Engineering opdrachten | 22 opdrachten
 • PROJECTLEIDER EN ADVISEUR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

  1 dag geleden

  Gemeente Oss - Oss

  Wat ga je doen? De afdeling Vastgoedbedrijf houdt zich onder andere bezig met het adviseren over, realiseren en onderhouden van maatschappelijk vastgoed van de gemeente Oss. Denk hierbij aan scholen, dorps- en wijkhuizen en sportaccommodaties. Jouw hoofdtaak is het adviseren met betrekking tot het investeringskrediet voor de realisatie van maatschappelijk vastgoed in de initiatief- en definitiefase en het verzorgen van de verdere planvorming van de projecten. Je geeft advies over bouwtechniek, Programma van Eisen, ontwerp, inkoopprocessen, procesplanning, financiën aangaande bouw, installaties, gebruikerseisen en duurzaamheidsvraagstukken ten behoeve van het investeringskrediet. Je bent op een creatieve manier bezig de diverse vraagstukken haalbaar te maken, inhoudelijk en vooral samen met je partners in het project. We werken met veel enthousiasme en energie resultaatgericht aan ons vastgoed. Dat vragen we ook van jou. We werken altijd samen en geven elkaar feedback.   Waarom zijn we op zoek naar een tijdelijke projectleider/adviseur? Om het komende 1/2 jaar invulling te geven aan adviesvragen vanuit het voorzieningenbeleid is uitbreiding van het team projectleiders tijdelijk noodzakelijk. Zo moet er bijvoorbeeld gestart worden met het bouwkundig en financieel advies in de initiatieffase van twee ontmoetingscentra. Ook liggen er diverse andere bouwkundige en financiële adviesvragen in de initiatieffase en definitiefase. 
  1 broker
 • ERVAREN ADVISEUR BESTEMMINGSPLANNEN

  2 dagen geleden

  Gemeente Geldrop-Mierlo - Geldrop-Mierlo

  In Geldrop-Mierlo is een team van (met inhuur straks erbij) 5 personen verantwoordelijk voor het RO-juridische deel van de werkzaamheden. Deze zijn onderverdeeld in het team, waarbij één persoon voornamelijk verantwoordelijk is voor alle aanvragen met kleine afwijking van het bestemmingsplan, de overige drie juristen zijn –samen met de tijdelijke collega die we nu zoeken- verantwoordelijk voor alle inkomende procedures. Waarbij één van hen met name op het buitengebied gericht is. Vanwege het vertrek van een collega, en de afweging die nu wordt gemaakt over mogelijke nieuwe invulling,  zoeken we nu deze tijdelijke versterking.  
  1 broker
 • WERKVOORBEREIDER WATER EN RIOLERING

  2 dagen geleden

  Gemeente Uden - Uden

  Als werkvoorbereider water en rioleringen ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van werkzaamheden voor (integrale) riool en/of water gerelateerde projecten. Je adviseert en ondersteunt de beleidsmedewerker bij het opstellen van beleid en het ontwikkelen van de jaar- en meerjaren beheer plannen op het gebied van water en riolering. Je ondersteunt de beheerder met diverse werkzaamheden en samen werken jullie aan een actueel beheer en onderhoud van het areaal. In deze functie ben je de communicatieve schakel richting het team Uitvoering, onze buitendienst. De werkzaamheden kunnen uiteenlopen van bestekken maken en controleren, directievoeren tot projectleider zijn van kleinschalige rioolprojecten. Ook handel je klachten en verzoeken af. Daarnaast verwerk je aanvragen van huisaansluitingen. Je leest en beoordeelt rioolreinigingen en inspecties. Je levert vakinhoudelijke informatie aan, adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen en zorgt voor het digitaal ordenen van gegevens op jouw vakgebied.
  1 broker
 • WERKVOORBEREIDER GROEN EN CULTUURTECHNIEK

  2 dagen geleden

  Gemeente Uden - Uden

  Als werkvoorbereider groen en cultuurtechniek lever je een belangrijke bijdrage in de voorbereiding van met name nieuwe aanleg- en reconstructieprojecten door het uitwerken van definitieve ontwerpen naar uitvoeringstekeningen en bestekken.  In voorkomende gevallen zorg je ook voor de aanbesteding van deze projecten. Tevens ondersteun je de omgevingsontwerpster door het uitwerken van schetsontwerpen en het maken van presentatietekeningen. (ca 80% ) Als onderdeel van de werkvoorbereiding, draag je zorg voor een adequate advisering over bomen, interpreteert je de adviezen van derden en bepaalt de inzet van derden/gespecialiseerde aannemers bij  nieuwe aanleg, reconstructie en projecten. Ook ben je verantwoordelijk voor het adviseren omtrent groeiplaats, conditie en toekomstverwachting bij nieuwe aanleg en reconstructies en in voorkomende gevallen draag je zorg voor het opstellen van een boom effectanalyse (BEA). Je toetst kapvergunningaanvragen en controleert of aangeplant is voor de Landschapsinvesteringsregeling (LIR). (ca 10%) Tevens ben je in samenwerking met de gegevensbeheerder belast met het up-to-date houden van het groenbeheersysteem door het uitvoeren van na verkenningen en inventarisaties waar specifieke groenkennis voor noodzakelijk wordt geacht. (ca 10%)
  1 broker
 • VERGUNNINGVERLENER WABO

  2 dagen geleden

  Gemeente Tilburg - Tilburg

  Het werkveld behelst in zijn algemeenheid het WABO domein en aanverwante werkterreinen zoals bijvoorbeeld de Huisvestingswet. De medewerker houdt zich in het bijzonder met het volgende bezig: • Enkelvoudige omgevingsvergunningaanvragen en vooroverleggen toetsen aan bestemmingsplannen en overige regelgeving; • Aanverwante vergunningaanvragen toetsen aan regelgeving; • Coördinatie, opvragen en verwerken van de benodigde adviezen ten behoeve van toegewezen plannen; • Communiceren met aanvragers; • Opstellen van de beschikking; • Bijhouden van kennis en ontwikkelingen op het vakgebied; • Bijdragen aan het kennisniveau van het cluster Vergunningen; • Het bezetten van de telefoondienst waarbij informatieverstrekking/advisering een belangrijke rol speelt; • Zelfstandig plannen, beheren en coördineren van de eigen werkportefeuille; Naast de behandeling van de hierboven genoemde enkelvoudige (aan)vragen treedt de medewerker bij zwaardere/complexe (aan)vragen ook op als zaakverantwoordelijke. De belangrijkste taken zijn: • Interne en externe coördinatie / afstemming; • Procesbewaking om een zaak af te wikkelen; • Het onderhouden van contacten met klant (inclusief klagers en andere belanghebbenden); • Het integreren van deeltoestemmingen tot één beschikking.
  1 broker
 • AFVALCOACH

  2 dagen geleden

  Gemeente Brielle - Brielle

  Als afvalcoach ben je hét visitekaartje van de gemeente Brielle. Je bent zichtbaar aanwezig in de wijken en in contact met de inwoners. Je informeert hen over het belang van afvalscheiding, afvalpreventie, het inzamelsysteem en de aanbiedregels. Inwoners kunnen bij jou terecht met vragen over afval en afvalscheiding. Ook spreek je mensen aan op hun aanbiedgedrag en ga je in gesprek met de inwoners over hoe zij de inzameling ervaren. Kortom, je bent hét aanspreekpunt in de gemeente op het gebied van afval. Het kan voorkomen dat je in de avonduren of op zaterdag moet werken.
  1 broker
 • SYSTEM VALIDATION ENGINEER

  4 dagen geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE As System Validation Engineer, you will be responsible for: Releasing system level applications suited for customer acceptance Defining explicit test cases aimed to fully cover all system level requirements Developing and optimizing efficient automated validation lab environments Executing and reporting validation runs on timely manner within development projects Further more you will: Participate in system validation team as technical validation representative. Reporting on key validation progress and issues Define and document the system validation use cases and accurately log in project documentation and tooling (e.g. DOORS) Translating lengthy manual lab tests into repeatable, reliable and highly efficient automated validation environments completely linked to test cases and requirements. (e.g. LabView, C, C#, JAVA, TestStand, etc.) Developing Labview code, debugging microcontroller code Managing a continuous integration chain to release and share software and generating reports and documentation
  1 broker | Fulltime
 • Sustaining Engineer

  4 dagen geleden

  SIRE Information Technology ® - Noord-Brabant

  As a Sustaining Engineer you are responsible for giving support, improve and maintain the production process within the Sustaining Engineering Department Factory Best. You are responsible for writing and maintaining work instructions for manufacturing processes. Responsibilities • Writing work instructions, monitor/maintain devices and tooling, instruct employees, implement and maintain production processes. • DEFOA/MOA Root cause analysis, creating and implementing structural solutions. • Providing structural solutions by initiating amendments like problem reports (PR) and/or 8D forms • Minimum disturbances (max.Yield) within production in cooperation with teamleads, troubleshooters and development. • Preparation and introduction of product changes through Life Cycle Management/Business and New Product Introductions within production / systems. • Participates as an expert in audits • Give support and set up New Product Introductions. • Execute Process Validation • Providing input for the Manufacturing Engineer, to create a better way of working, after RFVD the Sustaining Engineer is accountable for improvements. • Analysis of performance data with respect to products and processes (Six-sigma, SPC) • Give input and maintain the NPI project planning. • Perform preparation activities on trial/prototype production within NPI-processes • Defines and leads improvement projects for the assigned unit, to improve efficiency, product quality and test section (Green Belt). • Investigation and escalation of Production issues/complaints,.if needed together with development.
  1 broker
 • Product Industrialization Engineer

  5 dagen geleden

  SIRE Information Technology ® - Onbekend

  Leads the development and release of Manufacturing processes, tools and equipment for PDLM projects, both outsourced and in-house. Can also lead Manufacturing process development activities in Advanced Development projects. Responsibilities  Initiates and oversees process technology development activities  Initiates and executes Capex optimization for initial investments  Ensures adherence to the applicable process for product introductions, qualifications and release  Responsible for Manufacturing input in PDLM process focusing on DfMAT.  Accountable for Process
  1 broker
 • ELEKTROTECHNISCH TEKENAAR ENGINEER HIGHTECH MACHINEBOUW

  1 week geleden

  Onbekend - Onbekend

  FUNCTIE De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Electrical Engineer EPLAN zijn: Het elektrotechnisch en besturingstechnisch uitwerken van projecten. Deze machinebouwer is een projectgedreven organisatie en samen met collega's van andere afdelingen zorg je voor een succesvolle uitvoering van elk project. Als echte teamplayer werk je nauw samen met monteurs en software engineers. Je maakt een tijdsplanning en onderhoud contact met collega's over de voortgang van de uitwerking en deadlines Creëren en samenstellen van een elektronisch tekenpakket waarbij standaardisatie een grote rol richting de toekomst gaat spelen. Op basis van lay-out-tekeningen en functionele specificaties stel je zelfstandig het elektrotechnische tekenpakket samen. Dit pakket moet volledig en nauwkeurig zijn, aangezien de uitvoering grotendeels door externe installateurs ter plaatse wordt uitgevoerd. Indien nodig ondersteun en verzorg je de inbedrijfstelling van een project. Op basis van jouw pakket en planning worden hardwarecomponenten aangeschaft. Je stelt ook de functionele en technische specificaties op voor de uitbestede elektrische werkzaamheden Optimaliseren van elektronisch werk en standaardisatie Je bent een sociaal en open benaderbaar persoon als het gaat om elektrotechnische vragen vanuit de organisatie of van onze klanten. Ze verwachten een actieve rol en bijdrage van de elektrotechnisch ingenieur E-Plan binnen optimalisatieprojecten. Verbeteringsplannen op zowel technisch als organisatorisch niveau worden verwacht en gewaardeerd
  1 broker | Fulltime
 • SENIOR IC VALIDATION ENGINEER

  2 weken geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE CTO Design Centre (CDC) is part of central CTO organization within the company. As an internal design centre group, CDC strives to build a strong centralized team for maximum value add to the business, being recognized as the to-go-to “Centre of Excellence” in design by offering high-level of expertise, flexibility and quality to various Business Lines/ Product Lines within the organisation. Main responsibilities: Specify, develop and maintain validation test infrastructure; Participate in design team as validation representative; Reporting on validation progress and issues; Define and document the validation use cases and accurately log in project documentation and tooling; Translating manual lab tests into repeatable, reliable and highly efficient automated validation environments completely linked to test cases and requirements.
  1 broker | Fulltime
 • SENIOR TEST AUTOMATION ENGINEER

  1 maand geleden

  Onbekend - Veldhoven

  FUNCTIE Review requirements and specifications, write test plan, implement test plan, execute, report. Develop test competence and contribute to continuous ESD test methodology improvement. Together with others, write test scripts and propose tools that make testing more efficient and effective. Test Impact determination In discussion with system engineers, architects and developers, you will determine the impact of a deliverable to be able to define a smart set of test cases. You will look at these deliverables from a customer’s point-of-view. Keywords: embedded; static, functional, non-functional and heuristic testing; unit test (Black Box & Gray Box), subsystem test and integration test on basis of requirements and specifications; test methodology, test competence; close cooperation with designers, independent.
  1 broker | Fulltime
 • MEDIOR/SENIOR TEST AUTOMATION ENGINEER

  1 maand geleden

  Onbekend - Veldhoven

  FUNCTIE Design, develop and execute automated testing for assigned project release to successfully and consistently enable delivery of high-quality software products and services on time and to specification. Define tooling for automating a set of test cases considering the impact of a deliverable on current environment and effort required to implement. Align with team test architects and external Application Engineers, Architects and Developers in terms of test approach and specifications for the automated testing. Maintain a customer’s point-of-view on the test deliverables and test from system perspective. Contribute to continuous improvement in areas of test automation and automation frameworks. Closely cooperate with the team on testing the product end-to-end. Investigate failures, perform root cause analysis, and utilize the internal defect tracking tool to create detailed, high quality defect reports.
  1 broker | Fulltime
 • SERVICE ENGINEER HIGHTECH MACHINEBOUW

  1 maand geleden

  Onbekend - Onbekend

  FUNCTIE Klantgerichte serviceverlening Samen met je collega’s van de After Sales & Service afdeling zorg je voor een snelle en servicegerichte dienstverlening aan onze klanten. Als een echte teamspeler werk je samen met de collega’s van de Helpdesk en Contract Management en heb je voor specifieke vragen contact met onze specialisten van o.a. Engineering en R&D. Je hebt goede communicatieve vaardigheden op diverse niveaus (zowel bij de klant als intern) en staat stevig in je schoenen. Inspecties uitvoeren Bij de klant voer je zelfstandig of tezamen met collega’s of externe partner(s) inspecties uit, mechanisch en elektrisch. Je instrueert toegewezen technici over de uit te voeren inspecties en controleert de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Daarbij onderhoud je het contact met de klant over oplossingen en/of wensen ten aanzien van onze systemen. Analyseren van storingen Je stelt inspectierapporten op en bij correctief onderhoud achterhaal je de oorzaak van de storing. Met jouw analytische vermogen draag je zorg voor een snelle en adequate oplossing. Ook neem je deel aan het storingsdienst rooster. Dit betekent dat je de ene maand een week verantwoordelijk bent voor storingen in de eerste lijn en de andere maand een week voor storingen in de tweede lijn.
  1 broker | Fulltime
 • JUNIOR FIELD SERVICE ENGINEER ENERGIETECHNIEK

  1 maand geleden

  Onbekend - Assen

  FUNCTIE Je functie bestaat uit de volgende werkzaamheden/kerntaken: Buitendienstfunctie in de zakelijke dienstverlening Het uitvoeren van testen, inbedrijfstellingen, preventief en correctief onderhoud Leveren van ‘remote support’ aan klanten Documenteren van alle uitgevoerde werkzaamheden en rapporteren van storingen Het geven van trainingen en instructies aan operationeel technisch personeel van klanten en eigen medewerkers/collega’s Meedraaien in stand-by diensten Technisch inhoudelijk kun je hierbij denken aan het volgende: High Voltage beveiligingen (Siprotec) High Voltage switchgear Transformatoren Frequentie omvormers (groter dan 1MW) Electrische motoren (groter dan 1MW) Harmonische filters Hulpsystemen (waterkoeling, laagspanning, automatisering, etc.)
  1 broker | Fulltime