Engineering opdrachten | 104 opdrachten
 • GEOTECHNISCH SPECIALIST WATERKERINGEN

  14 uur geleden

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Heerhugowaard, Nederland

  Opdracht omschrijving De uitvoering en begeleiding van geotechnische werkzaamheden met betrekking tot het toetsen van waterkeringen, het opstellen van dijkverbeteringsplannen, en het realiseren van de dijkverbeteringen. De geotechnisch specialist waterkeringen functioneert binnen de toets -en versterkingswerken voor de regionale en primaire waterkeringen. Wat doe je dan? Draagt resultaatverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de technische resultaten binnen toetsing- en verbeterprojecten van waterkeringen op het gebied van geotechniek en geohydrologie;  Adviseert opdracht nemende ingenieursbureaus en aannemers over technische uitvoering van geotechnisch grondonderzoek, toetsing en verbetering van waterkeringen; Neemt deel aan projectteams en adviseert daarin over geotechnische aspecten Coördineren van de archivering van de grondonderzoeksresultaten; Het toetsen en ontwerpen van waterkeringen; Het uitvoeren van geotechnische berekeningen; Opstellen van toets- en ontwerprapportages (geotechnische aspecten binnen toets- en verbeteringsplannen); Samenwerken met en het begeleiden van medewerkers van HHNK; bij het toetsen van waterkeringen, uitzetten van geotechnisch onderzoek en functioneel werken met GIS. De geotechnisch specialist is verantwoordelijk voor de kwaliteit en bruikbaarheid van de geotechnische onderzoeken en analyses binnen de projecten waaraan hij/zij is toegewezen. De geotechnisch specialist moet erop toezien dat interne en externe technische richtlijnen binnen de projecten naar behoren zijn uitgevoerd. Doelstelling De uitvoering en begeleiding van geotechnische werkzaamheden met betrekking tot het toetsen van waterkeringen en de realisatie van de versterking van waterkeringen.  
  1 broker
 • MECHANICAL PROJECT ENGINEER W (STATIC EQUIPMENT)

  21 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Geleen, Nederland

  As a Mechanical Project Engineer you act within different aspects of engineering, design and maintenance of static equipment and piping. You have extensive knowledge of international design codes, national and international rules and regulations.  You will initiate and support projects for the implementation of new Mechanical Static design, and monitor correct application and compliance (eg. by auditing). You will guarantee the professional level of technical decisions by supplying specialist knowledge in this field.  Main responsibilities: Basic engineering, Mechanical and Piping HAZOP and Design assessment Inspections of existing and new equipment including modification Scoping of (large) investment, maintenance and renewal projects of static equipment and contact person for the technical issues during the projects. Carrying out design checks of pressure vessels, heat exchangers and piping systems Completing investigations of mechanical problems and providing cost estimates for the implementation of solutions. 
  1 broker
 • PROJECTMANAGER CIVIEL

  21 uur geleden

  Opdrachtgever regio Noord Brabant - Regio Noord Brabant

  Of het nu gaat om de reconstructie van wegen of de aanleg van bruggen of kanalen: als projectmanager civiel maak jij van al je projecten in de civiele techniek een succes. Van begin tot eind ben jij verantwoordelijk en draag je bij aan de leefomgeving van Nederland. Dat is werk om trots op te zijn. Jouw werkzaamheden: Je bent de hoofdverantwoordelijke van de projecten die je onder je hoede hebt. Simpel gezegd stuur je alle betrokkenen aan en breng je een project samen met het projectteam tot het gewenste resultaat. Dat doe je uiteraard binnen de gestelde kaders van budget, tijd, kwaliteit en informatievoorziening richting omwonenden en betrokkenen. Projecten bestaan uit een aantal fasen: de initiatie-, ontwerp-, voorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase. Bij de eerste ben je nog niet altijd betrokken - hooguit als adviseur -, maar daarna kom jij in actie, samen met het projectteam. Vanaf dat moment ontgaat jou niets meer. Je bewaakt planningen en budgetten, en speelt in op onvoorziene gebeurtenissen, die je bij elk project zult tegenkomen. Door een beetje tegenslag laat jij je niet uit het veld slaan. Op die momenten word je juist extra sterk en schakel jij nét even een tandje bij. Je bent de grote verantwoordelijke achter de schermen. En in die rol ben jij op je best. Als projectmanager civiel heb je meestal meerdere projecten tegelijkertijd onder je hoede. Dat is voor jou geen enkel probleem. Je bent namelijk een aanpakker en iemand die goed overzicht weet te houden. Wat er ook gebeurt: jij houdt het hoofd koel. Waar werk je? Waar werk je niet, kun je beter vragen. Afhankelijk van je werkgever werk je overal waar aan de weg getimmerd wordt in weg- en waterbouw. Dat kan zijn bij (semi)overheidsinstellingen, maar ook bij ingenieursbureaus. Met wie werk je samen? Je werkt intensief samen met het projectteam, dat bestaat uit de ontwerpers, de opdrachtgever, werkvoorbereider, directievoerder, opzichter en de partijen die het beheer gaan overnemen na oplevering. Jij bent de spreekwoordelijke lijm die al die disciplines bij elkaar brengt en houdt.
  1 broker
 • PROJECTMANAGER RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

  21 uur geleden

  Opdrachtgevers in de regio Noord-Brabant - Regio Noord-Brabant

  Of het nu gaat om een grote binnenstedelijke ontwikkeling, de herinrichting van een bedrijventerrein of de aanleg van een speelplek: de projecten die jij managet hebben impact. En dus spelen er veel belangen en opereer je in het middelpunt van een politieke en bestuurlijke omgeving. Jij geniet daarvan. Je overlegt, onderhandelt, adviseert, bedenkt oplossingen en stuurt het project op daadkrachtige én verbindende wijze richting einddoel.  Jouw werkzaamheden Als projectmanager ruimtelijke ontwikkeling bij Yacht werk je voor de overheid, meestal voor een gemeente. Jouw doel? Mooie ruimtelijke plannen gerealiseerd krijgen, uiteraard binnen de beheersuitgangspunten. Dat kan de realisatie van een grote fietsenflat bij Amsterdam Centraal zijn, maar ook de ontwikkeling van een nieuw woongebied in de polder. Vaak lopen er meerdere projecten tegelijk. Jij bent degene die deze projecten in goede banen leidt, van de initiatief- tot en met de realisatiefase.  Jij zet de lijnen uit, stuurt projectmedewerkers en externe adviseurs aan en bent verantwoordelijk voor projectdefinities, planningen en projectrapportages. Ook zorg je voor de juiste afwegingskaders in je adviezen aan het college van B en W en de gemeenteraad. Je beweegt je makkelijk door het politieke en bestuurlijke landschap en bent veelvuldig aan het overleggen en onderhandelen. Niet alleen binnen de eigen gemeente, maar zeker ook daarbuiten. Met ontwikkelaars bijvoorbeeld, of met medeoverheden zoals de provincie of Rijkswaterstaat.  Projecten in goede banen leiden betekent sturing geven op alle beheersuitgangspunten: tijd, geld, kwaliteit en informatie. Risico’s managen dus, en continu inspelen op ontwikkelingen. Want het kan zomaar zijn dat de politiek ineens een andere richting kiest. Of dat een project om wat voor reden dan ook stil komt te liggen. Wat er ook gebeurt: jij laat je niet uit het veld slaan. Je denkt vooruit, ziet altijd kansen en bent creatief in het vinden van nieuwe oplossingsrichtingen.  Waar werk je? Bij ambitieuze overheden, veelal gemeenten. Dat kunnen grote steden zijn, maar ook plattelandsgemeenten. Afhankelijk van de organisatie en de omvang van de projecten werk je aan één specifiek project of word je voor langere tijd ingezet en ga je met meerdere projecten aan de slag.  Met wie werk je samen? We kunnen beter vragen: met wie niet? Jij bent de spil in de ruimtelijke projecten van de gemeente. Je stuurt projectmedewerkers aan, werkt samen met externe onderzoeks- en adviesbureaus, adviseert gemeentebestuur en politiek en bent in gesprek met inwoners, bedrijven, ontwikkelaars en overheden. Je hebt een groot netwerk, gebruikt je voelsprieten binnen én buiten de organisatie, en weet verbindingen te leggen.
  1 broker
 • WERKVOORBEREIDER CIVIEL

  21 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Noord-Brabant

  De renovatie van de oude stadswallen in Maastricht. Of de aanleg van een nieuw knooppunt om de bereikbaarheid van de Gemeente Eindhoven te verbeteren. Het kunnen zomaar projecten zijn waarbij jij als werkvoorbereider van Yacht Engineering het verschil maakt. Jij richt je op uitdagende opdrachten binnen infrastructuur. Jouw werkzaamheden Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze verantwoordelijke functie werk jij  projectplannen uit in deelprojecten. Je ontwerpt, maakt planningen, schrijft bestekken en adviseert. De precieze inhoud van je werk is natuurlijk afhankelijk van de opdracht. Maar waar je ook werkt; jij zorgt ervoor dat de projectmanager kan vertrouwen op jouw goede voorbereidende werk. Hoe mooi jouw project ook is; de kans is groot dat verschillende belangen een rol spelen. Zonder wrijving geen glans! Je hebt een goed beeld van de stakeholders en door goed te communiceren weet jij de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat kan best uitdagend zijn. Want hoe beperkt je bijvoorbeeld de overlast voor omwonenden? Of de winstderving van ondernemers? Het is wikken en wegen, draagvlak creëren en belangen afwegen. Start de uitvoering van het project? Dan zit jouw werk erop. Maar het kan best zijn dat er nog een vraag komt. Of dat er bijvoorbeeld nog een aanvullende tekening nodig is. Jij duikt dan weer in het project en biedt uitkomst. En je kunt het ook vast niet laten om af en toe te gaan kijken hoe de uitvoering vordert. Dat is pas eer van je werk! Waar werk je? Toonaangevende opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten maken graag gebruik van jouw kennis en expertise. Afhankelijk van de organisatie werk je aan één specifieke opdracht of word je voor langere tijd ingezet en ga je met meerdere projecten aan de slag. Droom je van een carrière als projectmanager? Een functie als werkvoorbereider is de ideale opstap. Met wie werk je samen? Je werkt in kleinere projecten nauw samen met een of meerdere projectleiders of ontwerpers. Bij grotere projecten maak je deel uit van een projectgroep en kan het goed zijn dat jij en andere werkvoorbereiders het werk onderling verdelen. Is er grondonderzoek nodig of wil je dat er een perceel wordt ingemeten? Jij regelt dat. Ook kan het zijn dat politici je uitnodigen om de plannen te bespreken
  1 broker
 • VERGUNNINGVERLENER

  21 uur geleden

  Opdrachtgevers regio Noord-Brabant/Limburg - Regio Noord-Brabant

  Ambitieuze verbouwingen, een nieuw aan te leggen park of de transformatie van een kerk naar wooneenheden: als vergunningverlener heb jij een belangrijke rol in het wel of niet tot stand komen van bijzondere plannen. Je wijst vergunningen toe als dat kan, maar moet ook aanvragen afwijzen wanneer plannen niet binnen de wet-  en regelgeving passen. Je weet alles van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bijt je vast in projecten en richt je als een echte detective op de details.    Jouw werkzaamheden Je functietitel zegt het al: je verleent vergunningen. Of je wijst ze af, als een plan niet aan alle voorwaarden en regels voldoet. Wat het resultaat ook is, er gaat een heel proces aan vooraf. Jouw werk begint als een vergunningaanvraag binnenkomt. Dat kunnen kleine, maar ook heel complexe aanvragen zijn.    Als vergunningverlener ben je de coördinator en casemanager van alle aanvragen die op jouw bordje liggen. Soms is dat er maar één, soms zijn dat er dertig. Je bent een multitasker die niet in paniek raakt bij deadlines, een drukke agenda en volle werkdagen.    Sherlock Holmes-ambities? Dan past dit werk bij je. Als vergunningverlener doe je namelijk veel research. Je duikt in de aanvraag en de bijbehorende plannen en toetst deze aan de geldende wet- en regelgeving, met name de Wabo. Als je extra informatie nodig hebt, zoek je contact met de aanvrager van de vergunning, met de architect van een plan of met collega’s. Elke aanvraag is een puzzel waarvan jij de stukjes verzamelt. En als die bij elkaar komen wijs je een vergunning toe, of juist af.     Je hebt of ontwikkelt een bepaalde specialisatie. Zo zijn er vergunningverleners die zich richten op bouwvergunningen, andere zijn juist gespecialiseerd in milieuvergunningen of agrarische vergunningen. Die specialisatie ontwikkel je on-the-job. De werkgebieden raken elkaar natuurlijk regelmatig.    Waar werk je? Je werkt meestal bij lokale of provinciale overheden. Het kan zijn dat je vooral te maken hebt met milieuwetgeving, maar ook bouwregelgeving kan een hoofdrol spelen in je werk. Dit is afhankelijk van het type opdrachtgever en jouw specialisatie.    Met wie werk je samen? Eerlijk is eerlijk, je werkt voornamelijk zelfstandig. Maar natuurlijk heb je soms input nodig van de vergunningaanvrager of een architect die betrokken is bij de plannen. Dan schroom je niet de telefoon te pakken of een overleg te plannen. Je werkt altijd op een afdeling met meerdere collega’s, die feedback kunnen geven of samen met jou over onderwerpen willen sparren.
  1 broker
 • WERKVOORBEREIDER CIVIEL

  21 uur geleden

  Yacht NL B.V. - Noord-Brabant

  De renovatie van de oude stadswallen in Maastricht. Of de aanleg van een nieuw knooppunt om de bereikbaarheid van de Gemeente Eindhoven te verbeteren. Het kunnen zomaar projecten zijn waarbij jij als werkvoorbereider van Yacht Engineering het verschil maakt. Jij richt je op uitdagende opdrachten binnen infrastructuur. Jouw werkzaamheden Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze verantwoordelijke functie werk jij  projectplannen uit in deelprojecten. Je ontwerpt, maakt planningen, schrijft bestekken en adviseert. De precieze inhoud van je werk is natuurlijk afhankelijk van de opdracht. Maar waar je ook werkt; jij zorgt ervoor dat de projectmanager kan vertrouwen op jouw goede voorbereidende werk. Hoe mooi jouw project ook is; de kans is groot dat verschillende belangen een rol spelen. Zonder wrijving geen glans! Je hebt een goed beeld van de stakeholders en door goed te communiceren weet jij de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat kan best uitdagend zijn. Want hoe beperkt je bijvoorbeeld de overlast voor omwonenden? Of de winstderving van ondernemers? Het is wikken en wegen, draagvlak creëren en belangen afwegen. Start de uitvoering van het project? Dan zit jouw werk erop. Maar het kan best zijn dat er nog een vraag komt. Of dat er bijvoorbeeld nog een aanvullende tekening nodig is. Jij duikt dan weer in het project en biedt uitkomst. En je kunt het ook vast niet laten om af en toe te gaan kijken hoe de uitvoering vordert. Dat is pas eer van je werk! Waar werk je? Toonaangevende opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten maken graag gebruik van jouw kennis en expertise. Afhankelijk van de organisatie werk je aan één specifieke opdracht of word je voor langere tijd ingezet en ga je met meerdere projecten aan de slag. Droom je van een carrière als projectmanager? Een functie als werkvoorbereider is de ideale opstap. Met wie werk je samen? Je werkt in kleinere projecten nauw samen met een of meerdere projectleiders of ontwerpers. Bij grotere projecten maak je deel uit van een projectgroep en kan het goed zijn dat jij en andere werkvoorbereiders het werk onderling verdelen. Is er grondonderzoek nodig of wil je dat er een perceel wordt ingemeten? Jij regelt dat. Ook kan het zijn dat politici je uitnodigen om de plannen te bespreken
  1 broker
 • BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (ZZP)

  21 uur geleden

  Onbekend - Noord-Brabant - Limburg

  Je houdt je bezig met het opstellen, aansturen en begeleiden van principeverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen. Je werkzaamheden bestaan uit: Het in behandeling nemen, afwegen en adviseren inzake principeverzoeken; Verkennen wat de regels zijn, de ruimtelijke situatie en context nu en in de nieuwe situatie; Nadere informatie opvragen van de aanvrager/initiatiefnemer; Afstemmen intern, met RUD, Archeologie en met de portefeuillehouder; Opstellen van de afweging en het advies (en een collegeadvies);  Het ingenomen gemeentelijke standpunt in een antwoordbrief naar de aanvrager / initiatiefnemer sturen (ook communicatie vooraf en nazorg);  
  1 broker
 • BEDRIJFSARTS A.I,

  1 dag geleden

  Sabic - Bergen op Zoom, Nederland

  SABIC heeft een interne gecertificeerde arbodienst. Ook het leefstijlcentrum van SABIC (“The Well” wat staat voor “WE Love Life” centrum) is onderdeel van de arbodienst organisatie. Binnen de arbodienst zijn verschillende creatieve, enthousiaste en betrokken deskundigen werkzaam. De dienst ondersteunt het bedrijf op het gebied van arbo- en preventiebeleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan thema’s als duurzame inzetbaarheid, werkplezier, veiligheid, vitaliteit, gezondheid, en ergonomie. Een aantal van de arbo taken worden uitgevoerd door zowel de vaste medewerkers, als ook door ingehuurde deskundigen. Wat verwachten we van de ingehuurde bedrijfsarts? Als ingehuurd bedrijfsarts ben je gewoon onderdeel van het arboteam en “hoor je er gewoon bij”. Je werkt dus nauw samen met de andere arbo deskundigen binnen het bedrijf. Jouw taken spitsen zich vooral toe op de volgende taken: 1.       Verzuimbegeleiding en –reïntegratie. Je houdt spreekuren, je geeft adviezen aangaande re-integratie, je stelt rapportages op, en je voert overleg met leidinggevenden. 2.       Het uitvoeren van keuringen. 3.       Arbeidsomstandigheden spreekuur. 4.       Algemeen spreekuur. 5.       Hulpverlening bij (bedrijfs)ongevallen. Gemiddeld 12 uur per week werk je op de vestiging Bergen op Zoom (ene week 1 dag, andere week 2 dagen), en om de week werk je ook een halve dag op de vestiging Raamsdonksveer. We vinden het belangrijk dat we als team een voorbeeld zijn voor anderen inzake gezond en veilig gedrag, dus ook van jou verwachten we dat. Je vindt ook humor belangrijk en je krijgt energie uit het samen werken met anderen. Je hebt zelfvertrouwen, je kunt goed omgaan met weerstanden en “je kunt goed tegen een stootje”. Je vindt het leuk om zelf te leren waarbij je niet bang bent om nieuwe dingen uit te proberen, maar je vindt het ook heel leuk om jouw kennis over te dragen aan anderen.  
  1 broker
 • ACCOUNTMANAGER GEBOUWEN (VASTGOEDBEHEER)

  1 dag geleden

  Gemeente Tilburg - Tilburg, Nederland

  Het Vastgoedbedrijf, team gebouwen van de gemeente Tilburg verhuurt ca. 150 gebouwen aan instellingen die allen een maatschappelijke bijdrage leveren. Veelal zijn dit gesubsidieerde instellingen maar ook interne huurders zoals het Sportbedrijf en de afdeling Faciliteiten. Daarnaast verricht het team dienstverlening op het gebied van huurdersonderhoud, onderhouden tijdelijk vastgoed, verzekeringen, sloop en verbouw. De accountmanager van het Vastgoedbedrijf is het eerste aanspreekpunt voor de huurders van onze gebouwen en houdt zich in hoofdzaak bezig met relatie- administratief- en financieel beheer van de gebouwen. Het onderhoud en technisch beheer is belegd bij een marktpartij. Het aanspreekpunt voor de huurders voor de techniek is dan ook belegd bij deze externe partij. zij hebben dan ook locatie beheerders die als technisch aanspreekpunt voor de huurders fungeren. Voor de accountmanager zijn deze locatie beheerders een belangrijk verlengstuk en hier vindt dan ook dagdagelijks afstemming mee plaatst. Taken: - Beheren van overeenkomsten - Houden van structureel periodiek overleg met de huurders - Financiële en administratieve controle op huurinkomsten en acteren op achterstanden hierop. - Beheer in VVE's inzake het privé appartementsrecht. Het VVE beheer van de gezamenlijke delen wordt verzorgt door de portefeuillemanager. - Signaleren knelpunten bij de huurders inzake uitvoering van onderhoud en afstemming met de Technisch Manager hierover. - Innemen van huurderswensen en afhandeling hiervan conform de intakeprocedure. Technische afhandeling via Technisch manager of externe projectleider. - Verantwoordelijk voor de jaarlijkse indexering huurovereenkomsten. - Verantwoordelijk voor het verrekenen van servicekosten. - Verzorgen van leegstandsbeheer via de contractmanager en de leegstandsbeheerder. - Leveren van input aan de teammanager Gebouwen op de geijkte momenten conform de begrotingscyclus (jaarrekening, tussenrapportage, najaar rapportage, begroting) - Verantwoordelijk voor het totale proces vanaf in beheer nemen en tot het uit beheer nemen van gebouwen.Verantwoordelijk voor de afhandeling van persvragen en proactief informeren van het bestuur via de lijn van de teammanager Gebouwen.
  1 broker
 • ELECTRICAL DESIGNER IMAGE CHAIN CLUSTER HW – EMC DESIGNER

  2 dagen geleden

  Onbekend - Best

  FUNCTIE Your Responsibilities: The Key Areas of Responsibility for the electrical designer are: • Responsible for Requirements, Design, implementation, test and integration of his Unit in accordance with the higher level Requirement and - Design specifications / architectures including alignment with all the relevant internal and external stakeholders. • Ensures the mutual consistency and efficient integration of the separate modules in modular, easy-to-maintain units that meets the product specification. • Understands and communicates consequences of his/her design on the architecture. • Determines the Unit interfaces (HW/SW), in close consultation with relevant disciplines. • Ensures that there is proper documentation for his/her design. • Defines, executes and takes the lead in concept and feasibility studies with a limited scope to investigate the usability of new technologies. • Contributes to technology roadmaps and other strategic related activities. • Contributes to the Work Breakdown Structure, the planning process of his, her area. • Draws up personal schedule and reports on progress. • Inspired to get the job done. • Performs work in line with the processes that have been agreed in the department. The first assignment as Electrical designer will be within the EMC project as EMC designer You work in a team of 5 peer electrical designers fully dedicated on EMC design, testing and certification. The additional responsibilities for the EMC designer role are: • Review, support and coach peer Electrical designers and suppliers in EMC design and EMC testing. • Define and execute pre-compliance test to mitigate EMC risks of new released components and products • Define, Prepare and execute EMC system tests. Since the size of the IGT-S systems, the system is decomposed in multiple clusters. Each cluster must be tested and the test reports must be submitted to international certified bodies (CSA, China FDA, …) for certification.
  1 broker | Fulltime
 • DMR CHANGE ENGINEER IMAGE CHAIN CLUSTER HW

  2 dagen geleden

  Onbekend - Best

  FUNCTIE Your Responsibilities: Your main responsibility is to transfer and release DMR from development to operations and service. DMR is the abbreviation for Device Master Records which contains all information to produce, service and sale our products. The DMR should be created for new products or updated for product changes. Releasing of new or changed DMR must be executed according documented procedures in our Business Management Systems (BMS). The Key Areas of Responsibility for the DMR Change Engineer are: • Submitting the Change Request for initiating the DMR change (or creation) • Manage the impact analysis for that DMR change for all relevant functions. Relevant functions are R&D (technical documentation), Procurement (acceptance of supplier, prices, delivery conditions, …), Operations (manufacturing requirements, impact production processes, incoming inspections, …), Service (definition service parts), Logistics (stock levels), Regulatory (ROHS, certifiable items, …)… • Document the impact analyses in the Change request and decomposed the change into smaller manageable smaller changes and plans. • Track the progress of changes and plans. • Process the data in the PLDM system (currently Agile). • Prepare the transfer between development to operations and service by creating the handshake document listing all information to verify the change and containing the needed information for the enrichment in the ERP system. • Measure and report the Change Requests Key Performance Indicators. • Support and coach engineers in realizing the DMR documents for the Change Requests. • Support the organization in transferring to the future PLDM system (Windchill) by performing User Accepting Testing and hands on training of engineers.
  1 broker | Fulltime
 • Project Engineering Manager

  2 dagen geleden

  SIRE Life Sciences ® - Noord-Brabant

  Responsible for budget, deadlines and accountable for different projects. You will be accountable for different projects including the budget, deadlines and the development of projects. You will work in a global and cross functional team with different global sites. Responsibilities - The development and execution of projects plans (schedule, cost and performance standards) - The management of design, construction, commissioning and qualification, schedule and cost within cross functional teams - Tracking and reporting progress against project results - Secure a strong safety culture and performance when executing capital projects
  1 broker
 • REGULATORY OFFICER

  6 dagen geleden

  Onbekend - Heerenveen

  FUNCTIE Act as an internal expert on the relevant regulations in the various markets as required and provide guidance and advice to internal stakeholders (e.g. R&D, Marketing) on a range of issues including the suitability and compliance of our product range on a product level for sale in those markets Liaise with wider GPN regulatory network to leverage knowledge and expertise Liaise with in-country regulatory advisers as required on specific issues Make recommendations to the Quality Assurance Manager on the course of action that should be taken in specific markets regarding food safety and food quality and regulation by using a risk-based approach Using your knowledge of the relevant market and food legislation, identify and resolve issues and advise stakeholders in a commercially pragmatic but compliant manner Inform the overall Body & Fit approach to quality by providing insight and expertise on quality and regulatory issues (including changes) relating to country-specific legislation to the Quality Assurance Manager Act on behalf of Body & Fit in regards to food safety/quality /regulatory issues with relevant authorities as appropriate or support the Quality Assurance (QA) Manager on such issues, including preparing responses Advise Marketing on the relevant rules which apply in relation to other legislation such as packaging/REACH/advertising e.g. decide whether labels should be amended with immediate action Organise and co-ordinate temporary projects Monitor emerging legislation and upstream new legislation, making recommendations to the Quality Assurance Manager on required changes Monitor Body & Fit website periodically for alignment of statements and claims with regulations
  1 broker | Fulltime, Parttime
 • INTERIM HOOFD TECHNISCHE DIENST

  1 week geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  FUNCTIE Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Leidinggeven aan 3 monteurs, die verantwoordelijk zijn voor het in/omstellen van machines, het verhelpen van storingen, revisie van mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische systemen Signaleren van benodigde technische acties door goed observeren, gebruik te maken van OEE en overleg met operators en voorman productie. Deze acties adequaat inplannen bij de aanwezige monteurs of bij externe partners Op basis van goed technisch inzicht, slagvaardig keuzes maken om de technische betrouwbaarheid van machines en installaties te behouden en waar nodig direct support inschakelen van externe partners Het uitdragen van en toezicht houden op de naleving van de voorschriften en instructies m.b.t. arbo, milieu, kwaliteit en veiligheid Ondersteunen van het lokale MT-team in de dynamiek van een reorganisatie 75% van het werk richt zich op de techniek (ondersteuning monteurs) en 25% op het aanbrengen van structuur en ondersteuning van het team. Brengen van rust en stabiliteit. Focus plant ligt op betrouwbaarheid en kwaliteit.
  1 broker | Fulltime