Engineering opdrachten | 1 opdrachten
  • INTERIM WERKVOORBEREIDER

    6 dagen geleden

    Onbekend - Hendrik-Ido-Ambacht

    FUNCTIE Het Engineering team maakt deelt uit van de afdeling Technical Support (4 FTE) en Engineering (3 FTE). Centrale doel van de functie: Het doel van deze functie is het dusdanig voorbereiden en controleren van werkplaatsopdrachten dat de werkzaamheden in de werkplaats effectief en efficient conform gestelde richtlijnen met betrekking tot de kwaliteit en kosten uitgevoerd kunnen worden. Takenpakket: Verstrekken van de juiste technische informatie en adviezen betreffende aanpassingen aan het productenpakket. Bieden van technische ondersteuning aan de gehele organisatie. Archiveren en registreren van documentatie benodigd voor naleving en herhaalde levering in samenwerking met de verkoop- en service ondersteuning. Zorg dragen voor technische aanpassingen binnen de door STILL gestelde richtlijnen en daar waar nodig ruggenspraak houden met het productiebedrijf. Uitwisselen van informatie met de medewerkers verantwoordelijk voor Opleiding. Begeleiden en uitvoeren van het offerte traject inzake specifieke technische aanpassingen. Maken van een globaal ontwerp van aangevraagde technische aanpassingen. Opstellen van voor- en nacalculaties van technsiche aanpassingen. Analyseren en rapporteren van (de oorzaken van) positieve en negatieve verschillen tussen voor- en nacalculatie en aan de hand daarvan het doen van verbetervoorstellen. Opstellen van offertes voor technische aanpassingen en grote reparaties in de werkplaats. Begeleiden en uitvoeren van het ordertraject van specifieke technische aanpassingen. Op verzoek, voorbereiden van en verschaffen van informatie en documentatie over technische aanpassingen in de vorm van: Gedetailleerde werktekeningen, maatvoering, werkvolgorde, specificaties en prijzen. In geval van orders voor de werkplaats, completeren van de werkplaatsopdracht met de gegevens die nodig zijn om deze correct uit te voeren. In geval van aanpassingen aan nieuwe trucks, opstellen van nacalculaties en aanpassen van de heftruckstam.
    1 broker | Fulltime