Engineering opdrachten | 6 opdrachten
 • Product Marketeer a.i.

  1 dag geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Analyse the portfolios for the perspective region along wth the cross-functional teams within the organisation. You will be collaborating very closely with different teams to identify potential areas of growth and set a strategy to achieve this growth. Contribute through solid project management skills, from innovation to launch, making sure that our products continously sets the highest of standards across all different markets. Combining this with your in-depth understanding of the world of chefs and foodservice kitchens you will set compelling USPs for the full product portfolio in order to grow the customer base across different market segments. You are or will become a master of our products and of the category to ensure that we constantly offer the best to our customers. Together with the Artwork Team you develop or modify packaging for your region. You are part of the Product Management Team Mature Markets together with Artwork Coordinators, and reporting to the Senior Product Manager Mature Markets. Besides this, you will partner cross functionally with your Sales, QA, R&D, finance and planning counterparts.
  1 broker
 • Quality Manager

  3 dagen geleden

  Onbekend - Heerhugowaard

  Als Quality Manager ben je verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren, uitvoeren, beheersen en verbeteren van het Quality beleid. Je stuurt hierbij een team van drie personen aan. Het doel is dat de organisatie blijft voldoen aan alle wettelijke regelgeving en normeringen op Quality gebied en continue verbetert. Je adviseert de directie ten behoeve van het nakomen van eisen uit wet- en regelgeving, waarnaast je verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de hieruit voortvloeiende taken. De voornaamste taken van de Quality Manager bij Ammeraal op een rij: Vertaling van visie en (wettelijke) voorschriften naar een Q beleid; Richting geven aan het Q -beleid door middel van heldere doelstellingen, beschreven in duidelijke acties en ondersteunt door een meetsysteem ter monitoring; Zorgen dat beleid, doelstellingen en acties afgestemd zijn met omliggende bedrijfsprocessen; Managen van proces met betrekking tot de klachtenafhandeling voor zover niet direct door ICS Afdeling (inter company sales) afgehandeld kunnen worden; Sturing geven aan multidisciplinair teams om klachtafhandeling te ondersteunen (Root cause analysis etc.); Organiseren, uitvoering geven en vast leggen van een intern auditprogramma; Vaststellen aan vastleggen aan welke eisen toeleveranciers en hun producten dienen te voldoen in samenwerking met lokale inkoop en procurement; Begeleiden van externe klantaudits en uitvoeren van externe leveranciersaudits; Voorbereiden en coördineren van de management review/ directiebeoordeling; Zorgdragen voor het maken van klachtenanalyses zowel klacht specifiek als op maand/jaarbasis; Beheren CRM-klachtensysteem en initiëren van daaruit voortvloeiende verbeteracties; Voeren van overleg met productie, R&D, procestechnologie, productmanagement en inkoop omtrent kwaliteitseisen; Zorgdragen van het verhogen van kwaliteitsbewustzijn van medewerkers (kwaliteit, afval); Verantwoordelijk voor afvalreductieprogramma; Leiden van projectteams inzake kwaliteit en veiligheid; Bijhouden van ontwikkelingen in het vakgebied om te kunnen blijven voldoen aan de meest recente kwaliteit- en veiligheidseisen; Verantwoordelijk voor vrijgave van producten met een afwijkende kwaliteitsstandaard; Aansturen afdeling QA; Gedegen kennis van ISO9001:2015 en 14001:2015 zodat het actuele kwaliteitszorgsystemen (ISO 9001) onderhouden kan worden; Ondersteunen van klanten en collega's binnen de Ammega groep in het ontwikkelen van nieuwe interne teststandaarden, het (laten) uitvoeren van QA testen ter ondersteuning van Product management en Sales Opco's; Continue afweging kunnen maken (in samenspraak met interne en externe partijen) over productkwaliteit en geschiktheid voor de applicatie; Aanspreekpunt voor OpCo's en klanten in geval van kwaliteitsescalaties/productvrijgave met afwijkingen.
  1 broker
 • Werkvoorbereider a.i.

  2 weken geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Schedule and lead multiple projects where is needed. Communication across dependable projects, cost analysis, planning of all necessary actions for the completion of a project.
  1 broker
 • Kwaliteitsmanager a.i.

  3 weken geleden

  Onbekend - Utrecht

  Als kwaliteitsmanager a.i. bekleed je een staffunctie binnen twee werkmaatschappijen: Bouw Zuid en Onderhoud & Renovatie Midden West. Als Kwaliteit/Milieu (KM) Adviseur maak je deel uit van de vakgroep Kwaliteit/Milieu. Binnen de vakgroep Kwaliteit/Milieu worden door de KM-adviseurs zoveel mogelijk taken die voortvloeien uit de verschillende certificeringen centraal opgepakt. De vakgroep beheert in gezamenlijkheid met de veiligheidsadviseurs het managementsysteem. Je speelt een actieve rol bij het toetsen en verbeteren van de processen, vastgelegd in onze standaards. Je evalueert periodiek, aan de hand van in- en externe gegevensbronnen, of de organisatie in overeenstemming met het managementsysteem werkt, je bent betrokken bij audits en beoordeelt samen met de directie het gevoerde Kwaliteit- en Milieubeleid. In zowel de tender, voorbereidings als uitvoeringsfase denk je mee in oplossingen voor de procesrisico's en ondersteun je collega's in de opvolging van bijvoorbeeld de Wet Kwaliteitsborging, FSC/PEFC en/of ISO 9001 / 14001 certificering en onze FLOW (processen). Je bent in staat om visie en beleid te vertalen naar operationele plannen. Jouw expertise en enthousiasme werken aanstekelijk op al je collega's. Met Jouw professionele, vaktechnische houding gecombineerd met een informele werksfeer zorg je voor een optimaal resultaat. Daarom juist wordt jouw kennis en kundigheid op het gebied van Kwaliteit en Milieu enorm gewaardeerd door je collega's.
  1 broker
 • Engineer elektra a.i.

  3 weken geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Project management. Kost management. Offertes aanvragen.
  1 broker
 • Research Engineer

  2 maanden geleden

  Onbekend - Utrecht

  design and perform bearing and seal experiments on SKF designed test rigs; support maintenance of bearing and sealing rigs; design and perform test rig modifications, both mechanically as well as electronically; contribute to the 5S standard of our laboratories.
  1 broker