Engineering opdrachten | 42 opdrachten
 • SOFTWARE VALIDATION ENGINEER

  9 uur geleden

  Philips - High Tech Campus, Eindhoven

  You are a part of  The Reliability Solutions department of Philips Innovation Services is a diverse group of more than 80 technical experts. All have extensive experience in the field of Design for Quality and Reliability, Test and Verification engineering, and Regulatory. We are actively supporting complex, innovative projects for our customers from both internal Philips businesses, as well as, external companies, located all over the world.   In this role, you have the opportunity to ensure the high quality of the (medical) products that we create.  You are responsible for  •Participate in all Computer System Validation (CSV) related project activities within scope, in support of achieving company objectives and Philips ongoing commitment to quality.  •Act as a project manager and lead Computer System Validation (CSV) initiatives as assigned; perform activities to ensure CSV activities are performed, scheduled, planned, resourced and completed in accordance to established timelines.  •Work closely with other Q&R members, IT personnel, system business owners, end users, etc. to provide adequate support and expertise; communicate effectively and clearly throughout all levels of the organization.  • Guide stakeholders on software validation/quality relevance to establish suitable validation requirements and deliverables in accordance to FDA regulations and GAMP 5 principles.  •Assist in generating and maintaining a complete and accurate inventory of all validated systems, including comprising components, validation deliverables and relevant meta data and system ownership information ensuring the validated state of each system is readily known at all times.  • Perform and/or oversee CSV risk management activities; author/review risk assessments and perform risk mitigation activities as deemed appropriate.  •Ensure legacy systems are properly maintained and compliant based on current industry requirements and Philips Policies.  •Measure and monitor CSV progress to senior management; generate reports and metrics as assigned.  •Work with records personnel to ensure all validation deliverables are accessible and easily retrievable if needed during an internal/external quality audit.  •Work with Document Control and Training Coordinators to assure concise CSV training materials are controlled, assigned, and maintained appropriately.  The Software Validation Engineer role will work closely with the Software Validation Management Team, other Q&R personnel and various project teams throughout the organization and across multiple sites. Significant travelling is part of the job (approx. 50%). You will help provide regulatory guidance and perform project management duties to ensure all software validation projects and corresponding deliverables adhere to current regulations, industry standards, and Philips Policies within the specific Business Group that we will assign to you. 
  1 broker
 • BELEIDSADVISEUR RO

  9 uur geleden

  Gemeente Vught - Vught

  Belangrijkste kerntaken:   Je werkt aan tal van ruimtelijke projecten. Het programma “Rijksinfra” (‘verdiept spoor’ en de ‘N65’ ) vormt het grootste deel van je werkzaamheden   Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet   Je draagt van strategisch tot tactisch niveau bij aan projecten en beleidsvraagstukken   Je adviseert het management en bestuur in brede zin over ontwikkelingen op het gebied van het ruimtelijke beleid.   Je adviseert het management en bestuur op planologisch, programmatisch en procedureel gebied, met name over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke procedures.   Je stuurt procedures aan en zorgt dat de benodigde documenten tijdig worden aangeleverd.   
  1 broker
 • QLIK SOLUTION DESIGNER

  9 uur geleden

  Philips - Eindhoven

  In this role, you have the opportunity to be a part of our interesting and challenging journey to add value by providing high quality insights and analytics to the business and the whole Philips organization.  The challenge is to connect all the data used in different systems throughout Philips, to transform and present it in a meaningful way to give deep insights and provide advanced analytics for detailed analysis.  You are responsible for  • Timely delivery of high quality QlikView reports with a high grade of automation and a minimum of operational effort;  • Interacting with business to understand and translate requirements;  • Transform these requirements into solutions and implement these;  • Training the users on the usage of the reports;  • The data quality of the reports by proper development, validation and testing.  You are a part of a fast grown team that is located in the Netherlands and Bangalore (India). The team Insights & Analytics currently consists of more than 200 people.   
  1 broker
 • SENIOR VERGUNNINGVERLENER (CASEMANAGER) WABO

  9 uur geleden

  Gemeente Vught - Vught

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van (meer complexe) vergunningaanvragen op het gebied van de WABO. Je fungeert als inhoudelijke vraagbaak op juridisch gebied. Je houdt de actuele ontwikkelingen bij binnen het vakgebied en vertaalt deze in relevant beleid. Daarnaast ben je gesprekspartner voor de bestuurder en vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. Je schakelt tussen het cluster Vergunningverlening en Toezicht-Handhaving.   Als vergunningverlener krijg je een zeer gevarieerde functie binnen een dynamische omgeving. De schaalgrootte van de gemeente Vught biedt als voordeel dat jij je in de volle breedte kunt bezig houden met het proces van vergunningverlening. Daarnaast spelen in Vught een aantal interessante projecten, zoals de N65 en de ligging verdiept spoor. Dit zijn uitdagingen van formaat waar jij je in kunt vastbijten.  
  1 broker
 • SPECIALIST GEMEENTELIJK RIOLERINGPLAN (GRP)

  9 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Neder-Betuwe

  De Specialist Gemeentelijk Rioleringsplan werkt samen met andere (civieltechnische) disciplines en externe partijen aan de integrale uitvoering van civieltechnische (riolerings) projecten. Binnen de keten van beleid, realisatie, beheer en onderhoud geef de Specialist Gemeentelijke Rioleringsplan professioneel invulling aan de volgende (hoofd)taken: Adviestaken De basis (advies)taken zijn gericht op het uitvoeringskader van het GRP. Denk daarbij aan het renoveren van het hoofdriool en het initiëren van benodigd onderhoud en herstel. Wij verwachten een proactieve instelling en integrale werkwijze. Regie voeren op de gemeentelijke opdrachten en aanbestedingen behoort tot de kerntaken. De Avri voert namens de gemeente een deel van het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel uit. Dit zal periodiek aandacht vragen van de Specialist Gemeentelijk Rioleringsplan. Uitvoering en beheer Basis is het zorgdragen voor de uitvoering en het beheer van het riolerings gedeelte en de toetsing van technische advisering over aanleg-, reconstructie- en herinrichtingsplannen. Offertes beoordelen en in gesprek zijn met aannemers behoort daardoor ook tot de terugkerende taken. Als Specialist Gemeentelijk Rioleringsplan draag je zorg voor de financiële afhandeling en periodieke evaluatie van contracten met uitvoerende partijen. Je levert als Pav’er (Prestatie Akkoord Verklaarder) financiële en beleidsmatige input voor de P&C-documenten. Wij verwachten ook van de Specialist Gemeentelijk Rioleringsplan dat alle gegevens up-to-date worden gehouden.  
  1 broker
 • ECOLOOG

  9 uur geleden

  Gemeente Tilburg - Tilburg

  Binnen het team Vakspecialisten werken ontwerpers en adviseurs aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ze houden de status in de gaten van bijvoorbeeld het groen, speelvoorzieningen, verkeersregelinstallaties, parkeerverwijzing, openbare verlichting en riolering. Aan de hand van integrale kaders en sectorale richtlijnen die door hen worden opgesteld en meegegeven, toetsen zij het product dat door derden (markpartijen) wordt voorbereid. Zij passen samen met de markt innovaties toe binnen het beheer van de openbare ruimte en beheersen de risico's. De ecoloog is verantwoordelijk voor: Advisering op het gebied van ecologisch beheer en ontwikkeling van ecologie binnen projecten Advisering bij opstellen van beheer- en onderhoudscontracten op ecologische aspecten Het uitzetten en beoordelen van ecologische onderzoeken Het zijn van een aanspreekpunt en vraagbaak voor de interne organisatie Je vormt een belangrijke schakel tussen de ecologen bij de afdeling Ruimte (die het strategisch beleid maken) en het beheer en de projecten die bij de afdeling RUV is belegd. In deze samenwerking worden de bestuurlijke doelen ten aanzien van ecologie, biodiversiteit, beheerbaarheid en beleving van de groene openbare ruimte in de stad vertaald naar beleid en uiteindelijk uitvoering.  
  1 broker
 • MECHANICAL ENGINEER DIE ZICH INZET VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

  4 dagen geleden

  Onbekend - Den Haag

  DYNAMISCHE ORGANISATIE MET KLANTEN OVER DE HELE WERELD Onze opdrachtgever houdt zich bezig met de ontwikkelingen omtrent zonne-energie. Ze werken in een team van 25 man aan een duurzame toekomst. Het bedrijf is flink aan het groeien en is daarom op zoek naar versterking in de vorm van een ZZP-er of een doelstelling tot vaste aanstelling. Als Mechanical Engineer ben je verantwoordelijk van het proces van de eerste schets tot aan het maken van prototypes. Ben jij een werktuigbouwer die duurzaamheid belangrijk vindt? Reageer dan snel! TAKEN / WERKZAAMHEDEN Op conceptueel niveau bezig zijn met het probleem van de klant; Werktekeningen en productietekeningen in 3D uitwerken ten behoeve van de werkplaats en deze waar nodig aanpassen; Betrokken bij het maken van het prototype met de werkplaats en samen met andere engineers evalueren van de resultaten; Communiceren met de andere Engineers over het optimaliseren van de processen.
  1 broker | ZZP of doelstelling vaste aanstelling | startdatum: Per direct
 • Machanical Engineering Technician

  5 dagen geleden

  SIRE Information Technology ® - Noord-Holland

  Als Mechanical Engineering Technician ben je verantwoordelijk voor de reparatie en het onderhoud van faciliteiten, mechanische installaties en aanverwante apparatuur. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de technische staat van de gebouw gebonden apparatuur zoals HVAC, utiliteiten en andere mechanische systemen. Je steunt de nieuwe innovatieve biotechnologie-faciliteit in de regio Amsterdam met algemene laboratoria voor bio-processing. Je zal deel uit maken van een nieuw gevormd team, waarin medewerkers van verschillende achtergronden en ervaringen worden gerespecteerd. Responsibilities Verantwoordelijk voor de reparatie en het onderhoud van mechanische installaties, equipment en aanverwante apparatuur van de farmaceutische site. Begeleiden van werkzaamheden en toezicht houden op werkzaamheden uitgevoerd door externe partijen - Opvolgen en permanent verhelpen van verstoringen in de Mechanische Utilities; - Documenteren van de uitgevoerde werkzaamheden volgens cGMP richtlijnen; - Ondersteunt de ontwikkeling van richtlijnen en normen voor werktuigbouwkunde; - In staat om in 2 ploegendienst te werken en/of on call storingsdiensten te draaien.
  1 broker
 • Mechatronics Architect

  6 dagen geleden

  SIRE Information Technology ® - Friesland

  Use your engineering expertise to model, design and implement new domestic appliances products. Your contribution can range from early marketing and sales contacts for user requirements, Principal Architects support to project definition and concept creation of electromechanical functions, system layout, requisite mapping, and mechatronics interfaces definition. Responsibilities You will be directly responsible for the overall design of the electromechanical architecture in a large platform definition project, which has a long-term character, complex, and divided in several sub-projects for the creation of subsystems. This also requires involvement in software and electronic hardware designs, together with multi-disciplinary teams of highly skilled technical experts. You contribute in defining the electromechanical architecture, modules interfacing, and introduction of new technology and methods, directly reporting to the Principal Platform Architect, IPLs (Integral Project Leaders), and to Pre-development and Electronic & Software team leaders. You will be supported by mechanical, mechatronics, hardware and software specialists for the efficient and correct integration of existing platform building blocks, and for defining requirements, development steps and validation process of all new functions.
  1 broker
 • Mechanical Engineering Technician

  6 dagen geleden

  SIRE Information Technology ® - Noord-Holland

  Als Mechanical Engineering Technician ben je verantwoordelijk voor de reparatie en het onderhoud van faciliteiten, mechanische installaties en aanverwante apparatuur. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de technische staat van de gebouw gebonden apparatuur zoals HVAC, utiliteiten en andere mechanische systemen. Je steunt de nieuwe innovatieve biotechnologie-faciliteit in de regio Amsterdam met algemene laboratoria voor bio-processing. Je zal deel uit maken van een nieuw gevormd team, waarin medewerkers van verschillende achtergronden en ervaringen worden gerespecteerd. Responsibilities Verantwoordelijk voor de reparatie en het onderhoud van mechanische installaties, equipment en aanverwante apparatuur van de farmaceutische site. Begeleiden van werkzaamheden en toezicht houden op werkzaamheden uitgevoerd door externe partijen - Opvolgen en permanent verhelpen van verstoringen in de Mechanische Utilities; - Documenteren van de uitgevoerde werkzaamheden volgens cGMP richtlijnen; - Ondersteunt de ontwikkeling van richtlijnen en normen voor werktuigbouwkunde; - In staat om in 2 ploegendienst te werken en/of on call storingsdiensten te draaien.
  1 broker
 • RF VALIDATION ENGINEER

  1 week geleden

  Onbekend - Gelderland

  FUNCTIE Validation engineer’s main responsibility is to ensure that the product actually performs its intended functions in its intended environment. He/she provides the product validation strategy and execute/lead the validation activities (debugging, functional evaluation and characterization) according to BL standards and in agreed project timeline. Discuss with product architect, design engineer or lead validation engineer how a system or product requirement should be validated. This includes test cases, hardware configuration, specifications and limitations; Define test set-up both hardware and software required to implement each test case; Test Hardware and Software development; Test set-up release according to required capability (reproducibility and reproducibility) and test time; Execute product validation according to plan; Using data analysis tools, handle large measurement data and provide clear overview of product performance against specifications; Provide clear analysis and conclusions on the compliancy of the product against the defined requirements; Contribute in delivering BiC infrastructures for silicon validation (Accuracy, Time to Market, Coverage, Traceability); Contribute in the System and Product Validation Roadmap; Review and support deliverables of other disciplines within the project.
  1 broker | Fulltime
 • Senior Quality Engineer | 5 months

  1 week geleden

  SIRE Life Sciences ® - Zuid-Holland

  You will optimize systems and processes that are aligned with the products strategy and mission effecting continuous improvement. Responsibilities - Supports, consults, trains on, and leads quality improvement projects throughout the life cycle of the products this includes product design and development, manufacturing, purchasing and improvements. - Utilize statistical tools and techniques to establish sampling plans. Supports engineering activities in process and vendor specification development. - Analyzes process-, product-, test- and Quality Management System data and investigates for improvement opportunities. - Responsible for pFMEA documentation and leading pFMEA meetings. - Reviews validations documentation (eg. IQ, OQ, PQ and verification studies). - Leads or is team member of CAPA investigation and action plans. - Leads or is team member of Internal audit observation investigation and action plans. - Investigate instances of nonconforming material and supports the determination of cause, corrective action and recommendation of the disposition of product. - Ensures that software validations are performed according to applicable FDA guidelines. Provides end user support by software validation throughout the Software Validation Life Cycle at The Netherlands Operations. - Responsible for ensuring personal and Company compliance with all Federal, State, local and Company regulations, policies, and procedures
  1 broker
 • JUNIOR EQUIPMENT ENGINEER (DUTCH SPEAKING)

  1 week geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE Reports to an Engineering section manager. Supports manufacturing and Process sustaining and Enhancement (PSE). As Process Engineer you are responsible for process performance with special focus on the more complex problems. Besides problem analyzing and solving you will actively develop and introduce process improvement on product quality, throughput, scrap-reduction, cost savings and reduction of repeaters. Responsible to maintain and continuously improve your equipment, that meet the safety and quality requirements of NXP and comply with the applicable standards. And validation on the shop floor. Proactively connects with Manufacturing and transfers improvement ideas concerning structural technical problems, material quality issues and bottlenecks into improvement actions, involve other sections and departments if applicable and drive these actions until successful implementation Use technical knowledge and experience to contribute in improvement projects Define the required quantity and secure the availability of production tools, initiate upgrades, support maintenance actions and solve safety issues Coordinates quality related escalations to customers and support Manufacturing in securing production progress.
  1 broker | Fulltime
 • Utility Operator

  1 week geleden

  SIRE Information Technology ® - Zuid-Holland

  De Utility Operator rapporteert aan de utility operation supervisor. In deze operationele shift functie (24/7) ligt de focus op het bewaken en bedienen van de technische utiliteit installaties. Daarnaast wordt er ondersteuning geleverd aan onderhoud- en projectactiviteiten. Dit alles binnen de wettelijke en GMP-kaders van Maintenance & Utilities. De Utility Operator werkt in een vaste ploeg van 4 personen dat onderdeel uit maakt van de 5 ploegen dienst, het Utility Operation shift team. Een ploeg bestaat uit twee utility operators en twee technicians. Verbetervoorstellen, oplossingsgericht werken en een goed oog voor veiligheid is essentieel voor de functie. Net als proactief samenwerken met directe collega’s, overige EMa subafdelingen, FAC, ES, QC en OPS. De utility operator levert actieve ondersteuning om 24/7 utiliteiten te leveren aan de interne klanten. De utility operator is bereid om zich te scholen in bedrijfsspecifieke competenties en veranderende technische ontwikkelingen. Daarnaast is de utility operator bereid om zich verder te ontwikkelen en de geleerde competenties in de toekomst op een andere manier te gebruiken naar behoefte van het bedrijf. Responsibilities Verantwoordelijkheden: - 24/7 leveren en bewaken van utiliteiten (incl. bemonstering); - Lock Out Tag Out (LOTO) activiteiten; - Assisteren bij technische root cause analyses; - Ondersteuning verlenen aan de onderhoud- en project activiteiten; - Zorgdragen voor effectieve communicatie tussen de verschillende klanten (intern/extern); - Zorgdragen voor een veilige werkomgeving; - Zich inzetten voor het continue verbeter van werkprocessen(CI).
  1 broker
 • SENIOR ELECTRO-MECHANICAL ENGINEER

  1 week geleden

  Onbekend - Veldhoven

  FUNCTIE The Electrical Mechanical Engineer is responsible for the following: Operate in a multidisciplinary team Responsible for the technical content of the Technical Product Documentation Configuration management of the Technical Product Documentation Management of the electrical infrastructure between modules in the products Specify, design (3D and 2D), document and maintain requirements of the various electrical infrastructure products Implementation of engineering changes into the products Interfacing with other Electrical Mechanical Engineers Interfacing with other disciplines and project teams Manage outsourcing of various electrical infrastructure products Make a personal work breakdown and planning Act as a technical coach for other designers Represent project team in several meetings
  1 broker | Fulltime