out what impact the entries has that affects the balance sheet and P&L.
  1 broker
 • COST CONTROLLER A.I.

  1 dag geleden

  Onbekend - Rheden

  FUNCTIE They are now looking for a Cost Engineer who will support their company to make a valuable difference in the century to come. The Cost Engineer will be in the centre between Sales New Build, Engineering, Procurement, Assembly and Research & Development to optimise the costs and quality of their new build calculations and to maintain the pre-calculations and tools. The Cost Engineer reports to the Finance Director to safeguard his/her independent position within the organisation. Get to know the products (technical aspects), business and interactions with other departments; Determine the current way of working with regard to pre-calculations, develop a future state and related roadmap and start implementing; Create and maintain a professional working relation with peers other departments; Implement a robust pre-calculation process for all New Build products, which safeguards the validity, completeness and relevance (timing) of the pre-calculations; Coordinates and being involved with Engineering, Procurement, Assembly and Research & Development to initiate/follow-up improvement projects for cost reducing designs and/or initiate in cooperation with Engineering and Procurement sessions to reduce costs of specific components; Create an easy-to-use pre-calculation tool to make sure that the validity, completeness and relevance (timing) is safeguarded regardless whether the pre-calculation is made by the regions, employees with limited experience or highly experienced employees.
  1 broker | Fulltime
 • Freelance Senior Plant controller

  1 dag geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Bij één van onze internationale cliënten is een opdracht vacant voor een Freelance Plant controller voor de duur van 6 maanden. Start zsm. (Uiterlijk September.) Fulltime inzet. Functie Je overlegt op reguliere basis met de stakeholders binnen de fabriek om de lokale uitdagingen en strategieën te kunnen begrijpen en te analyseren. Naast het Business Partnering ben je ook verantwoordelijk voor de maand afsluiting, de rendementsrapportages en rendementsanalyses. 
  1 broker
 • Informatiemanager DSO

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Als Informatiemanager word je verantwoordelijk voor: Primair aanspreekpunt vanuit DB/CIO Office voor de aansluiting van EZK & LNV op het DSO-LV (departementaal), afstemming intern CIO office, algemene advisering bij de invoering van het DSO bij EZK/LNV (intern EZK/LNV), beslisdocumenten DSO met een interdepartementaal/ rijksbreed karakter voorzien van een zienswijze vanuit EZK/LNV middels annotatie (bijdrage leveren vanuit EZK/LNV bij het innemen van een rijksstandpunt vanuit kennis over EZK/LNV), vertegenwoordiging EZK/LNV in interdepartementaal verband, penvoering van en communicatie over ontwikkelingsplan 2021 en verder, organiseren van inbreng op het ontwikkelingsplan vanuit de verschillende disciplines/ professionals binnen het departement.
  1 broker
 • Freelance Projectmanager van Werk naar Werk

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Wij hebben een interim opdracht vacant voor een Freelance Projectmanager van Werk naar Werk bij een zeer gerenommeerde zorginstelling in Zuid Holland. Opdracht voor 4-6 maanden, 24  uur per week. Start per september 2020. Functie Ben jij een ervaren projectleider binnen de zorg die in staat is om processen te overzien en heb jij ervaring met het optimaliseren van processen door middel van de Lean verbetermethodiek? Als projectleider van werk naar werk is het je taak om samen met jouw team de uitvoering van het eigenrisicodragerschap voor de WW, WGA en ZW nog meer gestalte te geven. Het doel hierbij is om medewerkers zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden; intern of extern. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang om de werkzaamheden van alle betrokken teamleden onderling te verbinden en naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Je zorgt ervoor dat de werkprocessen Lean worden ingericht, brengt de benodigde randvoorwaarden en condities in kaart en zorgt ervoor dat er concrete doelen en eindresultaten worden afgesproken en behaald. Je begrijpt hierbij de belangen van de organisatie en doet af en toe een stap terug om met een kritische blik de dagelijkse gang van zaken te analyseren.
  1 broker
 • Programma Manager Digitaliseren

  4 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De organisatie heeft als doel gesteld om volledig digitaal te gaan werken. Als Programma Manager ben je verantwoordelijk voor: Het verzorgen van een integrale aanpak en programmasturing; De regievoering over de hoofd- en deelprojecten; Het managen van het implementatietraject;
  1 broker
 • IT Architect

  4 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie De Enterprise Architect is ontwerper van de totale informatievoorziening. Verder is deze ook betrokken bij het ontwerp en het beheer van de bedrijfsarchitectuur c.q. de architectuur van het bedrijfsproces. De Enterprise Architect is in een SAFe omgeving verantwoordelijk voor het opstellen van de Architectural Epics op portfolio niveau. In die hoedanigheid vormt deze rol een belangrijke schakel tussen de bedrijfsvisie aan de ene kant, en de benodigde aanpassingen aan het IT landschap die realisatie van deze visie ondersteunen anderzijds.
  1 broker
 • Freelance Adviseur Risicomanagement

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Onze relatie, een overheidsorganisatie in Amsterdam, heeft een mooie opdracht voor een Freelance Adviseur Risicomanagement. Je wordt verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van het risicomanagementproces en -systeem. Het betreft een fulltime opdracht (36 uur) voor initieel een jaar en de start is twee helft juli. Functie Als adviseur risicomanagement ben je de aanjager in de verdere implementatie van risicomanagement op het vlak van strategisch risicomanagement, projectbeheersing en business in control (procesbeheersing). Je bent daarom in staat om in de volle bandbreedte van bestuurders en uitvoerenden de taal van risicomanagement te spreken. Je bent in staat je bevindingen helder te rapporteren en nieuwe kennis te verwerven en toe te passen. Je weet dat ‘werking’ belangrijker is dan ‘opzet en bestaan’, zodat de besturen en de directie de juiste afwegingen kunnen nemen en tijdig kunnen bijsturen. Jij komt te werken in team Corporate Control en komt daarbij nauw samen te werken met de Auditors, Security Officers en Privacy Officers. Jouw rol Bouwen: het verder opzetten en ontwikkelen van risicomanagement met onder meer beleid, kaders, risicodialogen/ risico assessments. En de coördinatie van selectie, aanbesteding en implementatie van een GRC-tool met als doel een meer eenduidige registratie en afweging van risico’s; Adviseren: organisatiebreed adviseren over de inrichting van risicomanagement, bevordert het vroegtijdig signaleren van bedrijfsrisico’s (je geeft gevraagd en ongevraagd advies); Rapporteren: aan en via directie over de ontwikkeling en naleving van risicomanagement en relevante uitkomsten van risico-analyses; Overdragen kennis: verzorgen van trainingen/workshops op het gebied van risicomanagement om de kennis en bewustwording in de organisatie te vergroten; Regisseren: integraal plannen van en rapporteren over audits en contactpersoon voor rekenkamercommissie AGV.
  1 broker
 • Freelance Autorisatie Business Central specialist

  5 dagen geleden

  Onbekend - Omgeving Rotterdam

  Bij een van onze opdrachtgevers hebben wij interim verzoek ontvangen voor een Freelance Business Central ( 4PS) consultant voor 24-36 uur gedurende een periode van 3-6 maanden. Start zsm. Functie Ervaring met het 4PS product en eerdere samenwerking met 4PS consultants is een grote pre; Kan het toekomstige (4PS ERP) autorisatiemodel uitvragen en afstemmen met de organisatie en uiteindelijk ook inrichten in 4PS (dit laatste kan evt. met hulp van 4PS/key-users);
  1 broker
 • Freelance transitiemanager IAM

  5 dagen geleden

  Onbekend - Regio Amsterdam

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een Freelance transitiemanager IAM in de regio Amsterdam. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 2 jaar. Start op korte termijn. Functie De kerntaak van de Transitiemanager IAM is het zorgdragen dat een dienst wordt ontwikkeld en geleverd die bijdraagt aan de ICT-kerndoelen en die blijvend voldoet aan de behoefte van de business en de gebruikers. De onderstaande aandachtsgebieden behoren tot de verantwoordelijkheid van de transitiemanager. Regievoering ontwikkeling IAM: Verzorgen van de regievoering op de ontwikkeling en levering van IAM; De transitiemanager verzorgt de dagelijkse leiding namens ICT op de ontwikkeling van de dienst en de transitie door de leveranciers van de dienst IAM. Hierbij werkt de transitiemanager nauw samen met projectleiders en stakeholders binnen en buiten ICT. De transitiemanager treedt hierbij op als gedelegeerd opdrachtgever; Afstemmen met en synchroniseren van bestaande IAM-dienstverlening met de toekomstige/te ontwikkelen IAM-dienst; Het opbouwen van relaties en het ontwikkelen en vormgeven van de samenwerking met betrokkenen en stakeholders (IVE, strategische partners, ICT, overig) die gericht zijn op de uitvoering van deze taak. Dienstenmanagement: De transitiemanager levert een inhoudelijke bijdrage aan dienstenmanagement; Hierbij gaat het om het ontwikkelen en opstellen van een productstrategie op beveiliging van de ICTinfrastructuur waarbij rekening gehouden wordt met trends en ambities, te bereiken businesswaarde, kaders en beleid; De vertaling van de productstrategie die duidelijk maakt wanneer en hoe de dienst wordt gerealiseerd. De volgende aspecten worden daarin geadresseerd: functionaliteiten en opties daarbij, bijdrage aan kerndoelen, financiën, KPI's, roadmap, aansluitvoorwaarden; Het opbouwen van relaties met IVE's, strategische partners en overige stakeholders. Deze activiteiten dienen te worden uitgevoerd in lijn met de Sourcingsfilosofie van ICT. Exploitatie management: Input leveren voor de ontwikkeling van de Product/ Dienst Catalogus en de rapportage over dienstlevering aan relevante stakeholders; Adviseren over de dienst aan interne stakeholders; Financieel management van de dienst; Bespreken van incidenten, problemen, changes en LCM; Evalueren van gebruikerservaringen met klant en voorstellen van verbeteringen; Ontwikkeling en toepassing/invoering van regie volgens het Regiemodel ICT; De transitiemanager verzorgt een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het Regiemodel ICT, in samenwerking met het Transitieteam. Bij de uitvoering van deze opdracht treedt de kwartiermaker van de toekomstige regieorganisatie ICT op als opdrachtgever. De transitiemanager legt verantwoording af aan de kwartiermaker.
  1 broker
 • Freelance Adviseur Informatieveiligheid

  5 dagen geleden

  Onbekend - Regio Alkmaar

  Voor een van onze opdrachtgevers in het publieke domein komen wij graag in contact met een freelance adviseur informatieveiligheid. De focus ligt voornamelijk op de organisatorische en procesmatige aspecten van informatieveiligheid en privacy. Je adviseert en ondersteunt het projectteam en de lijn voor de invoering informatieveiligheid (BIO) en privacy (AVG). De opdracht is voor 24 uur per week tot het eind van dit jaar met optie tot verlenging. De start van de opdracht is 1 september. Gesprekken staan gepland in de eerste week van augustus. Functie De werkzaamheden die je gaat uitvoeren zijn: Gevraagd en ongevraagd adviseren over informatieveiligheids- en privacy vraagstukken. Bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering ingang zetten ten aanzien van Informatieveiligheid en Privacy Formuleren, evalueren en verbeteren van beleid/richtlijnen en maatregelen, zoals interne procedures en protocollen. De lijn ondersteunen, uitvoeren en stimuleren met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) Adviseren bij het inrichten en beheren van het informatieveiligheidsmanagementsysteem
  1 broker
 • Freelance senior C# developer

  5 dagen geleden

  Onbekend - Regio Friesland

  Voor onze opdrachtgever, een IT bedrijf in de provincie Friesland, komen we graag in contact met een freelance Freelance senior C# developer. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Start op korte termijn. Functie Het gaat om de volgende applicaties en DB kenniseisen: NET 4.5, ASP.NET MVC 5 en SQL Server 2012 en ons eigen platform IDBS
  1 broker
 • Freelance Netwerk Security Engineer

  5 dagen geleden

  Onbekend - Regio Overijssel

  Voor onze opdrachtgever, een IT bedrijf gespecialiseerd in de zorg komen we graag in contact met een freelance Netwerk Security Engineer. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Start op korte termijn. Functie Context is het naar een hoger plan brengen van de netwerkarchitectuur van een viertal complexe SaaS platforms. Werkzaamheden bestaan uit; 1. opstellen van een netwerk ontwerp en plan van aanpak voor de realisatie/migratie met aandacht voor; - optimalisatie bestaand IAAS netwerk +450 VM's (segmentatie, autorisaties, firewalls) - kwetsbaarheden analyses - transitie naar public cloud (AWS) - IT security roadmap (fasering van de migratie naar het ontwerp) 2. Coordineren en adviseren bij de uitvoer van het plan van aanpak door product ontwikkelteams - motiveren en adviseren van devopsteam - bijdragen aan technische analyses en oplossingsrichtingen - bewaken van voortgang - ondersteunen bij Ops taken.
  1 broker
 • Freelance Senior Project Controller (Bouw & Infra/ Joint- Venture/ Metacom)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Van een van onze opdrachtgevers (Bouw & Infra NL) VERWACHTEN wij een nieuw interim-verzoek te ontvangen voor een Freelance Senior Project Controller (Bouw & Infra/ Joint- Venture Project/ METACOM (=must!)). Naar verwachting, starten op korte termijn voor meerdere maanden.  Inlichtingen Deze procedure, onder vac.nr. 6171 wordt behandeld vanuit ons kantoor in Rotterdam, tel. 010-2897666. Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze VERWACHTE opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie per mail tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email.
  1 broker